Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Sint pieter

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 2378 woorden
  • 23 mei 2002
  • 68 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
68 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Inleiding
Wij hebben dit onderwerp gekozen omdat wij geïnspireerd waren door de St. Pieterskerk ( San Pietro)besloten wij om hier onze praktische opdracht over te gaan doen. We hebben al veel voorwerk gedaan want we hebben eerst al op internet gezocht om te kijken of we daar informatie over de Sint Pieterskerk konden vinden.
Later zijn we naar de bibliotheek gegaan en hebben we boeken gevonden over het onderwerp. Een ander boek hadden wij gewoon thuis.

Alvorens heb ik algemene informatie, ter inleiding van dit werkstuk.


De St. Pieter is niet alleen de grootste, maar ook als hoofdkerk van het katholicisme, ook de beroemdste en meest drukbezochte kerk ter wereld. Aan het huidige bouwwerk uit de Renaissance en de Barok ging een kerk vooraf die keizer Constantijn vanaf 319 liet bouwen op het graf van de apostel Petrus. Het godshuis moest in westelijke richting worden, vanwege de gekozen bouwplaats. Er moest een breed platform ontstaan, daarvoor moest de oude necropolis worden verhoogd. Op dit stevige fundament werd een vijfbeukige basilica gezet, waarvan de binnenkant met mozaïeken, fresco’s en graftomben werd versierd. Daarvoor lag het atrium. Ondanks de vele renovaties en uitbreidingen bleef het oorspronkelijke Constanthijnse bouwwerk tot rond de 15e eeuw bestaan. Tijdens de ballingschap van de pausen in de Zuid Franse stad Avignon zette begon het gebouw te vervallen. Daarna kwam de wens om over een representatieve kerk te beschikken. Verschillende pausen werkten aan de nieuwe plannen bij. Paus Julius de tweede nam het initiatief om de meest eerbiedwaardige kerk van het christendom van de St. Pieter te maken. Bramante kreeg de opdracht voornieuwbouw van hem. Hij koos voor een centraalbouw en ontwierp in de vorm van een Grieks kruis een driebeukige kerk met een koepel. Zijn ontwerp voldeed aan de schoonheidsidealen van de Renaissance en greep terug op het idee van het klassieke mausoleum. Het zou ruim een eeuw duren, voordat de Sint Pieter in de huidige vorm die we nu kennen gestalte zou krijgen. Na elke ontwerper en bouwer volgde er weer een ander. In 1547 nam Michelangelo de leiding van de bouw over. Hij was de man die zich wijdde aan de schitterende koepel. Pas in de 18e eeuw kwam de bouw van de Sint Pieter in de eindfase,nadat paus Pius de zesde (pontificaat 1775-1799) opdracht had gegeven voor de sacristie aan de zuidkant.
Nu zal ik proberen de opgegeven vragen zo goed en volledig mogelijk te beantwoorden met behulp van de verworven informatie.

Vraag 1. Hoe ziet het gebouw eruit?
De totale oppervlakte van de kerk is 15160m2. De lengte van de kerk is 211,5 meter, de hoogte van het schip is ruim 44 meter. Overal in het centrum van Rome ziet men de koepel van de Sint Pieter. De koepel heeft een doorsnede van ongeveer 42 meter,deze is iets kleiner dan de koepel van het Pantheon. De totale hoogte van de koepel is 132,5 meter. Door de ronde opening- oculus/ oog genaamd, komt er voldoende licht naar binnen Sint Pieter biedt plaats voor 60.000 personen.
De volgende afbeeldingen geven een goed beeld van de Sint Pieter
De façade heeft werkelijk grootse afmetingen, een Corinthische orde, gescandeerd met zuilen en lisenen vanuit de sokkel, een groot centraal porticus, geflankeerd door twee arcaden (bogen). De gevel wordt bekroond met een canonieke attiek met daarboven een balustrade waarop dertien enorme enorme beelden staan, van Johannes de Doper, Christus, alle Apostelen behalve de eponieme heilige.
Kijkend naar de voorkant van het gebouw is te zien dat de gevel en bovenverdieping steunen op 12 pilaren. Afwisselend hoge rechthoekige en lage poorten openen de portiek naar het Sint Pietersplein waarbij het de vensters op de bovenverdieping zijn vastgehouden. Op de bronzen deuren van de poorten staan verschillende ruiterstandbeelden van onder andere karel de Grote en keizer Constantijn.
Het is een driebeukige kerk, in de vorm van een Grieks kruis. Dit is duidelijk te zien op de plattegrond.

Vraag 2. Wat zijn de gebruikte materialen en welke bouwtechnieken werden gebruikt ter realisatie van de kerk?
Veel beelden die in de Sint Pieter staan zijn gemaakt van brons, marmer en goud. Zoals het bronzen beeld van Petrus ( 13e eeuw), ontworpen door Arnolfo di Cambio en de marmeren beelden van Bernini en Longinus. Een van de beroemdste marmeren beelden heet Pieta, door Michelangelo. Het staat in de eerste kapel van de rechter zijbeuk . Het is tegenwoordig alleen nog maar achter glas te bewonderen.
Tussen 1656 en 1666 maakte Bernini in opdracht van Alexander de zevende de bronzen opbouw in de apsis,waarin de belangrijkste relikwie van de kerk,de Cathedra Petri ( letterlijk de kathedraal van Petrus), een plaats heeft gevonden. In de apsis liggen twee van de 23 pauselijke graven van de Sint Pieter. Gemaakt van brons, veelkleurig marmer en verguld stuc.

De opbouw van de bisschopstroon van Petrus heeft de vorm van een bronzen troon, die door de vier kerkleraren omhoog wordt gehouden. De stoel van de vertegenwoordiger van God, de paus, vormt de verbinding tussen hemel en aarde. Veel beelden die in de Sint Pieter staan zijn gemaakt van brons en marmer zoals het bronzen beeld van Petrus ( 13e eeuw), ontworpen door Arnolfo di Cambio en de marmeren beelden van Bernini en Longinus. Een van de beroemdste marmeren beelden
In het boek van kcv stond ook nog wat informatie over de materialen op bladzijde 68. Romeinse materialen. Bij het bouwen van gebouwen gebruikten de Romeinen niet alleen natuursteen, maar ook baksteen en zelfs als eersten op grote schaal beton. Het werken met beton bood hun de mogelijkheid zeer hoge gebouwen te maken met een zeer groot grondoppervlak. Gewelven en koepels van beton kunnen veel grotere ruimtes overbruggen dan daken die gestut worden. Het aard van het materiaal was dus zeer van belang.
De vloer bestaat uit veelkleurige ronde en vierkante marmeren platen.

Vraag 3. Welke versieringen zijn aangebracht en waar zitten die?
De versieringen die zijn aangebracht zijn indrukwekkend van
aard, waar zeer veel aandacht aan is besteed door de eeuwen heen. Verschillende mensen hebben meegewerkt tot het uiteindelijke resultaat. Voor de decoratie is onder andere gebruik gemaakt van fresco’s, mozaïeken en graftombes die werden versierd. Fresco’s zijn wandschilderingen die rechtstreeks op de natte kalk worden aangebracht. De versieringen werden aangebracht in de zuilen (Corinthische stijl). Er zijn overal versieringen aangebracht, zoals in de koepel door Michelangelo. De koepel loopt spits toe. De koepel is versierd met talrijke mozaieken op een goudkleurige ondergrond, naar tekeningen van Cavalier d’Arpino die het hemelrijk voorstellen.
Voor het pauselijk altaar boven het graf van Petrus ontwierp Bernini in opdracht van de paus Urbanus de achtste Barberini tussen 1624 en 1633 een hoge, bronzen baldakijn. Zeer artistiek en technisch knap gemaakt. Op marmeren sokkels die zijn uitgerust met het familiewapen van de paus staan vier gedraaide zuilen, die de baldakijn met de aardbol en het kruis dragen. Het werk is gemaakt in de barokstijl en is 29 meter hoog. Voor het gietsel liet de paus zelf de bronzen versieringen van het Pantheon omsmelten. Tussen 1656 en 1666 maakte Bernini in opdracht van Alexander de zevende de bronzen opbouw in de apsis,waarin de belangrijkste relikwie van de kerk,de Cathedra Petri ( letterlijk de kathedraal van Petrus), een plaats heeft gevonden. In de apsis liggen twee van de 23 pauselijke graven van de Sint Pieter.
De opbouw van de bisschopstroon van Petrus heeft de vorm van een bronzen troon, die door de vier kerkleraren omhoog wordt gehouden. De stoel van de vertegenwoordiger van God, de paus, vormt de verbinding tussen hemel en aarde.
Veel beelden die in de Sint Pieter staan zijn gemaakt van brons en marmer zoals het bronzen beeld van Petrus ( 13e eeuw), ontworpen door Arnolfo di Cambio en de marmeren beelden van Bernini en Longinus. Een van de beroemdste marmeren beelden.

Vraag 4. Wie heeft dit gebouw geplaatst, waarom, wanneer en waar?
Een deel van het antwoord op deze is vraag is al in de inleiding al beantwoord, maar ik zal voor de volledigheid deze informatie nog eens herhalen.

Rond 160 werd boven het graf van Petrus een monument opgericht. In 319 liet keizer Constantijn beginnen met de bouw in de stad Rome. Rond 324 werd gestart met de bouw van de basilica, waarvan dit graf het middelpunt moest worden. Constantijn aarzelde niet lang: hij liet de necropolis bebouwen en de hellingen van de Vaticaanheuvel effenen om een plaats te creëren voor een nieuw bouwwerk. Hij deed dit alles met de wens over een representatieve kerk te beschikken na verplaatsing van de pauselijke residentie naar het Vaticaan. De basilica van Constatijn heeft bestaan tot het eind van de 16e eeuw, maar werd regelmatig gerestaureerd en verbouwd.

Vraag 6. Wat is de functie van het gebouw?
Volgens het verhaal werd de apostel Petrus, die ook de eerste paus was, door de Romeinse keizer Nero ter dood gebracht, in het jaar 67 na Christus. Petrus werd begraven vlak bij de plek waar later de Sint Pieterskerk werd gebouwd. En op deze plek is het centrum van de Rooms-katholieke kerk ontstaan. Later werd er begonnen met de bouw van de Sint Pieterskerk die werd vernoemd naar de eerste paus, paus Petrus.
Het graf van Petrus bevindt zich onder de enorme koepel.
Tegenwoordig ligt het Vaticaan zeer centraal. Daarom wordt de kerk niet alleen bezocht door pelgrims, maar ook door de inwoners van de stadswijken van Rome en de vele toeristen die er jaarlijks komen. Iedereen is ervan overtuigd dat de basiliek niet alleen een eeuwig monument is, met onvergankelijke meesterwerken, maar vooral een heilig oord van het gebed en een centrum van het geloof.

Vraag 7. Wat is de functie van de versieringen?
De versieringen hebben voornamelijk de functie van decoratie van het gebouw. Versieringen die in de Sint Pieter te vinden zijn zoals eerder genoemd zijn: wandschilderingen, fresco’s, mozaïeken, graftombes en de Corinthische bouwordes op de zuilen. Dat wil zeggen dat de zuilen versierd zijn met acanthusbladeren ter decoratie van de zuil.
De mozaïeken hebben ook een andere functie. Een voorbeeld zijn de mozaïekbeelden in de koepel, die de vier evangelisten afbeelden. De functie hiervan is het overbrengen van de bijbel naar de mensen met behulp van wandschilderingen, fresco’s en dus ook mozaïeken. Vroeger werd deze methode vaak toegepast in kerken. Mensen, vaak analfabeet, konden zo de bijbelverhalen leren kennen, zonder ze te lezen.

Vraag 8. Tot wanneer is het gebouw gebruikt in de oudheid?
De Sint Pieter raakte 1000 jaar na de stichting (rond 1324), in verval tijdens het pauselijk ballingschap. Dit kwam doordat de adellijke families van destijds het gebruikten als een ‘slagveld’. Totdat Paus Nicolaas de vijfde, op voorstel van Leon Battista Alberti, Bernardo Rossellini opdracht gaf voor vernieuwing en vergroting van de basiliek.


Vraag 9. Wat is er na de oudheid met het gebouw gebeurd en waarom?
De Sint Pieter raakte 1000 jaar na de stichting (rond 1324), in verval tijdens het pauselijk ballingschap. Dit kwam doordat de adellijke families van destijds het gebruikten als een ‘slagveld’. Totdat Paus Nicolaas de vijfde, op voorstel van Leon Battista Alberti, Bernardo Rossellini opdracht gaf voor vernieuwing en vergroting van de basiliek.
Paus Nicolaas de vijfde, op voorstel van Leon Battista Alberti, Bernardo Rossellini opdracht gaf voor vernieuwing en vergroting van de basiliek. Enkele delen van het bouwwerk werden afgebroken, maar al snel werden de werkzaamheden afgebroken vanwege de dood van Nicolaas. Pas in 1506 werd het weer voortgezet door Paus Julius de tweede. Bramante ging aan de slag ( hij kreeg de titel ‘maestro ruinante’, de vernielende meester). Als doel een classicistisch complex op te bouwen. Een centraalbouw in de vorm van een Grieks kruis ( de zijden zijn even lang), duidelijk geïnspireerd op het Pantheon. De werkzaamheden werden achtereenvolgens geleid door Fra’Giocondo, Rafael, Guiliano da Sangallo, Baldassarre Peruzzi, Antonio da Sangallo de jongere, en uiteindelijk door Michelangelo. Na zijn dood waren er een aantal die zijn project uitvoerden. Tijdens het pontificaat van Paulus de vijfde werd besloten de ‘basicale opzet te veranderen, met als resultaat een basilica in de vorm van een Romeins kruis. De voorgevel werd ontworpen door Carlo Maderno. Bernini, zijn opvolger, voegde beslissende elementen toe. Hij gaf het gebouw het barokke karakter, dat vooral goed te zien is in de decoratieve elementen van het middenschip en van de beide zijbeuken.

Vraag 10.Wat is effect van dit gebouw op de huidige plek in Rome van nu?
Jaarlijks komen er veel toeristen naar de Sint Pieter in de Vaticaanstad.
Een zeer indrukwekkende en reusachtige kerk, die blijkbaar veel indruk op mensen heeft. Het is een plaats waar veel gelovigen bijeen komen. Mensen kunnen elke zondag naar de paus luisteren of een mis bijwonen in de Sint Pieterskerk.
In Rome vormt de Sint Pieter een belangrijke plek. Het is één van de beroemdste kerken ter wereld. De kerk ligt op een tamelijk hoog punt, zodat men de Sint Pieter al van grote afstand kan zien. Verder ligt de kerk aan de rivier de Tivere.

Vraag 11.Wat is het effect van het gebouw op jou?
Ik vind het gebouw er heel mooi en machtig uitzien. Het verleent absoluut een meerwaarde aan de omgeving. Het is niet voor niets een ontzettend groot plein dat het centrum van de stad is. Als je in de Sint Pieter loopt geeft dat wel een bepaalde sfeer.
Ik vond de beelden in de kerk ook erg mooi en ik vind het echt geweldig hoe zoiets gebouwd is. De zuilen, beelden, pilaren, fonteinen en koepel geven dit gebouw echt een eigen aanzicht.
Van Buiten vond ik het heel erg indrukwekkend. De zuilengalerijen waren heel erg hoog, en je voelt je heel erg klein als je in het midden van het plein staat. Het is vooral erg mooi als de zon schijnt, omdat de Sint Pieterskerk dan erg mooi wit is. Het is ook allemaal erg mooi versierd. Het zet je aan het denken hoe ze die zuilen hebben kunnen neerzetten, en hoe ze het op die hoogte hebben kunnen versieren. Het is tenslotte erg lang geleden gebouwd, en toen hadden ze natuurlijk nog geen hijskranen of andere technische snufjes om dat te doen. Daarom vind ik het erg knap.

Van binnen is de hoogte en grootte ook erg indrukwekkend. De schilderijen in de kerk vond ik ook erg indrukwekkend. De reliëfs vond ik wel erg mooi, omdat ze erg realistisch waren en echt leken.
Het totaalbeeld van buitenaf is erg reusachtig, groot en mooi. Ik vond de hele stad Rome erg mooi en heb echt mijn ogen uitgekeken.

REACTIES

J.

J.

Weledelgestrenge heer/mevrouw,

Het doet mij deugd, het betreffend artikel over de Sint-Pieterskerk te Vaticaanstad, gelezen te mogen hebben. Ik ben verheugd de blijde feiten gelezen te hebben en deze welvarende informatie vervolgens met vrienden heb mogen delen.

U zijt allen gegroet en moge onze lieve heer u zegenen.

Jan-Willem Bernardus

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.