Bush, Roosevelt, Kennedy

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 5416 woorden
  • 27 december 2002
  • 61 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
61 keer beoordeeld

Onderwerpen

ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

HOOFDVRAAG:
- Wat hebben deze presidenten voor de Verenigde Staten betekend??

Deelvragen
1) Wie is president Bush
2) WIe was president Kennedy
3) Wie was president Roosevelt
4)Wat zijn de belangrijkste verschillen en overeenkomsten tussen deze mannen op politiek gebied?
5) politieke betekenis

WIE IS BUSH JR

We kennen hem bijna allemaal, George W. Bush. Voornamelijk als president van Amerika, en natuurlijk als DE dreiger met verschillende bombardementen in Irak. Maar wie is deze man eigenlijk en hoe is hij president geworden?

George Walker Bush zoals hij is vernoemt naar zijn vader, wordt geboren op 6 juli 1946 in New Haven in de staat Connecticut. Samen met zijn ouders Barbara en George en zijn 3 broertjes en zijn 2 zusjes vertrekt hij op 6 jarige leeftijd naar Midland in de staat Texas. Als hij negen jaar is overlijdt zijn jongste zusje aan de ziekte leukemie. Dat is een hele klap voor het
gezin bush en die besluiten om te gaan verhuizen naar de staat Houston. Daar blijven zij hun gehele jeugd verder wonen.

STUDIE
Bush stuurde vanaf 1964 tot aan 1968 geschiedenis aan de universiteit van Yale. Ook op Harvard studeerde hij nog bedrijfsadministratie, maar dat liep niet zo best vooral omdat hij meer gericht was op de drank, drugs en vrouwen. Dat zelfde jaar ging hij nog het leger in en werd hij straaljager piloot en vloog in de Convair F-102. Met dank aan zijn vader hoefde hij niet mee te doen in de Vietnam oorlog en mocht zijn diestplicht in het land zelf vervullen. Na het leger viel Bush weer in het oude ritme van drank en vrouwen. Zijn ouders waren het zat het werd tijd dat hij zich wat volwasserner ging gedragen en dat hij op zoek gaat naar een vrouw, hij was ten slotte al 29!
Een paar maanden later op een politiek congresin 1977, komt Bush de ‘lovely lady’ Laura tegen, het klikt meteen en drie maanden later stappen ze in het huwelijksbootje. Na het huwelijk richt Bush zich op de verkiezingscampagne, wat uitloopt op een pijnelijke nederlaag. Omdat hij nog steeds nietweet wat hij wil gaan doen gaat hij in 1975 op zoek naar olie en gas in de staat Texas, weer is Bush vaker in de kroeg te vinden dat op zijn werk. In 1981 wordt Bush vader van een tweeling, Jenna en Barbara vernoemt naar hun oma’s, dit moment wordt gelijk een omslagpunt vormen en Bush beloofd dat hij gaat veranderen.

Hij neemt samen met een aantal partners de honkbal club Texas rangers over in ’89. Bush die vanaf zijn geboorte al mee gaat naar de wedstrijden van zijn vader leeft en helemaal in mee. Toch verhuist Bush met zijn gezin een aantal jaar later naar Washington om daar zijn vader te helpen met de verkiezingscampagne van ’87. Na een duidelijke overwinning probeert bush het zelf na 7 jaar weer in de politiek en tot ieders verbazing wordt hij Gouverneur van Texas, ook verkondigt hij dat hij zich verkiesbaar wenst te stellen voor het presidentschap in 2000.
Op 20 januari 2000 wint Bush nipt het presidentschap op zijn concurrent Al Gore. Daarmee is hij de 43ste president van Amerika, en is het voor het eerst sinds 175 jaar, dat vader en zoon beide het presidentschap hebben beklommen.
Dit jaar is het totaal het 81ste jaar dat een republikein aan de macht is. Bush die dus lid is van de republikeise partij, opgericht in 1854 vindt van zichzelf dat hij een republikein is maar "met een hart". Daarmee bedoelt hij: de wetten moeten niet al te streng zijn en alle Amerikanen moeten het zo goed mogelijk hebben.

WIE WAS JOHN F. KENNEDY?

John Fitzgerald Kennedy wordt geboren op 29 mei in 1917
in Brookline, Massachusttes. Hij was de tweede zoon van Joseph P. Kennedy, studeerde aan de Londense School of Economics en in Harvard en was in 1943 tijdens de Tweede Wereldoorlog commandant van een patrouilleboot. Na een schipbreuk in 1943 werd hij wegens ‘opvallende moed, uithoudingsvermogen en leidinggevende kwaliteiten’ onderscheiden.

1. Politieke loopbaan
Na de oorlog ging hij in de politiek, werd al in 1946 voor de
Democraten tot lid van het Huis van Afgevaardigden gekozen en
in 1952 tot senator. In 1953 huwde hij met Jacqueline Lee Bouvier,
waarmee hij drie kinderen kreeg Caroline, John Fitzgerald, jr,
and Patrick Bouvier. In 1958 volgde zijn herverkiezing als senator.
Hij was vooral bekend door de bestrijding van corruptie in de
vakbonden. In 1960 werd hij, na een reeks indrukwekkende
overwinningen in de voorverkiezingen, Democratisch kandidaat voor het presidentschap en won met een zeer geringe marge van Richard Nixon. Het verschil lag zo rond de 8800 stemmen, dit was ook het kleinste verschil ooit in de geschiedenis. Ook was hij was de eerste rooms-katholieke president van de Verenigde Staten.

Kennedy zag als voornaamste taak van zijn presidentschap een vermindering van de internationale spanningen, maar begon met een ernstige fout doordat hij de plannen die al onder de vorige regering gemaakt waren om een invasie van Cubaanse emigranten in Cuba toe te laten en gedeeltelijk te steunen, liet doorgaan, wat tot een fiasco leidde. In 1962 wist hij echter door zijn krachtig en toch voorzichtig optreden Chroesjtsjov te dwingen een geheime bewapening van Cuba met raketten te staken en reeds in 1963 sloot hij met de Sovjet-Unie en Groot-Brittannië het Nuclear Test Ban-verdrag, waarbij proeven met nucleaire wapens boven de grond verboden werden.

Niet zo gelukkig was Kennedy in zijn Aziatische politiek. Wel kwam in 1962 een verdrag tot stand dat de strijdende partijen in Laos verzoende, maar meer en meer stelden de Verenigde Staten zich achter de regering van Zuid-Vietnam. Weliswaar werd in november. 1963 de ultrarechtse Zuid-Vietnamese leider Diem ten val gebracht, maar de steun aan de toen aan de macht gekomen generaals werd voortgezet. Kennedy wilde echter niet met troepen steunen, maar stuurde wel vele gewapende ‘adviseurs’. (Bij zijn dood waren er 15!000 in Vietnam.)

2. New Frontier
Kennedy gaf zijn politiek de naam New Frontier, waarmee hij wilde uitdrukken dat de Verenigde Staten na de periode van stilstand onder Eisenhower weer in beweging moesten worden gebracht. Op het terrein van de binnenlandse politiek werden allerlei sociale maatregelen voorgesteld, zoals medische zorg voor de ouden van dagen, federale steun aan het onderwijs en aanpak van de stedelijke problemen.
Door de tegenstand van het Congres slaagde hij er echter niet in zijn voornaamste hervormingen door te voeren. Bovendien werd hij vrij plotseling geconfronteerd met de verscherping van het rassenprobleem. In 1962 moest hij federale troepen sturen om de wet te handhaven in Mississippi, waar de zwarte James Meredith niet werd toegelaten tot de universiteit, ondanks nadrukkelijk rechterlijk bevel. Hoewel Kennedy enigszins laat tot het inzicht kwam dat de rassenkwestie binnenslands het centrale probleem werd, nam hij daarna vérstrekkende maatregelen: in 1963 kwam hij met een uitgebreid wetsvoorstel voor verbeterde burgerrechten.

3. Aanslag
In hetzelfde jaar op 22 november werd Kennedy bij een bezoek aan Dallas door een sluipschutter in zijn open auto neergeschoten, en overlijdt een aantal uur later in het ziekenhuis. Na onmiddellijke zoekacties komen ze uit bij Lee Harvey Oswald, hij wordt gearresteerd en enige dagen later zelf doodgeschoten. Met de moord op Lee Harvey wordt ook het enige bewijs vernietigd, en is er dus geen zekerheid over de moord. Beide moordzaken werden door een speciale commissie (onder opperrechter Warren) onderzocht en deze legde haar bevindingen neer in een uitvoerig rapport, maar kon niet de onzekerheid en ongerustheid in het land en in de wereld wegnemen over de duistere achtergronden van de moord. Er zijn nog steeds zijn er mensen die geloven dat Kennedy niet door Lee Harvey is vermoord maar dat er een gehele samenzwering tegen hem was. En dat Lee Harvey wordt gebruikt als zondebok.
De schok van de gebeurtenis was in de gehele wereld zeer groot. Kennedy was voor miljoenen het symbool geworden van de hoop op vrede en een nieuw begin.
Voorlopig zullen we er nooit achterkomen hoe het verhaal echt in elkaar steekt. De moord op President Kennedy is dus eigenlijk nog steeds een raadsel.
De rouwstoet van president Kennedy was er een van ongekende grootte, miljoenen mensen volgde dit alles over de hele wereld, het was een dag van wereldwijde rouw

WIE WAS FRANKLIN DELANO ROOSEVELT

Franklin Delano Roosevelt wordt geboren op 30 januari 1882 in
Hyde Park in New York.
Hij wordt geboren in een familie die opzich al redelijk veel met de politiek te maken heeft had. Zijn grote voorbeeld, zijn achterneef Theodore Roosevelt, was president van Amerika, en heeft er onbewust ook wel voor gezorgd dat Franklin zich op een politiek carriere ging voorbereiden. Hij studeerde rechten eerst
aan Harvard en is later ook gaan studeren in Columbia. In 1904 ontmoette hij Anne Eleanor waarmee hij een jaar later op
ST’Patricks Day trouwde.


In 1910 werd hij gekozen tot senator in de staat New York.
Nationale aandacht kreeg hij door zijn bestrijding van Tammany
Hall. (politieke organisatie in New York die in de 19de en een groot deel van de 20ste eeuw het publieke leven in de stad beheerste) in de regering van Wilson was hij van 1913 tot 1920 onderminister van Marine.
In 1920 was hij Democratisch kandidaat voor het vice-presidentschap, maar de verkiezingen werden gewonnen door de Republikeinen. In 1921 werd hij ziek en raakte verlamd door de ziekte polio, hij stapte een aantal jaar uit de plitiek. Rond 1927 ging hij weer aan de slag in de politiek en werd in 1928 gouverneur van de staat New York

1. Eerste ambtsperiode
In 1932 werd hij door zijn partij kandidaat gesteld voor het
presidentschap. Omdat hij, in tegenstelling tot de Republikein
Hoover, krachtige maatregelen beloofde in verband met de grote
economische crisis, werd hij met grote meerderheid gekozen.
Roosevelt kreeg veel succes met zijn programma ter bestrijding
van de slechte economie, de zogenaamde New Deal, en bracht
weer hoop en actie. Vooral door de scherpe maatregelen die
getroffen werden bij de New Deal kregen veel Amerikanen
vertrouwen in hem. Geadviseerd door een aantal deskundigen,
liet Roosevelt binnen honderd dagen een groot aantal wetten door
het Congres aannemen. Zijn populariteit groeide sterk en bij de verkiezingen
van 1936 werd hij herkozen met een recordmeerderheid van 46
tegen 2 staten, wat ook niemand verwonderde.

2. Tweede en derde ambtsperiode
In zijn tweede ambtsperiode werd Roosevelt geconfronteerd met de opkomst van het nationaal-socialistische Duitsland, onder leiding van Hitler. En het expansive Japan. Roosevelt zag in dat verslechtering van de situatie in Europa ook een bedreiging voor de Verenigde Staten was. In 1937 waarschuwde hij in de voor de agressie en het gevaar van de dictators, maar de stemming onder de bevolking was nog grotendeels isolationistisch (houdt in dat een land zich zo min mogelijk met de wereld wil bemoeien, en niet wil binden aan andere landen) en het Congres geloofde nog met neutraliteitswetten de oorlogsdreiging op een afstand te kunnen houden.
Pas het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in 1939 en vooral het voorjaarsoffensief van Hitler in 1940 brachten verandering in de Amerikaanse publieke opinie. Roosevelt slaagde erin steun aan Groot-Brittannië te geven door middel van wapens en voeding, maar hij probeerde wel de Verenigde Staten buiten de oorlog te houden. Met de belofte dat hij geen Amerikaanse militairen overzee zou sturen in buitenlandse oorlogen, behalve als Amerika zelf werd aangevallen. Met deze beloftes en meningen won hij de verkiezing van 1940 en was de eerste president die de traditie doorbrak om verplicht na twee termijnen af te treden.
Intussen had Roosevelt had een embargo opgelegd tegen Japan. Dat betekent dat je beslag legt op alle schepen van dat land. Japan kreeg nu geen belangrijke grondstoffen meer zoals kerosine, olie enz. Zo zou Japan geen grootschalige actie meer kunnen verzorgen. Maar dat was een verkeerde gedachte van Amerika, omdat ze er geen rekening mee hielden dat Japan nog een grote voorraad van die spullen had. Toen in oktober 1941 de Japanse regering viel, nam de agressieve generaal Hideki Tojo de macht over. In november datzelfde jaar probeerde Japan voor de laatste keer de VS over te halen het embargo stop te zetten, maar president Roosevelt weigerde weer. Nu besloot Japan dat de oorlog met Amerika niet meer te vermijden was, en Pearl Harbor was het eerste doelwit.
In de morgen van 7 december 1941 steeg een vloot van 360 vliegtuigen op van een Japanse vloot. En vernietigde bijna de hele Amerikaanse vloot, daarbij kwamen meer dan 2000 matrozen en officieren kwamen om, en meer dan 1200 gewonden en 1000 doden werden nooit teruggevonden. Het slagschip de Arizona kreeg een bom in de schoorsteen en zonk binnen enkele minuten. Het wrak brandde twee dagen later nog. In de haven lagen 19 scheepswrakken te branden, waaronder de Arizona, de Oklahoma, de Nevada, de Tennessee en de Californië.
Nu konden de Amerikanen er niet meer onderuit. Roosevelt kon zich nu niet meer bij zijn belofte houden, de VS was betrokken geraakt in de oorlog, toch ontpopte Roosevelt zich na enige tijd tot de onbetwiste leider van de geallieerden. In

3. Vierde ambtsperiode
1944 werd hij voor de vierde maal tot president van de VS gekozen. Op de conferenties van Teheran en Jalta bespraken Roosevelt, Churchill en Stalin de oorsprong van de oorlog en probeerde zij onder leiding van Roosevelt- een blauwdruk te ontwerpen voor de wereld, na de oorlog. Tijdens deze conferenties liet Roosevelt zijn plannen voor de oprichting van de Verenigde Naties horen. De oprichting van de VN heeft hij niet meer kunnen meemaken: Roosevelt overleed op 12 april 1945 enkele weken voor het einde van de oorlog.

DE VERSCHILLEN EN OVEREENKOMSTEN
De verschillen op politiek zie je vooral op de manier hoe ze zich inzette voor het land.
Roosevelt bijvoorbeeld was een persoon die veel manieren van aanpak had en veel manieren gebruikte om bijvoorbeeld de economische problemen in het land aan te pakken. Werkte iets niet? Dan kwam hij wel weer met een andere plan op de proppen. Niet alle plannen waren ook even succesvol, maar sommige hadden op de lange termijn toch voordelige gevolgen.

Kennedy daarin tegen beloofde veel, en zei dat hij veel zou veranderen en zou aanpakken maar die belofte is het lang niet altijd waargemaakt. Veelal beloofde hij veranderingen op het gebied van de rassenproblematiek in Amerika, die Kennedy pas laat wilde erkennen. Maar bij zijn dood was Kennedy niet veel verder gekomen dan woorden, de daden kwamen onder Lyndon Johnson. Die bouwde op geniale wijze voort op Kennedy’s plannen

Bush is anders. Hij denkt de problemen op te lossen, door ze simpel weg te verwijderen, dus in het dagelijks leven te bombarderen. Wel geeft hij een beetje aandacht aan de sociale problemen in het land, laten we nou zeggen het onderwijs. Veel scholen hebben achterstallig onderhoud, slecht en ouderwets lesmateriaal, laten we het dan nog niet eens hebben over de jeugdcriminaliteit in de achterburen, en op school. Hij is ook van plan de belastingschaal voor de ‘rijkere’ Amerikaan te verlagen, zodat zij meer terug krijgen. Dat is weer een punt waar veelal veel arbeiders (kiezers) hem echter niet in steunen. Zijn voorstel om social security (pensioen) door mensen zelf te laten beleggen klinkt aantrekkelijk als de markt alleen maar omhoog gaat, maar wat gebeurt er als hij crasht?

Er zijn wel enkele overeenkomsten tussen deze presidenten. Laten we het zo zeggen. Roosevelt en Kennedy hadden veel positieve kracht op de kijk van de Amerikanen tegenover het presidentschap. President Kennedy was razend populair, vooral dank zij zijn charme, stijl en gevoel voor humor. Zijn persconferenties zijn nog steeds schoolvoorbeelden van hoe het moet.
Roosevelt won op zijn beurt het vertrouwen van de Amerikanen door een aantal goede wetten aan te nemen en door zijn lust om het land ‘beter’ te maken duidelijk liet merken. Bush speelt vooral in op het idee dat je trots moet zijn als je een Amerikaan bent: ”Proud to be an American”. Dat is ook iets wat je hem altijd hoort roepen. Ook na de aanslagen van 11 september stak hij vele Amerikanen een hart onder de riem, zoals eigenlijk een president of regeringsleider hoort te doen.

Zoals je kan zien, zijn presidenten ook maar mensen. Ze worden omringd door de beste specialisten van het land en slimste doctoren, om het land zo goed mogelijk te leiden maar je ontkomt er niet aan. Presidenten zijn ook maar mensen en kunnen dus ook fouten maken, en dat is ook niet erg als de schade maar zo beperkt mogelijk blijft.

POLITIEKE BETEKENIS
Politieke betekenis van president kennedy
De betekenis van president Kennedy moet vooral gezien worden in wat hij begonnen is, meer dan in wat hij heeft bereikt. Hij heeft in enkele jaren het land beïnvloed met idealisme, hij heeft zich omringd met adviseurs, en specialisten, die aan zijn politiek weer diepte en achtergrond gaven, hij had de vergeten groepen, de armen, de ouderen, de zwarten, weer hoop gegeven, hij heeft waagde het door een hele nieuwe koers de hoop op vrede te doen herleven. Kennedy was razend populair, vooral dank zij zijn charme, stijl en gevoel voor humor. Zijn persconferenties zijn nog steeds schoolvoorbeelden van hoe het moet. Hij inspireerde talloze jonge politici, waaronder een jonge Bill Clinton. Hoewel Kennedy samen met zijn vrouw Jackie glans terug gaf aan het ambt door van het Witte Huis een centrum van cultuur te maken, maakt hij ook een paar roeken lozen fouten. Zijn seksuele uitspattingen zorgde voor vele schaamte in het witte huis, ze zorgde voor allerlei mogelijkheden tot schandalen en afpersing. Dat gold zeker voor het liefje dat Kennedy erop na hield uit de stal van Sam Giancana, een maffiabaas uit Chicago. Had Kennedy langer geleefd, dan waren zeker een aantal van deze zaken boven water gekomen.

Politieke betekenis van president Roosvelt
Roosevelt staat bekend als een man met inzicht, maar ook gekwalificeerd als een pragmatist, van niets iets proberen te maken. Er is op gewezen dat hij op voortreffelijke wijze de beperkte mogelijkheden heeft gebruikt ter doorbreking van het idee dat een land zich van de wereld moet afschermen, en zich er dus niet met de wereld moet bemoeien. Toch beschuldigen sommige critici hem ervan dat hij zich tegenover de Sovjet-Unie te weinig vasthoudend heeft opgesteld, waardoor dit land te veel vrijheid kreeg in Oost-Europa, anderen prezen zijn houding als de enig juiste in de benadering van de Sovjet-Unie.
Iemand zei eens tijdens de eerste regeringsweek van Roosevelt. “Het hele land is van hem, omdat hij wat doet. Al stak hij het kapitool in brand dan nog zouden we juichen en zeggen: we hebben tenminste vuur gemaakt”.
Buiten alle kritiek kan men toch zeggen dat de Verenigde Staten in een moeilijke periode zijn geleid door een groot staatsman. Zowel op binnenlands als op buitenlands gebied. Roosevelt heeft de Verenigde Staten definitief veranderd ze zijn nu meer gericht op de sociale en internationale verantwoordelijkheden die het voordien niet kende. Roosvelt heeft met zijn rol als President het land weer vertrouwen in de regering gegeven, die het voorheen niet meer had. Dankzij plannen zoals de New Deal werd Amerika een beetje uit het slop getrokken, en kregen veel Amerikanen weer positieve gedachtes.

Politieke betekenis van president Bush Jr
Na de aanslagen op 11 november 2001 hebben veel van zijn beslissingen en uitvoeringen te maken gehad met het uitroeien van het terrorisme. Veel Amerikanen waren blij met de acute reactie die Bush liet horen en waren hij dat zich er niet bij liet zitten. Achteraf doet hij dat op een manier die niet veel mensen, waaronder zeer veel Amerikanen kunnen waarderen. Als het aan hem ligt gooien ze alles plat wat met Al-Quida of iets dergelijks te maken heeft, ook als daar bij onschuldige mensen omkomen.
Zeer veel zelfmoordstrijders van o.a Al – Quida wonen in Europa. Bush is het wel gelukt om alle natie landen op een rijtje te krijgen wat betreft het terrorisme beleid. Overal in Europa wordt er dus nu ook op ze gejaagd, en daarbij zijn al vele Al-Quida netwerken opgerold of geldstromen stop gezet.
George Bush is een republikein, maar "met een hart", zegt hij zelf. Daarmee bedoelt hij: de wetten moeten niet al te streng zijn en alle Amerikanen moeten het zo goed mogelijk hebben. Bush is fel tegen abortus. Alleen in noodgevallen (als het leven van de vrouw in gevaar is bijvoorbeeld) mag het worden toegestaan. Hij is ook tegen het verbod op wapens. De wapenfabrikanten zijn erg blij met deze president. Er gebeuren veel dodelijke ongelukken met wapens. Maar het is aan de ouders om hun kinderen beter op te voeden, zegt de president. De kinderen kijken immers te veel naar geweldfilms. En de misdadigers moeten strenger worden gestraft. Bush is ook voorstander van een groot en machtig leger. Zo zie je ook het Amerikaanse leger is altijd overal op de wereld (Irak, Iran, Palestina env.)
De democraten hebben andere ideeën over hoe een land moet worden bestuurd. Toch merken de mensen niet echt veel van de verschillen. Want de president die aan de macht is, moet met veel mensen samenwerken en met veel ideeën rekening houden. Veel Amerikanen kiezen dan ook niet voor een partij, maar wel voor een persoon: hoe hij is, wat hij zegt of doet. En zowat evenveel Amerikanen kozen voor Bush als voor Gore. Toch willen ze liever geen democraat meer als Clinton "We willen een "deftig" iemand in het Witte Huis en geen president met schandalen", zegden ze (het was uitgekomen dat Clinton een relatie had met een andere vrouw en daarover eerst gelogen had). Ze geloven dat Bush niets schandaligs zal uitspoken.
Bush wordt wel vaak verweten “dom”te zijn. Bijvoorbeeld bij een kennismaking met verschillende andere partijleiders werden er vragen gesteld, en daarbij kon Bush niet de goede antwoorden geven op de vragen wie de Leiders waren van verschillende Europese landen, ook haalde hij Slovenië en Slowakije door elkaar. Deze fouten werden vaak door zijn concurrenten gebruikt als middel om Bush af te schilderen als een amateur. Toch wist hij deze mensen af te blaffen door gewoon weg te zeggen: “je hoeft niet slim te zijn om president te worden”.

We hebben nu al wat van hem kunnen zien, en ik ben benieuwd wat er in de toekomst allemaal gaat gebeuren. Houdt hij zich wel aan de beloftes die hij heeft gedaan aan de Amerikaanse burgers? We zullen het zien.

TOP 42 PRESIDENTEN
1. Abraham Lincoln
2. Franklin Delano Roosevelt
3. George Washington
4. Theodore Roosevelt
5. Harry S. Truman
6. Woodrow Wilson
7. Thomas Jefferson
8. John F. Kennedy
9. Dwight D. Eisenhower
10. Lyndon Baines Johnson
11. Ronald Reagan
12. James K. Polk
13. Andrew Jackson
14. James Monroe
15. William McKinley
16. John Adams
17. Grover Cleveland
18. James Madison
19. John Quincy Adams
20. George Bush
21. Bill Clinton
22. Jimmy Carter
23. Gerald Ford
24. William Howard taft
25. Richard Nixon
26. Rutherford B. Hayes
27. Calvin Coolidge
28. Zachery Taylor
29. James Garfield
30. Martin van Buren
31. Benjami Harrison
32. Chester Arthur
33. Ulysses S. Grant
34. Herbert Hoover
35. Millard Fillmore
36. John Tyler
37. William Henry Harrison
38. Warren G. Harding
39. Franklin Pierce
40. Andrew Johnson
41. James Buchannon

U ziet hier het schema van de populariteit van alle presidenten. Zoals u kunt zien staan de presidenten Kennedy en Roosevelt hoog in de lijst. Bush staat er inderdaad niet in, maar naar peilingen is ongeveer gemeten dat hij op plaats 22 uit komt. Redelijk hoog weer dus.

CONCLUSIE
Mijn hoofdvraag was: Wat hebben deze presidenten voor de VS betekend? Die vraag heb ik beantwoord en, op elk van deze presidenten is het antwoord weer anders. Roosevelt heeft o.a Amerika economisch uit de put getrokken, waardoor de Amerikanen veel vertrouwen kregen in het regeerbeleid.
Kennedy heeft meer met zijn persoonlijkheid veel aandacht verworven. Hij was een charmante, aardige en grappige president. Hij heeft ervoor gezorgd dat de vergeten groep, de ouderen en de zwarte mensen meer aandacht en zorg toe kregen. Maar hij heeft meer beloofd dan dat hij waar kon maken.
Bush is pas twee jaar president, maar hij heft er al wel voor gezorgd dat hij regelmatig in het nieuws blijft. Na de aanslagen van 11-09-2001 heeft hij Europa op een gelijke lijn weten te trekken wat betreft het terrorisme. Hij is bezig met de verbetering van de sociale voorzieningen in het land en onderwijs vindt hij ook belangrijk. Een sterk leger is voor hem één van de belangrijkste punten. Ook daaruit kan je weer opmaken dat hij een echt leider wil zijn, en een echt wereldleider ook.
Een verdere belangrijke deelvraag was: wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen deze mannen op politiek gebied. Ten eerste is dat Roosevelt en Kennedy beiden Democraten waren en dat alleen Bush een Republikein is. Ook de inzet is anders bij hen. Roosevelt was een man die overal een oplossing op wou zoeken, hij wou zo veel mogelijk dingen veranderen. Kennedy beloofde veel maar uiteindelijk is na zijn dood pas een aantal dingen uitgewerkt. En Bush is degene die wel extreem bezig is, bijv. met het wapenverdrag van Irak. Ook het wapenschild dat hij wou plaatsen. Hij is een soort dictator naar de andere landen toe.
De andere deelvragen ging over de presidenten zelf, dus een biografie. Een aantal grappig overeenkomsten zijn bijvoorbeeld dat alle presidenten uit een rijk milieu komen en sommige zijn zelfs verwant aan eerdere presidenten.

BIJLAGE FILM VERSLAG: PORTRAITS OF POWER

Deze film gaat over het leven in de politiek van Franklin D. Roosevelt.
De film is gebaseerd op feiten en op de visie van journalisten bij de New York Times. De journalist die het leven van Roosevelt beschrijft heet Turner Catlege en was een zeer naaste vriend van de voormalige president en was dus ook zeer bij hem betrokken. Het was de derde aflevering van de Amerikaanse serie Portraits of Power. Uitgezonden op de VPRO.

De film begint met een kleine biografie van Roosevelt, en loopt dan gelijk over naar de politiek geschiedenis van FDR (initialen) en daarna over zijn carrière in de politiek.

Nadat hij gekozen is door de kiezers als nieuwe president legt hij een eed af, waarbij hij zweert alles te doen voor Amerika wat in zijn macht ligt.
In de 1e honderd dagen van zijn functie neemt hij een groot aantal wetten aan, die onder andere te maken hadden met de New Deal. Een van de eerste wetten was die van de Banking Holiday. Daarbij was de bedoeling dat alle banken zouden sluiten zodat er geen geld meer opgenomen kon worden, dat er even rust kwam.
Na een aantal andere wetten en scenario’s gingen de banken weer open en werd er een wet ingesteld dat de mensen verplicht waren hun spaargeld te storten.
Een van de bekende, en zeer populaire handelingen van FDR waren de radiopraatjes “bij het haardvuur”. In de eerste 100 dagen van zijn eerste regeerperiode was FDR zeer populair geworden bij de bevolking. Een groot aantal wetten werden zeer succesvol geacht, maar toch stuiterde FDR op een probleempje. Het Congres gaf niet meer zo makkelijk haar toestemming. Steeds meer wetten werden afgekeurd, en FDR ergerde zich een beetje aan de houding van het Congres. Hij probeerde toch met zijn macht de wetten goed gekeurd te laten worden. Daardoor werd hij een beetje bekend als “bullyhead”. Al snel kwam hij erachter dat hij beter zijn houding kon veranderen en het Congres beter kon manipuleren met zijn charme. Ondertussen groeide het idee van isolationisme hard in het land en vele mensen werden isolationisten.
Bij de herverkiezingen in 1936 won FDR met een overdonderde zege de tweede ambtsperiode. Mede dankzij het succes van de New Deal. Een aantal weken na verkiezingen kwam de opkomst van Hitler. Veel Amerikanen hadden het idee dat het is Amerika veilig was, en dat Amerika zich nergens mee moest bemoeien (isolationisme). FDR hield een toespraak tegen de Amerikanen waarin hij duidelijk maakt dat de situatie in Europa ook gevaar oplevert voor de VS. Toch blijven veel Amerikanen eigenwijs, en houden vast aan hun ideeën.
Ondertussen gaat FDR regelmatig op bezoek in Europa, waaronder veel bij Churchill (Engeland). En lijkt op zoek te zijn naar een incident in de Grote Oceaan.
Nog steeds worden wetten afgekeurd door het Congres en dat lijkt zich ook zo voort te zetten. Totdat FDR steun krijgt uit onverwachte hoek. Het Hoog gerecht Hof beschuldigt het Congres ervan, wettelijk strafbaar bezig te zijn.
In 1938-1939 krijgt hij meer geld voor het leger. Ook gaat hij Engeland helpen door middel van voedsel, wapens, en gereedschap te sturen. Ook probeert hij Amerika op één lijn te krijgen voor de hulp aan Europa. Hij probeert het te vermijden om met een verdeelt land de oorlog in te gaan.
Als hij in 1940 opnieuw gekozen wordt tot president kan hij openlijk Engeland helpen. Daardoor komt hij met een gedurfd wetsvoorstel namelijk het
‘Lend-Leas Bill’. Deze wet werd wel makkelijk aangenomen. Omdat bleek dat Engeland niet zo makkelijk kon betalen omdat het al veel activa in Amerika had geïnvesteerd, werd dit idee opgesteld, waarschijnlijk niet door FDR zelf. Engeland kreeg al deze materialen op leenbasis. Na de oorlog zou alles worden terug betaald door Engeland, en als Amerika zelf in oorlog terecht zou komen in de tussentijd dan zouden ze het gewoon terug krijgen. Deze wet stimuleerde de oorlogsproductie, ook voor eigen veiligheid. FDR had ook besloten dat als het vervoeren van deze hulpmiddelen door één of andere reden belemmert werd onderweg, dat er dan geschoten mocht worden. Met deze uitspraak zette FDR één stap dichter richting de oorlog, maar ja het maakte niet veel meer uit ze zaten er toch tot over hun oren in.
Roosevelt wist dat, dus kondigde hij de noodtoestand aan, en al snel stond het hele land als één man achter zijn leider.
Toen sloeg het noodlot toe. Het was 7 december 1941. de Jappen vielen de grootste Amerikaanse legerbasis Pearl Harbor aan.
Na dit vroeg FDR het Congres om door deze lafhartige daad de oorlog te verklaren aan Japan, het Congres stemden in. 11 December verklaarde de landen Duitsland en Italië ook VS de oorlog. Nu werd de volledig leger/en marine kracht ter beschikking gesteld aan de leider. De VS en Engeland werden bondgenoten en valk daarna kwam ook Rusland in hun bondgenootschap. 1943 vond in Teheran een ontmoeting van de grote drie plaats. Churchill, Roosevelt en Stalin overlegden over de problematieke situaties in Europa. Vlak na deze ontmoeting kreeg FDR nu ook de gehele bevoegdheid over het militaire – en diplomatieke beleid in de VS. Vele Amerikanen zaten te hameren op het feit dat Amerika iets moest terug doen op de aanval van de Jappen. Toch vond FDR het belangrijker dat eerst de situatie met de Duitsers opgelost moest worden, want hij was ervan overtuigd dat als Hitler gevallen was, dat dan de Jappen ook niet lang stand zouden houden.
In 1944 was FDR voor de vierde maal gekozen tot president van de VS. Hij wist dat hij van de vierde ambtsperiode niet lang zou kunnen genieten, hij was namelijk al stervende. Toch zette hij zich nog sterk in voor een wereld die samenwerkt en géén oorlog maakt, de ‘nieuwe wereld’. Hij zette een plan op voor een bondgenootschap tussen de landen. Het eind van de oorlog heeft hij niet meer mee kunnen maken, net als de oprichting van de Verenigde Naties (VN) want 12 april 1945 overleed hij. De hele staat was verdoofd, ze waren 12 jaar lang geleid door een groot leider. Amerika rouwt.

BRONNENLIJST
ZOEKMACHINES
www.altavista.nl
www.ilse.nl
http://www.startpagina.nl

BUSH
http://www.bits2.be/tijdschriften/kits/010115/achtergrond.html
http://www.whitehouse.gov/president/gwbbio.html
http://www.omroep.nl/nos/jeugdjournaal/index.html#@
http://www.omroep.nl/nos/jeugdjournaal/pagina/uitleg/bush/uitleg_index.html
http://www.amerika.nl/politiek/html/verkiezingen/bush.htm
http://www.whitehouse.gov/president/

KENNEDY
http://www.whitehouse.gov/history/presidents/jk35.html
http://www.amerika.nl/politiek/html/presidenten/presarchief/35kennedy.htm
http://www.johnkennedy.com
http://www.kansaspress.ku.edu/gigken.html

ROOSEVELT
http://www.whitehouse.gov/history/presidents/fr32.html
http://www.wo2.nl/werkstukken/pearlharbor1/
http://www.theunitedstatesofamerica.nl/presidenten/franklin_roosevelt.htm
http://www.go2war2.nl/personen/usa_roosevelt/artikel.htm
http://www.amerika.nl/politiek/html/presidenten/presarchief/32fdr.htm

PRESIDENTEN
http://www.amerika.nl/politiek/html/presidenten/idealeprez.htm


CD-ROM’S
Titel: Encarta Encyclopedie
Soort: cd-rom ‘98 en ‘99
Producer: Winkles Prins Edition
Uitgever: Microsoft
Schrijver: Elsevier
BOEKEN

Titel: De grote depressie en de new deal
Auteur: drs A. Lammers
(niet meer bekend, eruit gescheurt)

Titel : De verenigde Staten van Amerika
Auteur: Cass R. Sandak
Vertaling van The USA
Hove wayland publishers
1996

titel: de verenigde staten van Amerika 1917-1949
auteur: Wim A. van der Spek
productie: Joan Zumpolle
druk Eindhoven Druk BV
in opdracht van NOT (nederlandse onderwijs televisie)

FILM
Benaming: Mao Tse Tung, Roosevel, Churchill: portraits of power
Titel: Portaits of Power
Zender: VPRO
Producent: New York Times

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.