Jongens gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Terberg benschop

Beoordeling 2
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 1061 woorden
  • 7 februari 2009
  • 1 keer beoordeeld
Cijfer 2
1 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij een maatschappelijke studie?

Misschien is een studie Sociologie of Antropologie dan wel iets voor jou! Bij beide opleidingen ga je aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken. Wil jij erachter komen welke bachelor bij jou past? Kom in maart proefstuderen aan de VU.

Meer informatie
Inleiding
Wij houden onze presentatie over Terberg Benschop. Terberg Benschop is een bedrijf dat vooral gespecialiseerd is in het bouwen van speciale voertuigen. Een paar voorbeelden daarvan zijn de grote verzwaarde vrachtwagens en haventrekkers. Het bedrijf is eigenlijk begonnen met een doodnormale smederij. Deze smederij is later uitgegroeid tot een veelzijdig bedrijf dat wereldwijd zijn producten op de markt brengt. Het bedrijf bestaat nu al bijna zo’n 200 jaar en heeft zich over de hele wereld gevestigd. Terberg zelf is een groot concern en is weer onderverdeeld in kleinere bedrijven. Al die bedrijven heten ook Terberg, maar ieder bedrijf heeft zich weer op een ander gebied gespecialiseerd.

De Geschiedenis
Op 13 mei 1869 begint Johannes Bernardus in Benschop een smederij.


In 1913 neemt Willem George Terberg de zaak van zijn vader over. Maar hij laat het daar niet bij, naast de smederij vind er uitbreiding plaats, van rijwielhandel en reparatie en later komen daar ook de werktuig voertuigen bij.

Net na de 2de wereldoorlog heeft Terberg al een flinke naam gekregen en kregen ze een order om van de Amerikaanse legertrucks om te bouwen tot werktuigvoertuigen.

In 1950 krijgt Terberg haar eerste werknemers buiten de familie om en kan het echte doorgroeien beginnen.

In 1966 word de eerste verzwaarde vrachtwagen gebouwd en word er begonnen met de start van het succes.

In 1973 word de eerste haventrekker gebouwd die voor een doorbraak en een sterke groei zou zorgen voor terberg benschop.

In 1974 begint de samenwerking met Volvo, waarmee op de dag van vandaag nog steeds nauw mee samen word gewerkt, om de vrachtwagens zo succesvol gebouwd te krijgen.

In 1979 vind de echte doorbraak plaats van de haventrekkers, met een order voor een bedrijf uit Rusland.

In 1994 behaalt Terberg het ISO-9001 certificaat. Dit certificaat waarborgt de bedrijfsprocessen.

In 2001 opent Terberg in Engeland ook een vestiging, dit is gedaan om daar de klanten te kunnen helpen, want dit land heeft een groot aandeel in de export successen van Terberg.

In 2005 heeft Terberg benschop de Internationale Handelsprijs gewonnen van de kamer van hoophandel Utrecht.

Wat maken ze?
Terberg Benschop heeft in principe 3 soorten producten. Dat zijn:
1. Haventrekkers. Deze voertuigen zijn bedoeld voor bedrijfsterreinen, voor het verzetten van trailers en om schepen te laden en te lossen.

2. Verzwaarde vrachtwagens. Deze voertuigen zijn bedoeld om met een flinke vracht ook op bouwterreinen goed uit de voeten te kunnen.
3. Speciale voertuigen/ vuilniswagens. In deze categorie vallen voertuigen die in overleg met de klant gemaakt kunnen worden, zodat de klant er speciale dingen mee kan doen.

Het productieproces
Eerst moet er natuurlijk iets ontwikkeld worden, dit word mede gedaan door de tekenkamer, hier beschikken ze over drie-d-tekenapparatuur zodat alles berekent kan worden. Als dit alles is gedaan, word er eerst een testproduct gemaakt, en waar nodig is word er het een en ander aan veranderd, zodat het product zich aan de eisen voldoet.
Dan krijg je de planning en werkverdeling. Hier word alles in een schema gezet, zodat ze alles in de gaten kunnen houden, wanneer het voertuig af moet wezen. Dan het magazijn. Zij bestellen alles wat nodig is, om het voertuig te kunnen bouwen. Ook worden de nodige onderdelen zelf gemaakt, met behulp van grote machines. Ze worden hierna bewerkt met een grondlaag, zodat het niet kan gaan roesten, want het is tenslotte allemaal metaal. Daarna worden alvast onderdelen voorgemonteerd, zodat het hele bouwproces sneller kan verlopen. Denk hierbij aan cabines inrichten, motor opbouwen, assen opbouwen en dergelijke. Dan begint het echte bouwen. Hier worden alle onderdelen op de juiste plaats gemonteerd. Als het voertuig is gebouwd, moet het eerst gecontroleerd en getest worden. Dit alles word zorgvuldig gedaan. Als het voertuig getest en gecontroleerd is, word het voertuig voorzien van de juiste verf en is het klaar om aan de klant overgeleverd te worden.

Wat gaat het bedrijf in en uit?
Het bedrijf in: Het bedrijf uit:
• Metaal * Haventrekkers
• Banden * Verzwaarde Vrachtwagens
• Lege cabines * Vuilniswagens
• Electro-onderdelen * en andere speciale
• Chassi balken voertuigen
• Motoren
• Versnellingsbakken
• Assen
• Bouten en moeren
• Enzovoort…

Wat gebeurt er met de producten?
90 % van de productie is bestemd voor export naar het buitenland. Dus blijft er 10 % over van de productie. Die overige productie blijft in Nederland. Het grootste deel van de export blijft binnen Europa. Naar Europa gaat namelijk 60 % van de productie. 15 % van de productie gaat naar het Midden-Oosten. 10 % gaat naar Afrika en 5 % gaat naar het Verre Oosten en Australië.

Overheidsnormen:
Iso: Terberg is Iso-gecertificeerd dat betekend dat je bedrijf voldoet aan bepaalde eisen, zoals werkomstandigheden en kwaliteit van het product

Milieu eisen: Hier heeft Terberg ook weer een aantal punten in. Zoals bijvoorbeeld het apart inzamelen van afval, luchtverontreiniging enzovoort.
Type goedkeuringen van de voertuigen: als een voertuig gebouwd is, moet het eerst bij de RDW goedgekeurd worden. Want anders rijd er van alles rond in het land. Bij deze keuring word gekeken of het voertuig aan de Europese wettelijke voorschriften voldoet. Zoals veiligheid, en milieu-eisen.

Het milieu
Het milieu beleid is gebaseerd op de volgende punten:

1. Bij alle activiteiten binnen Terberg Benschop wordt voldaan aan wet- en regelgeving.
2. Bodem-, water- en luchtverontreiniging en geluidhinder zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.
3. Het streven naar een continue verbetering van de milieuprestatie

Het milieubeleid is gebaseerd op de belangrijkste milieu-effecten van het bedrijf. Belangrijke aandachtsgebieden zijn het lassen, het stralen en het spuiten van onderdelen en de opslag van grondstoffen en afvalstoffen.

De directie hecht groot belang aan de bescherming van het milieu, wat tot uitdrukking komt in het milieuzorgsysteem. Vanuit het beleid worden doelen en taken gesteld. Van daar uit worden maatregelen geformuleerd om de milieuprestatie te verbeteren. Alle medewerkers zijn op de hoogte van het systeem en worden geacht zich aan de afspraken te houden.

• Afval gescheiden inzamelen

• Afgewerkte olie niet zomaar in de goot
• Oude accu’s worden ingezameld
• Oud ijzer word ingezameld

De uitgangspunten van Terberg:
• Ondernemingsgeest
• Innovatie
• Kwaliteit
• Flexibiliteit
• Klantvriendelijkheid
• Integriteit

Klantgerichtheid
• ‘Klant is koning’
• Klant heeft veel invloed
• Regelmatig cursussen aan klanten


Octrooien
Net als ieder ander groot productiebedrijf heeft Terberg ook octrooien. Zo heeft Terberg zelf de achteras ophanging van de Verzwaarde vrachtwagens ontwikkeld en de haventrekkers. De haventrekkers worden helemaal zelf ontwikkeld en getekend. Dit product is dus ook beveiligd met een octrooi. Dit alles doet Terberg om de concurrentie zo weinig mogelijk kans te geven, iets van Terberg te kopiëren en dus zelf te gebruiken.

Wist je dat?
• Bij Terberg Benschop ongeveer 250 man personeel werkt?

• Dat Terberg met de haventrekkers meer als de helft van het wereldmarktaandeel bezit?

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.