Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Verbanden krantenartikelen

Beoordeling 4
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 8649 woorden
  • 10 april 2001
  • 63 keer beoordeeld
Cijfer 4
63 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Clickfonds Hoofdlijnen Operatie Clickfonds Zwitserse connecties Eis van 2 jaar tegen verdachte clickfonds Vonnis paalt financiele fraude verder af Celstraf en boetes in zaak Clickfonds De rode draad Belastingplan 2001 Nog eenjaar tijd voor fiscale trucs Ondernemers krijgen stelsel met gebreken Fiscaal adviseur is cursusmoe De rode draad Elektronisch zakendoen ‘Online supermarkt kan goedkoper en sneller’ Amazon doet het beter dan verwacht Vertalen met ’n muisklik Wederopstanding van de webwinkel De rode draad Hoofdlijnen Operatie Clickfonds
Door onze redacteur Joost Oranje

Bern/Chur, 11 Nov. 'Operatie Clickfonds' is het grote onderzoek naar beursgerelateerde fraude. De zaak kwam eind oktober 1997 prominent in het nieuws toen er invallen werden gedaan op de effectenbeurs en bij financiële instellingen. Commissionairs van naam en faam werden gearresteerd. Operatie Clickfonds groeide uit tot het grootste onderzoek naar financiële fraude ooit. Op 17 december 1997 maakte justitie in een persbericht onder het kopje 'beursfraude' vier 'hoofdlijnen' van onderzoek bekend: misbruik voorwetenschap, belastingfraude, heling/witwassen van zwart en/of door misdrijf verkregen geld en het bestaan van een criminele organisatie. Het onderzoek kent een aantal 'hoofdverdachten': effectenhandelaren Han Vermeulen, Eddy Swaab en de in Zwitserland woonachtige vermogensbeheerder Dirk de Groot, die alledrie gewoon bij naam genoemd willen worden. De andere hoofdverdachten zijn effectenhandelaren Ad van der R. en Adri S. Het onderzoek is in twee takken uiteen gevallen. In de eerste plaats is er de verdenking dat de verdachten, exclusief Swaab, een systeem in stand hebben gehouden van coderekeningen in Zwitserland. Die werden gebruikt om de belasting te ontduiken. Daarbij zou gebruik zijn gemaakt van voorwetenschap en 'frontrunning' ('meelopen' met effectentransacties waar men kennis over heeft). Maar inmiddels zijn deze zaken bijna allemaal weggevallen. Alleen Vermeulen wordt nog van twee voorkenniszaken verdacht. Ook witwassen van criminele gelden blijkt moeilijk te bewijzen. Wat overblijft is belastingfraude. Daarvoor zijn een aantal coderekeninghouders veroordeeld of is er geschikt. De tweede tak is het onderzoek naar Swaab, die naast de Nederlandse ook de Zwitserse nationaliteit heeft. Justitie verdenkt hem ervan werknemers uit de financiële wereld te hebben omgekocht. Vervolgens deed hij met verkregen informatie effectentransacties. Dit onderzoek wordt bemoeilijkt omdat justitie de zaak in 1997 niet goed op het netvlies had en Swaab verzuimde te arresteren. Daardoor kon hij uitwijken naar Zwitserland. Hij is nooit gehoord. Er is een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd, maar Zwitserland levert geen eigen staatsburgers uit. Operatie Clickfonds had grote gevolgen. De gesloten beursmoraal werd doorbroken en belastingfraude aan de kaak gesteld. Maar er werden ook reputaties en instellingen beschadigd. Drie jaar na dato dienen de eerste belangrijke rechtszaken. Deze week zijn verdachten uit het 'Swaab-netwerk' voorgebracht. Daarvoor dienden twee bijzaken van het Clickfonds, waarop justitie bij toeval stuitte: het bestaan van een kasfaciliteit om de belasting te ontduiken bij Bank Bangert Pontier en gerommel bij SNS Bank tijdens de emissie van KPN-aandelen. In 2001 staan de hoofdverdachten terecht. Pas dan zal duidelijk zijn of de heftigheid waarmee justitie Operatie Clickfonds over het voetlicht bracht in verhouding staat tot het uiteindelijke resultaat. Datum artikel: 11 Nov. 2000
Artikel afkomstig uit: NRC Handelsblad, internetsite: http://www.nrc.nl/W2/Lab/Beursfraude/001111-c.html
Onderwerp: Beursfraude; CLickfonds
Economische begrippenlijst (donkerrood in het artikel): Effectenbeurs = handelsgebouw, waar aandelen, obligaties en/of pandbrieven worden verhandeld
Financiele fraude = Bedrog met geld
Effectentransacties = Handelsovereenkomsten met aandelen, obligaties en/of pandbrieven
Samenvatting artikel: Operatie Clickfonds is een onderzoek naar beursgerelateerde fraude. De hoofverdachten in de zaak zijn: H. Vermeulen, E. Swaab en D. de Groot, Ad van der R. en Adri S. Er zijn twee takken: Het met voorwetenschap en ‘frontrunnig’ bij effectentransacties en speciale coderekeningen om de belasting te ontduiking. De tweede tak heeft met omkoping te maken doos Swaab. Door verkeerd handelen van justitie duurt deze zaak zo lang. Zwitserse connecties
Door onze redacteur Joost Oranje

Zwitserland speelt een belangrijke rol in het Clickfondsonderzoek. Nederland heeft vele rechtshulpverzoeken ingediend om informatie over verdachten los te krijgen, in eerste instantie in Chur, later ook in Zürich en Wallis. Daarbij gaat het om financiële gegevens, maar ook aanvragen voor huiszoekingen, uitlevering of verhoren. Zwitserland werkt onder voorwaarden mee aan de verzoeken. De gegevens mogen bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor fiscale delicten, het zg. 'specialiteitsvoorbehoud'. Vandaar dat een aantal verdachten, die wel degelijk een coderekening met zwart geld in Zwitserland bleken te bezitten, niet voor dat feit wordt vervolgd. Bij de mensen bij wie dat inmiddels wel gebeurd is, kwam dat vanwege in Nederland aanwezige gegevens of omdat de verdachten een bekentenis aflegden. De Zwitsers hebben één rechtshulpverzoek, in de zaak van hoofdverdachte Adri S., vanwege het fiscale voorbehoud afgewezen. Een andere beperking gaat over handelingen die naar Zwitsers recht niet strafbaar zijn, zoals 'frontrunning' (een vorm van voorwetenschap). In Zwitserland verzamelde gegevens over dat feit mogen niet voor vervolging in Nederland worden gebruikt. Nederland moest dus strafbare feiten als omkoping, witwassen, oplichting aanvoeren om de rechtshulp te krijgen. Verder heeft het Zwitserse Bundesgericht bepaald dat 'Beweisausforschung, d.h. die Beweisafnahme aufs Geratewohl' ('het vorsen naar bewijs, d.w.z. het ontdekken van bewijs op goed geluk') ongeoorloofd is. Er mag dus met het Zwitserse materiaal niet gespeurd worden naar feiten waarvoor nog geen concrete aanwijzingen bestaan. Het uitwisselen van de gegevens is gebaseerd op het Europees verdrag voor wederzijdse rechtshulp uit 1959 en gebeurt op basis van het goede vertrouwen in het verkeer tussen de staten. Met andere woorden: Zwitserland mag er van uit gaan dat de Nederlandse justitiële autoriteiten hen zuiver over het onderzoek hebben voorgelicht. Datum artikel: 11 Nov. 2000
Artikel afkomstig uit: NRC Handelsblad, internetsite: http://www.nrc.nl/W2/Lab/Beursfraude/001111-d.html
Onderwerp: Beursfraude; Clickfonds
Economische begrippenlijst (donkerrood in het artikel): Fiscaal delict = Vergrijpen, misdrijven met de belasting
Witwassen = Het legaal beleggen of investeren van illegaal verkregen geld
Samenvatting artikel: Zwitserland werkt in deze zaak mee, door het vertrekken van finaniele gegevens, huiszoekingen, uitleveringen en verhoren. Een van de moeilik dingen in deze zaak is het feit dat sommige gedane acties in Zwitserland legaal zijn, terwijl deze in Nederland volstrekt illegaal zijn. Ook mag het Zwitserse bewijsmateriaal niet gebruikt worden met het Nederlandse bewijsmateriaal en omgekeerd. Eis van 2 jaar tegen verdachte clickfonds
Door een onzer redacteuren
Amsterdam, 16 Nov. Het openbaar ministerie heeft opnieuw een zware straf geëist tegen een van de verdachten in het beursfraudeonderzoek ('operatie Clickfonds'). Voormalig fondsmanager H. van de K. van het pensioenfonds voor de metaalnijverheid hoorde vanochtend twee jaar cel (zes maanden voorwaardelijk) en een boete van een half miljoen gulden tegen zich eisen. Van de K. is de laatste van vier ex-medewerkers uit de financiële wereld die terechtstaan in een van de twee hoofdlijnen uit het Clickfondsonderzoek: de criminele organisatie rond hoofdverdachte en effectenhandelaar E. Swaab. Volgens justitie zouden zij zich door Swaab hebben laten omkopen en hem in ruil voor geld informatie hebben verstrekt over effectentransacties. Om deze theorie te onderbouwen gebruikt het OM onder meer gegevens uit de agenda's van Swaab die bij een huiszoeking in beslag zijn genomen. Ook Van de K, zo betoogde de officier van justitie vanmorgen, zou winsten behaald hebben uit effectentransacties, 'deels ten goede van zichzelf'. Daarmee werd zijn werkgever benadeeld. Het OM wees op een aantal verdachte transacties, vooral in obligaties. Daarbij zou gerommeld zijn met gegevens, zodat de affaire gunstig uitviel voor Swaab en zijn 'tipgevers'. Van de K. zou in totaal ruim twee miljoen gulden aan inkomsten hebben ontvangen die hij vervolgens verzuimde aan de belasting op te geven. Het OM noemde het verdacht dat hij een bedrag van ruim vijf ton op zijn rekening stortte, terwijl hij jarenlang nauwelijks opnames deed. De raadsman van Van de K. betoogde dat justitie niet had bewezen uit welke bron de stortingen waren verricht. Daarom kan niet zomaar worden gesteld dat er van belastingontduiking sprake is, aldus de advocaat. Verder ontkende hij dat er sprake geweest zou zijn van een criminele organisatie en dat Swaab giften in ruil voor informatie zou hebben verstrekt. De rechtbank doet over twee weken uitspraak in alle drie de zaken van personen uit het 'Swaab netwerk'. In de zaak van een vierde verdachte werd het OM vorige week niet ontvankelijk verklaard. Een vijfde persoon moet nog voorkomen. Datum artikel: 16 Nov. 2000
Artikel afkomstig uit: NRC Handelsblad, internetsite:
http://www.nrc.nl/W2/Lab/Beursfraude/001116.html
Onderwerp: Beursfraude; Clickfonds
Economische begrippenlijst (donkerrood in het artikel): Effectenhandelaar = Een handelaar in aandelen, obligaties en/of pandbrieven
Transacties = Handelsovereenkomsten
Obligaties = Een bewijs van deelname aan een langlopende lening
Samenvatting artikel: Opnieuw werd een zware straf geeist door het OM in het beursfraudeonderzoek: operatie Clickfonds. Van de K. zou zich hebben laten omkopen om informatie over effectentransacties te verstekken aan E. Swaab. Van de K. zou zelf ook winst hebben gehad. Zelf geeft Van de K. niet toe aan de criminele organisatie deel te hebben genomen
Vonnis paalt financiële fraude verder af
Met de vonnissen tegen drie 'middelzware' verdachten in de Clickfondszaak onderstreept de rechtbank de roep om meer integriteit binnen de financiële sector. Door onze redacteur Joost Oranje
Amsterdam, 1 Dec. De gezichten stonden strak bij de uitgebreide delegatie van het openbaar ministerie die gistermiddag de uitspraak kwam beluisteren tegen drie verdachten in het Clickfondsonderzoek. En de opluchting was evenredig groot na het belangrijkste vonnis tot nu toe in het 'beursfraudeonderzoek'. Er stond voor Justitie dan ook meer dan prestige op het spel. Voor het eerst had het OM een fraudepatroon in de financiële wereld juridisch 'aangekleed' via het wetsartikel 'niet ambtelijke omkoping' en het lidmaatschap van een criminele organisatie. Een gewaagde opstelling, zo was tijdens de rechtszittingen gebleken, want hard bewijs voor haar theorie had Justitie niet in handen. Het OM had betoogd dat de drie verdachten, allen ex-medewerkers van financiële instellingen, zich hadden laten omkopen door een van de hoofdverdachten in het Clickfonds, effectenhandelaar E. Swaab. Hij zou hun geld hebben gegeven in ruil voor informatie over effectentransacties. Dat de drie geld van Swaab ontvingen, staat vast. Het valt onder meer op te maken uit aantekeningen in Swaabs agenda die in beslag is genomen. Maar waarvoor dat geld nou precies was verstrekt, bleef onduidelijk. Twee van de drie werknemers verklaarden dat ze, met Swaab, "een informeel beleggingsclubje" vormden. Maar nergens werd bewezen dat er koersgevoelige informatie was verstrekt. Bovendien bleek er met de transacties zelfs niets mis. Toch volgde de rechtbank de lijn van het OM. Volgens haar was er geen sprake van een beleggingsclub. Wel konden de verdachten "op grond van hun reguliere werkzaamheden inschatten in welke fondsen transacties interessant zouden kunnen zijn". Het aannemen van het geld - dat werd verzwegen ten opzichte van de werkgevers - werd dan ook als niet-ambtelijke omkoping gezien. Omdat het allemaal "gedurende geruime tijd in een gestructureerd samenwerkingsverband" gebeurde, is er ook sprake van een criminele organisatie. Voor de derde verdachte, een ex-medewerker van het pensioenfonds voor de metaalnijverheid, lag de zaak iets anders. Hij zat niet in het beleggingsclubje, maar deed wel verdachte effectentransacties met Swaab. Hoewel ze keurig binnen de toegestane 'bandbreedte' bleven, zijn ze volgens de rechtbank toch verricht "tegen niet optimale koersen". Ook hier werd niet-ambtelijke omkoping en het lidmaatschap van een criminele organisatie bewezen geacht. Met het vonnis sloeg de speciaal voor de Clickfondszaken ingestelde rechtbank opnieuw een richtinggevend paaltje in de wereld van de financiële fraude. Een maand geleden gebeurde dat ook al in een andere aan hoofdverdachte Swaab gelieerde zaak. Bij de veroordeling van een ex-directeur van Bank Bangert Pontier stelde de rechtbank dat grote sommen contant geld gemeld moeten worden volgens de wet Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) als er "een aanmerkelijke kans" is dat deze bedragen zwart geld zijn. Een ruime interpretatie van de wet. En dat was ook gisteren weer het geval. Maar de rechters, zo blijkt uit de motivering van beide vonnissen, wegen de steeds luidere roep om meer integriteit in de financiële sector zwaar. Voor het OM is die redenering een belangrijke steun in de rug. Niet alleen voor de komende Clickfondszaken, maar ook voor het juridisch aanpakken van financiële criminaliteit in het algemeen. Vervolging in deze sector is nog jong en het is niet makkelijk wetten te vinden die naadloos de strafbaarheid aantonen van bepaalde handelingen. Juist daarin vinden advocaten van verdachten in de Clickfondszaak hun munitie. Maar met de recente vonnissen kiezen de rechters voorlopig de kant van het OM. Enige nuancering past daar overigens wel bij. Zo kwam justitie de hele Swaab-affaire bij toeval op het spoor. Bovendien moet natuurlijk nog worden afgewacht hoe het hof, waar zowel de BBP-directeur als twee van de drie verdachten van gisteren in beroep gaan, tegen de vonnissen aankijkt. Hoogstwaarschijnlijk zullen de zaken uiteindelijk zelfs bij de Hoge Raad belanden. Dat neemt niet weg dat Operatie Clickfonds de juridische discussie over integriteit in de financiële sector fors heeft losgewoeld. Die toenemende aandacht, die nu ook wordt ondersteund door bijbehorende vonnissen, is een belangwekkend feit dat Justitie op haar conto kan bijschrijven. Datum artikel: 1 Dec. 2000
Artikel afkomstig uit: NRC Handelsblad, internetsite:
http://www.nrc.nl/W2/Lab/Beursfraude/001201b.html
Onderwerp: Beursfraude; Clickfonds
Economische begrippenlijst (donkerrood in het artikel): Effectenhandelaar = Een handelaar in aandelen, obligaties en/of pandbrieven
Effectentransacties = Handelsovereenkomsten met aandelen, obligaties en/of pandbrieven
Koers = Beursprijs van geld en effecten
Samenvatting artikel: Het vonnis bepaalt de verdere loop van de zaak. Het OM heeft een hele gewaagde opstelling, zware eisen maar geen harde bewijzen. Door deze zaak zullen er duidelijkere regels komen voor gelijke delicten. Celstraf en boetes in zaak Clickfonds
Door een onzer redacteuren
Amsterdam, 1 Dec. De Amsterdamse rechtbank heeft gistermiddag drie verdachten uit het beursfraudeonderzoek ('Operatie Clickfonds') schuldig verklaard aan niet-ambtelijke omkoping binnen een criminele organisatie. Twee van hen werden ook veroordeeld wegens belastingfraude. Het gaat om ex-medewerkers van Oudhoff Effecten, de bank Credit Suisse First Boston en het pensioenfonds voor de metaalnijverheid. Allen zijn veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf, waarvan de helft voorwaardelijk, en geldboetes variërend van 400.000 tot 600.000 gulden. Twee verdachten gaan in hoger beroep, de derde overweegt dat nog. Met het vonnis wordt de gedragscode in de financiële wereld aangescherpt. Het wetsartikel over niet-ambtelijke omkoping is in deze sector nog nooit gebruikt. De uitspraak is dan ook een overwinning voor het openbaar ministerie. Dat had tijdens de rechtszaken betoogd dat de drie verdachten onder één hoedje hebben gespeeld met een van de hoofdverdachten uit het Clickfondsonderzoek, de effectenhandelaar E. Swaab. Deze zou de werknemers hebben omgekocht in ruil voor informatie over op hande staande effectentransacties. De winst werd vervolgens gedeeld. Hoewel er geen bewijs is dat inderdaad koersgevoelige informatie is doorgegeven, kwalificeerde de rechtbank de gedragingen van de drie als "bij uitstek een voorbeeld van handelen in strijd met de integriteit en de openheid die de wetgever heeft bedoeld te beschermen." Ze hebben "gehandeld uit puur financieel gewin en volgens een zo geraffineerde methode, dat ontdekking nagenoeg uitgesloten was". Advocaten reageerden teleurgesteld: "Het lijkt erop alsof de rechtbank heeft gezocht naar argumenten om te veroordelen en daarbij de wet heeft opgerekt", aldus een van hen. Het openbaar ministerie toonde zich tevreden met het volgens een woordvoerder "zeer fraai gemotiveerde vonnis". Justitie overweegt nog in hoger beroep te gaan omdat de strafmaat lager uitviel dan de eis. Datum artikel: 1 Dec. 2000
Artikel afkomstig uit: NRC Handelsblad, internetsite:
http://www.nrc.nl/W2/Lab/Beursfraude/001201a.html
Onderwerp: Beursfraude; Clickfonds
Economische begrippenlijst (donkerrood in het artikel): Belastingfraude = Bedrog met betrekking op de belasting
Effectentransacties = Handelsovereenkomsten met aandelen, obligaties en/of pandbrieven
Koersgevoelige informatie = Informatie over de eventuele beurprijs van geld en effecten
Samenvatting artikel: 1 Jaar celstraf waarvand e helftvoorwaardelijk en boetes van 400000 tot 600000, zo luidt het vonnis in zaak Clickfonds. Door dit vonnis is er een maatstaf gelegd voor omkoping met niet-ambtenaren. Ondanks harde bewijzen is de rechtbank toch tot een zwaar vonnis gekomen. De aanklagers gaan in hoger beroep daar het vonnis lager is uitgevallen dan de eis. De Rode Draad
De bindende factor van deze artikelen is het onderwerp: Clikfonds en de chronoligische tijdsverloop. Het eerste artikel bevat de hoofdlijnen van het Clickfonds tot nu toe en de artikelen daarna de uitspraken van de rechter over de verdachten. Door dit onderzoek is er een maatstaf gesteld voor dergelijke zaken. Nog een jaar tijd voor fiscale trucs
Nederland krijgt een nieuw belastingstelsel. De Wet Inkomstenbelasting 2001 moet de eenvoud van het stelsel vergroten en misbruik van aftrekposten tegengaan. Wat betekent dit in praktijk straks voor de particulier? Door onze redacteur Egbert Kalse
Den Haag, 2 Dec.Het zal even slikken worden, half januari. Dan krijgen huiseigenaren voor het eerst een deel van de hypotheekrente teruggestort, volgens de nieuwe regels. Dat wordt minder dan de laatste storting, van december dit jaar. Na alle zegeningen van het belastingplan, waar iedereen mee is bestookt via kranten, radio en tv, is dat op zijn zachtst gezegd een kater. Nederland krijgt een nieuw belastingstelsel en de deadline van 1 januari 2001, de invoeringsdatum van de stelselherziening, nadert. De Tweede én Eerste Kamer draaien deze weken overuren om alle benodigde aanpassingen in wetgeving om te zetten en belastingadviseurs melden massaal dat ze graag bereid zijn de laatste finesses van het plan te bespreken. Paradoxaal genoeg zal op 1 januari 2001 in eerste instantie bijna alles bij het oude blijven. Iedereen krijgt (als het goed is) wel een fikse koopkrachtstijging cadeau (dankzij de 7 miljard gulden aan lastenverlichtng die met het plan meekomt), en de BTW op luxe goederen wordt met 1,5 procentpunt verhoogd naar 19 procent. Maar de daadwerkelijke afrekening 'nieuwe stijl' zal pas plaatsvinden in 2002, bij de aangifte over 2001. De Wet Inkomstenbelasting 2001, zoals de stelselherziening officieel heet, heeft een drieledig doel. Door het schrappen van een groot aantal aftrekposten kan de overheid belasting heffen over een groter bedrag. Dit moet de eenvoud van het belastingstelsel vergroten en het misbruik van aftrekposten tegengaan. Daarnaast wil de overheid dat iedereen milieuvriendelijker leeft. Daarvoor komen vaste energiebelastingen voor het bedrijfsleven en de particulier. Tenslotte vindt een verschuiving plaats van belasting op arbeid naar belasting op producten. Werken moet daardoor goedkoper worden en gebruik van goederen duurder. Om dat allemaal vorm te geven worden er drie zogenoemde Boxen geïntroduceerd. In Box 1 worden de inkomsten uit wonen en werken belast tegen een progressief tarief. Ook uitkeringen vallen in deze box. De tarieven worden wel fiks verlaagd. Het toptarief gaat bijvoorbeeld met 8 procent omlaag, van 60 naar 52 procent. In Box 2 zit het inkomen uit het 'aanmerkelijke belang' (5 procent van de aandelen van een BV of NV), wat belast wordt tegen een vast tarief van 25 procent. Tenslotte Box 3. Hierachter gaat de vermogensrendementsheffing schuil. Inkomen uit sparen of beleggen wordt hierin belast tegen een vast tarief van 30 procent. Ook gaat de Belastingdienst uit van een vast rendement 4 procent, ongeacht het echte rendement. Anders gezegd: over het vermogen in Box 3 betaalt men 1,2 procent vermogensrendementsheffing. Overigens is er wel een groot aantal vrijstellingen in deze box, tot maximaal 500.000 gulden voor tweeverdieners met kinderen. Iedereen heeft een vrijstelling van 38.785gulden. Verder zijn er vrijstellingen voor onder meer 'groene' of maatschappelijke beleggingen (100.004 gulden), risicovolle beleggingen (100.004 gulden). In plaats van de forfaits komen er individuele heffingskortingen, die deels tot doel hebben de maatschappij verder te emanciperen. De belastingvrije som, het per tariefgroep verschillende belastingvrije deel van het inkomen, komt daarmee te vervallen en maakt plaats voor de algemene heffingskorting. Deze bedraagt standaard 3.473 gulden per persoon per jaar. Nieuw is dat iedereen, dus ook niet werkenden die voorheen hun belastingvrije som via hun partner incasseerden, dit bedrag rechtstreeks op hun bankrekening gestort krijgen. Voor de werkenden is er ook nog de arbeidskorting. Dat is een oplopend bedrag dat bij 150 procent van het wettelijk minimumloon zijn maximum van 2.027 gulden bereikt. Dit moet de zogenoemde armoedeval reduceren. Mensen die nu een uitkering hebben en gaan werken, gaan er nauwelijks op vooruit. Dat stimuleert mensen niet om een baan te accepteren, meent de fiscus. Daarom moet het verschil tussen werk en uitkering worden vergroot. Het huurwaardeforfait gaat onder de naam eigenwoningforfait verder. De regeling blijft hetzelfde: een vast percentage (0,8 procent voor 2001) van de zogenoemde WOZ-waarde van het huis moet bij het belastbaar inkomen worden opgeteld, alsof er huurinkomsten zouden zijn. Het aantal vragen dat de Belastingdienst krijgt over de fiscale behandeling van het eigen huis staat echter in geen verhouding tot het relatief geringe aantal wijzigingen op dat onderwerp. Weliswaar vervalt de aftrekbaarheid van de hypotheekrente op een tweede en volgend huis (dat wordt ondergebracht in Box 2 en waar vermorgensrendementsheffing over betaald moet worden) en van de financiering van luxe goederen als boten en auto's, voor de gemiddelde huizenbezitter blijft alles nagenoeg bij het oude. Mensen die een lagere bijtelling dan 25 procent over hun lease-auto willen betalen, zullen hun privéritjes nauwkeuriger moeten gaan bijhouden. De afrekening met de fiscus zal plaatsvinden op basis van het werkelijk gereden aantal privékilometers. Eigenlijk is de eerste concrete verandering waar de particulier mee in aanraking komt de zogenoemde 'voorlopige teruggaaf'. Normaal gesproken ontvangen werknemers na afloop van een belastingjaar de door de werkgever te veel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekeringen terug. Via de voorlopige teruggaaf is het echter mogelijk deze al eerder terug te krijgen. Door de introductie van nieuwe aftrekposten en heffingskortingen is de voorlopige teruggaaf dit jaar anders dan anders. Maar verder? Verder zal 2001 voor veel Nederlanders een belastingjaar als alle anderen zijn. Fiscale trucs en handigheidjes 'nieuwe stijl' komen pas in 2002 aan bod. Datum artikel: 2 Dec. 2000
Artikel afkomstig uit: NRC Handelsblad, internetsite:
http://www.nrc.nl/W2/Lab/Belastingplan/001202-a.html
Onderwerp: Belastingplan 2001
Economische begrippenlijst (donkerrood in het artikel): Fiscaal = Wat de belasting betreft
Koopkrachtstijging = Stijging van de hoeveelheid goederen en diensten die men voor een gegeven bedrag kan kopen
BTW = Belasting Toegevoegde Waarde
Progressief tarief = Toenemende prijs
Vermogensrendementsheffing = Een door de overheid opgelegde betaling over de opbrengst van het vermogen
Fofaits = Een ronde som, overeen gekomen bedrag
Heffingskortingen = Kortingen op de door de oveheid opgelegde betalingen
Arbeidkorting = Kortingen voor werkende mensen
Armoedeval = Iemand met een laag inkomen of een uitkering ontvangt allerlei extra's zoals huursubsidie, koudetoeslag, een gratis krant. Zou hij iets meer gaan verdienen dan vallen, als een bepaalde inkomensgrens wordt overschreden, al deze extra’s weg
Fiscus = Het korps der belastingambtenaren

Samenvatting artikel: Het nieuwe belastingstelsel wordt 1 Jan. 2001 ingevoerd. In tegenstelling tot wat gedacht wordt, zal in eerste instantie weinig veranderen. Pas bij aangifte over 2001, dus in 2002, zal men pas de ‘nieuwe stijl’ gaan gebruiken. In het nieuwe belastingstelsel zitten drie zogenaamde boxen. Box 1 gaat over het belastbaar inkomen uit wonen en werken. Box 2 gaat over het belastbaar inkomen uit het ‘aanemerkelijke belang’. Box 3 gaat over het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. Er komen vaste heffingskortingen er komen nieuwe regels vr bijv een auto van de zaak. Op deze nieuwe regels na zal er het eerste jaar niet veel veranderen. Ondernemers krijgen stelsel met gebreken
Ondernemers zien op tegen de extra administratieve lasten die het gevolg zijn van de belastingherziening per 1 januari. Alleen 'echte' ondernemers hebben voordeel bij het nieuwe fiscale stelsel. Door onze redacteur Egbert Kalse
Den Haag, 5 Dec.Eigenlijk is het belastingplan voor ondernemers nog lang niet af. Tot ver in 2001 zullen nog wijzigingen worden doorgevoerd. Dat neemt niet weg dat ook de ongeveer 500.000 ondernemers in Nederland komende maand te maken krijgen met een drastisch gewijzigd fiscaal stelsel. Het Ondernemerspakket, ofwel de belastingherziening 2001 voor bedrijven, wordt per 1 januari gewoon ingevoerd - inclusief onvolkomenheden. De belangrijkste wijzigingen voor ondernemers lopen grotendeels parallel met de wijzigingen voor particulieren. Resumerend: er komen drie belastingboxen. Box 1, voor inkomen uit werk en woning. Hierin geldt een progressief tarief, waarbij de belastingdruk toeneemt naarmate het inkomen stijgt (toptarief: 52 procent). In deze categorie vallen ook de zogenoemde IB-ondernemers, die voor eigen rekening en risico werken en daar geen BV of NV voor hebben. Box 2 is bedoeld voor mensen die 5 procent of meer (een 'aanmerkelijk belang') bezitten van een besloten of naamloze vennootschap. Zij betalen over dividend een heffing van 25 procent; de winst van de vennootschap wordt belast met 35 procent. In Box 3 ten slotte valt inkomen uit vermogen; de heffing hierop komt neer op 1,2 procent van dat vermogen. Tot de nieuwigheden voor ondernemers behoort de zogenoemde ondernemersaftrek. Dat is een samenstel van aftrekposten uit het huidige systeem, waaronder de zelfstandigenaftrek, de meewerkaftrek en de stakingsvrijstelling. Een andere wijziging is dat alleen 'echte' ondernemers van alle aftrekposten mogen profiteren. Voor wat een echte ondernemer is gelden criteria. Zo moet hij ten minste 1.225 uur per jaar aan zijn onderneming besteden en ten minste de helft van het aantal werkzame uren aan het ondernemerschap. Ook moet een ondernemer winst genieten uit de onderneming en moet hij ondernemersrisico lopen. Deze voorwaarden scheiden ondernemers van bijvoorbeeld werknemers met nevenactiviteiten. De ambtenaar die in de avonduren een automatiseringsbedrijfje runt voldoet niet aan alle criteria en kan slechts een deel van de aftrekposten gebruiken. In het huidige stelsel profiteren te veel 'schijnondernemers' van de belastingvoordelen van het ondernemerschap, vindt de fiscus. Een voorbeeld daarvan zijn de commanditaire ('stille') vennoten. Zij bieden slechts financiële ondersteuning aan een bedrijf, en hun risico is niet groter dan het bedrag dat zij hebben geïnvesteerd. Voor hen is het aantal typische ondernemersaftrekposten vanaf 1 januari dan ook beperkt. Hierdoor komt bijvoorbeeld een eind aan de populaire scheepvaart- en (per 2002) film-CV's. Voor 'echte' ondernemers brengt het nieuwe stelsel overigens niet alleen verbeteringen. Zo is daar de veelbesproken meesleep- en meetrekregeling, officieel de 'terbeschikkingstellingsregeling'. Ze is bedoeld om te voorkomen dat ondernemers bijvoorbeeld onroerend goed op naam van iemand anders zetten, puur en alleen om fiscaal voordeel te behalen. Daartoe heeft de fiscus een onderscheid aangebracht tussen overdracht aan familie en aan derden. Dat is discriminatie, vindt ondernemersorganisatie MKB- Nederland. Ook voor de 'doorschuifregeling' gelden strenge voorwaarden. Een bedrijf kan alleen belastingvrij worden overgedragen aan een opvolger als deze al drie jaar mede-ondernemer is. Naar alle waarschijnlijkheid zal deze regeling volgend jaar veranderen, zodat ook medewerkers in aanmerking komen voor deze 'geruisloze bedrijfsoverdracht'. Staatssecretaris Wouter Bos (Financiën) zei het vorige week zelf nog in de Tweede Kamer: "Ik heb de scherpe kantjes er zo goed mogelijk afgevijld, maar er blijven nog wel wat puntjes over." Hij weigert op korte termijn grote ingrepen te doen in het stelsel, omdat dat tot "systeemschade" zou leiden. Van een overgangsregime tussen 1 januari en de dag dat alle onvolkomenheden zijn aangepast is geen sprake. Dat betekent dat ondernemers te maken krijgen met regels die in eerste instantie slecht voor een aantal van hun kunnen uitpakken, terwijl ze weten dat de regels later soepeler worden. Een belangrijk negatief effect van het nieuwe belastingstelsel is volgens ondernemers de toename van de administratieve druk. De striktere criteria die de wet aan het ondernemerschap stelt nopen tot veel meer registratie. Weliswaar dient een overheidscommissie onder leiding van oud-staatssecretaris Linschoten iedere wet te beoordelen op administratieve lasten, maar het belastingplan passeerde zonder deze toets. Daardoor kon het gebeuren dat voor bedrijfsauto's op grijs kenteken straks een nauwkeurige rittenadministratie moet worden overlegd om de gebruikskosten te kunnen aftrekken. Nu is dat niet nodig. En ook zakelijke diners krijgen een bijsmaak. Per werknemer mogen straks nog tachtig etentjes worden vergoed. Betaalt de werkgever meer dan tachtig diners, dan moet hij dat melden bij de fiscus en over dat meerdere belasting betalen. Ten slotte is daar het urencriterium, op basis waarvan de ondernemer zijn aftrekposten kan binnenhalen. Hij moet dan wel vanaf 1 januari 2001 aantonen dat hij het benodigde aantal van 1.225 uren heeft gewerkt. Runt hij een zogeheten man-vrouw-firma, dan moeten beide partners aantonen dat ze een substantieel deel van hun tijd in de onderneming hebben gestoken. Datum artikel: 5 Dec. 2000
Artikel afkomstig uit: NRC Handelsblad, internetsite: http://www.nrc.nl/W2/Lab/Belastingplan/001205-a.html
Onderwerp: Belastingplan 2001
Economische begrippenlijst (donkerrood in het artikel): Fiscaal = Wat de belasting betreft
Progressief tarief = Toenemende prijs
Dividend = Het de bedrag dat de aandeelhouder ontvangt uit de jaarwinst van de onderneming
Heffing = Een door de overheid aan de burgers opgelegde betaling
Fiscus = Het korps der belastingambtenaren
Samenvatting artikel: Het nieuwe belastingstelsel is nog niet af voor ondernemers, en zullen tot diep in 2001 wijzigingen worden doorgevoerd. Ondanks deze onvolkomendheden zal dit stelsel toch worden doorgevoerd. In het nieuwe belastingstelsel zitten drie zogenaamde boxen. Box 1 gaat over het belastbaar inkomen uit wonen en werken. Box 2 gaat over het belastbaar inkomen uit het ‘aanemerkelijke belang’. Box 3 gaat over het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen. In het nieuwe stelsel wordt onderscheidt gemaakt tussen ondernemers, alleen de ‘echte’ ondernemers mogen van alle aftrekposten profiteren. Fiscaal adviseur is cursusmoe
Wat betekent het nieuwe fiscale stelsel voor belastingadviseurs? Vooral overuren en cursussen. Door onze redacteur Esther Rosenberg

Weert. 6 Dec.Meneer De Boer heeft een groentezaak als eenmansbedrijf en wil een pand kopen. Zijn vriendin sluit daarvoor een lening af bij de bank en leent het geld aan hem. In het Golden-Tuliphotel te Weert buigen 32 belastingadviseurs zich over de fiscale gevolgen voor meneer De Boer. Het is de zoveelste keer dit jaar dat ze worden bijgeschoold over het nieuwe belastingsstelsel. Vanavond gaat het over winst uit ondernemingen. De docent vraagt door, nu naar de fiscale gevolgen voor de vriendin van meneer De Boer. De adviseurs die hun huiswerk het beste gedaan hebben zitten vooraan, van de achterste rijen komt nu en dan een mompelend antwoord. De adviseurs zijn cursusmoe. "Dit is mijn vijftiende cursus", zegt Jan Smeets van juridisch adviesbureau Waeyen-Scheers uit Grathem. "Mijn werkgever is tot nu toe zo'n 4.000 5.000 gulden voor me kwijtgeweest aan bijscholing." Voor zelfstandig belastingadviseur Chris Verlinden is dit de zesde cursus in het afgelopen halfjaar. Daarnaast houdt hij de verplichte vakliteratuur en tijdschriften als de Fiscaloog en het weekblad Fiscaal Recht bij. "Het enige wat tot nu toe helemaal duidelijk is, is dat het nieuwe stelsel niet helemaal duidelijk is", zegt Verlinden. "Er zijn al zoveel dingen gewijzigd en nog steeds worden iedere keer de regels aangepast." Belastingadviseur Aad Hofland uit Berkel en Rodenrijs zegt nog steeds 'ontzettend veel' vragen te hebben over het nieuwe stelsel. "Ik ben bij verschillende seminars geweest, maar telkens veranderen de regels weer. En ik lees verschrikkelijk veel vakbladen, maar ze schrijven allemaal iets anders." Op 14 september vorig jaar presenteerden minister Zalm van Financiën en staatssecretaris Vermeend het nieuwe belastingplan. Sindsdien zijn er talloze aanpassingen geweest. De vorige maand aangenomen Veegwet had een eind moeten maken aan alle onzekerheid. Maar ook in Weert geeft de docent toe geen antwoord te hebben op sommige vragen, omdat er nog geen duidelijkheid is over sommige situaties of omdat onderdelen nog worden aangepast. Bij elke wijziging past een nieuwe cursus. Bert van den Kerkhof, hoofd bureau vaktechniek van juridisch adviseur ABAB, geeft zelf cursussen voor uitgever Kluwer over de fiscale gevolgen voor de agrarische sector. "Het seminar waarop ik die cursus geef wordt dit jaar al voor de vierde keer gehouden. Organisaties als Kluwer beleven gouden tijden." Een studiedag van Kluwer kost 1.000 gulden per dag, op de universiteiten kosten seminars gemiddeld 500 tot 600 gulden per dag. De cursus in het Golden Tulip wordt georganiseerd door het Nederlands College van Belastingadviseurs en kost zijn leden ongeveer 300 gulden. De meeste werkgevers betalen dit voor hun werknemers. Volgens Van den Kerkhof hebben adviseurs zeker vijf van die dagen nodig. "En dan ben je er nog niet. Gedurende de rit moet je steeds bijstellen." Zelfstandige adviseurs draaien zelf voor de kosten op, en kunnen die investering nu nog nauwelijks terugverdienen. Verlinden: "Het drukst heb ik het nu met klanten die opbellen en kort wat vragen stellen. Ik kan die paar minuten moeilijk berekenen." Die rekening komt volgend jaar wel. Verlinden verhoogt zijn uurtarief van 75 gulden nu naar 100 gulden. Zijn buurman op de cursus doet dat ook. Adviseur Smeets zegt dat zijn baas de tarieven volgend jaar met 10 procent verhoogt. "Een gemiddelde stijging die veel kantoren aanhouden." Voor de grote juridische en accountantbureaus gelden andere regels. Hun werknemers zijn merendeels universitair geschoold waardoor ze tarieven kunnen berekenen van enkele honderden guldens per uur. Fiscalisten van de bureaus zelf scholen hun collega's intern bij. Volgens directeur Peter van den Berg van het College van Belastingadviseurs is het 'belastingcircus' anderhalf jaar geleden al begonnen: "Belastingadviseurs draaien stapels overuren en reken maar dat die worden doorberekend." Van den Kerkhof: "We hadden het dubbele aantal uren weg kunnen zetten, maar we hebben er de mensen niet voor. De meeste adviseurs bij ons werken al zeker zestig uur per week. Veel andere werkzaamheden worden nu door de drukte terzijde geschoven. De helft van de tijd gaat in het nieuwe belastingstelsel zitten, terwijl we er al gigantisch veel uren aan besteed hebben." Smeets: "Vermeend zei vorig jaar bij de presentatie van het nieuwe stelsel dat belastingadviseurs wel ander werk konden gaan zoeken. Het tegengestelde is het geval." Datum artikel: 6 Dec. 2000
Artikel afkomstig uit: NRC Handelsblad, internetsite: http://www.nrc.nl/W2/Lab/Belastingplan/001206-a.html
Onderwerp: Belastingplan 2001
Economische begrippenlijst (donkerrood in het artikel): Fiscaal adviseur = Een belasting adviseur
Agrarische sector = De landbouw afdeling
Accountantbureaus = Bureaus voor mensen die de boekouding bijhouden(de accountants) Samenvatting artikel: Voor het nieuwe belastingstelsel moeten/moesten de belasting adviseurs veel
cursussen doen. Die cursussen hebben weinig zin. Dit omdat er telkens nieuwe regels bijkomen of regels worden aangepast. Dit kost de werkgever vande belastingadviseurs handen vol geld en zelfs na vele cursussen is het menig belastingadviseur nog niet geheel duidelijk. En aangezien er bij elke nieuwe wijziging een andere cursus hoort, blijven ze nog wel even bezig. Sommige bureaus scholen hun collega’s zelf intern bij. Het nieuwe belastingstelsel kost veel tijd om te leren. De Rode Draad
Wat deze artikelen bindt is het onderwerp: Belastingplan 2001 en het chronologische tijdsverloop tussen het verschijnen van deze artikelen. Alle drie de artikelen leveren commentaar op het onderwerp: Belastingplan 2001. Alle drie de artikelen komen uit het NRC Handelsblad en vullen elkaar aan over het onderwerp 'Online supermarkt kan goedkoper en sneller' Levensmiddelen kopen via internet kan goedkoper, sneller en verser dan nu gebeurt. Zegt nieuwkomer MaxFoodmarket. Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 12 Okt. Sommigen durven nog. Waar een gerenommeerd internetbedrijf als Yahoo! op Wall Street een vrije val maakt en grootheden in e-commerce als Priceline en Boxman in diepe problemen verkeren, meldt zich Dick Groot. De 35-jarige ondernemer ('C.E.O.'), tot de verkoop in 1998 directeur bij familiebedrijf Grosmarkt, wil nu met MaxFoodmarket Nederlands grootste online levensmiddelenleverancier worden. En dat gaat lukken, liet hij gisteren weten toen hij met zijn 'VIP-bus' een mediatoer maakte. Zijn elektronische winkel is niets duurder dan een gewone supermarkt. Bestellingen worden gratis aan huis afgeleverd. Bovendien levert hij ook verse producten. Gemak dient de mens, vindt Groot. Zijn klanten vullen straks op maxfoodmarket. nl een boodschappenlijstje op zijn website in. Daar kunnen ze kiezen uit zo'n 6.000 producten, evenveel als een kleine supermarkt. MaxFoodmarket zegt binnen twee uur te kunnen leveren, op elk door de klant gewenst tijdstip tussen 9 uur 's ochtends en 10 uur 's avonds. Betaling geschiedt via de mobiele pin-automaat. Voor advies en producten werkt Groot samen met groothandel Van Eerd, bekend van onder meer de Jumbo-winkels. Supermarktexploitanten Albert Heijn en Laurus hebben al boodschappendiensten op internet. Groot vreest ze niet: zijn concurrenten zijn duurder en trager. Zo brengt Albert Heijn voor de bezorging aan huis 6 tot 9 gulden in rekening en zijn de producten op ah.nl/thuisservice gemiddeld 8 procent duurder. Levering duurt zo'n twaalf uur. Bij Boodschappenlijn.nl van Laurus (Edah en Super De Boer) kost bezorgen 7,50 gulden en minimaal twee dagen. Groot gelooft heilig in zijn concept. Aan de naamsbekendheid moet nog worden gewerkt, erkent hij, maar de klanten zullen komen. Dat Kozmo.com, dat met fietskoeriers New-Yorkers van boodschappen voorziet, enorm verliesgevend is deert hem niet. Hij zal slagen, beklemtoont hij herhaaldelijk, want zijn concept is anders dan alle andere. Het klimaat voor e-commerce in Nederland verbetert, stellen kenners vast. Van maart 1999 tot april 2000 gaven Nederlanders online 3,5 miljard gulden uit. Het jaar ervoor was dat nog 1 miljard, nog een jaar een half miljard. Daarnaast groeit het aantal aansluitingen op internet, en daarmee het gebruik, in hoog tempo. Onderzoeksbureau Forrester Research verwacht dat in 2005 in de Europese levensmiddelenhandel per internet 55 miljard euro wordt omgezet. Dat is 5 procent van de totale Europese levensmiddelenomzet. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de brancheorganisatie van Nederlandse supermarkten, schat dat over acht jaar 10 procent van alle supermarktbestedingen in het land via het internet zal plaatsvinden. Dat komt neer op 4,6 miljard gulden omzet. Nu is dat nog 4 procent. Binnen vijf zes jaar wil Groot een aandeel van 25 procent in de online levensmiddelenhandel. "Wij willen marktleider worden. Het budget is toereikend." Cijfers geeft hij niet. Roy Hofwijks, docent e-commerce aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van Boodschappenlijn, dicht nieuwkomers kansen toe. Volgens hem is Albert Heijn marktleider in de online handel, maar vormt het logistieke systeem van dit bedrijf een probleem. De bezorgdienst leunt voor haar producten namelijk op de traditionele infrastructuur: de gewone AH-filialen. Doordat ze hier haar producten ophaalt, lopen de kosten hoog op. Nieuwe aanbieders, zoals MaxFoodmarket, maar ook Hofwijks eigen Boodschappenlijn, hebben hun distributie gecentraliseerd. Daardoor kunnen ze efficiënter en dus goedkoper werken. Groot bevestigt dat: "Voor ons is de boodschappenservice de kernactiviteit." Begin november brengt Groot MaxFoodmarket in de praktijk in de regio Utrecht. Begin volgend jaar wil hij uitbreiden met twee bezorgcentra in de regio's Amsterdam en Den Haag. Vandaaruit denkt Groot de hele Randstad te kunnen bedienen. Datum artikel: 12 Okt. 2000
Artikel afkomstig uit: NRC Handelsblad, internetsite: http://www.nrc.nl/W2/Lab/E-zakendoen/001012-c.html
Onderwerp: Elektronisch zakendoen
Economische begrippenlijst (donkerrood in het artikel): Logistiek = Het overzien en voorzien van vervoermiddelen en verbindingen
Distributie = Verdeling van producten
Samenvatting artikel: Ondanks de grote problemen van bekende, grote bedrijven wil MaxFoodmarket opstarten, een online levensmiddelenleverancier. Door bijv. grati bezorging is deze zaak niks duurder dan een gewone supermarkt. Er is een grotere variatie aan producten dan bij gewone supermarkten. Volgens berekeningen en onderzoeken is er in Nederland een groei van het internet koopgedrag te verwachten met levensmiddelen. Roy Hofwijks denkt dat dit soort bedrijven efficienter kunnen bezorgen dan bijv. AH. Amazon doet het beter dan verwacht
Door een onzer redacteuren

Rotterdam, 25 Okt. Het Amerikaanse Amazon, de grootste internetwinkel ter wereld, heeft gisteren veel betere kwartaalcijfers bekendgemaakt dan was verwacht door analisten. Het operationeel verlies bleef in het derde kwartaal beperkt tot 68 miljoen dollar (180 miljoen gulden) tegenover een verlies van 79 miljoen in hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet nam met 79 procent toe tot 638 miljoen dollar (1,7 miljard gulden). De resultaten van Amazon, dat is begonnen als boekwinkel maar inmiddels een soort warenhuis is met ook tuinartikelen en elektronica, worden beschouwd als een belangrijke graadmeter voor het succes van internetbedrijven. Beleggers reageerden gisteren enthousiast op de cijfers. In de avondhandel steeg de koers met 12 procent tot boven de 33 dollar. Dat is overigens nog ver verwijderd van de hoogste koers van bijna 120 dollar eind vorig jaar. "We moeten nog een hoop doen om onze winstgevendheid te verbeteren", zei financieel bestuurder Warren Jenson van Amazon gisteren tegen analisten. "Maar dit kwartaal was een mooie richtingaanwijzer. We verwachten in het komende vakantieseizoen (met de belangrijke kerstaankopen) onze marges te kunnen verbeteren." Topman Jeff Bezos verdedigde gisteren zijn strategie om zoveel mogelijk verschillende artikelen aan te bieden naast de 'kern' van boeken, muziek en video. De nieuwe categorieën brengen op jaarbasis nu al een omzet van 600 miljoen dollar binnen, zei Bezos. "Dat is te veel om nog te kunnen zeggen dat ons model niet werkt." De gemiddelde omzet per actieve klant steeg van 108 tot 130 dollar. Datum artikel: 25 Okt. 2000
Artikel afkomstig uit: NRC Handelsblad, internetsite: http://www.nrc.nl/W2/Lab/E-zakendoen/001025-a.html
Onderwerp: Elektronisch zakendoen
Economische begrippenlijst (donkerrood in het artikel): Internetwinkel = Een winkel die alleen via het internet zijn aangeboden producten verkoopt
Beleggers = Mensen die proberen hun vermogen in tact te houden en liefst te vergroten door zaken van waarde te kopen en te verkopen. Samenvatting artikel: De grootste internetwinkel heeft veel beter gedraaid dan verwacht, dit maken de kwartaalcijfers bekend. Amazon is een warenhuis, het heeft allerlei arikelen te bieden. Omdat dit de grootste internetwinkel is worden deze kwartaalcijfers als maatstaf gehouden voor andere internetwinkel, die ook met winst zouden kunnen draaien. Volgens topman Jeff Bezos ligt het geheim in de grote variatie van aangeboden producten. Vertalen met 'n muisklik
Geld verdienen op internet, hoe gaat dat? Het Israëlische bedrijf Babylon.com bouwt vertaalsoftware uit tot een online informatiedatabank. Door onze redacteur Jochen van Barschot
Amsterdam, 9 Nov. Babylon.com heeft een handig speeltje bedacht voor internet. Een programma dat, eenmaal binnengehaald en geïnstalleerd, met een muisklik woorden uit het Engels, Frans, Duits, Spaans, Italiaans en zelfs Japans vertaalt naar het Nederlands (of een andere taal naar keuze). Wie bijvoorbeeld in een Engelstalige tekst een woord tegenkomt dat hij niet begrijpt klikt op de rechtermuisknop en krijgt van Babylon direct de vertaling. Dat blijkt handig. Sinds 1998 is het gratis programma 6 miljoen keer van internet binnengehaald en dagelijks komen er 20.000 gebruikers bij. Maandelijks wordt het programma 100 miljoen keer geraadpleegd. Het Babylon-speeltje is dus een groot succes. Het probleem is alleen: hoe verdien je er geld mee? Het succes is immers voor een deel te danken aan het feit dat het programma gratis binnen te halen is. "Geld vragen voor het programma is dan ook geen optie", zegt Sebastiaan van Rooijen, de Europese vertegenwoordiger van het van huis uit Israëlische Babylon.com, dat deel uitmaakt van het zowel aan de beurs van Tel Aviv als aan de Nasdaq genoteerde automatiseringsbedrijf Formula Systems. Babylon.com zit net als het moederbedrijf in het Silicon Valley van Israël, volgens Van Rooijen ook wel 'Shalom Valley' genoemd. Afgezien van het verkopen van advertentieruimte - gebruikers van het programma krijgen een kleine 'banner' te zien - heeft Babylon.com weinig manieren om zijn succes te gelde te maken. Daar moet verandering in komen, aldus Van Rooijen. "Een vertaalprogramma zal op zichzelf nooit erg winstgevend worden. We zullen daar aanvullende diensten aan moeten koppelen." Om dat mogelijk te maken heeft Babylon.com om te beginnen het aanbod aan informatie die met het Babylon-speeltje toegankelijk is fors uitgebreid. "Wie nu op een woord klikt krijgt niet alleen de vertaling, maar bijvoorbeeld ook de omschrijving uit de Britannica-encyclopedie." De gebruiker kan een keuze maken uit zo'n 1600 woordenlijsten die hij met zijn persoonlijke Babylon-programma online kan raadplegen. Dat varieert van lijsten met specialistische wetenschappelijke termen - een arts kan bijvoorbeeld uitleg bij duizenden medische begrippen raadplegen - tot een uitgebreide Amerikaanse honkbalencyclopedie (onderdeel van de vele lijsten op het gebied van sport). Op de website van Babylon (www.babylon.com) staan alle beschikbare woordenlijsten en databanken gerangschikt op thema. "Iedereen kan zijn eigen woordenlijst gratis erbij zetten", zegt Van Rooijen. Een deel van de lijsten komt van gerenommeerde aanbieders, zoals de Britannica. Maar ook particulieren die zelf een databank hebben opgebouwd - een index van Pokémonplaatjes bijvoorbeeld - kunnen die erbij zetten. "Op die manier kan iedereen zijn informatie delen met anderen. Een beetje het Napster-idee dus", aldus Van Rooijen, verwijzend naar het programma dat op internet veel gebruikt wordt om muziek uit te wisselen. Babylon.com probeert nu commerciële diensten te koppelen aan de woordenlijsten. "Bedrijven kunnen bijvoorbeeld hun naam verbinden aan bepaalde trefwoorden." Daarnaast verwacht Van Rooijen veel van het koppelen van advertenties aan opgevraagde trefwoorden. "Wie bijvoorbeeld informatie opvraagt over Stephen King krijgt een lijstje met boeken van hem die hij kan bestellen bij Amazon.com." Babylon.com ontvangt voor elk boek dat op die manier verkocht wordt een 'aanbrengpremie' van Amazon. Verder vraagt Babylon geld voor verwijzingen naar andere websites. Als het Babylon-programma geen informatie kan vinden over een bepaald begrip, biedt het de mogelijkheid verder te zoeken op bijvoorbeeld Infoseek.com of AltaVista.com. Dit zijn zoekmachines waarvan het succes grotendeels afhangt van het aantal bezoekers, omdat advertenties per 'klik' betaald worden. Ook voor Babylon.com zelf hangt het succes nauw samen met het gegenereerde bezoekersaantal. Het bedrijf biedt zijn programma dan ook gratis aan populaire websites aan. Die kunnen het aan hun site toevoegen als dienst voor de bezoeker. In Nederland is het Babylon-programma bijvoorbeeld binnen te halen via het toegansportaal van de Telegraaf, Telegraafnet.nl. De via deze website binnengehaalde versie van Babylon bevat op een vaste plek een verwijzing naar Telegraafnet en bevordert op zijn beurt weer het bezoek aan die site. "Zo levert het ons allebei extra bezoekers op", aldus Van Rooijen. Naast Telegraafnet bieden ook de websites van CNN, The New York Times, Terra, Lycos, T-Online en Tiscali het Babylon-programma aan. Nu Babylon behalve vertaalsoftware ook andere (veelal Engelstalige) informatiebronnen aanbiedt, wordt het programma voor het eerst ook interessant voor de grootste markt op internet, de Amerikaanse. Nu is de Spaanstalige markt nog de grootste voor het internetbedrijf. Babylon.com is een van de weinige grote internetbedrijven die nog geen rol van betekenis spelen in de Verenigde Staten. "Amerikanen hebben immers geen behoefte aan een programma dat Engelstalige websites naar andere talen vertaalt. Die zijn zelf al Engelstalig, net als tachtig procent van het internet." Datum artikel: 9 Nov. 2000

Artikel afkomstig uit: NRC Handelsblad, internetsite: http://www.nrc.nl/W2/Lab/E-zakendoen/001109-a.html
Onderwerp: Elektronisch zakendoen
Economische begrippenlijst (donkerrood in het artikel): Automatiseringsbedrijf = Een bedrijf dat is gespecialiseerd in het automatiseren
Samenvatting artikel: Babylon.com is een bedrijf dat een vertaalprogramma laat downloaden, dit is helemaal gratis. Om hiermee geld te verdienen zullen ze mer diensten moeten verlenen dan allen het vertalen van woorden. Dit doen ze door op een ‘banner’ reclame te laten zien en door meer informatie te geven dan alleen de vertaling van het woord. En door op de banner andere namen te laten zien kunnen zij daar geld voor vangen van die bedrijven die erop te zien zijn. Alleen moeten ze nog de Verenigde Staten zien te bereiken, want die hebben uiteraard weinig behoefte aan vertaalprogramma’s, aangezien zo’n 90% van het internet in het engels is. Wederopstanding van de webwinkel
Jeroen van Bergeijk
Nog niet zo lang geleden leek de Amerikaanse e-commerce op sterven na dood. Toch wordt voor dit jaar een omzetstijging van 66 procent voorspeld. De ondoorgrondelijke wetten van het webwinkelen. Amazon's Holiday Delight-O-Meter staat op 27.288.980. Dat is het aantal producten dat het online warenhuis sinds 1 november van dit jaar heeft verkocht. Ondanks de malaise in de sector e-commerce, doen Amerikanen in recordaantallen hun kerstinkopen via internet. Vorig jaar rond deze tijd leek het online shoppen in Amerika niet stuk te krijgen. Duizenden webwinkels hadden in 1999 hun virtuele deuren geopend en hoopten tijdens de weken voor kerstmis - traditioneel hèt winkelseizoen van Amerika - hun slag te slaan. Er werden recordbedragen aan reclame uitgegeven, consumenten werden gelokt met fikse kortingen. Investeerders dachten dat e-commerce een glanzende toekomst tegemoet zou gaan: de koers van online winkels als Amazon, eToys en Buy.com was op zijn hoogtepunt. In een jaar tijd kan er een hoop veranderen. Niet alleen zijn de aandelenkoersen van dotcom- bedrijven tot voorheen ondenkbare dieptepunten gedaald, het afgelopen jaar is ook de ene na de andere webwinkel op de fles gegaan. Boo.com, pets.com, garden.com, eve.com, furniture.com - er leek geen einde aan de reeks faillissementen te komen. Daarnaast hebben de online winkels dit jaar hun marketing radicaal gewijzigd. Verdwenen zijn de enorme kortingen en het kwijtschelden van verzendkosten. Amazon bijvoorbeeld, gaf vorig jaar op de meeste boeken nog dertig tot veertig procent korting. Dat beleid is in het loop van dit jaar stilletjes overboord gegaan. En ook de alomtegenwoordige dotcom-reclame is verdwenen. Vorig jaar was er geen ontkomen aan de commercials op televisie en radio en de advertenties in kranten en tijdschriften. Dit jaar lijkt nog slechts een enkeling reclame te maken. Outpost.com bijvoorbeeld spendeerde in 1999 nog vijftien miljoen dollar aan televisiereclame, dit jaar is het totale advertentiebudget minder dan vier miljoen. Het moest ook wel anders. Vorig jaar is het online winkelen voor menig consument rampzalig verlopen. Veel webwinkels konden de bestellingen niet op tijd bij de consument krijgen. Maar liefst 14 procent van de online gekochte cadeaus arriveerde vorig jaar na 24 december, of zelfs helemaal niet. De Amerikaanse Federal Trade Commission deelde dan ook anderhalf miljoen dollar aan boetes uit aan slecht presterende bedrijven als CDNow, Macy's en Toys 'R' Us. Tel bij dit alles op dat de Amerikaanse economie een recessie tegemoet lijkt te gaan en je zou verwachten dat online winkelen op zijn minst aan populariteit inboet, als het al niet op sterven na dood is. Niets is echter minder waar. Meer dan ooit omarmen Amerikaanse consumenten deze kerst het online winkelen. Drie van de tien Amerikanen doet nu inkopen online. Populaire categorieën zijn speelgoed, computers, lekkernijen en wijn. Onderzoeksbureau Media Metrix verwacht dat online winkels dit jaar voor 11,6 miljard dollar zullen omzetten, een stijging van 66 procent in vergelijking met vorig jaar. En alles wijst erop dat die verwachting ruimschoots overtroffen gaat worden. Vorig jaar was 13 december de beste dag voor online winkels. Op die dag deed Amerika voor 178 miljoen dollar aan kerstinkopen. Dit jaar werd er volgens de website Bizrate, die online aankopen analyseert, op 13 december maar liefst 224 miljoen omgezet en een dag later 225 miljoen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor de sector, maar daarmee kun je nog niet concluderen dat alle webwinkels een zonnige toekomst tegemoet gaan. Ondanks de goede omzet blijven webwinkels verlies maken. Tot ieders verbazing blijkt het uitbaten van een webwinkel veel meer kosten met zich mee te brengen dan tot voor kort werd aangenomen. De gemiddelde bestelling bij Amazon bijvoorbeeld, kost het warenhuis vijftien dollar (aan arbeid, verzendkosten, soft- en hardware etc.). Daarbij komt dat de omvang van de e-commerce sector niet moet worden overschat. Het online shoppen beslaat nog altijd maar slechts vijf procent van de totale kerstaankopen die Amerikanen doen. Een ander probleem voor de webwinkels is dat ze dit jaar voor het eerst serieuze concurrentie krijgen van grote warenhuizen als Kmart, Walmart en Target. Het is de vraag of deze old economy weet hoe een effectieve webwinkel moet worden opgezet, maar vast staat dat een winkel als Walmart wél aanvoelt hoe ze haar klanten efficiënt en naar tevredenheid moet bedienen. En met die kennis zouden die ouderwetse warenhuizen het Amazon, eToys en al die andere webwinkels wel eens knap moeilijk kunnen maken. Het grootste probleem dat e-commerce momenteel treft, is het gebrek aan vertrouwen van Wall Street. Verdere kapitaalinjecties kan de online detailhandel wel vergeten en het gevolg zal zijn dat ook in 2001 tientallen winkels hun deuren zullen moeten sluiten. Hoe zorgwekkend de situatie is, blijkt uit het feit dat zelfs het e-commerce wonderkind Amazon in de problemen is geraakt. Waar Amazon-baas Jeff Bezos in 1999 nog door Time Magazine tot man van het jaar werd uitgeroepen, geloven enkele vooraanstaande analysten nu dat ook Amazon uiteindelijk het onderspit zal delven. Ongetwijfeld wordt de doodsklok te vroeg geluid. Een ding is zeker: alle webwinkels hebben geleerd van de fouten van vorig jaar. Het geld dat deze kerst op reclame en kortingen wordt bespaard gaat naar het bouwen van een betere, betrouwbare winkel die op tijd de juiste bestellingen bij de consument kan krijgen. Veel webwinkels hebben de laatste maanden geïnvesteerd in soft- en hardware en in zulke ouderwetse zaken als een goed distributieapparaat en heuse bakstenen pakhuizen. Ook de consument lijkt wijzer te zijn geworden na het debâcle van vorig jaar. Volgens Bizrate wachten minder mensen tot het laatste ogenblik met het aanschaffen van cadeaus en wordt er steeds vroeger in de maand gewinkeld. Datum artikel: 16 Dec. 2000
Artikel afkomstig uit: NRC Handelsblad, internetsite: http://www.nrc.nl/W2/Lab/E-zakendoen/001216-a.html
Onderwerp: Elektronisch zakendoen
Economische begrippenlijst (donkerrood in het artikel): Consumenten = De gebruiker
Aandelenkoersen = De beursprijs van aandelen
Faillissementen = Toestand waarbij iemand niet aan zijn verplichtingen kan voldoen waardoor er beslag wordt gelegd op zijn vermogen
Samenvatting artikel: Ondanks alle verwachtingen dat de internetwinkels dit jaar verlies zouden krijgen, Draaien ze dit jaar volgende de huidige verwachtingen met 66 winst. Toch wordt er vorode toekomst niet veel goeds verwacht. Volgens de verwachtingen zal zelf het grootste bedrijf Amazon uiteindelijk moeten stoppen. Een van de grootste problemen van dit soort bedrijven is dat niemand er vertrouwen in heeft, vooral op de beurs nier
De Rode Draad

De bindende factor van deze artikelen is het onderwerp: Elektronisch zakendoen en het chronoligische tijdsverloop. Bij alle artikelen is te lezen dat de verwachtingen voor internetwinkels slecht zijn, maar dat het tot nu toeover het algemeen wel goed gaat. Ondanks het goede draaien van deze bedrijven wordt er toch verwacht dat deze winkels niet lang stand zullen houden, dit waarschijnlijk door het grote gebrek aan vertrouwen van vele, zeker op de beurs.

REACTIES

S.

S.

Ik heb een vraagje over je po economie is dit van de opdracht krantenartikelen analyseren want dan kan ik het wel gebruiken anders niet alvast bedankt voor je antwoord groetjes

22 jaar geleden

M.

M.

wat was de opdracht van jou werkstuk ik moet ook iets met kranten doen maar een economische samenvatting maken van 3 artikelen
ik weet niet of de opdracht ook zoiets is want ik heb niet de tijd om het te lezen en de printer van school doet het niet dus als jij mijn vraag wil beantwoorden graag !!!!!!!
kizz mariska

22 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.