Ben jij weleens opgelicht?

Wij doen onderzoek naar online oplichting onder jongeren. Vul de vragenlijst in (ca 5 min) en maak kans op een Bol.com bon van 25 euro (echt waar!)

Olieraffinaderij

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 3e klas havo | 1852 woorden
  • 25 augustus 2003
  • 62 keer beoordeeld
Cijfer 5
62 keer beoordeeld

Voorwoord. Ik heb gekozen voor het onderwerp: Olieraffinaderij. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat het ten eerste in Nederland is. We moesten een onderwerp kiezen in Nederland en dit onderwerp kun je over de hele wereld vinden en ook in Nederland. Ten tweede is het zo dat er veel informatie over te vinden is. Ik heb op het internet gezocht en ik ben in bibliotheken geweest en overal was wel informatie te vinden. Bovendien is nog niet iedereen tevreden over de aanpak van deze manier van oliewinning. Over de alternatieven word niet veel gesproken en ook de voordelen van olieraffinaderijen schijnen niet in overvloed aanwezig te zijn. Ook is het zo dat niet iedereen er zich van bewust wat voor een groote invloed een olieraffinaderij heeft op de natuur. Een olieraffinaderij is heel schadelijk voor het milieu. Dit alles samen zorgt voor een groot assortiment aan problemen rondom dit onderwerp. Ik vind dit onderwerp dus zeer geschikt en ik verwacht dat ik er veel over kan typen. Inhoudsopgave. Voorwoord. Inhoudsopgave. Inleiding. De vragen. Vraag 1. Vraag 2. Vraag 3. Vraag 4. Nawoord. Procesverslag. Bronnen.
Inleiding. Opdracht: Een Praktische opdracht maken over een aardrijkskundig probleem in Nederland wat te vinden is in de boeken: Regionale Beeldvorming of Natuur en Milieu. Hierbij moet een hoofdvraag kunnen worden gemaakt en ten minste 4 deelvragen. Onderwerp: Olieraffinaderij. Hoofdvraag: In welke mate en op welke wijze beinvloed een olieraffinaderij de natuur en dus het milieu? De vragen. De hoofdvraag. In welke mate en op welke wijze beinvloed een olieraffinaderij de natuur en dus het milieu? Deelvraag 1. Hoe functioneert een olieraffinaderij? Deelvraag 2. Hoe moderniseer je een olieraffinaderij? Deelvraag 3. Wat is het effect van biologische grondreinigings-installaties op een olieraffinaderij? Deelvraag 4. Nerefco fabrieken. Hoe werkt deze groote olieraffinaderij? Deelvraag 1. Hoe functioneert een olieraffinaderij? In een olieraffinaderij wordt aardolie in verschillende fracties gescheien. Dit gebeurt door middel van destillatie. Deze vorm van destillatie noemt men ook wel: gefractioneerde destillatie. Aardolie is ruwe olie. Het is (net als aardgas) tevens eem fossiel brandstof. Aardolie bestuit uit een mengsel van verschillende koolwaterstofverbindingen. Aardolie is de basis van alle brandstoffen die van toepassing zijn bij verbrandingsmotoren. Hiermee word benzine, petroleum, dieselbrandstof, LPG, kerosine stookolie bedoelt. Daarnaast dient aardolie dient als grondstof voor synthetische produkten. Synthetische producten zijn producten zoals autobanden, kunststoffen en lakken. Dit alles samen maakt duidelijk dat aardolie een grote invloed heeft op het functioneren van onze economie. Bij het raffineren van aardolie, zuiver je deze stof. Voordat aardolie geschikt is voor gebruik, moet het vele natuurkundige en/of chemische verwerkingsprocessen doorlopen wat in een olieraffinaderij plaats vind. Naast het zuiveren van de aardolie daar, is de voornaamste bewerking de destilatie. De naam: oliedestilleerderij is dan ook meer van toepassing dan de naam: olieraffinaderij. Bij het proces destialtie word een vloestof verhit tot damp, waarna de damp word afgekoeld om vervolgens weer vloeibaar te worden. Dit heet condensatie. Op deze wijze wordt, tijdens het destillatieproces, de aardolie onderverdeeld in een aantal gassen en vloeistoffen van verschillende vluchtigheid. Doordat die tijdens het afkoelen (na de verhitting) elk op een ander moment van dampvorm naar vloeistofvorm overgaan, worden die van elkaar gescheiden. Zoontstaat er gas, dat dus niet meer vloeibaar wordt. Dez gassen zijn: gasolie, bezine, kerosine, steekolie en residu.
Deelvraag 2. Hoe moderniseer je een olieraffinaderij? Bij het moderniseren van een olieraffinaderij word het raffinageproces technisch vernieuwd. Echter ook het milieu moet geholpen worden, aangezien een olieraffinaderij niet echt milieuvriendelijk is. Het doel is dus, bij het moderniseren van een olieraffinaderij, om een schonere een moderne raffinaderij te leveren. Veiligheid en mileiuvriendelijk. Dat stond en staat bovenaan bij een het moderniseren van een olieraffinaderij. Bij een modernisatie van zoiets groots komt veel te kijken. Verschillende projecten worden dan ook gelijktijdig uitgevoerd. Bij het moderniseren van een olieraffinaderij komen een aantal dingen aan bod. Te beginnen bij de producten die verwerkt worden in zo’n project. Beton is daar een van. Bij de meeste raffinaderijen word circa 35.000 m3 beton verwerkt. Hierbij word er gedacht aan kolommen, fundatieblokken, (verhoogde) vloeren en ondergrondse constructies.In warmtekrachtcentrales, die bij olieraffinaderijen zeer van belang zijn, worden verhoogde vloeren gemaakt waarbij de vloerdikte op kan lopen tot anderhalve meter op 13 meter hoge kolommen. Leidinbruggen tot 25 meter hoogte bevatten ook al zo’n circa 5000 ton constructiestaal. Betonnen buffertanks worden gemaakt, die dienen voor de opvang van verontreinigd water. Buffertanks zijn dus voorbeelden van het milieuvriendelijke gedeelte van de modernisatie van olieraffinaderijen. De naam “buffertank” is zo letterlijk bedoelt. Het zijn buffers voor de stoffen die verwerkt worden in een raffinaderij. Deze zijn ontzettend schadelijk voor het milieu. De buffertanks zorgen ervoor dat die stoffen niet in aanmerking komen of in iedergeval minder in aanmerking komen met de natuur. Dit is dus een belangrijk onderdeel van het moderniseren van een olieraffinaderij. Deelvraag 3. Wat is het effect van biologische grondreinigings-installaties op een olieraffinaderij? Olieraffinaderijen richten veel schade aan aan het milieu. Grondreinigings installaties zijn dan ook niet meer weg te denken. Maar zelfs deze manier van het behouden van het milieu is niet helemaal milieuvriendelijk. In 1998 werden er campagnes gehouden en aanbiedingen gemaakt door het bedrijf: Groundwater Technology (GT) voor het instandhouden van biologische grondreinigingsinstallaties. Maar waarin verschillen biologische grondreinigingsinstallaties nou van de gewone installaties voor het reinigen van de grond? Bij de moderne manier van reinigen word gebruik gemaakt van minerale olie en vluchtige aromaten. Na de reiniging kan de grond op nieuw gebruikt worden op dezelfde locatie. GT heeft veel ervaring met biologische grondreiniging. Ze hebben een installatie ontworpen, die bestaat uit twee delen. Het ene deel wordt gebruikt voor de opslag van de verontreinigde grond. En het andere deel wordt gebruikt voor de reiniging van de grond. Voor de installatie word een vloeistofdichte bak aangelegd. Deze bak heeft als functie dat de onderliggende grond niet verontreinigd raakt. Deze installatie is in 1999 voor het eerst aangelegd. De installatie neemt circa 2.000 m3 grond in opslag en tegelijkertijd kan er circa 2.400 m3 grond gereinigd worden. Bovendien is het zo dat, met minimale aanpassingen, de opslagruimte ook omgebouwd kan worden tot reinigingsruimte. Voor aanvang van de reiniging wordt de structuur van de grond verbeterd en worden er nutriënten toegevoegd. Door stimulatie van de biologische afbraak van de verontreiniging word de grond gereinigd. Zuurstof word hiervoor toegevoegd door lucht onderdruk door de grond te zuigen. Het is niet de bedoeling dat ongewenste emissies naar de buitenlucht plaatsvinden. Dit wordt dan ook voorkomen door het afzuigen van lucht. Dit bied ook de mogelijkheid om het prces zo optimaal mogelijk te sturen. Deelvraag 3
Nerefco fabrieken. Hoe werkt deze groote olieraffinaderij?
Eén van de grootste en meest bekende olieraffinaderij is Nerefco. De Nerefco fabrieken produceren, uit ruwe aardolie, producten zoals: LPG, Stookolie, Euro-loodvrij, Diesel, Kerosine, Huisbrandolie, Super Plus en grondstoffen voor de petrochemische industrie. De totale productiecapaciteit is circa 400.000 vaten ruwe olie per dag. Dit houdt in dat Nerefco een jaarlijkse productie van 19 miljoen ton levert per jaar. De aardolie komt uit: Amerika, Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Het wordt aangevoerd met behulp van mammoettankers. Nerefco levert hun producten aan alle Texaco en BP stations in Nederland. Maar er wordt ook veel geleverd in: België, Italië, Duitsland, Luxemburg, Engeland, Zwitserland en de Verenigde Staten. De productieprocessen vinden plaats in: een katalytische reformer voor de productie van benzinecomponenten, twee ruwe olie distillatiefabrieken, twee kraakinstallaties, drie dieselontzwavelingsfabrieken, één vacuüm distillatie en twee installaties waarmee men hoogwaardige benzinecomponenten maakt. Verder zijn er nog een aantal secondaire installaties. Hiermee worden de LPG fabrieken en de zwafelterugwinningsfabrieken bedoelt. Het tankenpark heeft een opslagcappaciteit van 4,3 miljoen m3. Daar worden de geproduceerde componenten vermengd tot eindproducten om vervolgens na bewerking in de opslagtanks te worden opgeslagen.
Nawoord. Ik vond het leuk om deze Praktische Opdracht over olieraffinaderijen te maken. Er waren echter wel wat knelpunten in deze opdracht, maar ook in de keuze van dit onderwerp. Ten eerste vond ik het wel moeilijk om een onderwerp te kiezen. Het verzinnen van een geschikt onderwerp waarbij ook deelvragen te maken zijn, is niet zo eenvoudig. Het onderwerp wat ik uiteindelijk gekozen heb vond ik echter wel leuk. Het was leerzaam en in mijn speurtocht naar kennis heb ik ook informatie opgedaan over onderwerpen die niet te maken hebben met het door mij gekozen onderwerp: olieraffinaderij. De informatie over mijn onderwerp bleek echter niet zo groot als verwacht. Veel informatie die onder het onderwerp: olieraffinaderij viel, bleek niets of maar slechts weinig met dit onderwerp te maken te hebben. Er was echter wel informatie te vinden die wel specifiek over olieraffinaderij ging, maar ook daarbij was een heleboel overbodige informatie. Afgezien van het kiezen van het onderwerp, was het maken van deelvragen ook niet een eenvoudige opgave. Het was moeilijk om een geografisch relevante vraag te bedenken met behulp van de verzamelde informatie. Die twee sloten niet altijd op elkaar aan. Al met al heb ik uiteindelijk naar mijn mening goede deelvragen geformuleerd en heb ik genoeg informatie verwerkt in mijn Praktische Opdracht. Procesverslag. Ik heb de opdracht alleen gemaakt. Ik heb dus geen taakverdeling in mijn procesverslag verwerkt. Uren. 2.15 uur. Ik heb 3 keer in de les in het klaslokaal aan deze opdracht gewerkt. 1.30 uur. Ik heb 2 keer tijdens de les achter internet aan deze opdracht gewerkt. 1.30 uur. Ik heb 2 keer tijdens een les achter internet aan deze opdracht gewerkt. 2.30 uur. Ik heb 2.5 uur thuis achter Internet aan deze opdracht gewerkt. 1.00 uur. Ik heb 1 uur in de bibliotheek aan deze opdracht gewerkt. 4.00 uur. Ik heb 4 uur thuis achter de computer aan deze opdracht gewerkt. Totaal: 12.45 uur. Overschot van 45 minuten.
Bronnen Ik heb gebruik gemaakt van de volgende bronnen. 1. Atlas. 2. Boeken. 3. Internet. 1. Atlas
Ik heb in de atlas gekenen en gezochtnaar de plek waarbij olieraffinaderijen het meest van toepassing zijn. Ik heb dit gebruikt zodat ik mijn zoektocht kon filteren en zo kon ik gericht zoeken in bepaalde provincies waarbij ik meer kans van slagen zou hebben. Dit heeft het zoekproces versnelt, maar het heeft mij geen informatie op zich gegeven. 2. Boeken. Ik heb in de bibliotheek op school zowel als in mijn eigen dorp gezocht naar boeken die mij informatie konden geven over het door mij gekozen onderwerp; olieraffinaderij voor mijn Praktische Opdracht. Ik heb verschijdene boeken gevonden. De informatie was zeker nuttig. Van de boeken heb ik echter geen isbn nummers meer. De titels waren allemaal gelijk aan mijn onderwerp: olieraffinaderij. 3. Internet. Ik heb zowel op de computer op school als op de computer thuis gebruik gemaakt van het internet. Informatie over olieraffinaderijen was niet gemakkelijk te vinden en ik heb dan ook lang gezocht naar informatie. Uiteindelijk heb ik toch heel veel gevonden via het Internet. Het internet was voor mij dan ook de belangrijkste bron. Via deze bron heb ik veel informatie gevonden. Verder heb ik veel naar eigen inzicht gedaan. Ik heb oude werkstukken van het vak aardrijkskunde van vorige jaren opgezocht. Bovendien wist ik zelf ook het een en ander over dit onderwerp. De internet sites die ik gebruikt heb zijn: http://www.ilse.nl
http://www.gtb.nl
http://www.nerefco.nl
http://hbgciviel.nl
http://www.zeeland.nl
http://www.scaldia-soft.com
http://www.futura.demon.nl
http://milieudefensie.nl
http://www.ncrv.nl
http://www.volkskrant.nl
http://www.autowoordenboek.nl

REACTIES

S.

S.

er staan spellingsfouten in zoals : eem i.p.v een , gescheien i.p.v gescheiden
en nog enkele

17 jaar geleden

P.

P.

Zeer mooi verslag. Ik moet binnenkort iemand interviewen die in een olieraffinaderij werkt, dus dit verslag is zeer interessant om al wat informatie vooraf te hebben.

Het is wel wat jammer dat er veel spelfouten in staan, maar verder is het een heel mooi verslag.

Keep up the good work :)

mvg
Priscilla

17 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.