Immigratie Verenigde Staten

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas havo | 8557 woorden
  • 16 maart 2004
  • 132 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
132 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

Inleiding
Ons onderwerp gaat over immigratie van de Verenigde Staten van toen en nu. Met als hoofdvraag “Welke gevolgen had de immigratie sinds 1900 voor de VS?”. Ons doel is om op het laatst een zo goed mogelijk en duidelijk antwoord te vinden voor onze hoofdvraag en zo een duidelijk beeld te krijgen over dit stukje gedeelte van de Verenigde Staten. Onze aanpak was vrij simpel. We hebben in de eerste instantie een plan van aanpak* gemaakt en aan de hand van deze plan gewerkt. Daarnaast hebben we meteen en consequent het logboek bijgehouden van wat we allemaal precies hebben gedaan. Informatie gaan we o.a. vinden in tijdschriften, boeken en via Internet. Tevens hebben we ook veel gelezen van andere immigratie golven van andere landen om een globaal en goeie kijk te hebben over alles wat met de immigratie te maken hebben. We hebben dus veel gezocht en gelezen en informatie opgedaan voor dit werkstuk.

Volgens de stappen
Stap 1 Keuze onderwerp en vakken
Ons werkstuk gaat over de immigratie van de Verenigde Staten. Deze onderwerp heeft te maken met het vak aardrijkskunde. Wij hebben er al meerdere malen op toegekeken en vonden het wel een leuk en interessant onderwerp om ons erin te verdiepen. Als eerste gaan wij de geschiedenis van immigratie van VS achterhalen, zodat we er meer over te weten kunnen komen… VS bloeide uit tot een multiculturele samenleving die nu al voort bestaat… En daarom willen wij hierover een werkstuk maken.

Stap 2 Onderwerp bakenen?
Wat is de gangbare definitie van het onderwerp? Een verslag maken van de immigratie van de VS van toen en nu. Van de oudste immigranten tot de al nieuwe immigranten.
-> Wie hebben met jouw onderwerp te maken, hoe bepaalt het onderwerp hun leven? Het heeft net een heleboel aspecten te maken. Aan de ene kant de waarom immigranten VS zo aantrekkelijk vond om te immigreren. En aan de andere kant de gevolgen van deze immigranten VS op sociaal en economische aspecten.
-> Hoe is het onderwerp ontstaan? Hoe ziet het heden, verleden en toekomst van het onderwerp eruit? Dat is juist wat we willen onderzoeken. Wat heeft de immigratie voor een effect gehad op de geschiedenis aan het heden van de VS en wat ze nog steeds voor effect veroorzaken. Dus eigenlijk hangen vandaag, verleden en toekomst met elkaar samen.
-> Waar komt jouw onderwerp voor? Waar zitten de grootste problemen en de beste oplossingen en het zwaartepunt? Zoals al in onze onderwerp staat gaat het voor een groot deel voor in de Verenigde Staten.
-> Wanneer ontstond je onderwerp en wanneer was het onderwerp het meest actueel? Immigratie is al eeuwenlang een begrip geweest. Al sinds het begin van de mensheid zijn mensen al aan het immigreren geweest. Denk bijvoorbeeld aan het trekken naar het zuiden om winter te ontlopen en te zorgen dat ze kunnen overleven omdat in het zuiden meer voedsel te vinden is. Maar ons onderwerp gaat niet over de immigratie, want dat is dan veel te globaal. Ons onderwerp gaat over immigratie in de VS van toen en nu. We kunnen dus niet beslissen wat het meest actueel is want zoals het al staat VAN TOEN EN NU is doorlopend.
-> waardoor is je onderwerp veroorzaakt? Waardoor is het tegengehouden? En waardoor kan het worden opgelost? Doordat er in de VS en groot industriële groei was en over de hele wereld bekent was dat de VS het beloofde land was, en dat er gewoon land voor het oppakken was etc. Het was gewoon heel verleidelijk om daar naartoe te gaan.
-> Onder of op welke voorwaarde is het onderwerp aanvaardbaar en is het probleem of de oplossing aanvaardbaar? Dit vraag staat eigenlijk niet op onze onderwerp omdat ze geen probleem of voorwaarde onderzoeken.
-> Ondanks wat ontstond het onderwerp? Door push- en pullfactoren
-> Welke tegenkrachten waren al of niet actief, welke krachten in het onderwerp en welke facetten heeft het onderwerp? Als je gedwongen van je land moet immigreren dan spreken we van meer pushfactoren dan pullfactoren. En als je uit eigen wil emigreert van je land dan zijn er meer pull dan pushfactoren. Een voorbeeld van push, er is geen werk meer of eten voor jou en je familie. En een voorbeeld van een pull factor is welvaart en werk in de immigratie land. -> Welke gevolgen veroorzaakt je onderwerp? Globaal gezien, in het begin veroorzaken ze welvaart. VS had menskracht nodig om op economisch terrein zich uit te breiden. Maar later kwamen er teveel en ontstond er een overvloed waardoor er werkeloosheid ontstond.
-> Wat is er voor en tegen het onderwerp te doen? Voor: door de pullfactoren aantrekkelijker te maken. Tegen: door een maatregel in te voeren, die luidt dat er maar een bepaalde hoeveelheid het land mag binnenkomen.
-> Waarom is jouw onderwerp van belang? Het is een onderwerp die over het algemeen actueel is en het interesseert ons, omdat wijzelf er ook mee te maken hebben gehad.

Deelvraag 1: waardoor ontstonden de immigratiegolven in de VS?
Voor dat we kunnen uitleggen en vertellen waardoor immigratiegolven ontstaan, moeten we eerst weten wat de term immigratie inhoud. Emigratie is als iemand van hun oude land naar hun nieuwe land verhuist en zich daar permanent gaat vestigen. En nu komen we dus vertellen waardoor het nu is dat mensen emigreren. Mensen emigreren als ze hun oude woonplaats niet meer prettig vinden om in te wonen. En als veel mensen dat tegelijk vinden en in dezelfde periode dan krijg je te maken met een immigratiegolf. Redenen van vertrek(pushfactoren) voor mensen (emigreren): Geen werk: als de broodwinner van de familie geen werk kan vinden in de plaats waar ze zich hebben gevestigd, en in een land worden mensen met zijn vaardigheden misschien wel gevraagd. Dan is het voor de familie een noodzaak dat ze daar naartoe gaan willen ze het overleven en een dak boven hun hoofd hebben. Geen vrijheid van godsdienst: als je in een geschiedenis boek kijkt heb je al meteen een goed voorbeeld van een immigratiegolf dat is veroorzaakt door geen vrijheid van godsdienst. De joden vervolging in de 1ste Wereld Oorlog en vooral de 2de Wereld Oorlog. Doordat de joden werden vervolgd waren veel van hun genoodzaakt van Europa te emigreren en naar de VS te immigreren om van de dood te ontsnappen dat vele van hun lotgenoten hebben ondervonden. Een land waar de joden vooral naartoe zijn vertrokken was de Verenigde Staten. Armoede: vooral voor Aziatische immigranten is dit de reden van vertrek van hun oude land. Ze vinden dat er in hun oude land geen toekomst voor hen is en gaan dan naar o.a. Europa en natuurlijk de Verenigde Staten. Oorlog: ook een reden voor mensen om te vluchten. En dit is anders dan de andere pushfactoren want dit is om lijfsbehoud. Ze moeten wel weg gaan of anders worden ze door de oorlog gedood. Het zijn mensen die misschien helemaal niet uit een woonplaats weg willen maar die het dan moeten. Dit is een kenmerk wat ze onderscheiden van de andere emigranten. Zijn worden ondergebracht in vluchtelingen centra. Er zijn miljoenen mensen die uit lijfsbehoud migreren - in principe zouden deze mensen als asielzoekers erkend en opgevangen moeten worden in elk land dat zich door verdragen en wetten hiertoe verplicht heeft. Redenen om vertrek (pullfactoren) voor mensen (immigratie): Gezinshereniging: heeft veel te maken met de “armoede” reden. Want veel Europese en Amerikaanse mannen halen hun bruid van Aziatische landen, voor de vrouwen natuurlijk een pullfactor. Maar ook immigranten waarvan de familie al in het buitenland verblijven, willen graag naar dat land omdat hun familie daar zitten. Promotie en mond-op-mond reclame: veel landen die immigranten nodig hebben promoten hun land als een goed land met veel welvaart en werk en ook als verre kennissen vertellen hoe goed ze het wel niet hebben gaan mensen ook immigreren. Nou dat we dat hebben opgesomd en dat we een goed beeld hebben van de redenen waarom mensen emigreren van hun land en immigreren naar de VS kunnen we ook makkelijk redeneren hoe dat immigreren, maar het wil dan niet zeggen dat, dat een immigratiegolf is. Het woord zegt het eigenlijk al, het moet er veel zijn, een golf. Zoals hierboven al genoemd was, veel mensen die met hetzelfde reden naar één en dezelfde land gaat. Dan pas is het een immigratiegolf. Maar we zijn er nog niet. De vraag is niet waardoor immigratiegolven in her algemeen ontstaan, maar in de Verenigde Staten. Hieronder staan de hoofdreden van immigratie naar de VS per periode: Wat was de hoofdreden van immigranten om naar de VS te gaan? Allemaal pushfactoren: Hier eerst een stukje geschiedenis:

1607 - 1830
Politieke Vrijheid: Europese mensen waren meestal getrokken door het feit dat er geen koning was, net als in die tijd bij alle Europese landen het geval was. De Verenigde Staten was dan ook één van de eerste landen die democratisch was. Godsdienstige tolerantie: je kon er als jood zowel als christen en als protestant hoog opkomen economisch gezien. Er was geen godsdienstige discriminatie. Economische mogelijkheden: er was vruchtbaar land in overvloed en het lag voor het oprapen. 1830 – 1890 Jonge mannen waren niet gedwongen in een lange dienstplicht: de mensen die dan natuurlijk rond deze tijd naar Amerika immigreerden waren families met veel jongen zonen. De democratische overheid betekende vrijheid en gelijkheid in het meebeslissen voor veel meer mensen. 1890 – 1924 Je kon succesvol worden ondanks je lage sociale status: als je in je oude land een arme sloeber was en je ging naar de VS wisten ze dat natuurlijk niet. Daardoor was het makkelijker voor iemand om een goede baan te hebben. Wat ze dus niet konden waarmaken in hun vaderland. Je kon bereiken wat je wilde politiek, economisch, sociaal en in de religieuze aspecten: wat hierboven is beschreven geldt ook voor deze reden. Je kunt simpelweg gewoon opnieuw beginnen als je emigreren naar een nieuw land. Niemand kent je afkomst, sociale status etc. je kunt net zo goed ook in je vaderland crimineel zijn geweest.

1968 - NU
Volgend de Chinese overheid is er ongeveer 50 miljoen mensen werkeloos in China. China wordt steeds meer kapitalistisch, maar in dit proces krijgen de communistische leiders meer geld in hun zakken. Sinds de introductie van privatisering, Chinese mensen krijgen steeds meer moeilijkheden om vergunningen te krijgen, om bijvoorbeeld een zaak te beginnen. Ze moeten dan vele hoge functionarissen omkopen en moeten ze over vele obstakels heen. Dus door dit gaan Chinezen steeds vaker naar de Verenigde Staten, zoeken naar een betere plek en voor betere kansen. De meeste van deze mensen zijn dus illegaal. Er is dan ook een circuit in de Verenigde Staten van smokkelaars die deze chinezen naar de Verenigde Staten smokkelen. En in ruil moeten de chinezen een groot deel van hun leven werken om de smokkelaars af te betalen.

Mensen emigreren door verschillende redenen. Maar ze hebben allemaal een overeenkomst. Mensen willen er beter van worden, of het nou voor hun veiligheid, werk, welvaart etc is. Daarom was in de afgelopen honderd jaar ook vele immigratiegolven geweest naar de Verenigde Staten toe. Ze gingen allemaal in één keer naar de Verenigde Staten. Het kan ook niet anders want in de Verenigde Staten bestaan de bevolking toch alleen maar uit mensen waarvan de voorouders daar naar toe zijn geïmmigreerd. De oorspronkelijke bewoners van de VS waren alleen de Indianen. Het was het beloofde land. Er waren vele mogelijkheden om op te bloeien. Mensen werden niet beoordeeld op de achtergrond maar op wat hun vaardigheden waren. Althans in het verleden, nu is het natuurlijk anders. Er zijn nu maatregelen tegen immigratiegolven. En regels voor het verkrijgen van je nationaliteit.

Slotconclusie
De immigratiegolven in de Verenigde Staten zijn ontstaan omdat de VS vele goede kenmerken had die andere landen niet hebben, maar wat de mensen wel aanspreken. De mensen zijn dan ontevreden met hun land en willen we niet meer in wonen. En ze besluiten dan te immigreren net las heel veel van hun landgenoten tegelijk. En dus ontstaat er een immigratiegolf. Er zullen erna ook veel meer mensen blijven emigreren van hun land en immigreren naar de VS door de promotie en mond-op-mond reclame.

Deelvraag 2: welke Amerikaanse migratiewetten veronderstellen we?

Naar Amerika immigreren. Lijkt een makkelijke opgave. Als eerste krijg je te maken met de pull- en pushfactoren. Enkele pushfactoren had je al bij deelvraag 1 kunnen lezen; geen werk, geen vrijheid van godsdienst, armoede, oorlog en nog veel meer. Als je dan een besluit heb gemaakt, krijg je te maken met de intermediaire factoren. Dat zijn de tussenliggende factoren die ervoor zorgen dat, migratie in dit geval, verhinderen of gestimuleerd worden.
Één van de voorbeelden van een intermediaire factor is onder andere de migratiewet…

Hoe zijn ze ontstaan?
In het begin was er niet zoveel migratie. Wel op korte afstanden, zoals van stad naar stad of van stad naar platteland. Maar niet van werelddeel naar werelddeel.
Sinds de migratie tussen werelddelen en landen zijn toegenomen, is de Amerikaanse regering maatregelen gaan nemen.

Wat deed men tegen de immigratie?
Ondertussen kwamen er steeds meer mensen naar Amerika, en hoewel ze bepaalde mensen niet meer toelieten werd het Amerika toch te veel. In 1882 werden Chinezen, veroordeelden, geestelijke gestoorden en armen ongewenst bestempeld en niet meer toegelaten.

Rond 1900 kwamen er allerlei vooroordelen rondom de Japanse immigranten. En omdat deze groep zo groot was, en zo door zou groeien, zouden ze de VS overnemen. Daarom kwam de president Theodore Roosevelt in 1907-1908 tot een Gentlemen Agreement: de emigratie in Japan zou niet meer door de overheid gestimuleerd worden. Het had niet het gewenste resultaat en er ontstaat daardoor een xenofobie; vreemdelingenangst.

In 1917 bepaalde de nieuwe immigratiewet dat immigranten boven de 16 zo’n 30 tot 40 woorden in hun eigen taal moesten kunnen lezen. Tegelijkertijd mochten arbeiders uit Azië en het Midden-Oosten niet meer binnen komen. De president Woodrow Wilson (1913-1920) weigerde onder dit beleid zijn handtekening te zetten, maar het congres zette door. Het gewenste effect op de Zuid- en Oost-Europeanen was echter beperkt. Driekwart van de nieuwkomers kon lezen en schrijven.

Aan het eind van het begin van de 20e eeuw werd dit uitsluitingbeleid door gezet en werden steeds meer mensen van immigratie uitgesloten. In 1907 werden onder andere ook contractarbeiders, mensen met besmettelijke ziektes, prostituees, anarchisten en revolutionairen geweigerd. In 1924 werden ook alle Japanse immigranten geweigerd. Dit strakke immigratiebeleid werd tot de jaren ’60 gehandhaafd.

Na WO1 werden alleen nog maar Noord-Europeanen toegelaten. Tussen 1951-1960 was 53% afkomstig uit Europa, 40% uit Amerika (Mexico en Canada) en 7% uit Azië.
Toen John F. Kennedy president werd (1961-1963) ondernam hij pogingen om het immigratiebeleid te versoepelen: Kennedy vond namelijk dat iedereen het recht had naar de VS te migreren. Kennedy’s initiatief bleek niet zo goed te zijn.

Toen in 1965 Lyndon B. Johnson president werd, werd de Immigration Reform Act ingevoerd: deze wet bepaalde dat er per jaar maximaal 170.000 immigranten uit Azië, Europa en Afrika tot de VS mochten worden toegelaten. Per land werd een maximum van 20.000 gehanteerd, en tevens zouden er ook 100.000 migranten toegelaten worden als deze al familieleden in de VS hadden.
De immigratie normen en wetten van de Verenigde Staten van NU:
We weten dat de Verenigde Staten van oudsher een immigratieland is. Het land is opgebouwd door de miljoenen immigranten uit alle delen van de wereld die de afgelopen 400 jaar hun land verlaten hebben om in Amerika opnieuw te beginnen.
Zelfs de meest oorspronkelijke bewoners, de Indianen, zijn in een ver verleden vanuit Siberië als immigrant naar Amerika gekomen.
Sinds het midden van de jaren zestig is het beleid van de Amerikaanse regering ten aanzien van immigratie ingrijpend veranderd. Deze veranderingen waren nog ingrijpender dan de wetgeving die tijdens de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog werd uitgevaardigd.
Het zwaartepunt kwam te liggen op familiehereniging, waardoor "vrije" immigratie heel moeilijk werd.
Aanpassingen in de wetgeving die de afgelopen jaren zijn doorgevoerd maken het echter voor grote groepen weer interessant om naar de USA te kijken als mogelijk immigratieland.
Nadat Canada en Australië de rol van massaal immigratieland hadden overgenomen blijkt in Amerika sprake te zijn van een kleine comeback.
De wetenschap dat immigranten iets toevoegen aan het land en zelfs stimulerend werken voor economie en cultuur is hiervan zeker een van de oorzaken.
The American dream lokt nog steeds:
Het zal niemand verbazen dat bewoners van de derde wereld, die in armoede leven graag naar de VS willen emigreren. Het is echter ook zo dat Amerika op de doorgaans welvarende Europeanen nog steeds een onweerstaanbare aantrekkingskracht heeft. Ondanks de vaak overdreven negatieve berichtgeving over economie en criminaliteit voelen honderdduizenden Europeanen zich geroepen om naar Amerika te gaan. Aangezien de economische noodzaak ontbreek hebben we het hier dus over groepen mensen die zich aangetrokken voelen tot het land en de andere levenskwaliteit!
Als de strenge toelatingscriteria en quota niet zouden bestaan zouden tienduizenden Nederlanders hun land voorgoed de rug toekeren en meteen hun koffers pakken. Dit blijkt uit de grote aantallen Nederlandse inschrijvingen steeds weer als er visa te vergeven zijn.

De soorten visa’s: Binnen de nu geldende Amerikaanse immigratiewetgeving is sprake van een drietal hoofdgroepen bij de verstrekking van visa. Deze drie hoofdgroepen hebben betrekking op definitieve visa. Dat wil zeggen dat houders van deze visa een zogenaamde "Green Card" ontvangen. De Green Card is een definitieve verblijfsvergunning voor de Verenigde Staten van Amerika die de houder het recht geeft om in het land te wonen en te werken.
Ook kan de houder van de Green Card na vijf jaar een aanvraag indienen om Amerikaans staatsburger (U.S. Citizen) te worden.
De beschikbare 650.000 immigratievisa per jaar worden verdeeld over grofweg drie hoofdgroepen:
• visa op basis van een familierelatie;
• visa op basis van werk;
• diverse visa.
Daarnaast bestaan natuurlijk de "non-immigrant" visa, die de mogelijkheid van een tijdelijk verblijf bieden. Deze non-immigrant visa bieden in sommige gevallen de mogelijkheid om het tijdelijke karakter van dit visum om te zetten in een definitief visum (Green Card).
De Amerikaanse overheid zal voorlopig jaarlijks circa 650.000 immigranten toelaten. Gelet op de grote belangstelling over de gehele wereld en in de diverse categorieën zal het geen enkel probleem zijn dit aantal jaarlijks in te vullen.
Nederlanders hebben de grootse kansen in de categorie "werk" en bij de jaarlijks uit te geven 55.000 diversity visa (visa-lottery). Uitvoerende autoriteit is de Immigration and Naturalization Service (INS).
Visa op basis van een familierelatie:
Ongeveer de helft van de beschikbare 650.000 visa per jaar worden toegewezen aan mensen die een bepaalde familieband hebben met Amerikaanse staatsburgers. In sommige gevallen is een familieband met de houder van een Green Card ook voldoende om in aanmerking te komen voor een eigen visum.
Sinds het midden van de jaren zestig vormen deze visa voor "familiehereniging" de belangrijkste en grootste groep. De toewijzing hiervan geschiedt op basis van een viertal voorkeursgroepen. Deze groepen zijn opgebouwd uit een in belang afnemende familiegraad.
De directe Familie categorie (Immediate Relative)
Je bent een direct lid van een Amerikaanse staatsburger als je:
• Getrouwd bent met een U.S.-staatsburger;
• Een ongetrouwd kind van onder 21 jaar bent van een U.S.-staatsburger;
• De ouder bent van een U.S.-staatsburger die ouder is dan 21 jaar;
• De weduwe/weduwnaar bent van een U.S.-staatsburger.
Familiegebaseerde voorkeursgroepen
De voorkeurgroepen voor verwanten van staatsburgers en bezitter van een Green Card zijn:
1ste voorkeur:
- Ongetrouwde volwassen kinderen van Amerikanen.
2e voorkeur:
- Partners en minderjarige kinderen alsmede ongetrouwde volwassen kinderen van houders van een visum (Green Card).
3e voorkeur:
- Getrouwde kinderen van Amerikanen.
4e voorkeur:
- Broers en zussen van meerderjarige Amerikanen.
Zoals uit de omschrijving blijkt laten deze vier voorkeurgroepen door hun erg nauwe familieband eigenlijk alleen ruimte voor familieleden van immigranten die vrij recent Amerika zijn binnengekomen.
Aangezien de nadruk bij de immigratie de afgelopen decennia bij inwoners van Latijns-Amerika en delen van Azië lag is het duidelijk dat in deze voorkeurgroepen nu ook de grootste aantallen visa nar inwoners van deze werelddelen gaan.
Deze ontwikkeling is overigens een van de redenen waarom de Amerikaanse regering het Diversity Immigrants Programma (DV-1) heeft opgestart.
Het is niet uitgesloten dat het DV-1 programma juist vanwege deze scheefgroei" de komende jaren nog aanmerkelijk uitgebreid zal worden.
Visa op basis van werk: Circa 300.000 visa zijn jaarlijks beschikbaar voor immigranten die op basis van hun werk, vakkennis of een substantiële investering als immigrant kunnen worden toegelaten.
Hierbij valt te denken aan mensen die een arbeidsvergunning (Labor Certification) krijgen en dus voor een Amerikaans bedrijf kunnen gaan werken. Ook moet in deze categorie gedacht worden aan mensen die vanuit een Nederlands bedrijf bij een Amerikaanse moeder- of dochteronderneming gaan werken in een soortgelijke functie. Alhoewel dit vaker een tijdelijk visum betreft bestaat onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid hiervoor meteen een Green Card aan te vragen. Verder vallen buitenlandse investeerders van een bepaald minimumbedrag onder deze categorie.
De toewijzing van de beschikbare visa geschiedt op basis van vijf voorkeurgroepen. Ondanks de aanduiding "voorkeurgroepen" zijn voor elke groep een bepaald minimum aantal visa gereserveerd. Indien in een bepaald jaar visa over blijven van een van deze groepen worden deze beschikbaar gesteld voor de aanvragers in de andere vier groepen.
1e groep (Priority Workers):
a) Mensen met bijzondere talenten op het gebied van wetenschap, kunst, onderwijs, zaken of sport.

b) Professoren of onderzoekers die internationaal erkend zijn en hoog aangeschreven staan vanwege hun vakkennis en kwaliteiten.

c) Managers en andere leidinggevende functionarissen uit het bedrijfsleven die bij een Amerikaans moeder- of dochterbedrijf van de buitenlandse werkgever hun werkzaamheden zullen voortzetten.
2e groep (Advanced professional degrees):
Weknemers die afgestudeerd (niet noodzakelijkerwijs universitair) zijn in de wetenschappen, kunsten of zaken (business degree) en die kunnen aantonen dat een Amerikaanse werkgever hun diensten nodig heeft.
3e groep (Skilled and unskilled workers):
Werknemers, met of zonder toepasselijke opleiding wiens diensten gevraagd worden door Amerikaanse werkgevers.
4e groep (Special Immigrants):
In de categorie "Special" vallen werknemers van kerkgenootschappen alsmede bijv. werknemers van de Amerikaanse overheid of het US-bedrijfsleven in Hong Kong (i.v.m. de overgang naar China).
5e groep (Investor Immigrants):
Personen die minimaal een miljoen US-Dollar investering in een Amerikaans" bedrijf en daarmee tenminste 10 Amerikanen of houders van een Green Card aan het werk helpen komen in aanmerking voor een visum. In sommige regio's met een hoge werkloosheid kan al worden volstaan met een investering van een half miljoen US-Dollar.

Labor Certification.
Bij een aantal op werk gebaseerde visa is het noodzakelijk om over een werkvergunning beschikken. Deze wordt verstrekt door het Amerikaanse arbeidsbureau als o.a. aangetoond kan worden dat een vacature niet vervuld kan worden met een Amerikaanse werknemer.

Diversity visa (Visa - Lottery)
De Amerikaanse regering verloot jaarlijks 55.000 Green Cards onder inwoners van landen die bij de reguliere toedeling slechts weinig visa ontvangen hebben. Nederlanders kunnen aan deze zogenaamde visa-lottery jaarlijks meedoen.
Dit is voor mensen die in de andere categorieën geen kans maken de manier om toch aan een Green Card te komen. Aanmeldingen moeten aan strenge eisen voldoen, vormfouten leiden tot afwijzing.
De Stichting AMDOC kan u behulpzaam zijn bij het doen van een aanmelding voor dit zogenaamde DV-2003 visum.

Non-Immigrant visa.
Naast de visa die een definitieve verblijfsvergunning vormen bestaan natuurlijk de over het algemeen tot 6 maanden verblijf begrensde non-immigrant visa. De meest bekende is het toeristenvisum dat o.a. door Nederlanders sinds een aantal jaren niet meer apart hoeft te worden aangevraagd. U ontvangt dit als u het land binnenkomt.

Visa die wel aangevraagd moeten worden zijn:

E-1* Treaty Trader
Handelaren uit landen waarmee de USA een verdrag hebben. Zij mogen beperkt werken tijdens hun verblijf.

E-2 Treaty Investor
Investeerders uit de verdragslanden. Ook zij mogen beperkt werken tijdens hun verblijf.

F-1 Student
Wordt verstrekt voor de duur van de studie. Werken is niet toegestaan.

H-1 Temporary Professional Workers
Tijdelijk werkvisum onder bepaalde voorwaarden. Duur: 5 jaar met mogelijkheid tot verlenging.

H-2 Temporary skilled and unskilled workers
Als H-1, maar hier is de werkgever verantwoordelijk voor het aantonen van de benodigdheid van de werknemer en dient hij financieel garant te staan voor de terugreis.

H-3 Trainees
Visum voor bedrijfsinterne opleidingen.

J-1 Exchange Visitor Visum voor deelnemers uitwisselingsprogramma's

L-1 Intracompany Transferee
Voor hen die gaan werken bij het moeder- of dochterbedrijf van hun Nederlandse werkgever. Beperkt in tijd maar mogelijk om te zetten in een definitief visum (Green Card).

O-1 en O-2 Extraordinary Ability
Bijzonder begaafden op het gebied van wetenschap, kunst, sport etc. alsmede een visum voor hun begeleiders.

P-1, P-2 en P-3 Sports and Culture
Diverse vormen van tijdelijke visa voor sportlieden en deelnemers aan culturele optredens.

Q-1 Exchange
In tegenstelling tot J-1 mag met dit visum in het kader van de uitwisseling wel gewerkt worden.
Citizenship.

Houders van een Green Card hebben het recht om in de VS te werken en te wonen. Zij behouden echter hun oude nationaliteit en kunnen deze indien zij dat wensen levenslang behouden. Immigranten zijn dus niet verplicht om zich tot Amerikaan te laten naturaliseren.
Aangezien echter de meeste immigranten definitief hun nieuwe leven in de USA op willen bouwen is het wel het streven om tot naturalisatie te komen.
De Amerikaanse wet biedt de mogelijkheid om na een onafgebroken (korte reizen naar het buitenland uitgezonderd) verblijf van 5 jaar het Amerikaanse staatsburgerschap aan te vragen. Hierbij vindt een klein examen plaats waarbij de kennis van de Engelse taal en de kennis van Amerikaanse geschiedenis en staatsinrichting getoetst worden.
De uiteindelijke beëdiging vindt plaats ten overstaan van een rechter. Dit kan individueel, maar vindt steeds vaker plaats met grote groepen tegelijk, bijvoorbeeld heel feestelijk op de nationale feestdag (4 juli) in een vol stadion.
De aanvraag wordt gedaan bij het regiokantoor van de INS waar de immigrant is gaan wonen.
Waarschuwing inzake illegaliteit.
Momenteel verblijven naar schatting ca. 3 miljoen illegale vreemdelingen in de Verenigde Staten.
Dit betreft voornamelijk arme Mexicaanse arbeiders die in de landbouw of industrie in California of Texas werkzaam zijn. Bovendien blijken in het noordoosten (regio Boston/New York) een groot aantal illegalen van Ierse afkomst te verblijven.
De Amerikaanse autoriteiten kunnen gelet op het chronische personeelsgebrek bij de grensbewaking nauwelijks iets dien aan deze massaal toegestroomde illegale vreemdelingen. Regelmatig worden op de velden en in de fabrieken in het Mexicaanse grensgebied en elders razzia's gehouden. Illegalen worden dan het land uitgezet en de werkgevers krijgen een boete. De illegalen zijn echter meestal snel weer terug via de op veel plaatsen tamelijk lekke grens tussen de twee landen.
Door het ontstaan van sociale spanningen in deze gebieden wordt de druk op de overheid vanuit de bevolking steeds groter om veel harder op te treden tegen illegale immigranten.
Betrapte en uitgezette illegalen worden nauwkeurig geregistreerd en maken doorgaans nooit meer een kans op een Green Card via de gewone regels.
Laats dit voor alle geïnteresseerden een waarschuwing zijn om in geen geval op de bonnefooi illegaal in de VS te gaan werken en wonen. Alhoewel de pakkans klein is wordt deze toch steeds groter
Het risico om uw redelijke kans op een Green Card te verspelen om een bepaalde periode tamelijk lichtzinnig op basis van een toeristenvisum te gaan werken is te groot.
Alle pogingen om illegaal in de VS te gaan werken en wonen moeten dan ook ten zeerste worden ontraden.

Deelvraag 3: welke immigratiegolven zijn er sinds de 17ste eeuw?

Spaanse kolonisten voor 1900

Na de ontdekking van het land door de Europeanen vestigden zich spoedig kolonisten, vnl. Spanjaarden op bescheiden schaal in het zuidoosten. Deze kolonisatie werd voortgezet door de vestiging in de 17de eeuw aan de oostkust.

De vroege immigratie: 1783-1815 van 250.000 immigranten (waarvan bekend is dat voor 1815 zo jaarlijks 6000 kolonisten binnen kwamen). Deze emigranten kwamen voornamelijk uit Groot-Brittannië. Er werden ook mensen tegengehouden in deze periode waren dat vooral de mensen die politiek van aard waren.

1) Noord en West Europeanen: vooral voor 19de eeuw tot ±1900 » 1ste golf

Voor 1900 woonden er in de Verenigde Staten in 1800 5 miljoen mensen, in 1830 31 miljoen, 1880 50 miljoen. De eerste stroom van immigranten kwam uit Noord- en West-Europa. In het midden van de 19de eeuw vooral uit Ierland, Duitsland en Scandinavië.

Engelsen, Schotten en in de mindere mate Nederlanders en Duitsers. Zij zorgden ervoor dat de koloniale samenleving een protestantpuriteins karakter kreeg, wat het ook lange tijd heeft behouden. (In 1790 bestond de blanke bevolking voor ca. 89% uit Engelsen en Schotten, voor ca. 5% Duitsers, voor ca. 2.5% uit Nederlanders en 1% uit Ieren.) vanuit de oostkust drongen zij langzaam op naar het midden en westen, daarbij de zgn. frontier vormend. In de 17de en 18de eeuw ontstonden Franse nederzettingen in het Mississippi dal.

Dit 1ste golf wat begon omstreeks 1830. Zij veranderden zich snel met hun leefomgeving en met de bestaande samenleving, waarmee zij in de vele opzichten nauw verwant waren. Zij waren de WASP (white Anglo Saxon Protestants).

Deze eerste immigranten dachten aanvankelijk dat de Verenigde Staten bij hun toebehoorden en dat hun, en niet de Indianen, de oorspronkelijke bewoners zijn van het beloofde land.

2) De zwarte bevolking, negerslaven. Gedwongen immigratie » tot 1850

De negers kwamen als slaven in Amerika, voornamelijk meegebracht door Nederlandse schepen. Deze negerslaven hadden geen keus want hun meesters bepaalde de vestigingsplaats, de keuze van een beroep en de invulling van hun leven.
Tot dat de slavernij werd afgeschaft. Men Bleef gewoon wonen, waar men altijd al had gewoond omdat men niet durfde weg te gaan.
Tot de eerste wereld oorlog woonden slaven voornamelijk in het zuiden van Amerika, maar tegen 1914 trokken ze naar het noorden om onvrijheid en armoede te ontvluchten. Rond 1915 waren de economische omstandigheden goed voor de zwarten, de eerste wereld oorlog zorgde ervoor dat er een tekort was aan arbeidskrachten. Industrieën probeerden zwarte arbeiders uit het zuiden te lokken met gratis treinreizen, hogere lonen en een betere leefsituatie.

Veel zwarten gingen op in hun aanbod, waardoor de Great Migration ontstond. Het noorden bleek niet het beloofde land. Toen in 1918 de WO1 eindigde kwamen de oud-soldaten terug en namen hun banen weer op. Er ontstond massale werkloosheid, de positie van de zwarten werd moeilijker door de concurrentie. Ze konden zich niet tegen misverstanden beschermen omdat ze niet werden geaccepteerd door de vakbond. Het einde van WO1 bracht ook in sociale opzichten moeilijkheden met zich mee: huizen werden duurder, woningnood, er waren slechtere goedkopere wijken (krottenwijken en Getto’s ontstonden) er heerste een grote armoede en werkloosheid. En veel negers gingen de criminaliteit, prostitutie of dergelijke in. De leefbaarheid van de negers werd steeds slechter.

Wat ook nu nog steeds gaande is. In 1995 woonden ca. 33 miljoen Afro-Amerikaanse in de Verenigde Staten (13% van de bevolking). De laatste jaren worden zij in de VS zelf doorgaans niet meer ‘negroes’ of ‘blacks’, maar ‘afro-americans’, naar hun afkomst genoemd.

Ook al zijn er veel dat weten op te komen, hun verleden als negerslaven zijn de Amerikaanse bevolking nog steeds niet vergeten. Ze kunnen maar niet uit die cirkel stappen van de getto’s. Ze zijn meestal opgevoed door een alleenstaande moeder die de opleiding niet kunnen betalen en volgen hun vaders voetsporen. Een meisje zwanger maken en dan verlaten om drugs te gaan delen op straat. Zodat hun kinderen ook geringe kansen op een toekomst.

3) Zuid en Oost Europeanen v.a. 1890 » 2e golf.

Het ging anders met de 2de golf dan met de eerste golf. Die kwamen na de burgeroorlog naar de Verenigde Staten.

Deze omvatte vnl. inwoners van Oost en Zuidoost-Europa ( Polen, Russen, Tsjechen, Hongaren, Italianen, Oekraïners etc.). Zij waren afkomstig uit verarmde streken, ongeschoold en hadden daardoor een grote achterstand in een land dat in de 2de helft van de 19de eeuw al grotendeels geïndustrialiseerd was. En ook van het zuiden van Europa, vnl. Italianen.

Zij concentreerde zich vaak in de grote steden en vormden daar gesloten groepen, die bleven vasthouden aan hen eigen taal en gewoonten. Terwijl ze economisch en sociaal achterbleven. Vermenging met de andere groepen vond vrijwel niet plaats, waardoor de verandering haar beslag niet kreeg.

Deze mensen hadden zogezegd een eigen woon omgeving gecreëerd, en gingen alleen maar om met mensen van hun eigen land. Zij spreken hun eigen taal en wonen bij hun familie. Plaatsen als deze is bijvoorbeeld ‘Little Italy’, maar vnl. je raad het al Italianen verblijven. Dit soort ‘ophopingen’ noem je een mozaïek.
China Town is ook een voorbeeld van een ‘ophoping’.

Pas na de 2de Wereldoorlog kwam de economische en sociale emancipatie van deze, wel als ‘ethics’ aangeduide, groep op gang, maar velen bleven vasthouden aan hun gewoonten of religie van hun land van herkomst.

Slotconclusie:
De nieuwe immigratie: 1880-1920 van 23 miljoen immigranten. De emigranten kwamen uit Centraal, Zuid en Oost Europa: Oostenrijk, Hongarije, Rusland en Italië. Omdat ze in Rusland last hadden van woon en werkbeperkingen (wat tot armoede leidde) besloten meer dan anderhalf miljoen joden naar Amerika te gaan. En in deze periode werden de mensen die cultureel waren niet toegelaten tot het belovende land.
Na de nieuwe immigratie, ontstond een nieuw ideaal: Amerika zou een smeltkroes van culturen worden; de immigranten zouden worden omgesmolten tot een persoon namelijk: de Amerikaan

4) immigratie van Chinezen e.a. Aziaten » 20ste eeuw.

De huidige bevolking omvat een – zowel naar ras als naar land van herkomst – grote verscheidenheid van groepen.

De Amerikaanse samenleving is een pluriforme samenleving. Sinds het einde van de jaren 60 kwam een massale immigratie uit Azië. Het aandeel aan etnische minderheden aan de totale bevolking is hierdoor sterk gestegen.

De Amerikanen van Aziatische afkomst vnl. Japanners, Chinezen (zie het laatste gedeelte van deelvraag 1), Filipinos, Vietnamezen en Koreanen (vanaf 1970) vormde in 1995 9.2 miljoen mensen en dat is 4% van de totale bevolking.

Deze immigratiegroep had veel weg van de 2de golf in de 19de eeuw. Zij waren ook etnisch anders en waren tevens ook geen blanken. Hierdoor deden ze precies hetzelfde wat de 2de golf immigranten deden en dat is ook bij elkaar in afzonderlijke woonwijken zitten.

Er zijn dan ook wijken zoals “China Town” waar mensen niet eens fatsoenlijk Engels kunnen praten omdat alles daar precies hetzelfde is als de echte China.

5) Hispanics, immigratie vanaf 1970 vanuit Latijns-Amerika

Een bevolkingsgroep die eerst in de jaren 60 veel aandacht kreeg, hoewel een deel ervan al generaties op het grondgebied woont, wordt gevormd door de Spaanstalige Amerikanen (Hispanics); Mexicaanse Amerikanen, Portoricanen, Cubanen en andere kleinere groepen zoals Haïten.

Het merendeel, met uitzondering van de meeste Cubanen, heeft lage opleidingen of zelfs helemaal niet geschoold. Is daarom in de slecht betaalde beroepen te vinden, terwijl ze ook in vele opzichten een tweederangs positie innemen.

Ze wonen veelal in speciale wijken (barrios) en houden vast aan hen eigen gewoonten. In bijna de helft van de gezinnen is Spaans de voertaal. De tienduizenden Cubanen die in 1980 hun land mochten verlaten en naar de Verenigde Staten kwamen (en daar de Marielitos, bootvluchtelingen, worden genoemd) komen wat hun opleiding en sociale status daarom veel overeen met de andere Spaanstalige Amerikanen. De Hispanics vromen met 26,8 miljoen mensen 10% van de bevolking.

Moderne immigratie (van nu)

Met als voorbeeld New York
Iedere week komen tot 2500 immigranten aan op de Kennedy Airport. En een kleine 100.000 nieuwkomers, om het even of door lucht, over zee of met de auto komen, per jaar New York aan als hun eindbestemming.

Dat is één zesde van alle illegale immigranten die jaarlijks naar de Verenigde Staten komen.
De instroom is groter dan in enig decennium sinds 1900-1910.
Deze nieuwe immigranten komen met dezelfde reden als hun voorgangers op Ellis Island: om te ontsnappen aan de onderdrukking, om een beter laven voor henzelf en hun kinderen te krijgen.
Maar zij komen uit andere delen van de wereld, met andere etnische en culturele achtergronden.

Waar Ellis Island hoofdzakelijk Europeanen verwelkomde, ontvangt Kennedy Vliegveld zijn nieuwkomers hoofdzakelijk uit Azië, de Cariben en Latijns Amerika. De Dominicaanse Republiek voert de lijst aan met 18.000 immigranten in 1998, gevolgd door Jamaica, China, Haïti en Guyana. De top toen wordt aangevuld met India, Zuid-Korea, Colombia, de Filippijnen en Ecuador.

Een dergelijk 150 andere landen sturen ieder tussen de 2 en de 2000 immigranten en maken New York tot de wereld in een notendop.

Overzicht samenstelling van afkomst migranten in de periode 1820 – 1990

Duitsland 3% / 7.047.000
Italië 10% / 5.333.000
Groot-Brittannië 9% / 5.064.000
Oostenrijk/Hongarije 8% / 4.322.000
Canada 8% / 4.290.000
Ierland 7% / 4.077.000
Rusland 6% / 3.433.000
Mexico 5% / 2.802.000
Caribische gebied 5% / 2.520.000
Zweden 2% / 1.281.000
Overigen 27% / 14.259.000

Deelvraag 4: wat zijn de voordelen?

Naar Amerika immigreren heeft ook zijn voordelen. We zetten zoveel mogelijk voordelen op een rijtje met de bijbehorende uitleg. Dus de voordelen waarom de mensen naar de Verenigde Staten wilden immigreren. De pullfactoren worden hier dus alleen maar besproken. Immers, als iets een voordeel is wordt je daar naar toe getrokken. Geduwd in die richting.

ALLEREERST een beetje geschiedenis:
? industrialisatie in 19de eeuw
De industrie is goed op gang gekomen in de VS, dit betekende dus meer werk en een moderne samenleving.
? bereikbaarheid was verbeterd
De Verenigde Staten werd beter bereikbaar, via o.a. stoomschepen i.p.v. zeilschepen die meestal in eeuwigheid hadden geduurd doordat er soms dagen van windstilheid waren. De reisduur daalde hierdoor.
? reclame
Er waren reclame van spoorwegmaatschappijen => immigranten betekende geld en ze konden aan hen het land naast de spoorweg verkopen.
En reclame van de deelstaten van de regering => hoe meer inwoners, hoe meer belastinginkomsten en hoe meer afgevaardigden voor het congres.

Maar dit was dus geschiedenis.
De voordelen van eerst gelden nog steeds, maar er zijn nog meer bijgekomen. Deze hebben onder andere ook wel al een beetje meegespeeld in het verleden…

Voordelen voor Amerika

- meer welvaart
Immigranten die laaggeschoold zijn en die naar de Verenigde Staten immigreren zijn goedkope en goeie arbeidskrachten. Ze waren dus meer dan welkom.
- immigratie maakt rijken rijker
De voordelen van immigratie zijn vooral voor de hoogopgeleiden en werkgevers. Door migratie dalen de lonen voor laagopgeleiden waardoor producten goedkoper worden. De lonen van hoogopgeleiden blijken juist te stijgen. Werkgevers profiteren van migranten, omdat kapitaal wordt beter door de instroom aan arbeid.

Voor de immigranten

- beter werk
De Verenigde Staten is een welvarend land. Mensen hebben een beeld van Amerika die zegt dat Amerika ‘rijk’ is. Zij willen dus naar Amerika gaan met het gedachte daar goed werk te vinden.
- vrijheid van godsdienst
We nemen een voorbeeld… bijvoorbeeld de jodenvervolging. Zoals ook eerder vermeld in dit werkstuk. Dat gaan we meer over vertellen. Mensen moeten stiekem hun geloof uiten in stiekeme vergaderingen etc om te verkomen dat ze gepakt werden. Als een land zoals de Verenigde Staten dat niet heeft waar mensen elk godsdienst maar kunnen uitoefenen die ze maar kunnen, gaan ze daar natuurlijk heen.
- Familie/ gezin
Een voordeel die we al hebben genoemd is beter werk. Maar een ‘arm’ gezin uit het buitenland heeft niet genoeg geld om met het HELE gezin te gaan. Daarom zal in de eerste instantie de man/ vader gaan. Hij bouwt een leven hier op en als hij genoeg geld heeft kan hij zijn gezin/ familie over laten komen

Voordelen voor het land van herkomst

- welvaart kan stijgen
Als mensen die naar de Verenigde Staten gaan en hun familie achterlaat, is er grote kans dat de immigranten geld naar hun familie sturen. Hierdoor heeft de familie meer geld om te gaan uitgeven. De uitgaven stijgt, waardoor de productiviteit kan stijgen en waardoor de welvaart kan stijgen.
- afname armoede
Hangt een beetje samen met de bovenstaande. De armoede van familieleden van immigranten die achtergebleven zijn stijgt dus een beetje omdat ze steun krijgen van de familieleden van de Verenigde Staten.

Dus waarom Amerika?
Voor veel mensen was Amerika het land waar:

- Je vrijheid van godsdienst had
- Betere verdeling van politieke rechten had
- Beschikbaarheid had van grond, zodat je je eigen baas kon worden
- Zo een baan had, want er was immers werk genoeg
- Waar een overvloed aan landbouwproducten was.
- Geen hongerdood was (zoals veel Ieren hadden rond de jaren 1845 vanwege de mislukte aardappeloogst in heel Europa)
- Waar de prijzen voor tarwe, gerst en rogge niet zo hoog waren (zoals in Europa, ook vanwege mislukte aardappeloogst)
- Waar lonen aanzienlijk hoger waren dan in het vroegere land
- Amerika bood rooskleurige economische vooruitzichten

Dit waren dus enkele voordelen. Er zijn er natuurlijk veel meer. Maar in grote lijnen hangen ze allemaal samen met de voordelen die we hier hebben genoemd.

Deelvraag 5: Wat zijn de nadelen?

Naast de voordelen hebben we natuurlijk ook de nadelen. Ook hier zetten we alles even op een rijtje met de bijbehorende uitleg.

Ook hier passen we eerst geschiedenis toe vóór 1900:
± 1840: De Ieren die zich immigreerden kregen de smerige baantjes.
± 1870: De chinezen pikten de baantjes in de Amerikanen. Dit omdat zij goedkoper betaald konden worden
± 1900: De ‘New immigrants’ deden hetzelfde bij de chinezen… baantjes inpikken.

Toen de immigratie te veel werd kwamen er strengere eisen voor de immigranten
>>> Gezondheid moest goed zijn. Deze goedkeuring nam plaats op Ellis Island, vóór de Amerikaanse kust.

Ook het gevolg hiervan was: discriminatie door de WASP.
Overheid greep in door een wet in te voeren (zie deelvraag 2) die de immigratie van chinezen verbood (de “exclusion act”)

Nadelen voor Amerika

- ophopingen (Mozaïek)
met ophopingen bedoelen we dat de immigranten zich eerst werk vinden en daarna hun oude leventje weer oppakken; zelfde beroep, zelfde taal, etnische groepen gaan bij elkaar wonen in dezelfde wijken. Ze zoeken dus de landgenoten op en gaan bijvoorbeeld in Little Italy en China Town(=voorbeelden van wijken met etnische minderheden in de Verenigde Staten) wonen.
- bevolking neemt niet af
als een land last heeft van babyboomers, dan heeft het als gevolg ook last van vergrijzing. Bevolking kan moeilijk afnemen als er steeds maar immigranten blijven stromen. Ook een probleem voor de Verenigde Staten.

Nadelen voor de immigranten

Dit is moeilijker te beantwoorden, tevens ze gaan naar de Verenigde Staten om er beter van te worden…
- alleen maar de lage baantjes
baantjes die ze alleen maar geven omdat ze weten dat het immigranten zijn en dat ze niet anders weten of het is goed geld. Ze maken dus misbruikt van de mensen die voor het eerst naar de Verenigde Staten komen. Ze geven hun baantjes die niemand anders wil geven.
- moeten hun familieleden achterlaten
hoewel ze naar een ander land moeten die het beter heeft, moeten ze toch aantal familieleden achterlaten. En omdat ze niet weten wanneer ze hun kunnen ophalen of in ieder geval opzoeken weten ze ook niet hoelang het nog duurt om te terug te zien.

Nadelen voor het land van herkomst

- Braindrain
Als de hoogopgeleide mensen weggaan van hun land van herkomst verliezen ze hun kans om een beter economie. Want de hoogopgeleide mensen moeten er immers voor zorgen dat de economie op gang moet komen. De hoogopgeleide mensen zien de toekomst er niet van in om in een land te blijven werken en heel slecht betaald krijgen als ze naar de Verenigde Staten kunnen gaan en een beter beloning kan krijgen voor hun vaardigheden.

Hoofdvraag: welke gevolgen had de immigratie van de Verenigde Staten van toen en nu?

Er waren veel gevolgen met betrekking tot de immigratie in de Verenigde Staten. We werken ze weer net als al een paar keer te zien is geweest in dit werkstuk uit.

Grote bloei door industrialisatie:

In het begin:
De Verenigde Staten was eerst een jong en nog niet zo goed op gang gekomen land. De kolonisten die zich al een paar jaar in het land heeft gevestigd hadden arbeiders nodig want de industrialisatie begon zich op te zetten. Daarom kwam er promotie en mond op mond reclame op gang. Er waren veel mensen nodig, en omdat de Verenigde Staten een beroemde imago had en de “the American Dream” nog altijd bij iedereen in het achterhoofd zat kwamen steeds meer en meer mensen.

Het gevolg:
De industrialisatie bloeide op, er waren veel arbeiders en de Verenigde Staten werd langzaam maar zeker een welvarend land. In de 19de eeuw zou het bevolkingsaantal een spectaculaire groei te zien geven. Telde het grondgebied in 18de eeuw ca. 5 miljoen zoals hierboven al is beschreven, aan het eind van de eeuw bood de plaats voor 75 miljoen mensen, die wat hun etnische achtergrond betrof, een aanzienlijk gevarieerder beeld opleverden dan de oude kolonisatie omgeving.

Werkeloosheid na de industrialisatie:
Na de groei omtrent de eerste grote immigratie begonnen er steeds meer problemen op te komen. Zoals werkeloosheid. Omdat er na de eerste immigratie de 2de golf kwam rond 1900, kregen die de slecht geschoolde baantjes. Hierdoor kwam er een grote explosie van werkeloosheid bij de oorspronkelijke immigranten.

Woede en discriminatie
Door dat werkeloosheid kregen de mensen argwaan, en dachten dat die immigranten hun baantjes inpikken en dat ze maar terug gaan naar hun land van herkomst. Hierdoor kwamen er vele discrimerende groepen, met name de WASP (White Anglo Saxon Protestant). Dus iedereen die niet wit was, niet engels-saksisch en niet protestants kregen veel te verduren. Maar dat loste nog steeds de werkeloosheid niet op. Want werknemers konden het niet zo veel schelen als mensen maar goedkoop waren. En ook zorgde dit er ook een beetje voor dat de bevolking niet samen gingen smelten en niet met elkaar omgingen. Dus een mozaïek werden van verschillende groepen en etnische minderheden

Samenstelling veranderde:
Wat natuurlijk logisch was want nadat over de hele wereld bekent was dat de Verenigde Staten HET land was kwamen er allemaal verschillende soorten mensen met verschillende culturen na de 1ste en 2de golf. Wat we natuurlijk uitgebreid hebben besproken in dit werkstuk in de vorige paragraven.

Conflicten met de gedwongen immigratie
En immigratie die gedwongen was maar die we natuurlijk niet mogen vergeten was de slaven. Na de afschaffing van de slavenarbeid kwam voor de slaven nog een ander probleem opzetten. De segregatie. Dit was het apart zetten van blanken en zwarten. Aparte toiletten, winkels, openbaar vervoer, recreatie gebieden etc. In het gesegregeerde Zuiden van Amerika kwamen in die tijd ook langzaam maar zeker stemmen op die riepen om de afschaffing van de segregatie van zwarten en blanken. In 1954 werd met de Brown v. Board of Education Topeka beslissing de segregatie van scholen bij wet afgeschaft, maar er veranderde in de praktijk vaak weinig. Andere delen van de samenleving bleven ook bij wet gesegregeerd.
In 1955 gebeurden er ook een paar opmerkelijke dingen op dit gebied. Rosa Parks, een zwarte vrouw, weigerde haar plaats in een bus aan een blanke af te staan en werd hierom gearresteerd. Martin Luther King Jr. nam de zaak voor de NAACP in handen en organiseerde een boycot van het bussysteem. Gedurende 381 dagen weigerden alle zwarten in het gebied om de bus te nemen, waardoor men grote verliezen leed.

Het bleek een overwinning voor King en de NAACP, want de bussen werden gedesegregeerd. Door de grote publiciteit rondom de zaak begonnen zwarten in alle delen van het land op een vredelievende manier te protesteren voor hun vrijheden. Er werden "sit-ins" georganiseerd, waarbij zwarten op plekken die alleen voor blanken waren kwamen en zo de Jim Crow wetten negeerden.
Er werden meer varianten van de sit-in ontwikkeld, waarbij steeds een ander deel van de gesegregeerde maatschappij van het Zuiden van Amerika werd aangevallen. Hierbij werd tegen de zwarte protestanten vaak grof geweld gebruikt om ze tegen te houden, maar zulk geweld leek ze alleen maar aan te moedigen tot meer protesten. In 1963 werd er een grote protestmars in Washington, DC gehouden om op federaal niveau wetgeving af te dwingen. Ruim 200.000 mensen riepen de leiders van het land op om segregatie bij wet te verbieden.
Dit had effect. Hoewel er maandenlang gedebatteerd werd en er van alle kanten tegenwerking plaatshad, werd de VS bij wet gedesegregeerd. In 1964 werd de Civil Rights Act in de hele VS van kracht, die zwarten eindelijk op vele gebieden gelijke rechten gaf.
Toch leek midden jaren '60 alle protesten ten spijt er in de praktijk weinig veranderd te zijn, en er kwam ook een radicale, gewelddadigere zwarte beweging op gang. Dit leidde tussen 1964 en 1968 tot rellen en directe confrontaties tussen blank en zwart maar voegde weinig toe aan de al door de zwarten behaalde winst. Eind jaren '60 was de segregatie in het Zuiden wettelijk beëindigd en kon de langzamere segregatie in de praktijk ook op gang komen.
Gevolgen van de immigratie omtrent de spreiding en ontwikkeling
De bevolkingsspreiding is uiterst ongelijk door o.a. de verschillende groepen. Alaska en de droge gebieden in het westen hebben een bevolkingsdichtheid van minder dan 10 inwoners per km2, terwijl het oosten, de gebieden om de Grote Meren en delen van Texas en Californië een zeer hoge bevolkingsdichtheid hebben. De aantrekkingskracht van de staten in het zuiden (de sunshine belt) ligt in het klimaat (veel gepensioneerden vestigden zich er) en in de economische opbloei die deze staten in de jaren zeventig en tachtig kenden (vestiging van technisch zeer geavanceerde bedrijven).
Ca. 76% van de bevolking woont in een stedelijk gebied (dwz. een plaats van 2500 inwoners of meer). Californië en sommige noordoostelijke staten hebben de grootste verstedelijking. Relatief het minst verstedelijkt zijn de zuidelijke staten.
De al jaren bestaande opschuiving van het bevolkingszwaartepunt (center of population) van oost naar west heeft zich in de jaren tachtig voortgezet.
De gemiddelde jaarlijkse bevolkingsgroei bedroeg over de periode 1985–1995 0, 9%. Het geboortecijfer bedroeg in 1995 15‰; het sterftecijfer 9‰. De levensverwachting bij geboorte bedroeg in 1995 73 jaar voor blanke mannen, 67,5 jaar voor zwarte en gekleurde mannen, 79 jaar voor blanke vrouwen en 75 jaar voor zwarte en gekleurde vrouwen.
Gevolgen en veranderingen omtrent de religie
Na de Vrijheidsoorlog werd de godsdienstvrijheid in de grondwet opgenomen en een volledige scheiding van kerk en staat doorgevoerd (1791). Ca. 30% van de bevolking is protestant. Het protestantisme is sterk gepolariseerd met als extremen fundamentalisme en liberalisme (vrijzinnigheid). Er is een grote verscheidenheid van christelijke denominaties (meer dan 250 kerken, geloofsgemeenschappen en religieuze groeperingen), deels ontstaan door immigratie en sociale verschillen, deels door activiteiten van predikers, waardoor verschillende opwekkingsbewegingen ontstonden. De voornaamste kerktypen zijn: baptisten, methodisten, lutheranen, pinkstergemeenten, Heiligen der laatste dagen, presbyterianen en hervormden, anglicanen (episcopaalse kerk) en churches of Christ. Tot de kleinere kerkgenootschappen behoren o.a. de (zevendedag)adventisten, Christian Science, Broederenkerk, Jehova's getuigen, Quakers, Leger des Heils, unitarische kerken. In de jaren zeventig kwamen verschillende anti-institutionele bewegingen als Youth for Christ en Jesus people sterk in de belangstelling; in de jaren tachtig werd in steeds toenemende mate door kerken van uiterst fundamentalistische signatuur geëvangeliseerd via de televisie (de electronic church). Tot de Rooms-Katholieke Kerk behoort ca. 26% van de bevolking. Er zijn 32 aartsbisdommen met in totaal 138 bisdommen. Ca. 2,6% van de bevolking is joods. Naast de groepering van de orthodoxe joden kent de joodse gemeenschap van de Verenigde Staten twee van het traditionele orthodoxe jodendom afwijkende richtingen nl. die van het reformjodendom en die van het conservative judaism. Boeddhisten, islamieten en hindoes vormen kleine minderheden.
De gevolgen omtrent de taal
Het overgrote deel van de bevolking heeft het Engels als moedertaal, maar er worden diverse andere Europese en niet-Europese talen gesproken. In de grote steden treft men groeperingen aan die vaak vele generaties lang de taal van herkomst hebben behouden (vaak ook hebben zij een krant in de eigen taal). In gedeelten van Louisiana wordt een Frans dialect gesproken en sommige Frans-Canadezen in New England hebben eveneens de taal van hun buren in Canada behouden. De Portoricanen en tal van personen van Spaanse afkomst spreken Spaans. De Eskimo's in Alaska hebben hun eigen taal; op Hawaii wordt nog een Polynesische taal gesproken.
De blijvende gevolgen tot nu
Er is nog een paar dingen overgebleven van de immigratie golven van vroeger. Het meest is nog te zien aan de aantal regels om het land binnen te komen. Het wordt steeds moeilijk om te immigreren naar de Verenigde Staten. Je moet vele regels doornemen (zie deelvraag 2) en vele dingen aanvragen en het proces kan lang duren. Dit om ervoor te zorgen er niet dezelfde dingen gebeuren als vroeger want er is al heel mensen in de Verenigde Staten en de bevolkingsaantal blijft nog steeds groeien door de geboortecijfer en nog steeds door de vele immigranten die het land binnenkomen.

REACTIES

M.

M.

heel interessant, deze heb ik voor mijn plezier gelezen als docent in opleiding!

10 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.