Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Flyer

Beoordeling 1.6
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 1821 woorden
  • 25 november 2003
  • 86 keer beoordeeld
Cijfer 1.6
86 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Magnetiseren / Alternatieve geneeswijze(n) Handoplegging/ magnetiseren is een genezingsmethode die al in de 'Oudheid' werd toegepast en waarmee nu nog onverklaarbare resultaten worden behaald. Magnetisme betreft het sturen van genezende 'stralen' (energie) die uit de handen van de magnetiseur komen, die met deze gave geboren is. Deze stralingen zijn onzichtbaar maar voelbaar voor diegene die zich daarvoor openstelt. Belangrijke aspecten bij een behandeling: - Het is mogelijk dat mensen die emotioneel overstuur zijn zich kunnen ontspannen, afstand van hun problemen kunnen nemen en zich kunnen bevrijden van hun problemen. - Iemand kan het heel warm krijgen, terwijl een ander misschien rilt. Dit zijn heel normale reacties. - Het is erg belangrijk dat u zich realiseert niet direct resultaten te verwachten na 1 behandeling. Er zijn meestal meerdere behandelingen nodig om resultaat te bereiken. Welk verschijnsel u ook bij u zelf opmerkt: wees ervan overtuigd dat u, wat u waarneemt op dat moment nodig heeft. Met behulp van onze behandelingen genezen wij onder andere de huidziekte psoriasis en andere huidklachten, chronische pijnen, bloedziekten, etc. Het is echter heel belangrijk zich te realiseren dat een magnetiseur geen wonderen kan verrichten. Soms is een aandoening in een dergelijk ver stadium dat ook wij u niet meer kunnen genezen. Uiteraard kunnen we u wel van uw pijnen verlichten. Wij kunnen geen doden tot leven roepen, maar het leven wel een stuk aangenamer maken, door de pijn weg te halen en de meest uiteenlopende ziekten te verhelpen, te stoppen en/of zelfs te genezen. Om de behandeling kracht bij te zetten geven wij geheel vrijblijvend advies op gebied van gezonde voeding en ook lichaam- en ontspanningsoefeningen behoren tot de behandeling. Waarom magnetiseren: Door geblokkeerde lichaamsdelen (spierspanning, slecht eten, slechte bloedcirculatie, enz.) ontstaat onevenwichtigheid in de natuurlijke energievelden van het lichaam. Deze onevenwichtigheid wordt door magnetiseren behandeld.
Wat voor manieren van magnetiseren bestaan er: Er bestaan vele manieren om te magnetiseren. • De meest gebruikelijke manier is het gebruik van de vlakke hand op een afstand van ongeveer 5 cm van het te behandelen lichaam. • Magnetiseren is ook mogelijk door strijkbewegingen (passen), handoplegging, blazen of spugen op het zieke deel. • De magnetiseur kan ook zijn gezonde levenskracht overbrengen op de kleding en voorwerpen van een zieke. • Magnetiseren kan ook voor conservering (mummificering) worden gebruikt. • Zelfs planten, dieren, water enz. kan men magnetiseren. Healing: 1. Wat betekent het begrip ‘healing’? ‘Healing ’ betekent in het Nederlands ‘genezing’ of ‘heel worden’. Letterlijk genomen is iedere vorm van geneeskunst en zorg die door de ene aan de andere mens wordt verleend een vorm van healing. 2. Wat is healing? Een mens bestaat uit lichaam, geest en ziel en is daardoor een multi-dimensionaal wezen. Ons fysieke lichaam wordt gedragen door een energieveld, dat in zijn verschillende dimensies en energie frequenties alle informatie over ons lichaam, geest en ziel bevat. Voordat problemen zich lichamelijk of geestelijk manifesteren zijn ze al in het energieveld waar te nemen in de vorm van verstoringen en blokkades. In de complementaire geneeswijzen is ‘healing’ een algemeen begrip waarmee verschillende vormen van energetisch werken kunnen worden bedoeld, zoals magnetiseren, reiki en therapeutic touch. Allen hebben als doel om via de bewerking van het energetisch veld het welzijn van de cliënt te bevorderen. 3. Wat kenmerkt een healer van Healers Connectie? Een bij Healers Connectie aangesloten healer is zowel energetisch als psychologisch geschoold. Hij/zij heeft begrip van het wezen van de mens en van de menselijke ontwikkeling op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau. Verder heeft hij/zij het vermogen ontwikkeld om bewust energie door te geven en dit proces middels heldere waarneming te volgen. De kwaliteit van de healer wordt bepaald door zijn eigen persoonlijke ontwikkeling en de mate waarin hij/zij zich bewust is van verstoringen in het eigen energetisch veld. De opleidingseisen van Healers Connectie aan de aangesloten healers waarborgen een gedegen kwaliteitsniveau op deze facetten. 4. Vervangt healing reguliere geneeskunde? Nee. ‘Healing’ is een vorm van complementaire zorg, die aanvullend is aan de reguliere geneeskunde. Wanneer een cliënt op zoek is naar genezing voor een lichamelijke of geestelijke klacht werkt de healer ondersteunend aan de behandelend arts. Daarnaast wordt een healer vaak bezocht door cliënten die (zonder verdere reguliere ondersteuning) bezig zijn met hun persoonlijke ontwikkeling.
5. Voor wie is healing geschikt? Healing is in principe voor ieder mens geschikt, er is geen eis aan leeftijd of gezondheid voor de toepassing van healing. Wel is het zo dat er binnen deze hele brede doelgroep specialisaties zijn. Zo vraagt het werken met kinderen om een andere aanpak dan het werken met stervenden en heeft het werken met psychiatrische patiënten ook weer een hele andere dynamiek dan het werken met mensen in het kader van persoonlijke groei. De specialisatie wordt veelal ingegeven door de persoonlijkheid van de healer en zijn opleidings- en ervaringspakket. 6. Biedt healing ondersteuning bij genezingsprocessen van lichamelijke ziekten? Ja, in geval van lichamelijke ziekte kan healing ondersteuning geven aan het genezingsproces, als aanvulling op de reguliere geneeskunde. Enkele voorbeelden zijn: • Ondersteuning bij ingrijpende medische behandelingen, zoals begeleiding voor, tijdens en na operaties, chemotherapie en bestraling; het resultaat van healing ligt dan op het vlak van pijnverlichting, bevorderen van herstel en het verkorten van de hersteltijd, alsmede het inzicht verwerven in de betekenis en acceptatie van de ziekten in je leven. • Ondersteuning bij chronische ziektes zoals me, ms, rsi of reuma. Het resultaat van healing ligt dan op het vlak van pijn verlichting, versoepeling van het lichaam en verbetering van de algehele conditie, alsmede ook weer het inzicht verwerven in de betekenis en de acceptatie van de ziekte in je leven. • Ondersteuning bij acute situaties, zoals ongelukken, stervensprocessen en andere traumatiserende omstandigheden. Het resultaat van healing ligt dan op het vlak van ondersteuning in het moment, stabilisatie, kalmering en voorbereiding op het medische proces. 7. Biedt healing ondersteuning bij genezingprocessen van geestelijke aandoeningen? Ja, in geval van geestelijke ziekte kan healing ook ondersteuning geven aan het genezingsproces, als aanvulling op de reguliere geneeskunde. Enkele voorbeelden zijn: • Ondersteuning bij burnout; het resultaat van healing is dan gericht op het hervinden van de innerlijke levenskracht en de fysieke vitaliteit. • Het leren omgaan met en verminderen van fobieën, crisissituaties, verslavingen, eetstoornissen en depressies. • Ondersteuning bij rouwverwerking of stervensbegeleiding. • Ondersteuning bij traumaverwerking, zoals seksueel misbruik en oorlogstrauma’s. Het resultaat van healing ligt op het hervinden van balans, verwerking en integratie. 8. Biedt healing ondersteuning bij persoonlijke groei? Ja, in geval van persoonlijke groei geeft healing ondersteuning aan het algemene, persoonlijke proces van ontwikkeling. Voorbeelden zijn: • Wie ben ik? Wat wil ik? Het helpt om het onbewuste, onontgonnen gebied in jezelf te verkennen en verdrongen levenskracht vrij te maken 9. Wat is healing niet? ‘Healing’ heeft voor veel mensen iets magisch. De healer werkt met energie en de spirituele wereld en wordt daarom vaak geassocieerd met wonderen. Zeker in het geval van terminale ziektes komen mensen, die in het reguliere circuit zijn uitbehandeld, in de laatste fase van hun ziekte naar een healer met de hoop dat de healer hen kan redden. Vaak is dat ijdele hoop. Een healer is geen tovenaar! Een healer kan een cliënt in zijn proces naar beste kunnen begeleiden, maar healing betekent geen garantie voor genezing. Er zijn wel wondergenezingen bekend in de wereld, maar evenals in de reguliere sector zijn dat de uitzonderingen op de regel. 10. Hoe lang duurt een behandeling? Een healing duurt gemiddeld een tot twee uur, waarin de healer vanuit verschillende lagen van bewustzijn en op verschillende dimensies van energetische werkelijkheid werkt. Daarbij gebruikt hij/zij woorden, klanken, gewaarzijn, handen en werkt met behulp van gewone en buitenzintuiglijke waarneming.
11. Wat gebeurt er bij het eerste bezoek? Tijdens het eerste bezoek wordt er een intake formulier ingevuld, waarin de achtergrond en huidige klachten van de cliënt worden vastgelegd. In een kort gesprek wordt ingegaan op de reden van komst . De healer verzamelt tijdens dit interview informatie over de belangrijkste problemen en let hierbij op o.a. lichaamsbouw, lichaamstaal, taal- en energiegebruik. Vervolgens zal de healer de cliënt vragen zijn/haar schoenen uit te doen en op de behandelbank plaats te nemen. De cliënt hoeft geen andere kledingsstukken te verwijderen. 12. Hoe verloopt een behandeling? Na de kennismaking en intake zal de healer zich kort voorbereiden en dan de handen op de voeten van de cliënt plaatsen en energie laten stromen. De healer zal langzaam omhoog werken op het lichaam en zijn/haar handen op belangrijke energieposities plaatsen. Afhankelijk van wat er tijdens het gesprek of tijdens de healing naar boven komt worden verschillende healing technieken toegepast gericht op het schoonmaken, opladen en balanceren van het energetisch veld en het herstellen van verstoringen in de verschillende dimensies. De healer stemt hiervoor zijn/haar energie veld af op dat van de cliënt om verstoringen en blokkades te traceren en waar mogelijk op te lossen. Hierbij fungeert de healer als kanaal voor energie en bewustzijn. De cliënt ontwikkelt inzicht in zijn eigen leven en levenspatronen en leert hiervoor verantwoordelijkheid te nemen. Hierdoor wordt een proces van fysieke, psychische en spirituele ontwikkeling op gang gebracht, dat altijd is gericht op een verbetering van het welzijn van de cliënt. 13. Raakt de healer altijd het lichaam aan? Nee. Het kan ook gebeuren dat de healer het lichaam nauwelijks aanraakt en alleen in de nabijheid van het lichaam werkt. 14. Wat gebeurt er met mijn energie tijdens en na een behandeling? Tijdens de healing observeert de healer welk effect de healing heeft op het energieveld en tegelijkertijd reguleert de healer zijn/haar eigen veld. Naarmate de healing vordert wordt het effect sterker. De hersenen van de cliënt gaan over in alfa golven (8Hz), de zg healing toestand. Er wordt steeds meer energie aan het energiesysteem van de cliënt toegevoegd en tegen de tijd dat de healer aan alle niveaus van het energiesysteem heeft gewerkt en de healing afrondt bevindt de cliënt zich over het algemeen in een diepe staat van ontspanning. Na de healing wordt de cliënt geadviseerd nog een paar minuten op de behandeltafel te blijven liggen om het energieveld te laten stabiliseren en de healing te integreren. Gemiddeld werkt een healing zeker nog 24 tot 36 uur door en kan de cliënt zich gedurende deze tijd ‘anders’ voelen dan gebruikelijk. De lange termijneffecten van een healing verschillen van geval tot geval. Vaak zijn meerdere sessies over een periode aan te bevelen. 15. Wat kost een behandeling? De kosten van een behandeling zijn afhankelijk van de healer en worden bepaald door regio, opleiding, ervaring en specialisatie. Neem voor meer informatie contact op met de healer van uw keuze via de rubriek ‘vindt een healer’.
16. Worden de kosten van een healing vergoed door mijn verzekeraar? Dat hangt af van de verzekeraar. Sommige maatschappijen vergoeden healingen als u bent verzekerd voor alternatieve geneeskunde, sommige maatschappijen vergoeden alleen healingen wanneer de healer is aangesloten bij een beroepsvereniging en sommige verzekeringsmaatschappijen vergoeden helemaal niets. Bronvermelding: www.healing.pagina.nl
http://www.angelika.nu/ www.google.nl
www.altavista.nl

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.