Over zo'n 2 maanden zijn er Tweede Kamerverkiezingen. Ben jij hier mee bezig of juist helemaal niet? Laat het ons weten en doe mee aan ons onderzoek (circa 5 min + kans op Bol.com tegoed!)

Meedoen

Europa: een geheel of niet?

Beoordeling 3.8
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas vwo | 1765 woorden
  • 3 juni 2004
  • 16 keer beoordeeld
Cijfer 3.8
16 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Europa: een geheel of niet?

Uit de krant blijkt dat een groot deel van de kamerleden eigenlijk niet zo veel af weet van de Europese commissie of de omvang van het Europese budget. 1 Wat zou een reden hiervoor kunnen zijn? Ik denk dat de reden hiervoor simpelweg is dat de kamerleden zich onvoldoende hebben geïnformeerd over deze onderwerpen. Net zoals John Leerdam(PvdA) stond hij net op het punt zich erin te verdiepen. Wanneer de kamerleden zich inderdaad in de veranderingen binnen de Europese Unie hadden verdiept, hadden ze waarschijnlijk meer kennis van zaken gehad en hierdoor ook meer antwoorden goed kunnen beantwoorden.

Test ook je eigen kennis over de EU op pagina 5 van de krant. 2 Verschilt het resultaat met dat van de kamerleden? Nadat ik de test had gemaakt bleek mijn resultaat ongeveer hetzelfde te zijn als dat van de kamerleden. Van de 13 vragen had ik er 5 goed beantwoord. Ik moet eerlijk toegeven dat ik deze vragen goed heb kunnen beantwoorden omdat ik net daarvoor de teksten heb gelezen en hier nuttige informatie uit heb gehaald. Anders had ik waarschijnlijk alle vragen fout beantwoord. Dit komt door dezelfde reden als bij de kamerleden. Ik heb mij onvoldoende verdiept in de veranderingen binnen de Europese Unie.

Toch is er meer dan voldoende informatie over de EU. Bijvoorbeeld op de site van de EU. 3 Kijk op de site van de EU en ga na welk percentage de landbouwuitgaven vormen van de totale uitgaven van de EU. In totaal geeft de Europese Unie per jaar 97.5 miljard euro uit. De landbouwuitgaven beslaan 45% van de totale uitgaven. Dit betekent dat de Europese Unie per jaar 43, 875 miljard euro uitgeeft aan de landbouw. 4 Geef een reden waarom dit percentage niet zal stijgen ondanks de toetreding van tien nieuwe lidstaten. Naar mijn idee zal het percentage van landbouwuitgaven niet zal stijgen ten opzichte van de totale uitgaven omdat de nieuwe lidstaten zelf ook weer geld inbrengen in het budget van de EU. Het totale bedrag van uitgaven aan de landbouw zal wel stijgen maar omdat het totale budget en de totale uitgaven ook stijgen zal het percentage ongeveer gelijk blijven. 5 Noem nog een belangrijke uitgaafpost van de EU. Ruim een derde(35%) van de EU-begroting wordt aan de zogenaamde structuur- en cohesiefondsen uitgegeven. Het geld wordt besteedt aan het verkleinen van de onderlinge economische verschillen binnen de EU en aan het verbeteren van de economische structuur in de EU. Dit betekent dat voornamelijk armere gebieden in de EU (zoals Portugal, Griekenland, Spanje, Noord-Ierland, Zuid-Italië en voormalig Oost-Duitsland) subsidies ontvangen ter verbetering van de economische en sociale ontwikkeling.

Tegenover uitgaven van de EU staan de ontvangsten. 6 Hoe komt de EU aan haar geld? De EU ontvangt haar inkomsten uit afdrachten van de deelnemende landen. Deze afdrachten kunnen onderverdeeld worden in drie categorieën: • Invoerrechten en landbouwheffingen. Wanneer er producten van buiten de EU worden geïmporteerd naar landen binnen de EU leggen deze landen een heffing op de producten. Deze heffingen moeten worden afgedragen aan de Europese unie. Doordat de in de Europese Unie geproduceerde landbouwproducten vaak een hogere prijs hebben dat producten van buiten de EU leggen deze landen een heffing op de goedkopere producten. Dit doen ze om te voorkomen dat de producten uit de Europese Unie(die duurder zijn) niet meer gekocht worden. De heffing die de landen ontvangen moeten zij afdragen aan de Europese Unie. Invoerrechten en landbouwheffingen vormen samen 17% van de inkomsten van de Europese Unie. • BTW-afdrachten
Bij ieder product wat mensen kopen zit een deel belasting bij de prijs inbegrepen. Dit heet BTW. De lidstaten van de EU zijn verplicht om 0.75 procent van hun BTW-inkomsten af te dragen aan Brussel. Alle BTW-afdrachten bij elkaar vormen 39% van de inkomsten van de Europese unie. • BNP-afdrachten
De vierde inkomstenbron van de EU, de BNP-afdracht, vormt de sluitpost van de EU-begroting. De begroting van de Europese Unie moet namelijk sluitend zijn. Er mag dus niet meer worden uitgegeven dan er binnenkomt. De BNP-afdracht van elke lidstaat hangt af van twee zaken: in de eerste plaats van de vraag hoeveel geld de EU in totaal nodig heeft en in de tweede plaats van het aandeel van het BNP van een lidstaat in het totale EU-BNP. Er wordt eerst gekeken naar hoeveel geld de Europese Unie in totaal nog nodig heeft. Dat wordt bepaald welk aandeel het BNP van een land heeft in de Europese Unie BNP. Dit land betaalt dan dit percentage van het nodige geld aan de Europese Unie. Deze BNP-afdrachten samen vormen ongeveer 44% van de totale inkomsten van de Europese Unie. Bron:www.minfin.nl

Zo ontvangt elke lidstaat geld van de EU en betaald aan de EU. 7 Op welk onderdeel van de betalingsbalans worden deze geldstromen geregistreerd? Ik denk op de lopende rekening. 8 Leg uit of Nederland per saldo meer betaald of ontvangt. Nederland heeft in 1999 ruim 5 miljard euro afgedragen aan de EU
Aan invoerrechten en landbouwheffingen: 1,7 miljard, aan BTW-afdracht 2,0 miljard en aan BNP-afdracht 1,8 miljard. Dit komt op een totaal van 5.5 miljard euro. Nederland heeft in 1999 van de EU ongeveer 2,3 miljard euro ontvangen, grotendeels in de vorm van landbouwsubsidies: 1,4 miljard. Dit betekent dat de nettobijdrage van Nederland aan de EU ongeveer 3,2 miljard euro bedroeg. Nederland betaalt dus meer dan het ontvangt. 9 Zal dit veranderen als er nieuwe lidstaten bijkomen? Ik denk dat de afdrachten van Nederland aan de Europese Unie niet veel zullen veranderen wanneer er nieuwe lidstaten bijkomen omdat de hoogte van deze afdrachten precies wordt berekend naar bepaalde inkomsten en het BNP. Dit zal niet veel veraderen wanneer er lidstaten bijkomen. Ik denk dat de ontvangsten van Nederland misschien wel kunnen afnemen. De lidstaten die erbij komen hebben duidelijk een zwakkere economie dan Nederland en zij lopen op veel punten nog achter bij de huidige lidstaten. Er zal in verhouding dus meer geld worden besteedt aan deze landen. Dit kan als gevolg hebben dat Nederland misschien minder geld zal ontvangen. Dat zal betekenen dat de verhouding tussen afdracht en ontvangst van Nederland nog schever wordt en Nederland dan nog meer gaat afdragen dat het ontvangt.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen

Zo ontvangt elke lidstaat geld van de EU en betaald aan de EU. 7 Op welk onderdeel van de betalingsbalans worden deze geldstromen geregistreerd? Ik denk op de lopende rekening. 8 Leg uit of Nederland per saldo meer betaald of ontvangt. Nederland heeft in 1999 ruim 5 miljard euro afgedragen aan de EU
Aan invoerrechten en landbouwheffingen: 1,7 miljard, aan BTW-afdracht 2,0 miljard en aan BNP-afdracht 1,8 miljard. Dit komt op een totaal van 5.5 miljard euro. Nederland heeft in 1999 van de EU ongeveer 2,3 miljard euro ontvangen, grotendeels in de vorm van landbouwsubsidies: 1,4 miljard. Dit betekent dat de nettobijdrage van Nederland aan de EU ongeveer 3,2 miljard euro bedroeg. Nederland betaalt dus meer dan het ontvangt. 9 Zal dit veranderen als er nieuwe lidstaten bijkomen? Ik denk dat de afdrachten van Nederland aan de Europese Unie niet veel zullen veranderen wanneer er nieuwe lidstaten bijkomen omdat de hoogte van deze afdrachten precies wordt berekend naar bepaalde inkomsten en het BNP. Dit zal niet veel veraderen wanneer er lidstaten bijkomen. Ik denk dat de ontvangsten van Nederland misschien wel kunnen afnemen. De lidstaten die erbij komen hebben duidelijk een zwakkere economie dan Nederland en zij lopen op veel punten nog achter bij de huidige lidstaten. Er zal in verhouding dus meer geld worden besteedt aan deze landen. Dit kan als gevolg hebben dat Nederland misschien minder geld zal ontvangen. Dat zal betekenen dat de verhouding tussen afdracht en ontvangst van Nederland nog schever wordt en Nederland dan nog meer gaat afdragen dat het ontvangt.

Zoals in de krant staat vindt(december 2003) slechts 62% van de Nederlanders de EU een goede zaak. Vooral de euro is in Nederland weinig geliefd. 10 Waarom voelt geen enkel ander euroland zich zo weinig verbonden met de nieuwe uniemunt? In de ogen van veel Nederlanders heeft de komst van de euro een hoop negatieve gevolgen met zich meegebracht. Zo zijn de prijzen van veel producten gestegen doordat veel verkopers hun prijzen naar boven hebben afgerond en hebben de mensen ineens “de helft” minder geld in hun handen. In de ogen van veel mensen loopt de teruggang in groei van de Nederlandse economie parallel aan de komst van de euro en staat de een in verband met de ander. Toen de gulden er nog was ging het met de economie ook beter. Daardoor kijken veel mensen negatief naar de euro en verlangen zij meer terug naar de gulden.

Daar komt bij dat de koers van de euro erg is gestegen ten opzichte van de dollar. 11 Waarom belemmert deze koersstijging het herstel van de Europese economie? Door de koersstijging is de euro in verhouding duurder geworden voor mensen uit het buitenland. Zij kunnen nu met hun dollar minder euro’s “kopen” dan voorheen. Dit heeft tot gevolg dat buitenlandse producenten en consumenten minder investeren en importeren uit Europa omdat dit voor hun in verhouding duurder is geworden. Europese producten zijn dus minder interessant. Hierdoor ontvangt de EU minder geld uit het buitenland en dit belemmert het herstel van de Europese economie.

De negatieve stemming wordt, volgens de krant, ook nog eens door het gedrag van andere lidstaten veroorzaakt. Zo worden Frankrijk en Duitsland genoemd als landen die zich niet aan het stabiliteitspact houden. 12 Om welke afspraak gaat het dan? Het stabiliteitspact betekend dat het begrotingstekort niet meer mag bedragen dan 3% van het BBP. Duitsland en Frankrijk hebben allebei die 3% overschreden. 13 Positief is volgens de krant dat de EU welvaart brengt. Leg dit uit. Veel mensen kijken negatief naar de Europese Unie. Het zou onnodig veel geld kosten en Nederland betaald meer dat het ontvangt. Wanneer de Europese Unie welvaart brengt is al het geld en de moeite niet verspilt geweest want meer welvaart is juist het doel van de Europese Unie.

Zo zorgen de toetreders voor een grotere welvaart in de hele EU. Echter er gaan stemmen op om de toestroom van Oost-Europese werknemers te beperken. 14 Leg uit dat door zo’n maatregel de welvaart voor de hele EU juist kan afnemen.

Het motto van de reclamecampagne voor Europa, gericht op jongeren is: iedere Nederlandse jongere is een Europeaan. 15 Leg uit waarom jij je al of niet Europeaan voelt. Mijn Europese bewustzijn is nog niet helemaal op zijn toppunt maar ik merk wel duidelijk dat je je nu binnen Europa heel vrij kunt bewegen. Bijvoorbeeld studeren in het buitenland is heel gemakkelijk geworden en wanneer je op vakantie bent merk je pas echt de voordelen van de Europese Unie. Ik denk wanneer je steeds vaker van deze middelen gebruikt maakt dat je meer het gevoel krijgt dat je ook een Europeaan bent in plaats van alleen een Nederlander. 16 Wanneer je met de campagne over de Europese Unie inderdaad gaat balanceren gaat je moeite doen om alleen de positieve aspecten van de EU aan het licht te brengen. Wanneer je gewoon een eerlijke campagne houdt en mensen informatie geeft van beide kanten kunnen zij zelf hun mening vormen en dan komt alles ook veel geloofwaardiger over.

In de krant kun je verschillende meningen lezen over wat een goede EU-campagne zou kunnen zijn. 17 Wat zou volgens jou een goede manier zijn om de EU te promoten en dan vooral naar jongeren toe? Wat jongeren veel aanspreekt is, denk ik, de mogelijkheid om in het buitenland te gaan studeren en te gaan werken. Veel Nederlandse jongeren vinden het erg interessant om een jaar buiten Nederland te gaan studeren of daarna een baan te vinden in een Europees land. Wanneer je deze voordelen van de Europese Unie duidelijk voorlegt aan de jongeren krijgen zij hierdoor een positiever beeld van de EU. 18 Geef commentaar op de volgende stelling: verdere uitbreiding van de EU maakt deze onwerkbaar. ???

19 Geef een kernachtige samenvatting (enkele regels) van het artikel: “Een bekoelde liefde” Het voor West-Europa onbekende Oost-Europa had al snel door dat de Europese Unie geen garantie was tegen werkloosheid, hongersnood en armoede. Ook hebben zij niet veel vertrouwen meer in de Verenigde Naties die in het verleden weinig hebben ondernomen tegen de verschrikkelijke daden in Oost-Europa. Zij hebben nu hun hoop gevestigd op de Verenigde Staten. Hun droom is de American Dream geworden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.