Inleiding

Ik heb gekozen voor het onderwerp vaccineren. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik het natuurlijk interessant vind maar ook omdat ik er later iets mee wil gaan doen. Ik wil namelijk in de zorg gaan werken.

Ik heb dit onderwerp ook gekozen omdat ik op het journaal een onderwerp zag dat het kinkhoestvaccin niet goed werkt en veel bijverschijnselen heeft. Het leek mij leuk om uit te gaan zoeken waar mensen allemaal voor ingeënt worden. De algemene vaccinaties dus. Ook was ik nieuwsgierig naar de vaccinaties die mensen krijgen als ze op vakantie gaan.

Daarom ben ik informatie gaan zoeken en kwam ik tot de conclusie dat er veel heel veel over te vinden is.In deze PO wil ik gaan vertellen wat vaccineren is en de geschiedenis van vaccineren vertellen. Verder wil ik het ook hebben over de algemene vaccinaties en de vakantie vaccinaties. Daarna ga ik over op de deelvraag, is het verplicht en waarom is het zo belangrijk? De voor en nadelen worden besproken en uiteindelijk de bezwaren. Op het einde ga ik tot de conclusie komen op mijn hoofdvraag, of het nodig is dat iedereen zich in Nederland moet verplichten om vaccinaties te nemen. Of dit nou voor het buitenland is of dat het gaat om de RVP-vaccinaties.

Ik hoop in deze PO duidelijk uit te kunnen leggen wat het allemaal inhoudt. Ik heb in ieder geval zin om alles te gaan uitzoeken!Hoofdvraag:

Is het nodig om vaccineren, zowel voor het buitenland als de RVP-vaccinaties, te verplichten?Deelvragen:

1) Wat is vaccineren?

2) Hoe is het vaccineren ontstaan?

3) Welke soorten rijksvaccinatieprogramma vaccinaties zijn er?

4) Welke soorten buitenlandse vaccinaties zijn er?

5) wat is de griepprik?

6) Is vaccineren verplicht?

7) Waarom is het zo belangrijk om te vaccineren?

8) Wat zijn de voor- en nadelen van vaccineren?

9) Wat zijn de bezwaren tegen vaccineren?Hypothese

Is het nodig om vaccineren, zowel voor het buitenland als de RVP-vaccinaties, te verplichten?Ik denk dat het belangrijk is dat iedereen in Nederland zich verplicht moet laten vaccineren. Als er een aantal mensen zijn die niet gevaccineerd zijn, zijn zij makkelijk vatbaar voor deze ziekte als hij toch opbloeit. Het zou dan zelfs kunnen muteren en resistent kunnen worden voor de vaccinatie. Daarom is het belangrijk dat iedereen gevaccineerd wordt, zodat de ziektes geen kans krijgen.

Ook is het belangrijk om mensen die naar het buitenland gaan naar landen waar ziektes heersen verplicht in te enten voor deze ziektes. Het brengt grote risico’s met zich mee als dit niet gebeurt. Ze kunnen de ziekte immers meenemen naar hier.Deelvraag 1 Wat is vaccineren?Er zijn veel ziektes op de wereld. Voor sommige ziektes kan je worden ingeënt zodat wordt voorkomen dat de ziekteverwekker je ziek kan maken. Dit inenten heet ook wel vaccineren.

De stof die wordt ingebracht heet het vaccin. Welke stof wordt gebruikt hangt af van de ziekte waartegen iemand moet worden ingeënt. Er zijn een aantal manieren om de stof in te brengen: door het vaccin in een spier, ader of in de huid te spuiten. Door krasjes op de huid te maken en daar het vaccin op te spuiten of het innemen van een soort klontje suiker.

Er zijn 3 soorten entstoffen die worden gebruikt:

• Micro-organismen die zwakker zijn geworden doordat ze generaties lang gekweekt zijn onder kunstmatige omstandigheden.

• Micro-organismen die door chemische middelen of extreme hitte zijn gedood en daardoor niet meer werken.

• Gifstoffen die door bepaalde micro-organismen worden gemaakt.

Doordat het een zwakkere of kapotgemaakte versie van de ziekte is kan je er niet ziek van worden.

Als het vaccin het lichaam inkomt herkent het dit als ziekte. Het immuunsysteem begint gelijk antistoffen te maken. Er wordt weerstand opgebouwd. Als de echte ziekteverwekker het lichaam dan binnendringt herkent het afweersysteem de ziekte. Het lichaam kan dan reageren om de antistoffen aan te maken. Deze reactie heet immuniteit. Er zijn tweede soorten immuniteit: passieve en actieve. Bij de passieve vorm krijgt iemand de antistoffen van de ziekte ingespoten. Bij de actieve vorm worden er verzwakte ziekte verwekkers ingebracht.

Voor sommige ziektes moet je meerdere keren worden ingeënt. Dit komt omdat je pas na een aantal keer voldoende bent beschermd. Bij bijvoorbeeld de HIB ziektes moet je vier keer worden ingeënt. Naarmate je meer prikken krijgt ben je beter beschermd. Maar pas na alle inentingen heb je volledige bescherming.

In Nederland is er een algemeen vaccinatie programma. Dit is het RVP (rijksvaccinatie programma.) Het is ingesteld omdat de overheid het belangrijk vindt dat iedereen tegen sommige infectieziektes beschermd is. In 1957 is dit programma ingevoerd, iedereen in Nederland heeft er recht op. Verderop in deze PO ga ik uitleg geven over de verschillende RVP vaccinaties die er zijn.

Ook zijn er speciale instellingen zoals de GGD die vaccinaties uitgeven voor mensen die naar het buitenland gaan. Daar heersen namelijk nog ziektes die hier niet voorkomen. Dat levert soms een gevaar op. Verder in deze PO wordt daar ook meer over verteld.Deelvraag 2 Hoe is het vaccineren ontstaan?Tegenwoordig is het vaccineren heel normaal, maar er zit ook een geschiedenis aan, die ga ik nu vertellen.

Lady Mary Wortley Montagu leerde het inenten rond 1715 kennen in Turkije. De techniek die ze daar gebruikten ging was erg gevaarlijk. Er werden korsten van mensen met pokken (kinderpokken) op de huid van de te vaccineren mensen gewreven. Deze methode werd variolatie genoemd. Alleen was deze methode erg gevaarlijk omdat iedereen die met de ziektekiem in aanraking komt de ziekte zelf kan oplopen. En pokken kon dodelijk zijn.

In 1796 merkte Jenner dat mensen die bij koeien leefden die ook een soort pokken, de koepokken, geen pokken kregen. Hij haalde de blaasjes bij de koeien los en maakte er een oplossing van. Die injecteerde hij bij een kind en later bij 3 andere mensen. Hij had het vaccin tegen de pokken gevonden. Het duurde even voor zijn tijdgenoten dit vaccin erkenden, maar doordat hij veel steun van politici kreeg werd het sneller geaccepteerd.Figuur 1 Edward JennerHet pokkenvaccin van Jenner is erg populair. Toch snappen de mensen de werkwijze van een vaccin nog niet.

Maar een eeuw later kwam Louis Pasteur in beeld. Hij was een Franse chemicus en bacterioloog. De ontdekking van een vaccin tegen hondsdolheid wordt als gezien al zijn grootste bevinding. Hij kwam erachter dat hersenweefsel van een zieke hond op een gezond dier gezet kon worden en zo de ziekte overgebracht kon worden. Toen hij dit overbracht op een konijn lukt het hem om een verzwakt virus te verkrijgen en zo het vaccin te ontwikkelen. Toen hij dit in 1885 op een jongetje van negen aanbracht dat was gebeten door een hondsdolle hond. Hij kreeg 12 spuiten in 10 dagen daarna was hij genezen. Hij had het vaccin tegen hondsdolheid gevonden.

Louis Pasteur legde ook de basis voor de tegenwoordige vaccinatie. Hij ontdekte hoe hij de heftigheid van ziektes kon verminderen door ze bijvoorbeeld hevig te verwarmen. Ze waren dan verzwakt genoeg om als vaccin te dienen. Hiermee had hij de basis van het vaccin uitgevonden. Verder was Louis Pasteur ook degene die de naam vaccin bedacht. Ter ere van Jenner noemde hij het vaccin, dat vernoemd is naar vacca wat koe betekent.

Figuur 2louis Pasteur

Door de ontdekkingen van Jenner en Pasteur was het vaccineren ontstaan. Door de jaren heen kwamen er voor steeds meer ziektes vaccins. Door de grote hoeveelheid vaccins konden grote epidemieën worden verholpen. In Nederland werd in 1957 zelfs het rijksvaccinatie programma begonnen zodat er geen epidemieën konden uitbreken van ziektes waar een vaccin tegen bestond. Iedereen heeft recht op dit programma.Deelvraag 3 welke soorten rijksvaccinatieprogramma vaccinaties zijn er?

In Nederland heb je het rijksvaccinatieprogramma (RVP.) Ieder kind in Nederland mag deze vaccinaties hebben. In deze deelvraag ga ik kort iets vertellen over welke vaccinaties je krijgt, wanneer je ze krijgt en voor welke ziektes ze werken.Figuur 3 De leeftijd dat een kind wordt ingeënt, welk vaccin het is en hoeveel injecties er nodig zijn.Sommige vaccins waarmee in Nederland wordt ingeënt zijn combinatievaccins. Dit betekent dat één prik tegen meerdere ziektes werkt. Kinderen hebben dan minder last voor de angst van het prikken.

In Nederland wordt soms ook simultaan gevaccineerd. Dit betekent dat er tegelijkertijd 2 of meer vaccins op verschillende plaatsen in het lichaam worden ingeënt.In deze tabel staat meer informatie over de vaccins en waar ze voor inenten.Vaccin Beschermd tegen de ziekte

DKTP Difterie, kinkhoest, tetanus en polio

HIB HIB-ziekten, Haemophilus Influenzae type b

BMR Bof, mazelen en rode hond

AK acellulair kinkhoestvaccin

DTP Difterie, tetanus en polio

HB Hepatitis B

MenC Meningokokken C

Tabel 1het vaccin en tegen welke ziekte dit vaccin beschermtIk ga nu iets meer vertellen over de ziektes waarvoor je wordt ingeënt.-Difterie:

Op de slijmvliezen van de keel ontstaan vliezen. Hierdoor wordt het ademen heel moeilijk, je kan er zelfs van stikken. Als laatste redmiddel wordt een opening in de luchtpijp gemaakt zodat iemand niet kan stikken.

De bacterie maakt ook gifstoffen die de hartspier en het zenuwstelsel kunnen beschadigen.

De besmetting gaat van mensen tot mensen, meestal met niezen en hoesten.-kinkhoest

Het vaccin voor kinkhoest is de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest. Het zou niet goed werken ook al is iemand ingeënt. Ik heb er een krantenartikel over gezocht zodat dit duidelijker wordt:Artikel uit Utrechts Nieuwsblad van 07-04-2004

‘Kinkhoestvaccin werkt niet’

GPD

EINDHOVEN - Baby’s worden ingeënt tegen kinkhoest met een vaccin dat niet of nauwelijks werkt. Het vaccin heeft bovendien veel ‘zeer belastende’ bijwerkingen. Het rijksvaccinatieprogramma moet daarom zo snel mogelijk overschakelen op een ander kinkhoestvaccin.

Dat schrijft de Gezondheidsraad in een advies aan WVS-minister Hoogervorst. Sinds 1996, toen er sprake was van een epidemie, worden jaarlijks 4000 tot 8000 gevallen van kinkhoest gemeld. Dat is tien tot twintig keer zoveel als voor 1996. Elk jaar belanden 250 tot 500 kinderen met kinkhoest in het ziekenhuis. De ziekte doet zich voor het overgrote deel voor bij jonge kinderen die al gevaccineerd zijn. Dat komt doordat het kinkhoestvaccin nauwelijks meer effectief is. Het gaat om het zogeheten cellulaire kinkhoestvaccin, de K in de bekende combinatie van DKTP+Hib-prikken die baby’s in hun eerste levensjaar krijgen. Het cellulaire kinkhoestvaccin heeft blijkens het rapport zijn effectiviteit grotendeels verloren. Met een absoluut dieptepunt in 2000, toen gevaccineerde kinderen van 1 tot 4 jaar maar 10 procent minder kans hadden om kinkhoest te krijgen dan kinderen die niet waren ingeënt. Het gebruikte vaccin veroorzaakt volgens het rapport bovendien veel meer ‘zeer belastende’ bijwerkingen dan tot nu toe werd aangenomen. Het gaat hier om collaps (wegvallen), koortsstuipen en urenlang huilen van baby’s nadat ze geprikt zijn. De Gezondheidsraad adviseert de minister het bestaande combinatievaccin zo snel mogelijk te vervangen door een acellulair kinkhoestvaccin. Dat nieuwe vaccin moet dan wel worden ingekocht. Het Nederlands Vaccin Instituut kan een acellulair vaccin naar verwachting pas op zijn vroegst in 2007 leveren. De Gezondheidsraad vindt het onverantwoord daar op te wachten.In dit artikel staat dat het vaccin tegen kinkhoest niet of nauwelijks werkt. Er moet daarom zo snel mogelijk een ander vaccin komen in het rijksvaccinatieprogramma.

Er komen steeds meer ziekte gevallen en baby’s die zijn ingeënt hebben er erg veel last van. De gezondheidsraad heeft de minister geadviseerd om een acellulair vaccin in te voeren.

Kinkhoest is erg besmettelijk. Het is het meest besmettelijk in het voorstadium en wordt vaak overgebracht door te hoesten. Het kenmerk van de ziekte is dat iemand hele erge hoestbuien heeft. Soms heeft iemand bij deze ziekte ook binnenoorontsteking. De ziekte is goed te behandelen en is maar zelden dodelijk.-Tetanus

Deze ziekte wordt veroorzaakt door een bacterie die in straatvuil en in aarde voorkomt. Je kan de bacterie alleen binnenkrijgen via verwondingen in het lichaam. De ziekte kan dus niet van mens op mens worden overgedragen. Als de bacterie in het lichaam komt produceert deze een gifstof die het zenuwstelsel beschadigt. Hierdoor krijgt iemand vooral hele pijnlijke spierkrampen. Met behandeling kan het dodelijk zijn, zonder behandeling is het zeker dodelijk.Figuur 4 een kindje met tetanus-Polio

Bij polio wordt ook vaak wel over kinderverlamming gesproken. Het virus kan worden overgedragen door slechte hygiëne, het gaat dan door de ontlasting.

Polio is niet zo heel gevaarlijk, meestal komt het alleen in een vorm van diaree voor. Maar ongeveer in 1% van de gevallen wordt het erger en treed er spierverlamming op.

In Nederland zijn er ook wel eens grote polio-epidemieën geweest. Het kwam voor onder de protestanten van Nederland, zij waren niet ingeënt. Er zijn toen honderden kinderen getroffen door kinderverlamming.Figuur 5 wat polio met je kan doen…-HIB-ziektes

Deze naam is een afkorting voor de bacterie: Haemophilus Influenza type B. Hij wordt overgebracht door niezen en hoesten. Het grootste gevaar van deze ziekte is dat het hersenvliesontsteking kan veroorzaken. Bij deze ziekte is HIB bij ongeveer de helft van de aandoeningen de oorzaak. Het vaccin beschermt alleen niet tegen hersenvliesontsteking.-Bof

De aanstichter van deze ziekte is het bofvirus. Deze ziekte wordt ook overgebracht door hoesten en niezen. Het kan een ontsteking veroorzaken bij de speekselklieren. Dit gebeurt vooral in tussen de 5 en 15 jaar. Maar er kan ook hersenvliesontsteking, ontsteking van de alvleesklier, teeltballen en eierstokken ontstaan.-Mazelen

Mazelen lijkt in het begin erg op een verkoudheid of op een stevige griep. Maar als er vlekjes aan de binnenkant van de wangen verschijnen kan er worden vastgesteld dat het mazelen zijn. De ziekte wordt erg gevreesd, de gevolgen van de ziekte in het lichaam zijn namelijk erg gevaarlijk: middenoorontsteking, bronchitis, longontsteking en hersenontsteking.

Het wordt overgebracht door druppeltjes vocht bij het hoesten en niezen. Het is erg besmettelijk, vooral bij de eerste 3 dagen.

In 1999 was er een mazelen epidemie in Nederland. Er waren ongeveer 3300 mensen ziek. 95% van de mensen was niet gevaccineerd. Dit geeft maar weer eens aan hoe belangrijk vaccineren is.-Rodehond

Rode hond is niet zo’n gevaarlijke ziekte. Bij kinderen is het meestal onschuldig. Zelf heb ik deze ziekte ook gehad, maar ik heb er niets aan overgehouden.

De ziekte is vooral gevaarlijk als een vrouw zwanger is. Een bekend voorbeeld is koningin Juliana, toen ze zwanger was van prinses Christina. Juliana had de rode hond, haar dochter heeft hier een aantal vervelend complicaties aan over gehouden. Zoals bijvoorbeeld blindheid.

Maar je kan ook: doof worden en afwijkingen aan het hart krijgen.

Omdat het zo gevaarlijk is bij de zwangerschap worden vooral meisjes hier tegen ingeënt.

De ziekte wordt dus overgebracht zwangerschap. Maar ook door hoesten, niezen en direct contact tussen mensen.-hepatitis B

Sinds 2003 is het RVP ook uitgebreid met de vaccinatie tegen hepatitis B. Dit is een ziekte die de lever ernstig kan aantasten door geelzucht. Als je deze ziekte hebt ben je hier ook drager van en kan je deze overbrengen. Hij wordt overgebracht door onveilig vrijen, door verwondingen met een besmet voorwerp of als de moeder drager ervan is kan het worden overgebracht tijdens de bevalling.

Er zijn twee aantal gevallen van wanneer iemand tegen ziekte wordt ingeënt van uit het RVP:

• Een kind een moeder heeft die hepatitis B heeft.

• Wanneer een ouder van het kind uit een land komt waar er veel hepatitis B gevallen zijn.

Ook als iemand met besmette mensen in contact komt. Bijvoorbeeld de partner de ziekte heeft of omdat iemand in een ziekenhuis werkt.-Meningokokken C

Ongeveer 2 jaar geleden is er een massaal inentingsprogramma geweest tegen menigokokken C. Er was ineens een grote groep kleine kinderen en tieners met hersenvliesontsteking. Dit werd veroorzaakt door meningokokken. De regering heeft toen besloten dat tegen deze ziekte ook een vaccin in het RVP moesten worden ingevoerd. Dat is ook gebeurd.

Meningokokken C is een ziekte die hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging kan veroorzaken. Vooral kinderen en oudere tieners zijn er vatbaar voor. Rode vlekjes over het hele lichaam, kramp in de nek en hele hoge koorts.

Het wordt overgebracht door niezen en hoesten. Ongeveer 20% van de tieners is ook drager van de bacterie. Alleen heeft deze niet altijd invloed op het lichaam, hij kan dan wel overgedragen worden.Figuur 6 de beloning voor het halen van de meningokokken C prikDeelvraag 4: welke soorten buitenlandse vaccinaties zijn er?In landen buiten Nederland gaat het er met veel dingen anders aan toe. Eén ding daarvan is dat er ziektes heerzen die er hier niet meer zijn. Als mensen naar deze landen toegaan wordt soms aangeraden of verplicht om gevaccineerd te zijn tegen sommige ziektes. Het is dan niet meer mogelijk om de ziekte mee te nemen naar Nederland.

De inentingen kan je krijgen bij een aantal instellingen. Bijvoorbeeld bij de GGD of bij een tropeninstituut. Sommige vaccins kan je alleen krijgen bij speciaal aangewezen instellingen.Er zijn heel veel ziektes in andere landen die we hier niet kennen. Maar tegen lang niet alle ziektes is een vaccin. Ik ga daarom alleen de ziektes behandelen waar wel een vaccin voor is.-gele koorts

Deze ziekte is bij groot aantal bestemming verplicht en wordt ook voor veel bestemmingen aangeraden, vooral in Zuid-Amerika en Afrika.

Gele koorts is een gevaarlijke virusziekte. Hij wordt door muggen overgedragen. Van het virus krijg je koorts, geelzucht en bloedingen. Ongeveer 40% van de mensen die deze ziekte krijgt gaat er ook dood aan.

Gele koorts vaccins mogen alleen worden gegeven bij bepaalde instellingen. Ze moeten hier speciaal voor aangewezen zijn.-Japanse encefalitis

Deze ziekte is erg zeldzaam. Hij komt voor op het platteland van Zuidoost-Azië. Het virus veroorzaakt een vorm van hersenvliesontsteking. Hij wordt overgedragen door muggen. De vaccinatie wordt maar in een paar gevallen gegeven: namelijk wanneer iemand er voor een langere tijd blijft en een risico geval is. Deze vaccinatie wordt ook alleen in speciale centra gegeven.-Hepatitis A

Dit virus veroorzaakt een ontsteking aan de lever wat erg gevaarlijk is. Deze ontsteking staat ook wel bekent als geelzucht. In veel tropische landen en landen in Oost-Europa komt deze ziekte voor en wordt er een vaccinatie aangeraden. De ziekte wordt vooral overgedragen door besmet voedsel en spullen die hiermee in aanraking zijn geweest.Figuur 7 een kenmerk van geelzucht-Hepatitis B

Deze hepatitis is ook een ontsteking aan de lever en is erg gevaarlijk. De ziekte wordt anders overgebracht dan Hepatitis A, namelijk door contact met besmet bloed. Dit kan dus tijdens seks, contact met open wonden, piercing of tatoeages zetten enz. gebeuren. Daarom moet hier altijd erg mee worden opgelet. Als mensen een langere tijd in een risicogebied verblijven wordt een vaccinatie aangeraden. De risicogebieden zijn Afrika, Azië, Oost-Europa en Latijns-Amerika.-(Buik)tyfus

De ziekte komt vrij door de salmonellabacterie, die geeft een ontsteking aan de darmen en de maag. De bacterie komt voor in: Besmet voedsel, drinkwater, half gare kip, ongekookte melk en eieren.

De uitspraak: boil it, cook it, peel it or forget it, is hier ook wel op van toepassing. Er moet dus gezorgd worden dat het eten goed klaargemaakt is.

Buiktyfus komt in veel landen voor en de vaccinatie wordt dus voor veel landen aangeraden.-Cholera

De bacterie van cholera veroorzaakt waterige diaree en ernstige uitdroging. Het is een infectie aan de dunne darm. Het komt vooral voor bij kinderen in de werelddelen: Azië, het Midden-Oosten, Latijns-Amerika en Afrika.

Het wordt vaak opgelopen door drinken van vuil water of besmet voedsel eten. Hygiëne is bij deze ziekte erg belangrijk.

Een aantal landen vraagt om een bewijs dat er is ingeënt tegen cholera als je die niet hebt kom je het land niet binnen.Figuur 8 een waarschuwing voor cholera: niet van dit water drinken.-Tuberculose

In zowat alle tropische landen komt deze bacterie voor. Er zijn ook veel mensen die dit bij zich dragen maar er geen last van hebben. Door hoesten wordt de bacterie overgedragen. De ziekte geeft ademhalingsproblemen.

Het vaccin is niet verplicht maar wordt wel aangeraden als iemand langer in een besmet land blijft en met de bevolking in contact komt.-Meningitis

Deze ziekte, ook wel meningokokken genoemd, veroorzaakt hersenvliesontsteking. Dit virus is er in veel varianten. Er zijn 2 soorten vaccinaties voor: een kortwerkende en een langwerkende. De ziekte komt vooral voor in: West-, Centraal- en Oost-Afrika.

Als moslims op bedevaart naar Mekka gaan is een vaccinatie voor dit virus verplicht.-Hondsdolheid

Hondsdolheid wordt ook wel rabiës genoemd. Het komt eigenlijk overal wel voor buiten Nederland. Lang niet alleen honden hebben het, maar ook andere zoogdieren. Die kunnen het allemaal op mensen overbrengen.

De ziekte is een ernstig virus waar je dood aan kunt gaan. Er wordt soms geadviseerd om te vaccineren tegen deze ziekte.Er zijn ook nog een aantal ziektes waarvoor de meeste mensen al zijn ingeënt door het RVP. Deze hoeven dan niet meer gegeven te worden. Als iemand voor deze ziektes nog niet gevaccineerd is moet dit nog wel. Het gaat hier om de Dtp-prik. Dus voor Difterie, Polio en tetanus.Deelvraag 5 Wat is de griepprik?Naast de RVP vaccinaties en de buitenlandse vaccinaties is er nog een soort vaccinatie in Nederland: de griepprik. Zoals de naam al zegt wordt deze gebruikt om mensen in te enten tegen griep.

Ieder jaar wordt er wel gesproken over een griepepidemie, dit betekent dat er een hele groep mensen aan griep leidt. Per jaar krijgen ongeveer 1-1.5 miljoen mensen in Nederland de griep. Van al deze mensen komen ongeveer 20000 mensen in het ziekenhuis. Aan de complicaties gaan er ongeveer 2000 dood. De bekendste complicaties zijn longontsteking en bronchitis. Griep is dus niet bepaald een onschuldige ziekte.

Er zitten heel veel nadelen aan griep hebben. Als iemand griep heeft kan hij niets doen, school, werk, vrienden, hobby’s alles moet wijken voor de griep. Vaak wordt er een huisarts geraadpleegd met eventuele medicijnen. Dit kost allemaal een hoop geld, helemaal als er een epidemie heerst.Maar wat is griep nu eigenlijk?

Mensen roepen als ze verkouden zijn al snel dat ze de griep hebben. Dit is meestal niet zo, de symptomen van een griepje lijken er alleen erg op.

Griep wordt veroorzaakt door het influenza virus. De officiële naam van griep is ook influenza. Het virus veroorzaakt een acute infectie aan de neus, keel en longen.

Het virus is erg besmettelijk, het wordt heel makkelijk overgebracht door druppeltjes slijm die vrijkomen bij het hoesten en niezen. Maar ook door bijvoorbeeld airco, vuile deurkrukken, een besmette telefoon of iets anders kan je makkelijk besmet raken. Hygiëne is daarom ook erg belangrijk als iemand de griep heeft.

De tijd dat iemand de griep heeft is verschillend van persoon tot persoon. Over het algemeen duurt het echte rot voelen ongeveer een week. Daarna hebben de meeste mensen nog 1-2 weken last van moeheid en hoesten.Figuur 9: het proces van besmetten als iemand de griep krijgt.Omdat griep zo besmettelijk is en er grote epidemieën uit kunnen breken is er in Nederland een vaccin tegen de griep beschikbaar. Jaarlijks halen ongeveer 3.5 miljoen mensen deze prik. Er zijn bepaalde risicogroepen die deze prik standaard kunnen halen dit zijn ze:

• Chronische zieken, dit zijn mensen met hartklachten, suikerziekte, longpatiënten, en mensen met nier problemen.

• 65-plussers.

• Mensen met een verlaagde afweer, bijvoorbeeld als iemand HIV heeft of als iemand een chemokuur krijgt.

Voor gewone mensen is het vaccin ook beschikbaar maar zij moeten er wel voor betalen. Het vaccin kost 13.50 per persoon.Deelvraag 6 is vaccineren verplicht?Deze vraag is heel kort te beantwoorden. Het is in Nederland niet verplicht om je te laten vaccineren. Alleen doen bijna alle ouders het wel bij hun kinderen. Ongeveer 95% van de Nederlandse bevolking is dan ook ingeënt.

In veel andere landen is het vaccineren wel verplicht. Maar in Nederland vind men dat iedereen een vrije keuze moet hebben om ingeënt te worden of zijn/haar kinderen in te enten. Er zijn in Nederland dus nooit gevallen waarin iemand verplicht kan worden om gevaccineerd te zijn.

Als iemand naar het buitenland gaat kan soms wel verplicht worden dat iemand ingeënt is. Zo moet je in veel Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen laten zien dat je ingeënt bent tegen bijvoorbeeld cholera en gele koorts. Maar ook pelgrims die naar Mekka gaan moeten verplicht worden ingeënt: tegen meningitis.Deelvraag 7 waarom is het zo belangrijk om te vaccineren?Het is belangrijk om te vaccineren. Voor de Tweede Wereldoorlog waren er veel ziektes waar grote groepen mensen aan dood gingen. Deze ziektes waren bijvoorbeeld: difterie, kinkhoest, tetanus, polio en rodehond. Halverwege de negentiende eeuw werden de sociale omstandigheden en de hygiëne in Nederland beter. Er kwamen daardoor minder ziektegevallen. De kans dat tegenwoordig iemand zo’n ziekte krijgt is heel klein, het is immers helemaal weggestorven.

Maar dat betekend niet dat er geen kans is op terugkomende epidemieën. Zo werd er in de jaren 70 besloten in Engeland om te stoppen met inenten voor kinkhoest. Het gevolg was dat er een hele golf met kinkhoestpatiëntjes kwam. Veel epidemieën die in Nederland terugkomen hebben hier ook mee te maken.

Sommige mensen denken dat het niet nodig is om ingeënt te worden omdat sommige ziektes niet meer voorkomen in Nederland. Maar in het buitenland zijn er nog veel ziektes waar in Nederland mensen voor gevaccineerd worden. Door het reizen komen deze ziektes terug naar Nederland. Als iemand dan niet gevaccineerd is, is de kans op besmetting erg groot. Daarbij zou het virus onder de niet-ingeente bevolking van Nederland resistent tegen het vaccin kunnen worden, waardoor de ziekte muteert. Er zouden dan verschrikkelijke ziektes uit kunnen breken.

Het is ook belangrijk om te vaccineren als iemand naar het buitenland gaat. In het buitenland eet je vaak anders en ze gaan daar anders om met hygiëne en gezondheid. Ook zijn er daar nog ziektes die niet meer in Nederland voorkomen maar daar wel. Ziektes waar voor ingeënt wordt zijn vaak gevaarlijke ziektes, ze kunnen dodelijk zijn of blijvend letsel veroorzaken. Door in te enten worden mensen beschermd tegen deze ziektes, het lichaam bouwt immers antistoffen op. Zo heeft iedereen veel minder kans om de ziek te worden.

Naarmate er steeds meer mensen gevaccineerd worden krijgt de ziekte steeds minder kans om uit te breken. Mensen die niet gevaccineerd kunnen worden, omdat ze bijvoorbeeld al erg ziek zijn van een andere ziekte en daardoor een slechte weerstand hebben, worden zo ook beschermt. De vaccinatiegraad is dan erg hoog.

Een bewijs dat het vaccineren veel zin heeft wordt met de pokken aangetoond. Van deze ziekte zijn geen gevallen meer geweest sinds 1979. Doordat er op de wereld een hoge vaccinatie graad is tegen deze ziekte is deze ziekte verdwenen. Een zelfde soort geval is polio (kinderverlamming.) Deze ziekte was vroeger erg gevreesd, maar de wereldgezondheidsorganisatie heeft al meer dan 2 miljard mensen over de hele wereld ingeënt tegen deze ziekte. In een paar landen is deze ziekte nog wel actief, maar deze stichting wil proberen om in 2005 de ziekte uit te roeien.

Doordat er nu veel mensen gevaccineerd zijn krijgen ziektes geen kans meer. Maar als iemand niet ingeënt is, is er altijd nog een kans dat er een ziekte uitbreekt. Daarom is het erg belangrijk dat iedereen wordt ingeënt.

Daarbij zijn er op de wereld nog altijd kinderen die de kans niet krijgen om ingeënt te worden. Ouders willen dit niet of de middelen zijn er niet toerijkend voor. Dit is tegen de rechten van het kind. In artikel 24 staat namelijk:

‘Ieder kind heeft het recht de hoogst mogelijke graad van gezondheid te bereiken en het recht hebben op gezondheidsdiensten, met vooral de nadruk op primaire en preventieve basisgezondheidszorg, op gezondheidsvoorlichting en vermindering van de kindersterfte.’

Ieder kind heeft dus recht op een goede gezondheid, dat wordt ook bereikt door vaccineren. Het is door raar dat ouders hier hun kinderen niet laten vaccineren, terwijl op andere plaatsen in de wereld kinderen dood gaan doordat ze geen kans op vaccineren hebben gehad.Deelvraag 8 Wat zijn voor en nadelen van het vaccineren?Er zitten aan vaccineren voor en nadelen, ik ga ze nu kort bespreken.Voordelen-Door massale inenting zijn grote epidemieën van bijvoorbeeld polio en pokken verdwenen. Als een hele bevolking is ingeënt tegen een ziekte krijgt de ziekte geen kans meer om toe te slaan. Daarbij worden mensen die geen inenting kunnen verdragen indirect beschermd doordat de vaccinatiegraad in Nederland erg hoog is. Vaccinaties zijn dus erg effectief.-De vaccinaties van het RVP-programma zijn onschadelijk. Ze worden vaak getest. De klachten na een vaccinatie zijn hooguit: een pijnlijke plek van het prikken, hoofdpijn, misselijkheid of diaree. Deze aandoeningen zijn allemaal onschuldig en zijn lang niet zo erg als de ziekte zelf.-Vaccineren is de meest veilige en effectieve manier om immuun te worden. Kinderen zouden volgens sommige ouders immuun zijn als ze een ziekte één keer hebben doorgemaakt. Bij sommige ziektes is dit wel zo, bijvoorbeeld bij kinkhoest maar dit is weer een uitputtende ziekte. Maar bij een ziekte als tetanus kan alleen door de vaccinatie een kind immuun worden. Vaccineren is dus noodzakelijk en makkelijk.-Vaccins geven voldoende bescherming tegen het ziek worden. Als een kind toch nog besmet zou raken met de ziekte krijgt het deze alleen in een verzwakte vorm. Dit is dus veel minder erg dan de ziekte zelf.-Als iedereen ingeënt wordt die naar het buitenland gaat is het niet meer mogelijk om besmet te raken in het buitenland. De kans dat de ziektes dan overgedragen worden naar Nederland is ook veel kleiner.Nadelen-Een vaccinatie geeft niet 100% bescherming tegen een ziekte. Iemand kan alsnog ziek worden. Alleen is deze kans ontzettend klein.-Onder kinderen, maar ook onder volwassen, is er een grote angst voor prikken. Omdat er de meeste vaccinaties doormiddel van prikken wordt gegeven kan dit wel eens voor problemen zorgen. Zo vallen regelmatig mensen flauw en worden kinderen helemaal hysterisch als ze de prik moeten krijgen.Er zitten dus veel meer voordelen aan het vaccineren dan nadelen. Daarom is het ook zo belangrijk om te vaccineren.Deelvraag 9 wat zijn de bezwaren tegen vaccineren?Er zijn voor sommige mensen nog redenen om vaccinaties te weigeren. Hun bezwaren zijn:-God beslist wat er met het lichaam gebeurt. Je mag jezelf of je kinderen niet tegen de wil van god in beschermen. God beschikt alles voor. Als je een ziekte krijgt moet iemand zich hier maar bij neerleggen.-Het vaccin verzwakt het lichaam zo erg dat kinderen er ernstig ziek door kunnen worden. Zeker bij hele kleine kinderen, die hebben nog maar heel weinig weerstand. Deze gevolgen zijn ernstiger dan de ziekte zelf. Daarom is het beter om het kind de ziekte zelf door te laten maken.-Wanneer een kind ingeënt wordt, wordt daarmee het recht van het kind ontnomen om ziek te worden.-Het doormaken van een ziekte heeft een zinvolle betekenis voor de ontwikkeling van een kind. De ziekte helpt om het lichaam dat een kind van zijn ouders heeft gemaakt tot een eigen lichaam te maken. Het is dus nuttig om ziek te zijn. Waarom zou je een kind dan nog vaccineren?-Kinderen kunnen het post vaccinaal syndroom krijgen. Dit is een verzamelnaam voor een aantal klachten die kinderen kunnen krijgen door vaccinatie bijvoorbeeld: zwakzinnigheid, autisme, ADHD, astma, epilepsie en nog veel meer chronische klachten. Volgens sommige mensen kwamen al deze klachten veel meer voor nadat er massaal werd ingeënt. Ze enten hun kinderen daarom liever niet in.Figuur 11 er zijn hele brochures met informatie over het post vaccinaal syndroom-Mensen hebben heel goedkoop een lastminute geboekt op internet naar een ver land. Ze kunnen daardoor goedkoop op vakantie, maar ze moeten wel heel snel. Er is geen tijd meer om gevaccineerd te worden tegen de ziektes die in deze vreemde landen heerzen. Dan maar geen vaccinatie, de mensen willen hun vakantie er niet voor afzeggen.Mensen hebben dus genoeg bezwaren om hun kinderen niet in te enten. Toch slaan de meeste nergens op. Ik vind het geen redenen om de kinderen en ook de volksgezondheid in gevaar te brengen.ConclusieEr zijn veel ziektes op de wereld. Voor niet alle ziektes bestaat een vaccin, maar voor een aantal ook wel. In Nederland is door het RVP-programma iedereen in staat om zich te laten vaccineren. Iedereen heeft er recht op, dat staat in de rechten van het kind. Alleen heeft niet iedereen op de wereld de kans om gevaccineerd te worden: door kosten of door ouders die hun kinderen niet willen vaccineren (terwijl ze soms wel de kans krijgen.)

Ik vind dat ouders niet voor hun kinderen mogen beslissen of ze ingeënt moeten worden, kinderen hebben hier recht op. Ouders mogen hun dit recht niet ontnemen.

Het is natuurlijk een gevaar voor het kind zelf maar ook voor de volksgezondheid. Mensen die niet ingeënt kunnen worden, worden indirect beschermd doordat de bevolking een hoge vaccinatiegraad heeft. Dit neemt af als mensen niet gevaccineerd worden.

Tegenwoordig met alle lastminute vakanties, naar onder andere Afrika en Azië, enten mensen zich niet in omdat daar geen tijd en zin meer voor is. Zij zijn dan erg vatbaar voor de ziektes die daar nog heersen. Maar ook doordat er daar nog wel ziektes heersen die hier niet voorkomen komen ze makkelijk mee naar Nederland. De mensen die dan niet ingeënt zijn kunnen gemakkelijk een ziekte oplopen. De ziekte zou kunnen overslaan op dieren of kunnen muteren waardoor er een grote epidemie ontstaat. Hier waren de mensen ook bang voor toen het SARS-virus heerste. Het is daarom ook belangrijk om buiten de RVP-vaccinaties de buitenlandse vaccinaties ook te verplichten.

Al met al vind ik dat er daarom een wet moet komen die het vaccineren van de RVP-vaccinaties en buitenlandse vaccinaties verplicht.Op de vraag: is het nodig om vaccineren, zowel buitenlandse als rvp-vaccinaties, te verplichten. Is het antwoord:

Ja, het is nodig om dit te verplichten.Vergelijking met de hypothese

In de hypothese had ik al dezelfde mening. Alleen kwam ik met veel minder argumenten waarom het RVP verplicht moet worden. Na het maken van de PO is er voor mij dus veel meer duidelijker geworden.De betrouwbaarheid en de nauwkeurigheid

Het resultaat waarop ik ben gekomen is natuurlijk mijn mening. Maar nadat ik ook een aantal mensen heb gevraagd wat zij er van vond merkte ik dat zij het met mij eens waren. Helemaal toen ik de argumenten opnoemde. Mijn conclusie is dus betrouwbaar.

Het resultaat is nauwkeurig omdat ik alles heb afgewogen tegen elkaar. Het ene argument zal sterker zijn dan de andere, maar voor mijn gevoel vullen ze elkaar goed aan.Aanbevelingen voor verder onderzoek

Als deze wet ingevoerd zou worden is dit natuurlijk in strijd met de vrijheid van lichaam en keuze. Als verder onderzoek zou kunnen worden gekeken hoever dit met elkaar in botsing komt.Aanvullende begrippenlijstIn deze lijst heb ik de belangrijkste begrippen en enkele moeilijke termen gezet zodat de PO duidelijker wordt.Acellulair= niet uit aparte cellen opgebouwd, het is dus één geheel van cellen.Actieve immuniteit= immuniteit die is verkregen doordat het lichaam zelf antistoffen heeft aangemaakt.Antistof= wordt ook wel antilichaam genoemd. Dit is een stof die wordt gevormd als een ziekte het lichaam binnendringt. Ze gaan met de stof een reactie aan waardoor iemand immuun wordt.Bacterie= een eencellig micro-organisme waarvan veel soorten in de natuur voorkomen. Komt voor in 4 soorten: kokken, bacillen, spirillen en spirocheten.Combinatie vaccin= vaccin dat tegen verschillende ziektes beschermd. Bijvoorbeeld het DKPT-vaccin.Infectie= na de besmetting vermenigvuldigt wordt bij de gastheer de ziekte vermenigvuldigt. Hierna ontstaan de ziekteverschijnselen.Micro-organismen= eencellige levende organismen zoals bacteriën, virussen en schimmels.Passieve immuniteit= immuniteit die verkregen wordt doordat er al antilichamen worden ingespoten. Het lichaam hoeft zelf niets meer te doen. Deze werkt minder lang, maar ongeveer 3 maanden.Simultaan vaccineren= tegelijkertijd twee of meer vaccins toedienen, meestal is dit op één dag.Vaccin= stof die in een lichaam wordt ingebracht om iemand te beschermen, vaccineren, tegen een ziekte.Vaccinatiegraad= het percentage van het totaal aantal gevaccineerde mensen van een bevolking.Variolatie= gezonde mensen worden geïnfecteerd met een besmet pokkendeel. Daardoor wordt er weerstand opgebouwd tegen de pokken.Virus= de kleinste micro-organismen die bij de mensen een ziekte kunnen veroorzaken. Ze kunnen zich niet zelfstandig vermenigvuldigen. Ze moeten eerste bij een gastheer aankloppen om het lichaam binnen te komen.NawoordIk vond het erg leuk om deze PO te maken. Ik ben nu een stuk meer te weten gekomen over hoe het allemaal zit met vaccineren.

Ik ben tijdens mijn onderzoek wel op een aantal dingen gestuit:

• Ik kwam er na een tijdje achter dat op de eerder deelvraag die ik had bedacht: hoe wordt een vaccin gemaakt, helemaal geen informatie te vinden was. Ook paste dit helemaal niet bij de rest van de PO. Ik heb deze daarom geschrapt.

• Ook klopte de hoofdvraag die ik had bedacht, moeten de RVP-vaccinaties verplicht worden, niet. Ik kwam erachter dat een groot gedeelte van de besmettingen ook door het buitenland kwam. Daarom heb ik het veranderd naar de huidige deelvraag.

Wat ik erg goed vond gaan was het plannen. Ik heb redelijk relaxed alles gemaakt. De planning had ik namelijk ruim opgezet. Ik ben niet in tijdnood gekomen.Als ik de planning vergelijk met het logboek denk ik dat het redelijk met elkaar overeenkomt. Soms heb ik iets langer gedaan over de uitwerkingen, maar het scheelt niet heel erg veel.Ik kijk met veel plezier terug op het maken van deze PO. Ik vond het helemaal niet erg om te maken. Ik denk dat het vooral komt omdat ik het onderwerp erg leuk vind. Maar ook omdat het werken erg makkelijk ging. Er was genoeg informatie te vinden en ik heb dus niet uren hoeven speuren naar de juiste informatie.BronvermeldingAlgemeen

www.google.nl -> veel verschillende zoektermen, ook gezocht voor de plaatjes.

www.Pagina.nl -> vaccinatie

www.scholieren.com -> vaccinatieWat is vaccineren?

• Spectrum encyclopedie -> inenten

• Encarta encyclopedie -> vaccinatie, vaccin en inentingen

• http://www.kinderinfo.nl/Perioden/dokter/kinderziekten/algemeen/art_Vaccinaties.aspwaarom vaccineren?

• http://www.kindengezin.be/Ouders/Peuter/Vaccineren/Bescherming_van_de_peuter/waarom_vaccineren.jsp

• http://www.kinderinfo.nl/Perioden/dokter/kinderziekten/algemeen/art_Is_vaccinatie_nog_wel_nodig_.aspgeschiedenis van vaccineren

• Encarta cd-rom: Jenner.

• Programma 8 van ‘mijlpalen in de natuurwetenschap: biologie.’

• ANW actief boek paragraaf 17 en 23

• http://www.vacciweb.be/nl/vaccins_general/index.aspsoorten RVP-vaccinaties

• http://www.vaccinatie.minvws.nl/vaccinatie/index.asp de hoofdstukken: schema van het RVP, Hepatitis B en het RVP en algemene vragen.

• http://www.kindengezin.be/Ouders/Peuter/Vaccineren/Infectieziekten/wat_is_meningokokken.jsp`

• www.utrechtsnieuwsblad.nl -> artikel: kinkhoestvaccin werkt niet

• http://www.nvi-vaccin.nl/page3210.html

• http://www.kinderinfo.nl/Perioden/dokter/kinderziekten/algemeen/art_Tegen_welke_ziekten_bieden_de_vaccins_bescherming_.aspOver de griepprik

• www.griep.nl de hoofdstukken: over griep, over de griepprik en veel gestelde vragen.Vaccinaties voor het buitenland

• http://www.lcr.nl/ -> hoofdstuk: ziekten op reis

• http://www.firststep.be/vaccinop.htm

• http://www.consumed.nl/vaccinaties/landen/bestanden/2.html (cholera)

• http://www.consumed.nl/vaccinaties/landen/bestanden/6.html (gele koorts)verplichting van vaccineren

• http://www.kinderinfo.nl/Perioden/dokter/kinderziekten/algemeen/art_Ben_je_verplicht_om_je_kind_te_laten_inenten_.aspvoor en nadelen vaccineren

• ‘Inenten niet zonder risico’ geschreven door Heidy van Beurden en Tinus Smits, Arts.

• ‘Vaccinatiegids voor ouders’ geschreven door Rudy Burgmeijer.

• http://www.ppag.nl/pub/fldr_vaccineren.htm#vaccprog

• http://www.educare.nl/content.php?PID=37

• http://www.achmeahealth.nl/mednet/mednet.php?type=showdoc&id=10764bezwaren

• ANW actief boek paragraaf 17 en 23

• ‘Vaccinatiegids voor ouders’ geschreven door Rudy Burgmeijer.

• http://www.educare.nl/content.php?PID=37


REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

M.

M.

heej hier heb ik egt veel aan chehad!
thanx

8 jaar geleden

L.

L.

euhh k heb het niet eens gelezzen whahhaa

5 jaar geleden

S.

S.

lekker sjors

4 jaar geleden