Plantjes

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 1524 woorden
  • 28 januari 2002
  • 62 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
62 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

Praktische verwerkingsopdracht biologie

Planten in het magazijn

Inleiding:

Probleemstellingen:

Wat gebeurt er met planten die in het donker staan?
*Hoelang kunnen planten overleven zonder licht?
*En als ze aangetast zijn, hoelang duurt het herstel?
*En waar ligt de grens tussen herstelbare en onherstelbare schade?
(* deze probleemstellingen hebben wij als een soort extra onderzocht om een duidelijkere conclusie te krijgen alleen gaan we de eerste uitgebreid behandelen)

Hypothese:

Planten kunnen in het donker geen licht omzetten in energie waardoor met behulp van fotosynthese geen glucose en zuurstof geproduceerd kunnen worden.
Zonder glucose kunnen deze plantjes niet lang overleven.
*Wij denken zelf dat de plantjes na ± 3 weken onherstelbare schade opgelopen zullen hebben.
Na 2 weken zal er zichtbare schade zijn die nog wel te herstellen is.

Verwachting:

Als plantjes in het donker staan hebben zij geen licht tot hun beschikking om om te zetten in glucose, dus sterven zij na een tijdje af. (Dit is de algemene verwachting)

Werkplan:
Materialen:
Voor deze proef hebben we de volgende materialen gebruikt:
· 5 plantjes (hypoestus)
· schoenendoos (om het licht tegen te houden)
· water
· Pen en papier (om de waarnemingen te noteren)

Proefopstelling:

Plantjes in het licht.
Plantjes in het donker.

Plan van aanpak:

We gaan een experiment doen om te kijken hoe lang planten tegen het donker kunnen voordat er blijvende/onherstelbare schade optreedt.
We werken dit experiment als volgt uit:
We werken met vijf planten, van deze vijf planten staat er eentje altijd in het licht. Dit is de blancoproef, om uit te sluiten dat een andere factor dan de afwezigheid van licht de oorzaak is van dode planten. Licht is bij deze proef dus de enige variabele factor, luchtvochtigheid en temperatuur zijn hetzelfde gebleven bij alle plantjes. We laten de andere vier planten in het donker staan tot er zichtbare schade optreedt. Als dit het geval is, zetten we twee van de planten uit het donker in het licht. Dit zijn de planten met de meeste en minste zichtbare schade. Bij deze planten kunnen we dan kijken of de schade zich herstelt als ze weer in het licht komen te staan. Daardoor kunnen we onderzoeken waar de grens ligt tussen herstelbare en onherstelbare schade. Na nog een aantal dagen, als de zichtbare schade aan de overgebleven planten in het donker nog groter is, zetten we er weer eentje in het licht. Zo kunnen we de eerder genoemde grens preciezer bepalen. We halen de eerste twee planten in het licht, omdat er na twee weken bleek dat de zichtbare schade bij sommige planten veel groter was dan bij de andere. Door de slechtst uitziende en de best uitziende er de eerste keer uit te halen, kunnen we kijken of de werkelijke schade bij allebei even groot is. De reden dat we de laatste keer maar 1 plant uit het donker halen is dat we dan beter kunnen vergelijken.
De planten die we gaan gebruiken zijn hypoestus. We geven alle planten elke dag evenveel water waardoor het experiment wat dat betreft betrouwbaar is.
De schade bepalen we door te kijken naar de kleur en de vorm van de blaadjes.
Aan de hand van deze informatie kan je afleiden hoe de plantjes eraan toe zijn.
We hebben er niet voor gekozen de lengte te meten omdat de plantjes vanaf het begin af aan al een verschillende lengte hadden en je zo onbetrouwbare resultaten zou krijgen. Wel gaan we kijken naar de snelheid van de groei. Wanneer deze groei stopt, dan is het reservevoedsel op, heeft het schade opgelopen en zullen de plantjes sneller afsterven.
Ook dit is een manier voor het bepalen van deze schade.

Resultaten:

Waarnemingen in woorden:

Wij hebben het volgende geconstateerd:
· Hoe langer de plantjes in het donker staan à hoe lichter de blaadjes.
· De plantjes is het licht nemen meer CO2 op à groeien sneller à meer en grotere blaadjes.
· Wanneer een plantje eenmaal schade heeft opgelopen à blijft lengte contant (geen groei/nieuwe blaadjes meer)
· Het plantje wat vanaf het begin af aan in het licht stond à groei constant à blaadjes blijven mooie donkere kleuren behouden.

Tabel:
De onderstaande tabel in verkorte uitvoering van alle waarnemingen. De belangrijkste en opvallendste gegevens staan hierin vermeld. De reden hiervan is dat er meestal een klein of niet waarneembaar verschil was en het dus onnodig is alles te vermelden. We hebben voor de waarnemingen van dinsdag en vrijdag gekozen, omdat die regelmatig verspreid liggen over de week.

Weken (vanaf begin proef)ß Plantjes ÞDagen ß A. van LeeuwenhoekAltijd in het licht SupermanVanaf week 2 in het licht de tuinmanVanaf week 3 in het licht MaximaVanaf week 3 in het licht PikachuVanaf week 4 in het licht
1 Di 13 nov Donker donker donker donker donker
Vr 16 nov Donker,meer blaadjes Lichter, evenveel blaadjes Lichter, evenveel blaadjes Lichter, evenveel blaadjes Lichter, evenveel blaadjes
2 Di 20 nov Donker,meer blaadjes Donkerder, evenveel blaadjes Lichter, evenveel blaadjes Lichter, evenveel blaadjes Lichter, evenveel blaadjes
Vr 23 nov Donker,meer blaadjes Donkerder, meer blaadjes Lichter, evenveel blaadjes Lichter, evenveel blaadjes Lichter, evenveel blaadjes
3 Di 27 nov Donker,meer blaadjes Donker,meer blaadjes Donkerder, evenveel blaadjes Donkerder, evenveel blaadjes Lichter, evenveel blaadjes
Vr 30 nov Donker,meer blaadjes Donker,meer blaadjes Donker, evenveel blaadjes Donker,meer blaadjes Licht, evenveel blaadjes
4 Di 4 dec Donker,meer blaadjes Donker,meer blaadjes Donker, evenveel blaadjes Donker,meer blaadjes Licht, evenveel blaadjes
Vr 7 dec Donker,meer blaadjes Donker,meer blaadjes Donker, evenveel blaadjes, slap Donker,meer blaadjes †
5 Di 11 dec Donker,meer blaadjes Donker,meer blaadjes † Donker,meer blaadjes †

Donker = donkere kleur van de blaadjes (donker groen met donker roze)
Lichter = lichte kleur van de blaadjes (licht groen met licht roze)
Meer blaadjes = het aantal blaadjes is vermeerderd sinds het begin van het experiment
Evenveel blaadjes = plantje heeft evenveel blaadjes als bij de vorige meting
Slap = blaadjes van plantjes hangen slap
† = plantje is dood

Grafieken:

In onderstaande grafieken is de lengte uitgezet tegen de tijd. Bij de grafieken staan geen waarden en eenheden (door al eerder genoemde onnauwkeurigheid) maar ze geven globaal een beeld van het verloop van de groei.

Aanmerkingen op de grafieken:

Alle planten (ook die in het donker) groeien in het begin door reservevoedsel. Daarna blijft de lengte van de planten in het donker constant. Als de planten weer in het licht komen, gaan sommigen weer groeien, andere niet, dat hangt af van de opgelopen schade. De tuinman en Pikachu gaan dood, daardoor houdt de grafiek van deze plantjes eerder op.

Conclusie:

Conclusie uit de resultaten:

De conclusie die wij trekken uit de resultaten is dat de plantjes niet langer dan 3 weken in het donker kunnen leven. Na 3 weken is het afhankelijk van de opgelopen schade of het plantje het overleeft.

De conclusie vergelijken met de resultaten:

Onze verwachting was dat de plantjes na 3 weken dood zouden zijn. Uit de resultaten volgt dat na 3 weken in het donker gestaan te hebben, nog maar één van de twee plantjes het overleefd. Het laatste plantje, dat 4 weken in het donker heeft gestaan, niet meer van de opgelopen schade herstelt. Onze verwachting klopt dus met de resultaten.

Discussie:

De proef kritisch bekeken:
Bij deze proef was het moeilijk om de plantjes te vergelijken. Dit kwam mede doordat de plantjes aan het begin van de proef al verschillende lengtes hadden. Het meten ven de lengte zou daardoor onbetrouwbaar zijn. Om die reden hebben wij gekozen om de kleur van de blaadjes en de hoeveelheid daarvan te vergelijken. De kleur van de blaadjes was echter ook moeilijk vast te stellen. Ook is het niet voor 100% zeker dat de temperatuur in de doos even hoog was als die daarbuiten, het kan goed zijn dat de temperatuur in de doos wat hoger is geweest gedurende het experiment.

Het interview:

Voor het interview hebben we de bloemist `Freeke´ (winkelcentrum schalkwijk) geïnterviewd. We hadden van tevoren een aantal vragen geformuleerd, deze hebben we aan één van de medewerkers gesteld. De vragen en antwoorden staan hieronder gegeven.

1. Hoe worden planten vervoerd?
Planten en bloemen worden in kisten gestopt, deze kisten worden in vrachtwagen vervoerd van de veiling in Aalsmeer naar de verschillende winkels.

2. Staan de planten tijdens het vervoer in het donker, zo ja, hoelang?
De planten staan in de vrachtauto´s in het donker. De duur van het vervoer is verschillend, van Aalsmeer hiernaartoe duurt ongeveer een uur. Voor winkels ergens anders in het land is dat anders.

3. Is er bij verschillende plantensoorten verschil in hoelang ze tegen het donker kunnen voordat de planten schade oplopen?
Er is heel veel verschil in hoelang planten tegen het donker kunnen. Bloemen kunnen heel slecht tegen het donker. Planten kunnen daar beter tegen. Maar ook bij planten is er verschil, hoe donkerder de plant, hoe langer deze tegen het donker kan.

4. Hoe lang kunnen planten gemiddeld tegen het donker voordat er blijvende schade optreedt?
Dat is heel moeilijk te zeggen, er is dus veel verschil bij verschillende soorten planten, maar ook binnen zo´n soort zijn er grote verschillen. Ik denk dat hele donkere planten ongeveer een maand in het donker kunnen staan voordat er blijvende schade optreedt.

5. Hoe lang kan de hypoestus tegen het donker voor het optreden van blijvende schade?
De hypoestus is een plant met lichte bladeren (het roze of wit in het midden) daardoor zal hij het niet lang volhouden. Over de tijd durf ik niet veel te zeggen.

REACTIES

A.

A.

beste Aleid,

Zopu je mij alsjeblieft de bijbehorende grafieken van je biologiewerkstuk kunnen sturen?

Wel graag snel anders heb ik er niks meer aan

Alvast erg bedankt,

Ard Verweij

21 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.