Jongens gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Criminaliteit in Nederland

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 5e klas havo | 1780 woorden
  • 16 april 2002
  • 169 keer beoordeeld
Cijfer 6.4
169 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij een maatschappelijke studie?

Misschien is een studie Sociologie of Antropologie dan wel iets voor jou! Bij beide opleidingen ga je aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken. Wil jij erachter komen welke bachelor bij jou past? Kom in maart proefstuderen aan de VU.

Meer informatie
Inleiding:
Nederland is de afgelopen decennia een stuk crimineler geworden. Driekwart van alle gepleegde misdrijven zijn diefstallen. Dit delict bepaalt in feite de hele trend. Volgens de in 1993 uitgevoerde Enquête Rechtsbescherming en veiligheid van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) werden er in Nederland 149 diefstallen per 1.000 inwoners van 15 jaar en ouder gepleegd. In totaal ging het om circa 1.8 miljoen diefstallen.
Nog indrukwekkender getallen leveren de schattingen van de totale (geregistreerde en ongeregistreerde) criminaliteit op. Volgens de Enquête Slachtoffers Misdrijven van het CBS worden in ons land jaarlijks bijna 6,5 miljoen delicten gepleegd, waaronder 1,6 miljoen delicten tegen personen, 2,7 miljoen diefstallen, 1,9 miljoen vernielingen en 0,2 miljoen gevallen van doorrijden na aanrijding. Het aandeel van de geregistreerde geweldmisdrijven bedroeg in 1994 slechts 5% van het totaal. Toch is het aantal geweldmisdrijven de afgelopen 10 jaar met liefst 895 gegroeid. Terwijl de criminaliteit zich stabiliseerde, heeft zich dus wel een verzwaring ervan voorgedaan.


Hoofdstuk 1. Als ik kijk naar de boven gegeven informatie zal ik in deze praktische opdracht antwoord proberen te geven op de vraag of er een verband bestaat tussen het aantal misdaden in een regio en tussen een bevolkingsgroep Aan de hand van statistieken en feiten. Lettend op: - Misdrijven
- Etnische groepen
- Inkomen
- Leeftijd

Hoofdstuk 2. Is er een verband tussen de boven opgezochte statistieken?

Hoofdstuk 3. Wat is de opbouw van de allochtonen in Nederland?

Hoofdstuk 4. Hoe staat het met de misdaad in Nederland vergeleken met andere landen?

Hoofdstuk 5. Hoe zit het tussen allochtone en justitie?
Hoofdstuk 6. Wat zijn de oorzaken van criminaliteit bij etnische minderheden? En wat wordt er in de toekomst verwacht?

Hoofdstuk 1. Hoe zit het met de misdaad in verschillende delen van Nederland?
[plaatje0]

Misdrijven Aantal Misdrijven relatief
1996 1996

Utrecht 95.475 89
Noord-Holland 217.058 88
Flevoland 20.681 76
Limburg 77.289 68
Noord-Brabant 155.262 68

Zuid-Holland 223.920 67
Gelderland 122.081 65
Groningen 35.847 64
Overijssel 56.007 53
Zeeland 19.136 52
Drenthe 19.970 44
Friesland 22.739 37


Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien dat in
1. Utrecht
2. Noord-Holland
3. Flevoland
4. Limburg
5. Noord-Brabant
Relatief gezien de meeste misdaden voorkomen.
[plaatje1]

Allochtonen Aantal Allochtonen relatief
1996 1996

Noord-Holland 577.849 23.4
Zuid-Holland 725.080 21.8
Limburg 220.879 19.5
Utrecht 183.593 17.1
Flevoland 48.429 17.7
Zeeland 51.004 13.9
Noord-Brabant 305.561 13.3
Gelderland 237.466 12.7
Overijssel 132.252 12.5

Groningen 58.865 10.5
Drenthe 36.483 8.0
Friesland 44.234 7.2


Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien dat in
1. Noord-Holland
2. Zuid-Holland
3. Limburg
4. Utrecht
5. Flevoland
Relatief gezien de meeste Allochtonen (Personen geboren in buitenland + personen geboren in Nederland waarvan één ouder is geboren in het buitenland) wonen.

[plaatje2]

Niet-Nederlanders Aantal Niet-Nederlanders Procenten
1996 1996

Noord-Holland 182.977 7.4
Zuid-Holland 211.449 6.3
Limburg 56.620 5.0
Utrecht 1.426 4.8
Flevoland 10.646 3.9
Zeeland 14.400 3.9
Noord-Brabant 82.589 3.6

Gelderland 55.883 3.0
Overijssel 30.618 2.9
Groningen 11.471 2.1
Drenthe 7.436 1.6
Friesland 9.906 1.6


Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien dat in
1. Noord-Holland
2. Zuid-Holland
3. Limburg
4. Utrecht
5. Flevoland
Relatief gezien het meeste niet-Nederlanders wonen.

[plaatje3]Besteedbaar inkomen per inwoner

Utrecht 20.300
Noord-Holland 20.050
Zuid-Holland 19.650
Zeeland 19.000
Noord-Brabant 18.950
Limburg 18.900
Gelderland 18.750
Drenthe 18.450
Groningen 17.850
Overijssel 17.750
Flevoland 17.650
Friesland 17.400


Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien dat in
1. Utrecht 20.300

2. Noord-Holland 20.050
3. Zuid-Holland 19.650
4. Zeeland 19.000
5. Noord-Brabant 18.950
Het besteedbare inkomen per inwoner het hoogste is.

[plaatje4]

Personen onder de 20 jaar en boven de 64 in procenten


Zeeland 68.4
Flevoland 67.2
Friesland 66.5
Drenthe 64.3
Overijssel 64.2
Gelderland 61.8
Zuid-Holland 61.5
Groningen 59.1
Utrecht 59.1
Limburg 57.4
Noord-Brabant 57.4
Noord-Holland 57.1


Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien dat in
1. Noord-Holland
2. Noord-Brabant
3. Limburg
4. Utrecht
5. Groningen
Het percentage personen onder de 20 jaar en boven de 64 in procenten.

Statistieken + grafieken gevonden op “De Geo” een computer programma dat ik bij mijn atlas heb gekregen.

Hoofdstuk 2. Is er een verband tussen de boven opgezochte statistieken?

Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien dat in

1. Utrecht
2. Noord-Holland
3. Flevoland
4. Limburg
5. Noord-Brabant
Relatief gezien het meestal misdaden zijn.

Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien dat in
1. Noord-Holland
2. Zuid-Holland
3. Limburg
4. Utrecht
5. Flevoland
Relatief gezien de meeste Allochtonen (Personen geboren in buitenland + personen geboren in Nederland waarvan één ouder is geboren in het buitenland) wonen.

Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien dat in
1. Noord-Holland
2. Zuid-Holland
3. Limburg
4. Utrecht
5. Flevoland
Relatief gezien het meeste niet-Nederlanders wonen.

Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien dat in
1. Utrecht

2. Noord-Holland
3. Zuid-Holland
4. Zeeland
5. Noord-Brabant
Het besteedbare inkomen per inwoner het hoogste is.

Aan de hand van deze gegevens kunnen we zien dat in
1. Noord-Holland
2. Noord-Brabant
3. Limburg
4. Utrecht
5. Groningen
Het percentage personen onder de 20 jaar en boven de 64 in procenten het laagste is.

Als we de provincies vergelijken op deze punten:
· Waar relatief gezien de meeste misdaden voorkomen.
· Waar relatief gezien de meeste Allochtonen (Personen geboren in buitenland + personen geboren in Nederland waarvan één ouder is geboren in het buitenland) wonen.
· Waar relatief gezien het meeste niet-Nederlanders wonen.

· Waar het besteedbare inkomen per inwoner het hoogste is.
· Waar het percentage personen onder de 20 jaar en boven de 64 in procenten.

Zien we dat in de top 5 van de provincie lijst telkens Utrecht en Noord-Holland voorkomen. Ook komen Limburg en Noord-Brabant in 4 van de 5 lijsten voor.

Wat ik aan de hand van de statistieken kan zeggen is dat, er een verband is tussen het aantal misdaden, het aantal allochtonen, niet-Nederlanders, besteedbare inkomen en de leeftijd van mensen. Omdat van de 12 provincies er daarvan 4 telkens weer in minimaal 4 van de vergelijkingen voorkomen.

Wat ik kan zeggen over het verband tussen het aantal misdaden, het aantal allochtonen, niet-Nederlanders, besteedbare inkomen en de leeftijd van mensen, is dat het meeste aantal misdrijven gebeurt in een provincie waar relatief gezien veel mensen wonen tussen de leeftijd van 20 en 64 jaar. Waar relatief gezien veel allochtonen wonen. Waar relatief gezien veel niet-Nederlanders wonen en het besteedbare inkomen het hoogste is.

Hoofdstuk 3. Wat is de opbouw van de allochtonen in Nederland?

Voorbeeldgrafieken Allochtonen

[plaatje5]

Hoeveel allochtonen zijn er eigenlijk in Nederland? Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) telt Nederland meer dan 2.8 miljoen personen met een niet-Nederlandse achtergrond. Zeker 1 miljoen hiervan is afkomstig uit Europa of Amerika. Door hun Westerse culturele achtergrond kan deze groep allochtonen met mainstream marketing bereikt worden: etnomarketing is voor hen minder relevant.
De overige 1.8 miljoen mensen zijn de doelgroepen van etnomarketing. Het gaat om Turken, Marokkanen, Surinamers, Antillianen, Indo's, Afrikanen, Aziaten, Latino's en Molukkers.

Turken 299.665
Marokkanen 252.490
Surinamers 296.980
Antillianen 99.130
Indo's 406.947
Afrikanen 139.027
Aziaten 208.106
Latino's 87.593
Molukkers 45.000
Totaal 1.831.329
http://www.foquz.nl/allochtonen/allochtonen2.html

Hoofdstuk 4. Hoe staat het met de misdaad in Nederland vergeleken met andere landen?

Nederlandse criminaliteit in internationaal perspectief
Nederland was in 1990 koploper in de westerse wereld met 64 seksuele delicten per 100.000 inwoners. Dit blijkt uit cijfers van Eurostat. Andere landen die hoog scoorden waren Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. In Nederland is sinds begin jaren '90 sprake van een forse toename van het aantal behandelingen van ontuchtzaken door justitie. Tegelijkertijd daalde het aantal seksuele delicten in ons land naar 58,5 per 100.000 inwoners. Nederland blijkt niet bijzonder corrupt te zijn. Op de Corruption Index van Transparency International scoorde Nederland op een integriteitschaal van 1 tot 10 een 8,69. Dat cijfer was goed voor een negende plaats, achter zeven westerse landen en Singapore, die dus nog minder corrupt zijn. Indonesië komt als meest corrupte van 38 onderzochte landen uit de bus. Uit vergelijking van politie en slachtoffergegevens blijkt dat het aantal delicten dat nooit ter ore van de politie komt flink is gedaald. Het aantal delicten waarvan aangifte bij de politie is gedaan, steeg van 16% in 1980 tot 24% in 1992. De criminaliteitsstijging in deze periode was dan ook voor een deel het gevolg van een vollediger registratie, dat weer een uitvloeisel is van de toegenomen aandacht voor criminaliteit. Daardoor is bij de bevolking de bereidheid toegenomen om aangifte te doen en is bij de politie het registratiebeleid gewijzigd. Bovendien plukt de politie de vruchten van de automatisering. Ruim 65% van alle strafzaken komt voor rekening van de groep 15-34 jarigen. Aangezien deze leeftijdsgroep de komende jaren met 1 tot 1,5% per jaar zal afnemen, heeft alleen dat al een gunstige invloed op de criminaliteit.

http://www.foquz.nl/allochtonen/perspectief.html

Hoofdstuk 5. Hoe zit het tussen allochtone en justitie?
De allochtone factor, een heet hangijzer

Hoewel er nog altijd een taboe rust op het onderwerp, zijn de cijfers eenduidig. Bepaalde groepen allochtonen zijn oververtegenwoordigd onder de plegers van bepaalde delicten. Vooral onder Marokkanen is de situatie ernstig. Zowel het percentage jongens dat in aanraking komt met de politie als het percentage dat in gevangenissen verblijft, is onder Marokkanen vele malen hoger dan onder autochtonen. Tot voor kort relativeerden wetenschappers en politici de oververtegenwoordiging van de allochtonen door te wijzen op vooroordelen en discriminatie bij politie en justitie of op de minder gunstige maatschappelijke positie of afwijkende leeftijdsopbouw van allochtone groeperingen. De Integrale Veiligheidsrapportages van het ministerie van Binnenlandse Zaken geven een beeld van de criminaliteit onder 9 - 17 jarigen in de vier grote steden. Het percentage geregistreerde aangehouden verdachten was in 1988 onder Marokkaanse jongens zes keer en in 1992 vier keer zo hoog als onder hun autochtone leeftijdsgenoten. De onderzoekers waarschuwen echter dat het op basis van slechts enkele meetjaren niet mogelijk is gefundeerde uitspraken te doen over een trendmatige ontwikkeling in de tijd. Het overgrote deel van de strafbare feiten die de jongens plegen, betreft diefstal en inbraak. De daders van diefstal met geweld zijn vrijwel zonder uitzonderingen allochtoon en ook hier zijn de Marokkaanse jongens verreweg het actiefst. Wetenschappers zoeken naar verklaringen voor de relatief hoge criminaliteit onder allochtonen. De belangrijkste oorzaak voor de verschillen in criminaliteit tussen jongeren uit diverse etnische groepen ligt in de geringe sociale controle in Marokkaanse en Surinaamse gezinnen. De oververtegenwoordiging van allochtonen in de criminaliteitscijfers weerspiegelt zich in de cijfers over de gevangenisbevolking. Het aandeel van Surinamers, Antillianen, Turken en Marokkanen in de gedetineerdenpopulatie is bijna zeven keer zo groot als hun aandeel in de bevolking. Als we kijken naar het type delict dan wordt het beeld minder eenduidig. Het percentage gedetineerden dat vastzit wegens geweldsmisdrijven is onder autochtonen en de verschillende allochtone groepen ongeveer even groot

Hoofdstuk 6. Wat zijn de oorzaken van criminaliteit bij etnische minderheden? En wat wordt er in de toekomst verwacht?
Oorzaken van criminaliteit bij etnische minderheden:
Migratie: Deze jongeren komen uit een andere omgeving en vooral ook uit een andere cultuur.
De tegenstellingen tussen het ouderlijke milieu en de Nederlandse samenleving: De jongeren komen tussen twee verschillende culturen in te staan.
De oudere generatie: De oudere generatie biedt geen model meer, die de nieuwe generatie aanspreekt ( de jongeren kunnen moeilijk identificatie vinden bij de oudere generatie ).
Hierdoor vervallen veel etnische jongeren in het criminele circuit.
Wij vinden dat de meeste allochtone jongeren, die hier in Nederland wonen, worden naar onze mening 'matig' begeleid door hun directe omgeving en dus vooral de ouders!Deze jongeren worden meestal niet begrepen; niet door de ouders maar ook niet door hun omgeving ( vriendenkring ).Deze jongeren vertonen vergeleken bij de overige Nederlandse jeugd vaak een achterstand in het onderwijs, hun positie bij de arbeidsmarkt is dus zwak, de werkeloosheid is hoog.
Het culturele contrast tussen de migranten milieus enerzijds en de Nederlandse samenleving anderzijds zorgt voor opvoeding en gedragsproblemen.

De verwachtingen voor het jaar 2011 zijn:
Het aantal etnische minderheden zal toenemen,
Slechte positie arbeidsmarkt: hoge werkloosheid onder allochtone jongeren,
De tegenstelling tussen het ouderlijke milieu en de Nederlandse samenleving: integratie problemen.
Wij verwachten dat de criminaliteit onder allochtone jongeren onder deze omstandigheden alleen maar zal toenemen.

http://multatuli.ic.uva.nl/stellingen/oude.stellingen/

REACTIES

S.

S.

Eeej ik vin het een goed werktuk en moet zelf ook een werkstuk over criminaliteit maken, nu is mijn vraag waar je die grafieken vandaan hebt. Zou je mij de links door willen mailen?

Alvast bedankt

21 jaar geleden

M.

M.

Hoi SLEEP,
hoeist? wij hebben even een vraagje, want moeten ook een 'zeer goede' scriptie schrijven voor AK en wij vroegen ons af; waar haal je al die statistieken vandaan?!?!?!!
dank je,
DOEIII

milena en jennifer

21 jaar geleden

I.

I.

Heey goed verslag maar waar heb je alle info weg? Laat het me ff weten groetjes
ilse

21 jaar geleden

S.

S.

goed werkstuk.
ZOu je maybe kunnen zeggen wat voor cijfer je er voor had?

21 jaar geleden

H.

H.

Het werkstuk was zeer bruikbaar voor mij, thanks. Maar ik heb nog een vraagje..

- Hoe kom je aan de relatieve cijfers uit de tabellen??

Zou je me hierover aub terug kunnen mailen.

BVD,

Has

18 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.