Doe mee met Markteffect's studiekeuze-onderzoek
Maakt niet uit of je je studie al gekozen hebt. Win één van de 200 (!) cadeaubonnen van €25

Meedoen

Het imago van de gemeente Renkum

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 1199 woorden
  • 21 mei 2003
  • 18 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
18 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Check check, dubbelcheck!

Heb jij tweestapsverificatie al ingesteld op je accounts? Tweestapsverificatie is jouw tweede slot op de deur 🔐. Met tweestapsverificatie heb je 99,9 procent minder kans dat je account gehackt wordt. Check hoe jij je accounts beter kunt beveiligen!

Meer informatie
Inleiding In dit werkstuk ga ik het imago van gemeente Renkum onderzoeken. Ik heb dit onderwerp gekozen omdat ik bij de begrippen in het boekje regionale beeldvorming keek en mijn oog viel op het woordje imago en het moest gaan over je omgeving, dus dit leek me wel passend. Ik vind zelf het imago van de gemeente Renkum negatief en daarom wilde ik onderzoeken hoe andere mensen hier over denken. Mijn hoofdvraag is: wat is het imago van gemeente Renkum? Mijn deelvragen zijn: - Wat is volgens de inwoners van gemeente Renkum het imago van de gemeente? - Wat zou er volgens de inwoners van gemeente Renkum verbeterd moeten worden in de gemeente. - Wat is volgens mensen die buiten gemeente Renkum wonen het imago van de gemeente? - Wat doet de gemeente om het imago van de gemeente positief te houden of positief te krijgen? Ik ga in mijn werkstuk interviews houden, een enquête en ik maak gebruik van Internet en boeken. Ik ga alle gegevens verwerken in tabellen en grafieken en in mijn teksten. Ik verwacht dat de mensen zullen zeggen dat gemeente Renkum heel erg groen is, dus veel natuur kent maar ook dat de wegen slecht zijn en dat er weinig aandacht is voor sportgelegenheden, dus erg gaat te weinig geld naar sport accommodaties. Deelvraag 1
Wat is volgens de inwoners van gemeente Renkum het imago van de gemeente?
Ik heb hierbij een onderzoekje gedaan. Ik heb een enquête gehouden in Renkum, Heelsum en Oosterbeek. Hieronder staan de gegevens die ik heb verzameld. Welk imago past er volgens de inwoners van gemeente Renkum het best bij de gemeente? Ik heb hierbij de mensen laten kiezen tussen: positief, negatief, geen mening en tussen positief en negatief in neutraal. Ik heb deze enquête huis aan huis verspreid en gevraagd of ze deze de volgende dag om een bepaalde tijd in een bijgeleverd plastic zakje buiten aan de deus klink wilde hangen. Ik heb deze enquête in 60 brievenbussen geschoven en de volgende dag hingen er 52 weer buiten. Bij ieder dorpje in de gemeente heb ik 10 enquêtes formulieren in de brievenbussen geschoven. Hier onder zijn de resultaten zichtbaar. in Heelsum zijn er 8 inwoners die de enquête hebben teruggegeven, in Renkum 10, in Oosterbeek 6, in heveadorp 9, in Doorwerth 10 en in Wolfheze zijn er 9 teruggekomen

Aantal enquêtes teruggekomen positief negatief neutraal
Renkum 10 7 2 1
Heelsum 8 6 0 2
Oosterbeek 6 5 1 0
heveadorp 9 6 0 3
wolfheze 9 8 0 1
Doorwerth 10 6 3 1
totaal 52 38 6 8
Er zijn dus 38 mensen in de gemeente Renkum die het imago positief vinden. Er zijn 6 mensen die het imago negatief vinden
En er zijn 8 mensen die zeggen dat het imago neutraal is dus tussen positief en negatief in. Deelvraag 2
Wat zou er volgens de inwoners van gemeente Renkum verbeterd moeten worden in de gemeente.
Hier antwoorden de inwoners heel verschillend maar ik heb het in categorieën verdeeld zodat dit duidelijker wordt en overzichtelijker. Dit zijn 5 categorieën, namelijk: - natuur - speelgelegenheden (speelveldjes) - winkels - huizen - recreatiemogelijkheden
totaal natuur Speelgelegenheden voor kinderen winkels huizen Recreatie mogelijkheden

Renkum 10 4 2 1 0 3
Heelsum 8 3 1 3 0 1
Oosterbeek 6 2 0 1 1 2
Heveadorp 9 2 2 1 2 2
wolfheze 9 1 1 4 2 1
Doorwerth 10 2 1 3 2 2
totaal 52 14 7 13 7 11
Er zijn 14 mensen in de gemeente die vinden dat er meer natuur moet komen om het imago te verbeteren. Er zijn 7 mensen die vinden dat er meer speelgelegenheden moeten komen om het imago te verbeteren
Er zijn 13 mensen die vinden dat er meer winkels moeten komen om het imago te verbeteren. Er zijn 7 mensen die vinden dat er meer koopwoningen en huurwoningen moeten komen. En er zijn 11 mensen die vinden dat er meer recreatie mogelijkheden moeten komen zoals zwembaden, sportvelden en sporthallen. Deelvraag 3
Wat is volgens de mensen die buiten gemeente Renkum wonen het imago van de gemeente.
Ik heb hierbij 20 mensen geïnterviewd. Ik heb mensen in Ede geïnterviewd. Ik heb hun antwoorden weer verdeeld in categorieën. Dezelfde als bij deelvraag 2

totaal positief negatief neutraal
Ede 20 11 7 2
Er zijn dus 11 mensen die vinden dat gemeente Renkum een positief imago heeft. Er zijn 7 mensen die vinden dat gemeente Renkum een negatief imago heeft. En er zijn 2 mensen die vinden dat gemeente Renkum niet bijzonder is, gewoon ongeveer hetzelfde als Ede. Ik heb ook door gevraagd waarom ze het positief of negatief vonden en hier kwam het volgende uit, ik heb het weer ingedeeld in verschillende categorieën - natuur - criminele buurten - goede wegen
totaal natuur Criminele buurten Goede wegen
Positief omdat: 11 9 2
Negatief omdat: 7 2 4 1 Deelvraag 4
Wat doet gemeente Renkum om het imago positief te houden of positief te krijgen.
Ik heb informatie gezocht op de internet site en ik heb gemeente Renkum gemaild, ik heb hier informatie van terug gekregen. Uit de informatie heb ik kunnen halen dat de gemeente probeert de natuur te behouden en probeert meer natuur te creëren. Verder proberen ze de wegen te verbeteren als dat nodig is en andere soorten infrastructuur te creëren of te verbeteren. Ze proberen meer winkels te creëren of winkels bij elkaar te zetten dus in een winkel straat proberen te krijgen. En ook meer soorten dezelfde winkels in een zelfde buurt proberen te zetten. De gemeente gaat binnenkort beginnen met een programma om meer recreatie mogelijkheden te creëren, er is mij niet duidelijk geworden welke soort recreatie ze bedoelen, dit stond namelijk niet op de site en niet in de mail dus waarschijnlijk willen ze dit niet aan iedereen zomaar vertellen. Conclusie Ik kan tot de conclusie komen dat gemeente Renkum een positief imago heeft niet alleen in de gemeente zelf maar ook mensen buiten gemeente Renkum vinden dat gemeente Renkum een positief imago heeft. Dit kan ik doen omdat ik mensen in gemeente Renkum zelf heb geënquêteerd en omdat ik mensen buiten gemeente Renkum heb geïnterviewd. De mensen in gemeente Renkum zelf waren zeer positief er waren 38 van de 52 mensen die gemeente Renkum erg positief vonden. Buiten gemeente Renkum waren de mensen ook zeer positief want daar waren er 11 van de 20 die gemeente Renkum erg positief vonden. Bij elkaar opgeteld vonden 49 van de 72 mensen dat gemeente Renkum een positief imago heeft, dat is dus 68.1% meer dan de helft. Mensen vonden dat er wel veel kon verbeteren in de gemeente, zoals meer winkels en meer natuur, maar hierin verschilde de antwoorden heel sterk.
Eigen mening Ik vond dit werkstuk leuk om te maken want ik kon mijn ei kwijt. Ik vind het namelijk erg leuk om zelf mensen te enquêteren en te interviewen. Ik vond het jammer dat bij de enquête dat er zo weinig mensen waren die de enquête terug gaven maar ja ze moeten er wel tijd voor hebben en dat heeft natuurlijk ook niet iedereen. Ik vond het verwerken van de enquête erg makkelijk, want er waren veel antwoorden die op elkaar leken en zo kon ik het dus makkelijk indelen. Ik vond de uitslag erg verrassend want ik had verwacht dat mensen vonden dat gemeente Renkum een negatief imago heeft, omdat er veel vernielingen en dergelijke plaatsvinden en omdat er veel drempels zijn en de natuur gaat ook steeds weer een beetje weg. Maar de mensen vonden dit anders en dat vond ik dus verwonderlijk. Malou Bronvermelding Internet sites en e-mail: www.gemeenterenkum.nl
www.renkum.nl
via deze sites kon je een e-mail verzenden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.