Kazachstan

Beoordeling 4.7
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 1100 woorden
  • 3 februari 2002
  • 29 keer beoordeeld
Cijfer 4.7
29 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

1.1 Bepaling van de ligging van het gebied. Bron CIA
1.2 Ligging op het halfrond; noordelijk halfrond. Bron CIA
1.3 Ligging werelddeel of land; centraal Azië Ten Noord westen van China. Bron CIA
1.4 Ligging in binnen land of aan zee; het land ligt niet aan zee, in het Binnenland. bron CIA
1.5 Grootte van het land; in totaal 2,717,300 km2 land 2,669,880 km2 water 47,500 km2 bron CIA

2. Inventariseren van natuurlijke gebiedskenmerken. 2.1 ligging in een groter geologisch geheel: 2.1.1 Gebergteketen; er ligt wel een bergketen in kazachstan, het Altai gebergte. bron CIA
2.1.2 Vulkanisme en aardbevingen; er zijn in het Zuiden geregeld aardbevingen, en modderoverstromingen rond de stad Almaty. bron CIA
2.2 ligging in een groter klimatologisch geheel: 2.2.1 Klimaattype; land klimaat, koude winters en warme zomers. Bron CIA. 2.2.2 Gemiddelde temperatuur en neerslag; verscheelt er per gebied, gemiddeld zo´n 18° c. ( maar met toppen van + 45° c en dalen van -45° c ) 2.2.3 Natuurlijke vegetatie/landschapstype; steppe, bergen, woestijnen en oases. Bron CIA. 2.3 Specifieke natuurlijke gebiedskenmerken; 2.3.1 Reliëf/hoogte ligging; Altai gebergten, voor de rest veel vlakte (vooral steppen) Laagste punt: Vpadina Kaundi: -132 m Hoogste punt: Khan Tangiri Shyngy 6995 m bron cia.

2.3.2 Grondsoort/gesteente; verschillend, rotsgrond maar ook woestijn zand grond. 2.3.3 Grondstoffen; koper, bauxiet, staal, ijzer, olie, fosfor, zilver. 2.3.4 Energie bronnen; fossiele energie: 87.12% Nucleaire energie: 0.23% Hydro energie: 12.65%

3. Inventariseren van menselijke kenmerken; 3.1.1 Type landbouw; graan, katoen, wol, vee. ( vooral voor eigen gebruik) 3.1.2 Type bedrijfsvoering; het land is niet meer communistisch en de meeste mensen produceren voor zich zelf of om aan groot handels of op markten te verkopen. 3.2.1 Nederzetting typen; de mensen wonen vooral in dorpen die afgelegen er zijn wel enkele groten steden als: Astana ( de hoofdstad), Baykonur Cosmodrome ( de op 2 na grootste stad in kazachstan. 3.2.2 Inrichting van landbouwlandschappen; bruikbaar landbouwland: 12 % Permanente oogst: 11 % Permanent gras (vee teelt): 57 % Bos en bosbouw: 4 % Anders : 16 % 3.2.3 Infrastructuur; verharde weg: ongeveer 150,000 km verharde weg. (dat wil zeggen 15,000 km begaan bare weg, deze weg is vaak verhard met gravel of andere alternatieve verhardingsmiddelen, maar zijn wel begaan baar in alle weersomstandigheden) Spoorweg : 14,400 km spoorweg voor publiek transport. (Waarvan 3,299 km met elektrische boven spanning.) Havens : het land heeft geen grote havens om dat het niet aan zee ligt, wel heeft het kleinere havens aan de rivieren Aqtau (Shevchenko), Atyrau (Gur'yev), Oskemen (Ust-Kamenogorsk), Pavlodar, Semey (Semipalatinsk). Vliegvelden : 449 Pijpleidingen : ruwe olie 2,850 km; verfijnde producten 1,500 km; aardgas 3,480 km 3.2.4 Mate en vorm van verstedelijking; de verstedelijking in Kazakstan rukt op, een goed voorbeeld daarvan is de stad Almaty is een van de welvarendste en modernste steden van centraal Azië. Waar ook de president zich zetelt.

4. Inventariseren aan demografische kenmerken. 4.1 Bevolkings omvang; 16,731,303
4.2 geboorte cijfer : 17.3 geboorten per duizend mensen sterfte cijfer : 10.61 doden per duizend mensen migratie cijfer : -6.43 migranten per duizend mensen 4.3 Levens verwachting; gemiddeld 63.29 jaar oud
4.4 Bevolkings opbouw; 0-14 jaar : 26.73% (man 2,271,866; vrouw 2,200,078) 15-64 jaar : 66.03% (man 5,358,535; vrouw 5,688,550) 65 jaar en ouder : 7.24% (man 412,761; vrouw 799,513) 4.5 bevolkings dichtheid; 6,1573 per km2

5. Inventariseren van culturele kenmerken
5.1 Godsdienst; Moslim 47%, Russisch Orthodox 44%, Protestants 2%, overigen 7% 5.2 Taal; Kazakh (Qazaq, Staats taal) 40%, Russisch (officieel, gebruikt in de zakenwereld) 66% 5.3 Identiteit; ???? 5.4 Etnische samen stelling van het volk; Kazak (Qazaq) 53.4%, Russisch 30%, Ukrainees 3.7%, Uzbekistans 2.5%, Duits 2.4%, Uighur 1.4%, overige 6.6% 5.5 Onderwijs; er is in theorie een leerplicht in Kazakstan, maar deze wordt vooral door de kinderen van arme boeren buiten de steden niet nageleefd.

6. Het inventariseren van economische kenmerken 6.1.1 Politieke en economische samenwerking met andere landen; In Kazakstan zijn verschillenden internationale organisaties op zowel politiek als op economisch gebied gevestigd, de grootste hiervan zijn: CCC, CIS, EAPC, EBRD, ECE, ECO, ESCAP, FAO, IAEA, IBRD, ICAO, IDA, IDB, IFAD, IFC, ILO, IMF, IMO, Intelsat, en Interpol
6.1.2 Ligging in een economisch kern of zwak gebied; Kazakstan ligt in een ecnomisch zwak gebied

6.2.1 Bnp per hoofd van de bevolking; 6.2.2 Hoogte van het inkomen; 6.2.3 Opbouw van de beroeps bevolking; industrie 27%, agrarisch 23%, diensten 50% 6.2.4 Werkeloosheid; 13.7% 6.2.5 Indicatoren voor welvaart;

7. Inventariseren van politieke kenmerken
7.1.1 politieke unies met anderen landen; Kazakstan heeft overeenkomsten gesloten met zijn buurlanden om pijpleidingen te bouwen door heel centraal- Azië om zijn olie af te kunnen voeren. 7.1.2 militaire bondgenootschappen; kazakstan heeft met rusland een over een komst gesloten over een periode van 20 jaar, deze betreft de bouw van een grote raket lanceer plaats. 7.2.1 Vrijheid van meningsuiting; Het is een democratisch land, dus iedereen heeft vrijheid van menings uiting, maar de oude communistische sfeer hangt er nog wel in sommige delen van het land in de lucht. 7.2.2 Vrije verkiezingen; Iedere burger van 18 jaar en ouder heeft kiesrecht. 7.2.3 Mensen rechten; de mensen rechten worden niet helemaal nagestreefd maar er zijn organisaties die deze rechten proberen door te voeren, dit ten ongenoegen van de regering, één van deze groepen is bijvoorbeeld: “Kazakhstan International Bureau on Human Rights”

8.inventartiseren van ecologische kenmerken; 8.1 Omvang van de natuur; de natuur is imens groot, vooral veel steppen en toendra´s, maar ook grote bossen en hectare grote gras velden, een relatief klein deel wordt voor de industrie en steden gebruikt. 8.2 De beschikbaarheid van drinkwater; er lopen 2 groten rivieren door
Kazakstan : Syr Darja en de Ily, ( dezen drogen wel langzaam op doordat boeren hun land irrigeren met water uit deze 2 rivieren) deze en talloze kleinen rivieren zorgen voor genoeg drinkwater. 8.3 Bodemerosie/bodem verontreiniging; - ( zie 8.4) 8.4 Waterverontreineging; doordat de Syr Darja en de Ily worden gebruikt voor irrigatie van de bouwgronden drogen dezen langzaam op en blijft er een chemische zout laag achter die door de wind word mee genomen en door het hele land verspreid word en de grond vervuilt. 8.5 Lucht verontreiniging: er is geen echte luchtvervuiling, wel zijn er gebieden waar tijdens “de Sovjet Unie tijd” proeven zijn gedaan met kern bommen en deze gebieden zijn dan ook nog steeds radio actief en zorgen voor slechte gezondheid van de mensen en het milieu in de desbetreffende regio´s. 8.6 Verwoestijning; kaqzachstan heeft hier geen last van.

9. Inventariseren van handels relaties met anderen gebieden
9.1 Handelsrelaties en goederen toestroom; 6.9 miljard dollar aan import
Producten. Kazakstan importeert vooral : machines en onderdelen, industriële materialen, olie engas en voertuigen( auto´s en vrachtwagens). De grootste handels relaties van kazakstan zijn : Rusland 37%, Verinnigde Staten, Usbekistan, Turkije, UK, Duitsland, Ukraine en Zuid Korea
9.2 Toerisme; Het toerisme in Kazakstan rukt op: de voormalige hoofdstad
Altmaty heeft een vliegveld, theater, schaatsbanen, en tal van andere faciliteiten die zeker uitnodigen om te bezoeken, een andere bijkomstigheid is juist dat het niet zo toeristisch is. Men schat dat op een van de meest toeristische plaatsen: het skigebied maar 30% buitenlands is. 9.3 Migratie en Forensisme; migratie cijfer : -6.43 migranten per duizend mensen. 9.3 Grensoverschrijdende milieuvervuiling; Toen kazakstan nog een deel uitmaakte van de Sovjet Unie is er radioactieve straling vrijgekomen tijdens kern proeven. Deze zijn toen op toekemstig kazakstaans grondgebied gedaan maar de straling gaat over de grens met rusland heen. Ook het chemische-afval- zout dat opwaait uit de droogliggende rivieren waait over de granzen naar de omliggenden buurlanden.

De praktische opdracht gaat verder na deze boodschap.

Verder lezen
Gids Leraar worden

Alles wat je moet weten over leraar worden

9. Inventariseren van handels relaties met anderen gebieden
9.1 Handelsrelaties en goederen toestroom; 6.9 miljard dollar aan import
Producten. Kazakstan importeert vooral : machines en onderdelen, industriële materialen, olie engas en voertuigen( auto´s en vrachtwagens). De grootste handels relaties van kazakstan zijn : Rusland 37%, Verinnigde Staten, Usbekistan, Turkije, UK, Duitsland, Ukraine en Zuid Korea
9.2 Toerisme; Het toerisme in Kazakstan rukt op: de voormalige hoofdstad
Altmaty heeft een vliegveld, theater, schaatsbanen, en tal van andere faciliteiten die zeker uitnodigen om te bezoeken, een andere bijkomstigheid is juist dat het niet zo toeristisch is. Men schat dat op een van de meest toeristische plaatsen: het skigebied maar 30% buitenlands is. 9.3 Migratie en Forensisme; migratie cijfer : -6.43 migranten per duizend mensen. 9.3 Grensoverschrijdende milieuvervuiling; Toen kazakstan nog een deel uitmaakte van de Sovjet Unie is er radioactieve straling vrijgekomen tijdens kern proeven. Deze zijn toen op toekemstig kazakstaans grondgebied gedaan maar de straling gaat over de grens met rusland heen. Ook het chemische-afval- zout dat opwaait uit de droogliggende rivieren waait over de granzen naar de omliggenden buurlanden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.