ADVERTENTIE
Hoe neem je netjes ontslag bij je bijbaantje?

Je vindt je bijbaantje niet meer leuk of je hebt iets anders gevonden, maar hoe neem je dan netjes ontslag? Je leest alle tips over het nemen van ontslag op Youngpwr.nl, het nieuwe platform met alle informatie over werken en starten met ondernemen.

Check de tips van Youngpwr!

Inleiding:We hebben het onderwerp kernenergie gekozen. We hebben het gekozen, want het leek ons een leuk onderwerp en verder dachten we dat we er veel informatie over konden vinden. Het onderwerp was ook nog actueel in het nieuws geweest dus daarom dachten wij ook laten we het verder onderzoeken. We hebben een hoofdvraag en meerdere deelvragen.

De hoofdvraag is: Is kernenergie handig om te gebruiken?

De deelvragen zijn:- De geschiedenis van kernenergie (dit is niet echt een vraag maar word er toch ingezet, omdat het belangrijk is)

- Wat zijn de voordelen van kernenergie

- Wat zijn de nadelen van kernenergie

- Levert het meer stroom op dan andere soorten stroom

- Is het slecht voor het milieu? (zo ja waarom niet zo nee waarom wel)

Het antwoord op de hoofdvraag kunt u aan het einde van ons verslag lezen.De geschiedenis van kernenergie (hoe is het ontstaan en door wie):De ontdekking van radioactiviteit in 1896 door Henri Becquerel was uiteraard een grote stap op de weg naar kernenergie. Ook de familie Curie heeft belangrijke stappen gezet naar het begrijpen van radioactiviteit.In 1932 kwam James Chadwick tot de formulering van het bestaan van het neutron in de atoomkern. Hij was ook hoofd van het Britse atoombomproject.

De atoombom en de tweede wereldoorlog zijn erg belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de kernenergie.Leo Szilard was een Hongaars kernfysicus die in 1934 uitweek naar de VS en hij was zeer verontrust over het gebrek aan Amerikaanse pogingen om tot kernenergie te komen.Leo Szilard besloot om wetenschappers over te halen. Leo Szilard begon bij Enrico Fermi, maar het lukte hem niet deze te overtuigen.

Vervolgens wendde hij zich tot Albert Einstein, hij legde uit dat Uranium waarschijnlijk gesplitst kon gaan worden in Duitsland wat de weg vrij zou maken voor de atoombom. Hij vroeg Einstein om aan de Belgische Koningin te schrijven of ze haar uiterste best wou doen om de grote hoeveelheid uranium erts in de Congo (kolonie) buiten Nazi-handen te houden. Einstein vond het een goed idee, maar schreef zelf liever een brief aan de ambassadeur. Hij dicteerde een brief in het Duits.

Szilard had een gesprek met de econoom Alexander Sachs. Sachs was een adviseur van de President. Sachs zei dat Einstein de brief direct aan de President moest sturen en dat hij hem dan persoonlijk zou bezorgen. Als de president zou willen luisteren werd de uranium erts in België een wat minder groot probleem. Szilard maakte een kladversie en stuurde deze aan Einstein. Einstein wou de brief wel herschrijven, dus nodigde hij Szilard uit om langs te komen.

Einstein was tegen het maken van wapens, maar vond het onacceptabel dat Nazi-Duitsland het enige land zou zijn met atoombommen. Einstein wou een kortere begrijpelijkere brief. Hij dicteerde een brief in het Duits aan Szilard. Die vertaalde deze brief in het Engels en maakte een korte en een lange versie. Uiteindelijk stuurde hij de lange versie op. Deze brief heeft veel betekend voor de ontwikkeling van kernenergie. Want Roosevelt stelde onmiddellijk een uranium comité op. Dit had weliswaar niet zo veel budget, maar toen Amerika in de oorlog betrokken werd het omgevormd tot het Manhattan Project in Los Alamos en dat heeft geleid tot de de atoombom en daarmee tot de sleutel tot kernenergie. Uiteindelijk voltooide Enrico Fermi in Chicago de eerste kernreactor. In het begin van de jaren zestig werden de eerste kerncentrales gebouwd.Wat zijn de voordelen van kernenergie:Er zijn natuurlijk meerdere voordelen aan kernenergie. Wij doen ze in volgorde van zeer belangrijk en dan steeds omlaag zodat u weet in welke volgorde ze staan en welke wij zeer belangrijk vinden en welke weer iets minder.- de belangrijkste voordeel van kernenergie is dat er geen CO2 in de lucht komt. Dat is belangrijk, want dat zorgt dat de aarde warmer word en als je dus zorgt dat het bij energie maken geen co2 in de lucht komt zorg je dat de aarde niet opwarmt. Kernenergie heeft in vergelijking met bijvoorbeeld een kolen-, gas- of oliecentrale nauwelijks nadelige gevolgen voor het milieu.- Een ander groot voordeel is dat het minder afval maakt dan de meeste andere energie processen. Kernenergie maakt wel afval, dat gevaarlijk is voor ons maar ze weten hoe ze er goed mee om moeten gaan en ze maken in 100 jaar zoveel afval dat het in je huiskamer past. Het afval wat ze maken word goed ondergrond gedaan of in bunkers gedaan waar het soms wel 1000 jaar in blijft, want zolang is radioactieve straling schadelijk.- Kernenergie is ook goedkoper dan andere soorten energie, want het gebruikt relatief weinig grondstoffen vergeleken met andere stoffen. Zo een kerncentrale gebruikt per jaar circa 10 ton verrijkt uranium. Dat lijkt veel maar is relatief weinig en verder uranium is op de aarde heel veel van te vinden dus je bent niet afhankelijk van andere regio’s.- We zij nu nog erg afhankelijk van andere regio’s maar dat kan veranderen als we over gaan op kernenergie, want uranium kan je overal vinden en dus ben je niet afhankelijk van andere mensen. Op de aarde is genoeg uranium voor de komende 50 jaar maar we kunnen het ook uit zeewater halen maar dat is relatief duur maar als we dat doen kunnen we er nog duizenden jaren mee door dus het levert wel winst op als je het zo gaat vergelijken- Een ander voordeel is dat Nederland nu door de kernenergie wel de afgesproken milieu afspraken haalt en als we de centrale sluiten die in Nederland staat dat we het dan niet redden, want het zorgt wel dat er geen co2 in de lucht komt en daardoor helpt het wel met het milieu.Wat zijn de nadelen van kernenergie:We zetten de nadelen van kernenergie ook weer in volgorde van belangrijker naar iets minder belangrijk maar ze zijn allemaal belangrijk en als je een nieuwe centrale wil bouwen moet je ook weten wat er kan gebeuren.- Er bestaat een kans dat er een ramp gebeurt met de centrale. Je kan dan denken aan 2 soorten rampen. De eerste is van buitenaf naar binnen toe zoals een neerstortend vliegtuig, overstroming, aardbeving en explosies. De andere soort van binnen de centrale naar buiten toe. Dat heet ook wel een nucleair ongeluk. De kans dat er een ongeluk gebeurt is klein maar bestaat nog altijd wel, want je kan het nooit helemaal de kans weghalen dat er geen ongeluk gebeurt. Mensen denken nu ook nog steeds aan de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl

En daar waren vreselijke gevolgen dus daarom denken de mensen dat we er geen moeten bouwen.- Een ander nadeel is dat het afval een straling afzend die je kan vergiften en het milieu kan kwetsen gelukkig is er voor een jaar maar weinig afval voor nodig. Tegenwoordig weten ze ook hoe ze met het afval om moeten gaan dus dat zorgt er ook voor dat de straling zo min mogelijk vrij komt en dat het verder goed opgeborgen wordt.- Sommige radioactieve stoffen zijn na een paar minuten niet gevaarlijk meer. Radioactiviteit neemt namelijk in de tijd vanzelf af. Dit wordt uitgedrukt met halfwaardetijden, de periode waarin een radioactieve stof de helft minder gaat stralen. Sommige radioactieve stoffen (kernsplijtingsafval) blijven duizenden jaren gevaarlijk. Technieken om deze stoffen om te zetten in minder gevaarlijke producten zijn wel in ontwikkeling, maar nog niet beschikbaar. We kunnen weinig anders dan deze stoffen opslaan. Op zich is dat niet gevaarlijk. Met de huidige stand van de technologie zijn wij in staat om deze stoffen voor duizenden jaren veilig op te bergen.- Verder is een nadeel dat kernenergie niet in een onstabiele wereld past. Het wordt gebruikt voor civiele gebruik. Dat houdt in dat je er gewoon elektriciteit van maakt en dat het dan word gebruikt door de burgers. Maar in sommige landen wordt het gebruikt om kernwapens te maken. In sommige fabrieken kan je plutonium eruit halen en dat kan je dan gebruiken om kernwapens (atoomwapens) van te maken.- Verder putten we met de kerncentrales de hoeveelheid uranium aan die nog in de aarde zit. Dat is niet echt een groot nadeel, want je kan het ook uit de zee halen maar dat is relatief veel duurder dus daarom hebben wij het ook bij het lijstje met nadelen gezet.- In deze tijd met de vrije markt economie maakt een kerncentrale ook geen kans meer, want het maakt alleen maar verlies, want werknemers kosten veel geld en verder moet je de elektriciteit met winst verkopen maar je mag het ook weer niet te duur maken, want dan word het niet gekocht dus daarom heeft een kerncentrale in deze wereld geen kans op slagen. En op de rustige uren blijft er energie gemaakt worden terwijl dat eigenlijk niet nodig is en daarom ontstaat er een overschot aan energie en dat word niet nuttig gebuikt.

- De warmte die vrij komt bij het maken van energie wordt niet nuttig gebruikt dus nu verspillen we eigenlijk warmte die we nuttig kunnen gebruiken om iets te verwarmen of om het weer in te pompen zeg maar in de centrale om alles goed te laten verwarmen.Levert kernenergie meer stroom op dan andere soorten stroom?Tot nu toe levert kernenergie niet meer stroom dan andere stroomsoorten. Het aandeel van kernenergie dat we nu gebruiken is 2% . Dus als je wilzorgen dat het meer word moet je het aantal kerncentrales spectaculair verhogen voordat het misschien enig effect zal hebben en dat het dan ook andere soorten kan vervangen. Als je het als 100% aandeel wil nemen dan heb je maar genoeg uranium (wat in de bodem zit) voor 2 jaar en dat houdt in dat we het aandeel van kerncentrales eigenlijk nooit groot genoeg krijgen om te zorgen dat het de fossiele brandstoffen kan vervangen, want daar is het te snel op voor. Doordat kerncentrales duur is om te bouwen maak je ook weinig kans dat mensen ze gaan bouwen, want het levert geen winst op en als je het dan maar even kan gebruiken heeft het geen nut om er 1 te bouwen en kan je beter andere dingen van het geld er voor bouwen. Als we echt willen dat kernenergie meer stroom oplevert dan andere soorten stroom moeten we gewoon zorgen dat kernenergie centrale goedkoper word om te maken. We gebruiken maar weinig energie van kerncentrales maar we kunnen ook niet alles dekken met zonne-energie en windenergie. Relatief gezien levert een kerncentrales veel stroom op met een relatief weinig hoeveelheid afvalstoffen en je hebt niet veel uranium nodig om voor een jaar mensen stroom te geven, want bij kolen of hout heb je veel meer nodig dan wat je nodig hebt bij een kerncentrale en daarom vinden de meeste mensen dat we meer centrales moeten bouwen.Is het slecht voor het milieu? (zo ja waarom niet zo nee waarom wel)Het is niet echt goed voor het milieu. Daar zijn verschillende redenen voor. Een van de redenen is dat het indirect veel broeikasgassen oplevert. Het is indirect, want bij het maken van kernenergie komt het er niet zelf vrij. Verder zou inzetten op kernenergie kennis en geld worden verspild, want het heeft niet de toekomst, want de bronnen gaan sneller op dan word verwacht en dan kan je beter overschakelen op duurzame energie, want dat geld word niet verspild. Verder is de winning van uranium, de brandstof voor kerncentrales, gepaard met grote schade aan natuur en milieu. Uraniumerts bevat maar een klein percentage uranium. Grote rotsmassa's moeten worden gedolven, vermalen en chemisch behandeld. De resulterende afvalstroom vervuilt grond- en oppervlaktewater.Conclusie:Ons antwoord op onze onderzoeksvraag (is kernenergie handig om te gebruiken?) is dat het misschien handig zou zijn om 1 centrale erbij te bouwen en dat het wel redelijk handig is om te gebruiken. Als we het niet gebruiken komt er veel meer koolstofdioxide in de lucht en dan redden we het milieuplan niet. We hebben het dus ook nodig maar we vinden wel handig om te gebruiken maar we willeen er maar 1 bij bouwen, want er zijn veel nadelen en ook wel wat voordelen maar wij denken eerlijk gezegd dat duurzame energie zoals windenergie en zonne-energie beter is, want dat gaat niet op en als er op de wereld teveel centrales komen gaat het wel snel op en dan hebben we die centrales voor een hoop geld voor niks gebouwd. Verder zijn de kansen dat er een ongeluk gebeurt met een kerncentrale redelijk groot en dan is een groot gedeelte van Nederland vervuild met radioactieve straling en dan schiet je er nog niet veel mee op dus daarom denken we dat we er nog 1 moeten bouwen en dat moet dan wel op een plaats gebeuren waar weinig mensen wonen en geen boeren, want daardoor gaat ons eten kapot. Verder vind de politiek het ook niet echt zinnig om een centrale te bouwen als vervanging voor fossiele brandstof.

Milieudefensie vindt kernenergie onacceptabel en onnodig. Er zijn veel mogelijkheden voor schoner en efficiënter energiegebruik. Als we daarin investeren, kunnen we op een goede en veilige manier in onze energiebehoefte voorzien.Bronnen:http://www.milieudefensie.nl/klimaat/visie/kernenergieC.D. Andriesse en anderen

Kernenergie in beweging – Handboek bij vraagstukken over kernenergie

Keesing boeken Amsterdam 1982

Hoofdstuk 1 (blz. 11 t/m 18)A.J. van Loon

Kernenergie: voor of tegen?

Het Spectrum Utrecht 1981

Hoofdstuk 10 (blz. 136 t/m 138)


REACTIES

Er zijn nog geen reacties op dit verslag. Wees de eerste!

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.