Onderzoeksplan:

Bij dit practicum gaan wij de hartslag van watervlooien onderzoeken.Vraagstelling:

De vraag die in dit practicumonderzoek beantwoord wordt, is: Hebben de stoffen nicotine, koffie en slaapmiddel, in verlengde toestand, invloed op de snelheid van de hartslag van een watervlo?Hypothese:

Het antwoord op de vraag is naar onze verwachting: ja. Wij denken dat bij de eerste twee stoffen de hartslag toeneemt, omdat dit twee oppeppende middelen zijn. Dit hebben wij vooral afgeleid van wat deze middelen voor uitwerking hebben op mensen. Het slaapmiddel zorgt volgens ons voor een dalende hartslag. Bij de mens zorgt het voor het in slaap komen en dus een verlaging van de hartslag. Daarom denken wij dat dit ook bij de watervlo van toepassing zal zijn.Verder hebben wij op een site op internet de hoofdvraag gesteld, en het volgende antwoord ontvangen:Beste vraagsteller,Cafeïne doet het hart van de watervlo sneller kloppen, nicotine langzamer.Met vriendelijke groeten,al@din, de persoonlijke vraagbaak van de openbare bibliotheken in Nederland.Experiment:

Het experiment van de watervlo voer je als volgt uit:

Eerst moet je de hartslag van de watervlo in water meten. Dit doe je door 15 seconde het aantal hartslagen te meten en dit te vermenigvuldigen met 4. Dit is de ‘normale’ hartslag per minuut.

Daarna voeg je een van de drie stoffen toe. Dan kun je kijken of de hartslag gestegen of gedaald is vergeleken met de ‘normale’ hartslag in water. Hierna voer je dit proefje nog met de andere twee stoffen uit. Wel neem je per stof een nieuwe watervlo en meet je dan eerst weer de ‘normale’ hartslag.Benodigdheden:

· Watervlooien· Microscoop

· Horlogeglas

· Pipetten

· Vloeipapiertjes

· Nicotine

· Koffie

· Slaapmiddel

· Plastic bekertjesResultaten:

De resultaten van het experiment zullen hier nader vermeld en vergeleken worden.

Conclusie:

Hier zal het antwoord op de hoofdvraag gegeven worden. De hoofdvraag is: Hebben de stoffen nicotine, koffie en slaapmiddel, in verlengde toestand, invloed op de snelheid van de hartslag van een watervlo?Eindverslag:Inleiding

Wij hebben geen literatuur kunnen vinden over de snelheid van het hart van de watervlo in verschillende substanties. Maar wij hebben wel een vraag gesteld aan de vereniging van Nederlandse bibliotheken. Als antwoord kregen wij het volgende terug:

Bibliothecaris: Beste vraagsteller, Cafeïne doet het hart van de watervlo sneller kloppen, nicotine langzamer. Met vriendelijke groeten, al@din, de persoonlijke vraagbaak van de openbare bibliotheken in Nederland.

Dit is dan ook de enige literatuurachtergrond die wij hebben kunnen vinden. Maar gelukkig is het wel erg bruikbaar voor ons onderzoek.De vraag die in dit onderzoek beantwoord is, is: Hebben de stoffen nicotine, koffie en slaapmiddel, in verlengde toestand, invloed op de snelheid van de hartslag van een watervlo?

Wij zijn op deze vraagstelling gekomen doordat wij bij aardrijkskunde hebben geleerd dat we onze onderzoeksvraag moeten beperken. Anders bestaat de kans dat je onderzoek te breed wordt. Met deze vraag hebben wij verkomen een te breed onderzoek te doen, maar er zijn nog genoeg mogelijkheden.Het antwoord op de hoofdvraag is naar onze verwachting: ja. Wij denken dat bij nicotine en koffie de hartslag toeneemt, omdat dit twee oppeppende middelen zijn. Dit hebben wij vooral afgeleid van wat deze middelen voor uitwerking hebben op mensen. Het slaapmiddel zorgt volgens ons voor een dalende hartslag. Bij de mens zorgt het voor het in slaap komen en dus een verlaging van de hartslag. Daarom denken wij dat dit ook bij de watervlo van toepassing zal zijn.Materialen en methoden

Wij deze proef hebben wij gebruik gemaakt van de volgende benodigdheden:

· Watervlooien

· Microscoop

· Horlogeglas

· Pipetten

· Vloeipapiertjes

· Nicotine

· Koffie

· Slaapmiddel

· Plastic bekertjes

Het experiment van de watervlo voer je als volgt uit:

Eerst moet je de hartslag van de watervlo in water gemeten. Dit doe je door 15 seconde het aantal hartslagen te meten en dit te vermenigvuldigen met 4. Dit is de ‘normale’ hartslag per minuut.

Daarna voeg je een van de drie stoffen toe. Dan kijk je of de hartslag gestegen of gedaald is vergeleken met de ‘normale’ hartslag in water. Deze metingen doe je nadat de watervlo twee minuten in de substantie heeft gelegen. Door een bepaalde tijd aan te houden kunnen alle stoffen even goed inwerken op de watervlo.

Hierna doe je dit proefje nog met de andere twee stoffen. Wel neem je per stof een nieuwe watervlo en meet je bij elk eerst de ‘normale’ hartslag.Resultaten

Nadat de proeven zijn uitgevoerd, zijn de volgende resultaten uitgekomen:

stof Voor de toevoeging Na de toevoeging

50% nicotine, 50% water50% koffie, 50% water 1% slaapmiddel, 99% water 212 slagen per minuut 140 slagen per minuut220 slagen per minuut 184 slagen per minuut200 slagen per minuut136 slagen per minuutWij hebben onze berekeningen op de volgende manier uitgevoerd:

Eerst hebben we 15 seconden de hartslag van de watervlo gemeten voor de toevoeging van de stof. Deze meting hebben we twee keer herhaald zodat we echt de gemiddelde hartslag te pakken hadden. De meting hebben we natuurlijk vermenigvuldigd met 4 zodat we de hartslag per minuut kregen.

Omdat we de hartslag na toevoeging van de stof elke keer na een tijd van twee minuten hebben gemeten moesten we toen vertrouwen ons telvermogen. Want het was natuurlijk niet de bedoeling dat we het gemiddelde namen van verschillende tijden. Want dat heeft ook invloed op de hartslag van de vlo.Wij vonden het erg bijzonder dat sommige watervlooien zwanger waren. Wij hebben zelfs een embryo heel goed gezien.Conclusie en discussie

De conclusies die wij uit onze bevindingen hebben kunnen trekken zijn:

· Met toevoeging van nicotine daalt de hartslag

· Met toevoeging van koffie stijgt de hartslag

· Met toevoeging van slaapmiddel daalt de hartslag het meestOnze conclusie klopt in vergelijking met de literatuurgegevens. Maar niet met onze eigen hypothese. Wij hadden namelijk verwacht dat bij de toevoeging van nicotine de hartslag zou stijgen, maar dit bleek niet het geval te zijn.

Onze resultaten zijn niet heel betrouwbaar omdat wij niet per minuut geteld hebben. Bovendien hebben wij na toevoeging maar één keer geteld. Dit is niet erg betrouwbaar.

Door vaker de proeven uit te voeren krijg je een beter beeld van de hartslag van de watervlo, maar hier hadden wij helaas geen tijd voor.

Als vervolgonderzoek hadden wij de stoffen in hogere of lagere concentraties toegevoegd. Zo beperk je je onderzoek, maar krijg je toch een beter beeld van de werking van de stoffen op de hartslag van de watervlo.Bronnenvermelding

Wij hebben 1 bron toegevoegd. Deze bron hebben wij van de site:

http://questionpoint.org/crs/servlet/org.oclc.ask.PatronDirect?&language=7&email=fschrijer@hotmail.com&qid=2355111


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.