Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Bijensterfte

Beoordeling 4.6
Foto van een scholier
 • Praktische opdracht door een scholier
 • 5e klas havo | 2472 woorden
 • 7 februari 2016
 • 7 keer beoordeeld
Cijfer 4.6
7 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie


Ik ben op dit onderwerp gekomen doordat ik een aflevering van de Keuringsdienst van Waarde. Daar zag ik wat de gevolgen waren als bijen zouden uitsterven. Dat heeft een indruk gemaakt waarmee ik nog preciezer wilde weten hoe het vooral in Nederland maar ook wereldwijd er aan toe gaat. Ik hoopte te bereiken met dit werkstuk dat ik en anderen zich realiseren wat een belangrijke rol bijen hebben in de wereldeconomie.

Hoofdvraag: Welke gevolgen heeft bijensterfte binnen enkele jaren?
Deelvragen:

 • Wat houd bijensterfte precies in?
 • Hoe vullen de menselijke en natuurlijke oorzaken elkaar aan?
 • Wat zijn de gevolgen in Nederland en op grote schaal in andere landen?

   

   


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud

Werkwijze. 4

Wat houdt bijensterfte precies in?. 5

Hoe vullen de menselijke en natuurlijke oorzaken elkaar aan?. 5

Wat zijn de gevolgen in Nederland en op grote schaal in andere landen?. 6

Conclusie. 8

Logboek. 9

Bronnenlijst 10

 

 

 

 

Werkwijze
Als eerste heb ik een hoofdvraag bedacht door middel van kijken op verschillende sites over het onderwerp zodat ik van te voren informatie had over het onderwerp. Daarna ging mij specificeren in de deelvragen.

 

Omdat ik nog antwoord wilde hebben op verschillende vragen heb ik een interview gedaan met John Bouwmeester die lid is van de bijenvereniging Brummen.
Dit interview heb ik verder verwerkt in de deelvraag ‘Wat zijn de gevolgen in Nederland en op grote schaal in andere landen?’
Daarna heb ik de film More than honey gekeken zodat ik een beeld had hoe de imkers in de verschillende werelddelen en landen te werk gaan. Verder heb ik veel sites gebruikt. Daarna heb ik alles verwerkt in het werkstuk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Wat houdt bijensterfte precies in?

De term Colony collapse disorder of ook wel bijenverdwijnziekte is voor het eerst gebruikt in 2006 toen er in o.a. de Verenigde Staten, Nederland en België ineens een grote bijensterfte ontstond.
Bijensterfte houdt in dat plotseling door verschillende oorzaken veel bijenvolken uitsterven.
Maar ook houdt het in, dat wij mensen te druk bezig zijn met winst maken en daardoor soms onbewust maar meestal bewust de bijen schaden.
Bijensterfte is ook pas werkelijk echt schadelijk wanneer het gaat over een grote groep bijen die plotseling met alle gevolgen van dien sterven. In volgende deelvragen zal ik uitleg geven van verschillende oorzaken en ook welke gevolgen deze kunnen hebben in Nederland als zowel wereldwijd.

 

Hoe vullen de menselijke en natuurlijke oorzaken elkaar aan?
De varroamijt (Latijnse naam varroa destructor)
Dit is een parasiet die alleen kan overleven van de broed van bijen. Hij plaatst zich op de buitenkant van bijen of andere insecten. Maar hoe komt hij dan bij deze broed? Het antwoord hierop is dat wanneer het sperma van de koningin in de cel geplaatst dan tussen het moment dat de werksters (vrouwelijke bijen) de cel dichtmaken de mijt de cel in gaat om eitjes te leggen. Deze komen binnen 6 tot 10 dagen uit. Deze mijten voeden zich dan met het hemolymfe van de bij of dar in de cel.
Hemolymfe is kortgezegd het bloed van insecten. Maar dit is niet hetzelfde als dat wij mensen hebben.
Duidelijke verschillen zijn:

 

 • Het bloed speelt bij bijen of insecten geen rol bij de ademhaling.
 • Het bevat geen hemoglobine dus is het bloed niet rood, maar kleurloos.
 • Het bloed van insecten is alleen voor het vervoer van voedingsstoffen en afvalstoffen.
   

De gevolgen van het opzuigen van de hemolymfe kunnen drastisch zijn voor nog niet volledig ontwikkelde bijen in de cel. Wanneer zij hier uitkomen, kan dat gevolgen hebben tot bijvoorbeeld misvormde vleugels of een korter achterlijf.
Hiervan kunnen de gevolgen de menigte betrekken oftewel het hele bijenvolk, die gaat ten onder doordat veel bijen verzwakt zijn en dus ook een kortere levensduur hebben doordat ze ofwel misvormd zijn of besmet zijn met de varroamijt.

Een oplossing zou kunnen zijn:
 

 • Insecticiden allen kan dit ook invloed hebben op de bijen zelf en lijden tot de dood hiervan
 • Oxaalzuur, mierenzuur, thymol, poedersuikerbehandeling en de darrenraad weghalen zijn allemaal mogelijkheden om van de mijt af te komen.
 • Natuurlijke selectie, alleen de sterkste bijen overleven.

Bijen in het wild die de varroamijt opkrijgen door in de kast te komen van niet wilde bijen kunnen de mijt wel opnemen omdat zij niet te maken hebben gehad met het bestrijdingsmiddel tegen de mijt. Hierdoor zijn de bijen sterker.


Pesticiden
Imidacloprid is een chemisch middel dat valt onder neonicotinoïden. Het wordt vooral gebruikt als bestrijding tegenover de plagen van slakken, schimmels, bladluizen, witte vliegen etc.
Het middel wordt gebruikt op o.a. appelbomen, tomaten en tabak. Dit wordt gespoten op de planten, die dit daarna opnemen en daarna nooit meer gespoten hoeft te worden over die plant, omdat er transport in een plant plaatsvindt, kan het ook terecht komen in het stuifmeel.
Dit neemt de bij mee.
Directe gevolgen zijn afhankelijk van factoren als de monocultuur bij de landbouw, dus waarbij 1 gewas verbouwt wordt en de aanwezigheid van de varroamijt. Maar wel is duidelijk dat dit middel invloed heeft op de kans dat een bij een varroamijt overleeft.
Het middel is voor bijen namelijk direct acuut toxisch dit is een term die de dodelijkheid aantoont.
Een oplossing voor dit probleem is van toepassing sinds 1 december 2013 door een besluit van de Europese Unie. Die heeft namelijk een verbod ingesteld met uitzondering van de tuinbouw.
 

Klimaatverandering
De parasieten zijn door klimaatverandering veranderd door de temperatuurstijging en hierdoor hebben de exotische soorten een betere kans dan het origineel.
Men wil klimaatverandering tegengaan door middel van het verminderen van broeikasgassen en uitlaatgas is er hier één van. Men gaat biobrandstoffen gebruiken deze produceren van gewassen als zonnebloem, koolzaad en soja.
Het probleem voor de bijen is dat het aantal gewassen te veel is in verhouding met de populatie van de bijen en deze kloof blijft groeien. Het gevolg hiervan is een stuifmeeltekort dat steeds groter wordt doordat men ook steeds meer van deze brandstoffen gaat gebruiken en de kloof tussen vraag en aanbod nog groter wordt.
Een oplossing zou kunnen komen van twee kanten. De bijensterfte aanpakken en de productie verminderen totdat de bijensterfte voor een deel reduceert.
 

Landbouw, verstedelijking en wegenaanleg
Hebben een grote invloed op de biodiversiteit. Bijen hebben verschillende soorten bloemen en planten nodig om aan nectar en stuifmeel te komen. Doordat men van bloeiende weilanden landbouwgebied, een stad of een weg aanlegt neemt de biodiversiteit af.
Een oplossing hiervoor is simpel gezegd zorg ervoor dat er dicht bij de bijenkast veel bloeiende weilanden zijn, het moet wel zijn dat er genoeg verschil zit in de soorten planten, dus niet dat er maar één soort plant groeit.

Wat zijn de gevolgen in Nederland en op grote schaal in andere landen?

Bij deze deelvraag heb ik een interview gedaan met John Bouwmeester van de bijenvereniging Brummen.

·Wat is het gevolg van een grote bijenvolkensterfte in één gebied?
Dan worden ter plekke geen planten bestoven door de bijen en zul je minder vruchten vinden en van mindere kwaliteit, scheve appels kromme peren. In China zijn streken waar mensen met een penseel bloesems bevruchten omdat er helemaal geen insecten meer leven.

·Zijn er plaatsen waar veel bijensterfte plaats vindt?
Soms treft het één imker, waar alle volken instorten en sterven. Het kan ook hele streken treffen, West-Europa heeft daar wel plaatselijk last van. Ook in Amerika gebeurt dit, ook bij grote imkers die wel 300 duizend volken hebben.

 • In de gebieden Eerbeek/Brummen/Zutphen, in welke sectoren raakt de bijensterfte deze gebieden het meest?
  In onze omgeving hebben we geen specifieke sectoren die afhankelijk van de honingbijen zijn, maar de wilde bijen en hommels vlinders en vele soorten wespen onder vinden nadelen van de eenzijdige landbouw en veeteelt. Zij veroorzaken monoculturen, dus geen gevarieerd voedsel aanbod voor insecten.

·Is er een kans dat bepaalde producten niet meer verkrijgbaar zijn wanneer de bijensterfte doorzet? En welke producten in de omgeving Eerbeek/Brummen/Zutphen?
Nee

·Gebruikt men in de gebieden Eerbeek/Brummen/Zutphen veel pesticiden en neonicotinoïden?
Er worden gewas beschermers gebruikt, bijvoorbeeld worden graslanden dood gespoten met rond up en maisakkers worden bespoten met rond up om kiemplantjes dood te spuiten zodat er alleen mais in leven blijft en geen last heeft van onkruiden. Aardappelvelden worden vaker bespoten tegen allerlei insecten en schimmels.

·Het is door onderzoek aangetoond dat neonicotinoïden en de varroamijt zorgen voor hoge sterfte onder bijen, wat zou een oplossing kunnen zijn om het gewas van de boeren te beschermen en dat een geen of nauwelijks bijensterfte is?
Een oplossing is een omslag in de manier hoe we met de aarde om gaan. Kleinschalig gaan verbouwen van een groter aantal gewassen. Dit bevorderd de diversiteit, proberen weer een natuurlijke balans te vinden. Gewas bescherming door het inzetten van insecten in plaats van vergif.

·Zou het mogelijk kunnen zijn dat er een verschil is tussen de bijensterfte in de stad en dorp? (Met betrekking op de bevolkingsdichtheid)
Mensen op zich vormen geen bedreiging voor insecten, je kunt wat beestjes met de vlakke hand dood slaan, maar dat zet geen zoden aan de dijk. Het menselijk gedrag, daar in tegen wel, het gemak waarmee men een spuitbus met vergif wordt gekocht en gebruikt. Een tuintje kun je schoffelen of wieden, dat is met de hand planten uit de grond trekken, en proberen een natuurlijke balans te creëren. Maar dan moet je wel de telefoon en computer uit zetten en zelf buiten aan de slag gaan. Want het is jou wereld die naar de koppen gaat.  

 

 

In Nederland
De kans dat producten helemaal niet meer verkrijgbaar zijn is uit te sluiten, omdat tegenwoordig hier veel onderzoek naar gedaan wordt dus een oplossing die het probleem deels oplost zal zeker komen.
Daarentegen betekend het wel dat er een afname komt van verkrijgbare producten als fruit, groenten, noten en zaden. Als hier een afname bijkomt, zullen we moeten gaan importeren van andere landen die hiervan nog genoeg bezitten of nog niet heftig getroffen zijn door de bijensterfte.
Maar ook zal het invloed hebben op de honingproductie in ons land, dit zullen we dan ook moeten importeren voor het grootste deel.

In de hele wereld
Wanneer er in de hele wereld het probleem dreigt over honing en fruit, zal men een akkoord over import en export moeten maken dat zullen in de toekomst samen met de wetenschap de enige oplossingen zijn.
In Amerika worden bijenvolken vooral gebruikt voor de amandelen. Wanneer deze industrie wegvalt heef dat grote gevolgen voor de wereldeconomie in amandelen. Dat komt doordat Amerika één van de grootste fabrikanten van amandelen is van de wereld.
In China is er een gebied dat eerst werd geteisterd door insectenplagen men heeft hier zo veel insecticiden gebruikt dat de totale bijenbevolking uitgestorven is. Als gevolg hiervan moet men hier zelf van planten stuifmeel afhalen en dit dan op planten doen.
De gevolgen op zich lijken nog niet echt dichtbij te komen, maar wanneer je er over nadenkt wat er eigenlijk in je handcrème, douchegel of parfum zit dan komt het akelig dichtbij. Als namelijk deze sterfte doorzet dan kan je bijvoorbeeld geen amandelhandcrème meer krijgen.

 

Conclusie

De uitspraak van Einstein klopt niet volledig, want de bijensterfte is al begonnen en dat is al sinds 2000 en nu 16 jaar later leven wij allemaal nog.
Een reden hiervoor zou kunnen zijn dat in de tijd dat hij leefde men geen andere mogelijkheden tot bestuiving had als nu en bovendien is de wetenschap nog een stuk verder dan toen. Daarentegen is het wel zo dat als men nu niet op tijd ingrijpt dat het kan lijden tot grote problemen in de wereld, want het mag wel zijn dat wij verder met de wetenschap zijn, we zijn nog steeds wel erg afhankelijk van de bijen.

·Deelvraag 1: Wat houdt bijensterfte precies in?
Bijensterfte is dus een kortgezegd een grote sterfte onder bijenvolken die invloed heeft op de wereldeconomie.

·Deelvraag 2: Hoe vullen de menselijke en natuurlijke oorzaken elkaar aan?
De menselijke en natuurlijke oorzaken spelen eigenlijk op elkaar in. Wanneer de ene oorzaak de bij verzwakt dan slaat een parasiet toen en maakt een eind aan het bijenvolk.
Maar ook verstedelijking, de aanleg van wegen en de monoculturen hebben grote invloed. Men moet minder aan de winst denken die hun gewassen kunnen opleveren en meer aan de toekomst denken zodat ze überhaupt nog kunnen blijven bestaan.
Maar ook als men te veel gericht is op de toekomst kan het fout gaan, zoals bij klimaatverandering. Men wil veel gewassen als koolzaad gebruiken voor biobrandstoffen, maar dit zijn er te veel in verhouding tot de bijenpopulatie die ook steeds meer afneemt.

·Deelvraag 3: Wat zijn de gevolgen in Nederland en op grote schaal in andere landen? Wereldwijd zullen er dus akkoorden moeten worden gesloten om ook gevolgen als in China als hoofdvoorbeeld waar in een gebied totaal geen bijen meer leven doordat men te veel pesticiden heeft gebruikt. In Nederland zijn de gevolgen relatief klein: we zullen onze oogst moeten aanvullen met meer import.
 

·De hoofdvraag: welke gevolgen heeft bijensterfte binnen enkele jaren?
De gevolgen binnen enkele jaren zijn minder fruit, vruchten en noten zijn verkrijgbaar wereldwijd en men moet meer gaan samenwerken op gebied van import en export.

Ik denk dat als men goede akkoorden sluit, minder op de winst let en meer op de dieren die zeker voor ±75 procent goed zijn voor de voedselproductie de bijensterfte nog redelijk zou kunnen handhaven.

 

Bronnenlijst

De film ‘More than honey’ van Markus Imhoof

http://www.bijensterfte.nl/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Colony_collapse_disorder

https://nl.wikipedia.org/wiki/Varroamijt

http://www.joop.nl/groen/detail/artikel/31156_oorzaak_bijensterfte_gevonden/

http://www.compendiumvoordeleefomgeving.nl/indicatoren/nl0572-Oorzaken-bijensterfte.html?i=11-59

https://wegaanallemaaldood.wordpress.com/2013/12/02/einstein-als-bijen-uitsterven-volgt-de-mens-binnen-vier-jaar-2/

http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php/Hemolymfe

https://www.beenen.nl/wp-content/uploads/2014/07/bijen.jpg

http://www.duurzaamnieuws.nl/klimaatverandering-slecht-nieuws-voor-bijen/

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=18840

http://www.wageningenur.nl/nl/Dossiers/dossier/Imidacloprid.htm

http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/plant-research-international/Over-Plant-Research-International/Organisatie/Biointeracties-Plantgezondheid/Bijen/Onderzoek-voorlichting-en-service/Bijengezondheid/Bijensterfte-2.htm

http://www.bijenhouders.nl/files/downloads_winkel/04%20Bijenfolder%20Bloemen%20en%20bijen%20090630.pdf

http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=7929:dit-zijn-de-gevolgen-als-bijen-zouden-verdwijnen&catid=25:natuur-en-milieu&Itemid=38

http://www.telegraaf.nl/binnenland/24713726/__Bijensterfte_al_jaren_probleem__.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijen

 

 

 

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.