Astrologie

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas vwo | 6161 woorden
  • 20 juni 2002
  • 41 keer beoordeeld
Cijfer 7.1
41 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
Verschillende soorten astrologie met elkaar vergeleken
Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen een aantal verschillende takken van astrologie?
Inleiding We wisten dat we ook bij het laatste blok van ANW weer een praktische opdracht moesten maken en daarom zijn we vrij snel begonnen met het kiezen van een onderwerp. We kwamen het onderwerp astrologie tegen en dat leek ons een geschikt onderwerp voor onze praktische opdracht, omdat we het allebei een interessant onderwerp vonden waar we graag wat meer over te weten wilden komen. We vroegen wat meneer Weezenbeek ervan vond en hij keurde ons onderwerp goed. Wel raadde hij ons aan om niet de hele astrologie als onderwerp te nemen, omdat dat wel erg breed is. Daarom zijn we op zoek gegaan naar verschillende takken van astrologie en we hebben gekozen voor de volgende: Westerse astrologie, Chinese astrologie, numerologie en Zon- en Maangedrag. Daarbij hebben we de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen een aantal verschillende takken van astrologie? We hebben deze onderzoeksvraag opgesplitst in vier deelvragen: ~ Wat houdt Westerse astrologie in? ~ Wat houdt numerologie in? ~ Wat houdt Chinese astrologie in? ~ Wat houdt Zon- en Maangedrag in? Tamara neemt de eerste twee deelvragen voor haar rekening in paragraaf 1 en 2. Milou behandelt de overige twee deelvragen in paragraaf 3 en 4. We hebben ook de overige taken, dus het maken van de inhoudsopgave, de inleiding, de conclusie en suggesties en de literatuurlijst verdeeld, zodat we allebei een even grote bijdrage leveren aan dit artikel. We hopen dat we op deze manier goed aan de opdracht hebben voldaan en dat u dit artikel met veel plezier zult lezen. Paragraaf 1: Wat houdt Westerse astrologie in? Als eerste gaan we de Westerse astrologie bekijken. Bij de Westerse astrologie wordt gewerkt met planeten. Deze planeten staan symbool voor delen van de mens. De Zon symboliseert bijvoorbeeld onze centrale ik, omdat de Zon ook het centrum van het Zonnestelsel is. De Maan is het symbool voor ons gevoel, Venus symboliseert de manier waarop we relaties leggen en Mercurius symboliseert onze manier van denken en praten. Zo zijn er nog meer planeten. Zij geven allemaal aan hoe we ergens mee omgaan en symboliseren delen van onszelf. Astrologen werken met een horoscoop en een horoscoop is dan ook vaak het eerste waar mensen aan denken bij het woord astrologie. Een horoscoop is eigenlijk een soort foto, met daarop de stand van de sterren op het moment van je geboorte. De horoscooptekening (zie bron 1) geeft deze ‘foto’ schematisch weer. 1) je willen bewijzen, moed en durf, vrijheidsdrang

2) materiële waarden en bezit, principieel, koppig
3) nieuwsgierig, veel contacten nodig hebben, flexibel van geest
4) huiselijk, beschermend, beïnvloedbaar en traditioneel
5) warm en gul, soms tyranniek; gevoelig voor complimenten, leider
6) analytisch en kritisch, dienstbaar en vlijtig, perfectionistisch
7) diplomatiek, evenwicht zoekend, besluiteloos
8) gesloten, doordringend, onderzoekend, (on)macht
9) reizen, filosoferen, idealistisch je mening geven
0) ambitieus, verantwoordelijkheidsgevoel, soms afstandelijk - gericht op vrijheid en gelijkheid van ieder mens, grenzen overschrijden = zelf-opoffering en snel beïnvloedbaar, dromen en idealen, misleiding ! zelfexpressie, ego, je doel in je leven @ gevoelens en ontvankelijkheid # communicatie, het logisch denken $ liefde en genegenheid, harmonie en schoonheid % dadendrang, de wil om je te laten gelden, boosheid ^ groei en optimisme, vertrouwen, idealen & structuur, plicht, remmingen * inzicht en intuïtie, revolutie ( spiritualiteit, illusie, verslaving, geen grenzen zien
_ dwingende kracht, macht en overgave

Bron 1: een horoscooptekening met de betekenis van de getallen en symbolen. De tekens van de dierenriem, zoals Steenbok, Waterman en Vissen, zijn allemaal stukjes van de hemel. Elk teken omvat 1/12 deel van de hemel. De planeten staan allemaal in die tekens en deze combinaties hebben ook weer een betekenis. Zo heeft iemand met de planeet Mercurius in Ram waarschijnlijk een snelle en vurige manier van praten, terwijl iemand met Mercurius in Stier juist trager praat. Maar het lastige met astrologie is dat de planeten symbool staan voor veel verschillende dingen. De planeet Venus bijvoorbeeld symboliseert niet alleen relaties, maar ook kunst en schoonheid. Het kan dus ook zo zijn dat iemand met Venus in Ram van vurige kleding en make-up houdt, terwijl er in zijn relaties andere invloeden uit zijn horoscoop sterk aanwezig zijn. Niet alleen de astrologie zelf, maar ook een horoscoop zit behoorlijk ingewikkeld in elkaar. Naast planeten en tekens wordt er in de astrologie ook met andere dingen gewerkt, zoals huizen (een tweede manier om de hemel in stukken te verdelen) en aspecten (de hoeken die de planeten met elkaar maken). Het duurt dus wel even voordat je weet hoe iemand bijvoorbeeld met relaties omgaat. Je moet dan niet alleen kijken naar de stand van Venus op het moment van de geboorte, maar je moet ook op andere punten letten. Dit wordt een relatie-analyse genoemd. Het kan dan gebeuren dat de aanwijzingen die je vindt, elkaar tegenspreken. Maar een goede astroloog kan van al die tegenstrijdige aanwijzingen een kloppend totaalbeeld maken. De astroloog kan door een gesprek met iemand te voeren kijken of hij kan zien wat voor soort keuzes die persoon meestal maakt. Als deze keuzes die persoon niet gelukkig maken, kan de astroloog hem of haar helpen door hem te laten zien hoe hij of zij de zaken anders aan kan pakken. Daarom is astrologie ook zo belangrijk. Door de horoscoop kun je erachter komen hoe je in elkaar zit en wat de krachten in jouw leven zijn, waardoor je er positief gebruik van kunt maken. Over de hele wereld worden verschillende vormen van astrologie beoefend. Maar wat maakt de Westerse astrologie nou speciaal? Eigenlijk zijn alle soorten astrologie speciaal, maar allemaal om andere redenen. De bekendste astrologierichtingen zijn de Westerse astrologie, de Indiase astrologie, de Chinese astrologie, de Tibetaanse astrologie en de Arabische astrologie. Westerse astrologie is vooral gericht op de mens als individu, terwijl de Chinese astrologie juist gericht is op aanpassing aan de massa, je moet daar niet te veel jezelf zijn, want dan val je buiten de massa. De Tibetaanse astrologie is vooral erg concreet en voorspellend. Evenals in de Tibetaanse astrologie wordt er ook in de Arabische astrologie veel met de Maankalender gewerkt, waarop wordt bijgehouden wat goede en wat slechte dagen zijn. 5 Paragraaf 2: Wat houdt numerologie in? Numerologie is zo’n tienduizend jaar geleden ontstaan. De Griekse wiskundige Pythagoras heeft hier een grote rol in gespeeld. In tegenstelling tot Westerse astrologie is numerologie vrij makkelijk te begrijpen en het is snel te leren. Je hebt er ook niet veel voor nodig: iemands volledige naam en geboortedatum is voldoende. Numerologie is ook veel nauwkeuriger dan Westerse astrologie, want het is waarschijnlijker dat er twee mensen op dezelfde plaats op bijna dezelfde tijd worden geboren dan dat er op een dag twee mensen met dezelfde voor- en achternaam worden geboren. De numeroloog gaat ervan uit dat elke letter zijn eigen getalwaarde heeft. Met de in getallen omgezette letters worden berekeningen gemaakt en de uitkomst daarvan wordt vereenvoudigd tot de getallen 1t/m 9, 11, 22 of 33. Er is een berekening voor elke eigenschap, zoals je levensdoel, je hartenwens en je sterke en zwakke punten. Elk van de getallen uit de numerologie (dus 1 t/m 9, 11, 22, en 33) heeft zijn eigen betekenis. Het getal 1 bijvoorbeeld staat voor initiatief, leiderschap en het begin en het getal 6 symboliseert harmonie, begrip en (t)huis. Door de uitkomsten van de berekeningen te combineren met de betekenissen van de numerologiegetallen kun je veel over iemand te weten komen. Elk getal heeft een positieve en een negatieve betekenis. Hieronder de numerologische getallen met hun betekenissen: 1= het getal van de leider en initiatiefnemer. Deze persoon loopt altijd voor op de rest en bepaalt de richting en het tempo. Het getal 1 staat voor de eigenschappen ambitie, activiteit, macht en wilskracht. De 1 gelooft in zichzelf, hij is anders dan anderen. Maar de 1 is ook een koppig, afhankelijk, lui en zelfzuchtig persoon. Hij zal anderen veel tegenspreken en handelt gauw egocentrisch. Daarom zijn vriendelijkheid en interesse voor anderen eigenschappen waar de 1 veel waarde aan moet hechten. 2= het symbool voor evenwicht. Hij is heel liefdevol en heeft graag gezelschap van anderen. De 2 is gevoelig, ijverig en tactvol en houdt van orde en netheid. Hij kan zich goed aanpassen, is bescheiden en geduldig en hij houdt vaak van muziek.Daar staat tegenover dat de 2 onverschillig en ongeduldig is en overal kritiek op heeft. Ook de woorden liegen, wreed zijn en pessimistisch passen bij de 2. Het is voor een 2 belangrijk om een duidelijk doel voor ogen te hebben en dit gedisciplineerd na te streven. 3= een heel expressief persoon. Dit brengt hij tot uiting door middel van toneel, kunst of literatuur. De 3 is een optimist die bijna nooit piekert. Hij houdt van het leven en is intelligent, gevoelig, populair en innemend. Maar de negatieve eigenschappen van de 3 zijn jaloezie, ijdelheid, lafheid en oppervlakkigheid. Ook is een 3 vaak een roddelaar. Hij zal moeten leren zich te beheersen. 4= een harde werker. Hij levert vakmanschap en heeft veel uithoudingsvermogen. Hij is altijd bezig, zowel lichamelijk als geestelijk. Een persoon met het getal 4 kan zich goed concentreren en is erg betrouwbaar. De nadelige kanten van de 4 zijn dat hij jaloers en vulgair is, ook zit hij vol haat. Zichzelf meer open leren stellen is daarom belangrijk voor de 4. 5= het getal dat staat voor vrijheid. Getallen 5 zijn veelzijdig en veranderlijk. Ze houden van het leven en van reizen en hebben de eigenschap dat ze veel naar hun hand kunnen zetten. Maar de 5 heeft ook weinig verantwoordelijkheidsgevoel, ze zijn inconsequent en stellen alles zoveel mogelijk uit. Getallen 5 hebben vaak eetproblemen of een andere verslaving. Trouw en geduld zijn waardevolle eigenschappen voor de 5 om te leren. 6= een hartelijk en begripvol persoon. Kenmerkende eigenschappen: rechtvaardigheid, stabiliteit en standvastigheid. Negatieve zessen zijn bemoeiziek, egoïstisch en afhankelijk en ze kunnen over van alles piekeren. Daarom moet een 6 leren de dingen los te laten. 7= een wetenschapper, die altijd bezig is met leren en nadenken. Hij is vol vertrouwen en geloof en hij hecht veel waarde aan kwaliteit. Hij houdt van rust en gedraagt zich beschaafd. Maar de tegengestelde 7 is verlegen, sceptisch, sarcastisch en onzeker. Hij trekt zich heel snel terug, maar het is belangrijk dat hij zich niet afzondert en zich losmaakt van angsten en depressies. 8= is het symbool voor zakelijke eigenschappen. Hij kan goed oordelen en hij heeft tact en doelgerichtheid. Een 8 heeft gezag, zelfvertrouwen en zelfbeheersing en is intelligent en beleefd. Maar een negatieve 8 is materialistisch en kan wreed en gewetenloos zijn. Hij moet leren om verdraagzaam te zijn en minder waarde te hechten aan materie en aanzien. 9= liefde. Dit getal is barmhartig, menslievend, gevoelig en romantisch. Ook is hij creatief, efficiënt en intuïtief. Een 9 denkt eerst aan anderen en dan pas aan zichzelf en heeft een ruime kijk op het leven. Het getal 9 is een combinatie van de getallen 1 t/m 8 en wordt daarom ook wel ‘het getal van de volmaking’ genoemd. Maar ook een 9 heeft slechte kanten: verbittering, sentimentaliteit, tactloosheid en overgevoeligheid. Hij moet daarom zorgen voor evenwicht door zijn gevoelens te beheersen en duidelijke doelen te stellen. 11= heeft een bijzondere eigenschap: hij is soms helderziend. Ook is hij idealistisch, doelbewust en hij heeft begrip, inzicht en beslissingsvermogen waardoor hij een goede leider is. De 11 houdt van poëzie, kunst en muziek en is een bron van inspiratie. Het getal 11 heeft de naam meestergetal en beschikt dus over een grote kracht. De meester moet hier voorzichtig mee omgaan, anders komt hij in aanraking met de negatieve 11. Die is lui, hoogmoedig en oneerlijk en hij kan duivels denken en handelen. Hij moet daarom zoveel mogelijk begrip voor anderen leren opbrengen. 22= een bijzonder getal met macht en kracht op ieder niveau. Het getal heeft mensenkennis, is doelgericht en bezit een groot organisatietalent. Een 22 houdt van mensen en reizen en kan slagen op elk terrein als hij zijn eigenschappen positief gebruikt. Dit getal is het tweede meestergetal. De negatieve eigenschappen van een 22 zijn dat hij zich verheven voelt boven anderen en dat hij zoveel mogelijk geld wil verdienen, op alle mogelijke manieren. Hij zal niet gauw iets voor een ander doen. De 22 moet onzelfzuchtig zijn en zijn idealen stand houden. 33= het symbool voor liefde, geduld, verdraagzaamheid en begrip. De 33 is vaak een inspiratie voor de mensheid en kan heel veel bereiken. Het is namelijk het derde en tegelijk het sterkste meestergetal. De verantwoordelijkheid voor iemand met dit getal om er voorzichtig mee om te gaan is dus ook extra groot. De negatieve eigenschappen van dit getal zijn dezelfde eigenschappen als die van het getal 6, maar dan vele malen sterker. Maar omdat dit getal alleen terechtkomt bij mensen met een zeer ervaren ziel, krijgen zij nauwelijks met deze kanten te maken omdat ze weten hoe ze er voorzichtig mee om kunnen gaan. 13
Aan de hand van de bovenstaande nummerbetekenissen en iemands naam en geboortedatum kan de numeroloog heel veel over deze persoon te weten komen. Zo kan hij iemands gelukscijfers bepalen, evenals de beslissende jaren van iemands leven en de gunstige en ongunstige dagen en maanden van het jaar op het gebied van liefde, werk en geluk. Een numerologisch onderzoek omvat de berekening en de analyse van zeven getallen, namelijk: § Het levensgetal, het getal dat aangeeft wat de drager van het getal in dit leven moet leren en afleren. Ook laat dit getal zien welke van de gekregen gaven je hiervoor kunt gebruiken. § Het beroepsgetal. Dit getal geeft voor welk soort werk de drager van het getal het meest geschikt is. § Het zielsgetal, dit wordt uit de naam van de drager gehaald. De klinkers uit de namen van de drager geven namelijk aan hoe de innerlijke persoonlijkheid eruit ziet. § Het persoonlijkheidsgetal. Hiervoor worden de medeklinkers uit de voor- en achternaam gebruikt om te laten zien hoe de drager overkomt op anderen en wat anderen door dit beeld van hem of haar verwachten. § Het levenslotgetal, een combinatie van het zielsgetal en het persoonlijkheidsgetal. Deze combinatie laat zien wat de drager voor taak heeft in dit leven. § Het persoonlijke getal. Ook dit getal is een combinatie, en wel van het ziels-, levensles- en persoonlijkheidsgetal. Dit getal wordt berekend door een tarotkaart met voor de drager een persoonlijke betekenis. § Het jaargetal. Dit getal wordt berekend door het optellen van geboortedag, geboortemaand en het jaar van de laatste verjaardag. Ook dit getal wordt uitgedrukt door een tarotkaart en deze kaart werkt tot de volgende verjaardag. 19
Na het verzamelen en verwerken van de gevonden informatie over numerologie was ik zelf eigenlijk wel nieuwsgierig geworden naar mijn getallen. Ik bezocht de site http://www.pythagoras.nl/index.htm17, waar ik een rapport met mijn getallen kon bestellen en ook een voorproefje kon krijgen. Ik heb gekozen voor het voorproefje en daar kwam de volgende uitslag uit: (zie bron 2) Berekeningsresultaten
Berekening Basiseigenschappen
A=1 B=2 C=3 D=4 E=5 F=6 G=7 H=8 I=9
J=1 K=11 L=3 M=4 N=5 O=6 P=7 Q=8 R=9
S=1 T=2 U=3 V=22 W=5 X=6 Y=7 Z=8 Volledige geboorte-achternaam
de Regt

wordt berekend als: 4 + 5 + 9 + 5 + 7 + 2 = 32
Volledige geboorte-voornamen
Tamara Petronette Anique
wordt berekend als: 2 + 1 + 4 + 1 + 9 + 1 + 7 + 5 + 2 + 9 + 6 + 5 + 5 + 2 + 2 + 5 + 1 + 5 + 9 + 8 + 3 + 5 = 97
De uitkomst wordt dan
32 + 97 = 129 : 1 + 2 + 9 = 12 : 1 + 2 = 3 ! Verklarende Tekst Basiseigenschappen
3 - Expressie en taal
Er is een grote behoefte aan zelfexpressie en zich vaak te uiten op kunstgebied, door literaire prestaties of op amusementsterrein. Je praat graag en gebruikt daarbij niet slechts je mond maar ook je handen. Je houdt van het leven en piekert zelden. Hij of zij is van nature een optimist. Je vertegenwoordigt jeugd, geluk, verbeeldingskracht, talent en charme. Je getuigt van goede smaak; je bent vriendelijk, liefhebbend, populair, innemend, gevoelig, intelligent en een gulle gastheer of -vrouw. Je houdt van dansen, van kleuren, van alles wat mooi is en je hebt gevoel voor maat. In de grond ben je opgebouwd uit drie delen: fysiek, verstandelijk en geestelijk; deze treden meestal naar buiten in de vorm van verbeeldings- kracht, intellect en intuïtie. Je moet zelfbeheersing en geduld ontwikkelen; je moet je beter leren concentreren. Bron 2: het getal dat bij de naam Tamara Petronette Anique de Regt past. En dit is de omschrijving van het getal die ik al eerder heb gegeven in dit hoofdstuk: 3= een heel expressief persoon. Dit brengt hij tot uiting door middel van toneel, kunst of literatuur. De 3 is een optimist die bijna nooit piekert. Hij houdt van het leven en is intelligent, gevoelig, populair en innemend. Maar de negatieve eigenschappen van de 3 zijn jaloezie, ijdelheid, lafheid en oppervlakkigheid. Ook is een 3 vaak een roddelaar. Hij zal moeten leren zich te beheersen. Het was heel verrassend om te zien dat er zoveel klopt! Ik ben expressief, dit uit ik door middel van toneel. Ook praat ik graag, ben ik gevoelig en houd ik van het leven. En ik maak af en toe ook kennis met de negatieve eigenschappen van de 3… Het blijkt dus vrij goed te kloppen en dat is leuk om te zien. Paragraaf 3: Wat houdt Chinese astrologie in? De bekende 12 Chinese dierenriemtekens zijn een verdeling van de kalender, uitgegaan van de rotatie van de Aarde om haar eigen as en de rotatie van de Aarde om de Zon. Ook deze kalender is dus gebaseerd op de onderlinge verhoudingen tussen Zon, Maan en Aarde. De ‘echte’ Chinese astrologen hechten echter nauwelijks waarde aan de 12 dierenriemtekens, net zo als dat de ‘echte’ Westerse astrologen weinig waarde hechten aan de 12 sterrenbeelden van onze dierenriem. De Chinese astrologie mag dit dan wel als overeenkomst hebben met de Westerse astrologie, maar in feite is de Chinese astrologie veel gecompliceerder dan alleen maar de indeling in de 12 dierenriembeelden. Het kan namelijk niet dat alle mensen die in hetzelfde jaar geboren zijn, allemaal dezelfde karaktereigenschappen zouden hebben. De Chinese zodiac herhaalt zich om de twaalf jaar. Veel Westerse astrologen denken dan al gauw aan de planeet Jupiter. Deze planeet heeft ook een cyclus van (ongeveer) 12 jaar. Maar Jupiter schuift na 5 rondjes van 12 jaar op naar het volgende teken. Stond Jupiter bijvoorbeeld 60 jaar geleden in Schorpioen, dan staat de planeet nu in het volgende teken van de dierenriem. Opmerkelijk is dat de Chinese cyclus ook uitgaat van 5 rondjes, want naast de dierenriembeelden maken zij ook gebruik van de 5 Chinese elementen: Hout, Vuur, Aarde, Water en Metaal. In de vorige eeuw (20ste eeuw) begon de cyclus van de Chinese dierenriem met het element Metaal. De eerste keer dat een jaar dan onder het teken van de Rat stond, was dit de Metaal-Rat. Het jaar daarop kwam de Os en dit werd dan de Metaal-Os. Als alle 12 tekens na 12 jaar in het element Metaal aan de beurt is geweest, dan beginnen alle tekens opnieuw, maar nu in het element Hout. Na 5 keer deze cyclus, zijn alle elementen aan de beurt geweest en begint het weer opnieuw met het element Metaal. De 12 Chinese dierenriemtekens komen sterk overeen met onze 12 dierenriemtekens, maar toch zijn anders en bovendien is de cyclus niet hetzelfde. Overeenkomstige en verschillende dierenriemtekens: Chinese dierenriemteken Westerse dierenriemteken Komt overeen of verschilt
Rat Ram Komen sterk met elkaar overeen

Os Stier Zijn praktisch hetzelfde
Tijger Tweelingen Zijn beslist niet hetzelfde, de Tijger lijkt meer op de Westerse Leeuw
Konijn Weegschaal Vertonen overeenkomsten
Draak Waterman Komen typisch overeen
Slang Schorpioen Komen typisch overeen
Paard Boogschutter Komen overeen
Geit Steenbok Komen overeen
Aap Tweelingen Komen overeen
Haan Maagd Hebben een paar overeenkomsten met elkaar
Hond Vissen Hebben een paar overeenkomsten
Varken Kreeft Komen voor een groot deel met elkaar overeen
Ook de Chinese volgorde is, evenals de Westerse volgorde, afwisselend yang en yin: Yang: Yin
Rat Os
Tijger Konijn
Draak Slang
Paard Geit
Aap Haan

Hond Varken
Echte Yin karakteristieken zijn: een goede gezondheid, tamelijk zelfbewust, intelligent, onafhankelijk, ontvankelijk, niet materialistisch en emotioneel stabiel. Echte Yang karakteristieken zijn: minder stabiel, meestal wat optimistischer, houden van gezelligheid, praktisch, materialistisch, vaak conservatief, geneigd tot jaloezie. 14,15,18
Yin (donker) en Yang (licht) worden gesymboliseerd door twee delen die door de slingerlijn binnen de cirkel worden gevormd. De lijn geeft beweging aan. Bij het Yin-Yangsymbool (zie bron )draait het om evenwicht. Er is evenveel Yin als Yang, het evenwicht is dynamisch; het verandert steeds. Yin en Yang hebben allebei steeds een tegenovergestelde betekenis, waarvan ik hier een paar voorbeelden geef: 14
Bron : het Yin-Yangsymbool
Yin: Yang: Vrouwelijk Mannelijk
Koude Hitte
Nacht Dag
Winter Zomer
Binnen Buiten
De Chinese elementen hebben allemaal hun betekenis. Zo zijn nooit alle Ratten uit verschillende jaren hetzelfde, omdat ze allemaal hun eigen element hebben: 14
Element: Element staat voor: Hout Ontspannen, welwillend (kwaadheid), de lever – groen
Vuur Verlicht, wijsheid (vreugde), het hart – rood
Aarde Voorzichtig, vertrouwen (verlangen), de milt – geel
Metaal Energiek, (droefheid), de longen – wit

Water Kalm, respectabel (angst), de nieren – zwart
Maar de Chinese astrologie gaat nog verder. Men bestaat niet uit maar één dier in de Chinese astrologie, nee, men bestaat uit 3 dieren: de jaardieren, de maandieren en de innerlijke dieren. De jaardieren hebben we hierboven al besproken. De maandieren nog niet. Het dier van de geboortemaand verschaft inzicht in je relaties. Zo krijgen we de volgende combinaties met de maanden: Maand Maandier
Januari Os
Februari Tijger
Maart Haas
April Draak
Mei Slang
Juni Paard
Juli Geit
Augustus Aap
September Haan
Oktober Hond
November Varken
December Rat
Ook zijn er nog de innerlijke dieren. Deze dieren hangen af van het jaar, de maand en de dag dat je geboren bent, want buiten de dierenriemtekens van de maandieren zijn ook de uren van de dag belangrijk. Dit innerlijke dier geeft inzicht in je wezenlijke aard. 18
Paragraaf 4: Wat houdt Zon- en Maangedrag in? De Maan is toch in veel verschillende soorten van astrologie betrokken, maar in de meeste soorten heeft de Maan geen waarde. Zo hechten wij in de Westerse astrologie nauwelijks waarde aan de Maan. In Oosterse astrologie blijkt het tegendeel. Bij bijvoorbeeld de Indiase, Chinese Tibetaanse astrologie speelt de Maan een grote rol. De maan is over het algemeen een onderschatte planeet, iedereen, ook de mensen die weinig belangstelling hebben voor astrologie, kent zijn eigen Zonneteken wel. Sommigen kennen hun ascendant, hun eerste huis in de horoscoop en slechts enkelen kennen het teken waarin hun Maan staat. In andere culturen gaat men daar totaal anders mee om. In bijvoorbeeld de Indiase astrologie is de Maan belangrijker dan de Zon. Deze astrologie kent zelfs een zodiac, of dierenriem, die gebaseerd is op de Maan. Astrologie is een afspiegeling van de cultuur waarin de astrologie functioneert. Hier in het Westen hebben we een Zonne-cultuur, maar Oosterse culturen zijn meer gericht op familie en collectieve structuren, daarom is de cultuur in het Oosten meer op de Maan gericht. Naast de Zonnedierenriem van 12 Zonnetekens, bestaat er ook een indeling van 27 Maantekens, deze wordt in India de Nakshatras genoemd. Een Maanteken heeft een omvang van 13º20’. Dit is de afstand die de Maan in een dag aflegt. De Maantekens hebben ook een mythologische basis: Chandra, de Maangod, geloofde niet in een vaste relatie met één persoon. Hij was getrouwd met 27 vrouwen. Elke nacht bracht hij door bij een andere vrouw en de namen van deze 12 vrouwen komen overeen met de namen van de nakshatras. Er zijn enkele soorten astrologie die hier in het Westen beoefend worden en waarin de Maan ook belangrijk is. Hier volgen een paar voorbeelden: In de karakterastrologie worden de Maantekens gebruikt, net zoals de Zonnetekens. Toch zijn de Zonnetekens hier belangrijker. Dit komt omdat de Zon onze centrale ik symboliseert, terwijl de Maan onder andere je automatische reacties, je instinctief handelen weergeeft. Toch kunnen de beoefenaars van deze astrologie niet zonder de Maantekens. Een andere manier van het onderzoeken van Maangedrag is het werken met Maanfasen. Een Maanfase is een bepaalde verhouding tussen de Zon en de Maan, zoals deze in de geboortehoroscoop van een persoon zichtbaar is. Het is een wijze om het samenspel tussen de Zon en de Maan in beeld te brengen en daar op die manier conclusies uit te trekken. In onderstaande tabel zijn de handelingen die bij de bepaalde Maanfasen horen, op een rijtje gezet. Deze manier van werken met Maanfasen is een goede methode om de betekenis van de Zon en de Maan te laten integreren. Maanfase Handeling
Nieuwe Maan (de hoek tussen de Zon en Maan is tussen 0º en 45º) Men neemt initiatief. Personen met een Nieuwe Maan in de horoscoop zal regelmatig geneigd zijn om nieuwe initiatieven te nemen

Wassende Maan (de hoek tussen de Zon en Maan is tussen 45º en 90º) Men wordt geconfronteerd met resten uit het verleden die verdere groei in de weg staat. Personen met een Wassende Maan in de horoscoop zal steeds opnieuw geconfronteerd worden met resten uit het verleden waarmee hij moet afrekenen
Eerste Kwartier (de hoek tussen de Zon en de Maan is tussen de 90º en 135º) Er ontstaat een botsing tussen oude patronen en nieuwe patronen en dit loopt op tot een climax. Men kan actie niet langer uitstellen
Bijna Volle Maan (de hoek tussen de Zon en de Maan is tussen de 135º en 180º) Men heeft een laatste kans om onze schepping bij te stellen voordat deze gedurende de Volle Maan volledig zichtbaar wordt. Vaak heeft men anderen nodig om onze schepping helder te kunnen zien
Volle Maan (de hoek tussen de Zon en de Maan is tussen de 180º en 225º) Personen met een Volle Maan in de horoscoop houden zich intensief met relaties bezig
Afnemende Maan (de hoek tussen de Zon en de Maan is tussen de 225º en 270º) De fase van de evaluatie. Men zet op een rijtje wat er goed en fout is gegaan en bekijkt wat hij daarvan geleerd heeft. Soms heeft men in deze fase de behoefte om anderen deelgenoot te maken van zijn ervaringen. Dit is daarom ook wel de fase van leraarschap
Laatste Kwartier (de hoek tussen de Zon en de Maan is tussen de 270º en 315º) Men voelt sterk de noodzaak van loslaten. Bij Nieuwe Maan moet er immers plaats zijn voor iets nieuws. Men wordt geconfronteerd met crises die hem tot loslaten aanzetten. Personen met het Laatste Kwartier in de horoscoop is het loslaten een steeds terugkerend thema
Verdwijnende Maan (de hoek tussen de Zon en de Maan is tussen 315º en 360º) Het loslaten kent zijn climax. Dit is immers het einde van de Maancyclus. In deze fase kan sprake zijn van een diepe innerlijke wijsheid, zoals bijvoorbeeld een wijze oudere vrouw deze bezit

In de Westerse uurhoekastrologie neemt de Maan een belangrijke positie in. De rol van de Maan in deze astrologie is belangrijker dan in de gebruikelijke astrologie. Voor een uurhoek geldt dat niets van waarde tot stand kan komen zonder dat de Maan nog tenminste één aspect maakt voordat hij het teken verlaat. Wanneer de Maan niet nog één aspect maakt, is er sprake van een afhoudende Maan en kan de interpretatie van de uurhoek beter niet gebruikt worden. Alleen als de Maan nog minstens één aspect gaat maken, kan er iets tot stand komen. Dan kan er iets worden geïncarneerd. De Maan beheerst namelijk het incarnatieproces. Volgens de Vedische astrologie is de Zon een ongunstige planeet. De Zon symboliseert onze kern, ons innerlijke licht. Maar omdat de kracht van dit innerlijke licht zo overweldigend is, is er een intermediair nodig om dat innerlijke licht te kunnen verdragen. Dat intermediair is de Maan, de Maan zorgt ervoor dat het innerlijke licht hanteerbaar wordt. 9 Conclusie Op onze deelvragen hebben een redelijk kort en bondig te formuleren antwoord gekregen. Het is nu ook mogelijk, na het maken van de paragrafen, een antwoord te geven op de onderzoeksvraag. Onze onderzoeksvraag luidde als volgt: Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen een aantal verschillende takken van astrologie? We zullen eerst van elke paragraaf een korte samenvatting van enkele regels geven. Paragraaf 1: Westerse astrologie is een vorm van astrologie waarbij men kijkt, en zo kan uitvinden, hoe de betrokken persoon in elkaar zit. Dit wordt gedaan door middel van het werken met planeten zoals de Zon, de Maan, Venus en Mercurius en door met deze informatie een horoscoop te maken. Deze vorm van astrologie richt zich vooral op de individu zelf en is vrij gecompliceerd. Paragraaf 2: Bij numerologie heeft elke letter zijn eigen getalwaarde. Numerologie is veel nauwkeuriger dan Westerse astrologie, omdat er misschien wel twee persoon op dezelfde tijd in dezelfde plaats geboren kunnen zijn, maar het komt zelden voor dat er personen met dezelfde voor- en achternaam tegelijkertijd geboren worden. Ook is numerologie makkelijker door een “leek” uit te voeren. Paragraaf 3: Chinese astrologie is erg gecompliceerd en zeker niet snel te beoefenen. Deze vorm van astrologie bestaat uit jaardieren, maandieren en innerlijke dieren. Dan wordt er ook nog gewerkt met 5 verschillende elementen en hebben Yin en Yang ook hun invloed. Paragraaf 4: Ook Zon- en Maangedrag is een ingewikkelde vorm van astrologie. Er zijn ten eerste veel verschillende manieren waarop men de Maan in astrologie gebruikt. En ten tweede denkt men vaak dat de Maan niet belangrijk is in de astrologie. Toch bepaalt de Maan een groot deel van je persoonlijkheid. Na deze samenvattende regels is het antwoord op de onderzoeksvraag waarschijnlijk begrijpelijker: De overeenkomsten tussen deze vier verschillende vormen van astrologie is dat, behalve numerologie, de kunst om het te beoefenen zeer veel werk vergt. Het is allemaal zo gecompliceerd dat je snel dingen fout kan doen. Bij drie van deze vormen van astrologie kan de beoefenaar je persoonlijkheid helemaal tot op de bodem voor je uitzoeken. Bij Zon- en Maangedrag gaat dit niet zo simpel, omdat het met heel veel verschillende vormen van astrologie verbonden is. De verschillen tussen deze vier verschillende vormen van astrologie is dat de ene vorm nauwkeuriger is dan de andere. Chinese astrologie bevat bijvoorbeeld zoveel verschillende invloeden, zoals de 5 elementen, de 12 jaardieren, de 12 maandieren, de 12 innerlijke dieren en de invloed van Yin-Yang. Deze astrologie is eigenlijk helemaal gericht op ieder apart individu. Westerse astrologie is meer gericht op de massa. Het is haast onmogelijk om een persoonlijke horoscoop te formuleren. Numerologie is, net zoals de Chinese astrologie, ook gericht op een individu. Zon- en Maangedrag is gericht op de manier waarop de Zon en de Maan met elkaar in verhouding zijn en dit wordt in elke astrologie waarin de Maan ook een belangrijke rol speelt anders geïnterpreteerd. Als we ons afvragen of alle bronnen wel betrouwbaar zijn, dan kunnen we deze vraag naar onze mening positief beantwoorden. Bijna alle internetpagina’s waren van officiële instanties of van astrologen. De boeken leken ons ook betrouwbaar, maar uiteindelijk hebben we de boeken niet gebruikt. Terugkijkend op onze wijze van aanpak, waren wij tevreden over onszelf. We hebben systematisch naar informatie gezocht en opgelet dat we niet te weinig informatie hadden. Ook hebben we een voor ons logische taakverdeling gemaakt. Toen die taakverdeling klaar was, konden we allebei voor onszelf gaan werken, om dan al ons werk op de afgesproken datum af te hebben zodat we het werkstuk samen in elkaar konden zetten. Nadat we alles van elkaar hebben gecontroleerd en in de juiste volgorde hebben gezet, hebben we het uitgeprint. We vonden dit een erg interessant en leerzaam onderwerp voor een artikel, omdat men alleen aan horoscopen denkt bij het woord astrologie. We vinden het fijn dat we nu weten hoe een aantal vormen van astrologie werken en dat het dus niet alleen om de horoscopen gaat die in alle tijdschriften en dagbladen te lezen zijn. Nadat we dit artikel hebben geschreven, hebben we geen nieuw ontstane vragen. Dit komt misschien omdat we vrij uitgebreide deelvragen hadden. Ook hebben we niet de wenselijkheid aan meer informatie of nader onderzoek. Suggesties Als we de volgende keer weer een natuurwetenschappelijk onderzoek moet uitvoeren, dan kunnen we het beste werken zoals we dit keer ook gewerkt hebben. Voor ons gevoel heeft deze manier van verdelen en uitwerken op de goede manier gewerkt. Het stellen van deadlines op het werkplan werkt goed, we hebben ons er redelijk goed aan gehouden. Op deze manier hadden we minder het gevoel dat we in tijdnood kwamen. Ondanks dat we, na het maken van het vorige artikel, meer tijd dachten nodig te hebben voor het maken van twee paragrafen, vonden we het nog een beetje krap. Tamara had ongeveer 5 uur nodig in plaats van de verwachte 2 uur. Milou had 3 uur nodig in plaats van de verwachte 2 uur. Wij denken dat dit komt doordat we veel overbodige informatie hadden. Uiteindelijk hebben we veel minder bronnen gebruikt dan we in de bronnenlijst hadden en die extra bronnen hebben ons veel werk bezorgd, je moest alles uit gaan zoeken. De tijdsplanning van de inhoud, inleiding, conclusie, suggesties, logboeken en literatuurlijst hadden we vrijwel juist ingeschat. Literatuurlijst Voor het maken van dit artikel hebben we de volgende bronnen gebruikt: Boeken: 1) George Bode, ‘handboek astrologie’. Utrecht 1994
2) Hajo Banzhaf en Anna Haebler, ‘het astrologisch abc’. Amsterdam 1997
Websites: 3) http://astrologiemarianne.hypermart.net/interpretaties.htm
4) http://members.tripod.lycos.nl/Catharina/radix.htm
5) http://www.chta.demon.nl/maandag.htm
6)
http://www.atrology-numerology.com/sun-moon.htm
7) http://www.ouroboros.nl
8) http://dit.is/jannekeswereld/ 9) http://www.dirah.nl/ nederlan.htm
10) http://www.innerned.com/astinl.html
11) http://www.dirah.demon.nl/nederlan.htm
12) http://gallery.uunet.be/excalibur/astro.htm
13) http://rene.grey.nl/jera/frames.asp?pagina=http%3A//rene.grey.nl/jera/numerologie/home.htm
14) http://www.adoptie.cybercomm.nl/chinese1.htm
15) http://www.chta.demon.nl/chinast.htm
16) http://www.pleasure.nl/astrologie.htm
17) www.pythagoras.nl/index.htm
18)
www.caharina.f2s.com/index2.htm
19) www.compcity.nl/tarot-numerologie/ Logboek van Tamara
Datum Tijd Plaats Verrichte werkzaamheden Opmerkingen Afspraken
31-08-2000 50 minuten Mediatheek Informatie gezocht We hebben het onderwerp nog niet helemaal afgebakend We gaan in het volgende B-uur van ANW verder met informatie zoeken
07-09-2000 50 minuten Mediatheek Onderwerp afgebakend en gerichte informatie gezocht We weten nu precies wat we willen onderzoeken met dit artikel X
14-09-2000 50 minuten Mediatheek Werkplan uitgetypt We hebben nu het werkplan af We laten het werkplan aanstaande dinsdag goedkeuren

19-09-2000 10 minuten Lokaal 113 Werkplan laten zien en goed laten keuren Het werkplan was in orde, we moesten alleen een woord in de hoofdvraag veranderen X
21-09-2000 50 minuten Mediatheek Informatie geordend en een begin gemaakt met de paragrafen Ik weet nog niet zeker of de informatie die ik tot nu toe heb, toereikend is, maar ik denk dat ik er een eind mee kom X
26-09-2000 50 minuten Lokaal 110/112 Ik ben begonnen met de eerste paragraaf, de paragraaf over Westerse astrologie Het is best moeilijk om te beginnen, maar als ik eenmaal bezig ben gaat het goed. X
05-10-2000 50 minuten Mediatheek Ik heb verder gewerkt aan de eerste paragraaf Het is best moeilijk om met het gebruik van verschillende bronnen toch een goed lopend verhaal te maken We gaan in de herfstvakantie een dag naar elkaar toe om het werkstuk af te maken
16-10-2000 60minuten Bij Milou thuis We hebben de voorkant gemaakt en besproken hoe we de rest van het artikel gaan indelen De voorkant is bijna af en we kunnen nu allebei door met ons eigen gedeelte Ik print de voorkant uit, omdat ik een kleurenprinter heb en we zorgen dat we alles komend weekend afhebben
21-10-2000 240minuten Thuis Ik heb mijn taken afgemaakt Ik heb 2 bronnen toegevoegd voor mijn hoofdstuk over numerologie: http://www.pythagoras.nl/index.htmen http://www.compcity.nl/tarot-numerologie/. Overigens heb ik ook twee bronnen niet meer gebruikt, namelijk bron 1 en 2 uit de literatuurlijst Dinsdag leveren we de praktische opdracht in Logboek van Milou
Datum Tijd Plaats Verrichte werkzaamheden Opmerkingen Afspraken

31-08-2000 50 minuten Mediatheek Informatie gezocht We hebben het onderwerp nog niet helemaal afgebakend We gaan in het volgende B-uur van ANW verder met informatie zoeken
07-09-2000 50 minuten Mediatheek Onderwerp afgebakend en gerichte informatie gezocht We weten nu precies wat we willen onderzoeken met dit artikel X
14-09-2000 50 minuten Mediatheek Werkplan uitgetypt We hebben nu het werkplan af We laten het werkplan aanstaande dinsdag goedkeuren
19-09-2000 10 minuten Lokaal 113 Werkplan laten zien en goed laten keuren Het werkplan was in orde, we moesten alleen een woord in de hoofdvraag veranderen X
21-09-2000 50 minuten Mediatheek Informatie geordend en een begin gemaakt met de paragrafen Ik kom erachter dat ik eigenlijk nog wat preciezere informatie nodig heb om verder te kunnen. De pagina die ik vandaag heb toegevoegd is: www.adoptie.cybercomm.nl/chinese1.htm X
26-09-2000 50 minuten Lokaal 110/112 De literatuurlijst opgesteld en vragen gesteld i.v.m. de bronverwijzing We weten nu hoe de bronverwijzing in zijn werk gaat en kunnen het dus ook op de goede manier toepassen X
05-10-2000 50 minuten Mediatheek Doorgegaan met paragraaf 3 Ik heb vandaag nog twee nieuwe bronnen toegevoegd, namelijk: http://www.chta.demon.nl/chinast.htm en
http://www.pleasure.nl/astrologie.htm We gaan in de herfstvakantie een dag naar elkaar toe om het werkstuk af te maken
16-10-2000 60 minuten Thuis De voorkant gemaakt en besproken hoe we de rest van het artikel gaan indelen De voorkant is bijna af en we kunnen nu allebei door met ons eigen gedeelte Tamara print de voorkant uit, omdat het in kleur is en we zorgen dat we alles komend weekend afhebben
22-10-2000 120 minuten Thuis De beide paragrafen afgemaakt De paragrafen zijn nu af, ik heb nog wel een internetpagina als bron toegevoegd: www.caharina.f2s.com/index2.htm X
22-10-2000 60 minuten Thuis De conclusie en de suggesties geschreven Het artikel is nu bijna klaar Morgen controleren we de gedeeltes van elkaar en dan kan het ingebonden worden

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.