Bevolking Enschede, Hengelo, Almelo

Beoordeling 5.4
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 1591 woorden
  • 11 augustus 2008
  • 17 keer beoordeeld
Cijfer 5.4
17 keer beoordeeld

Inleiding:

Wij maken onze praktische opdracht over de bevolkingsindeling van Enschede, Hengelo, Almelo. Hierbij vergelijken wij vooral de leeftijdsgroepen, en het aantal buitenlanders uit deze drie plaatsen. We willen er dan achter komen of er veel verschil zit tussen de bevolkingsindeling.

In de conclusie geven we een duidelijk overzicht van de resultaten van het onderzoek.

Bevolkingsindeling Enschede naar leeftijd:

De bevolkingsindeling van Enschede naar leeftijd is ons eerste punt.


Zoals je in de tabel kunt zien is de leeftijdsgroep 20-24 jaar het grootst. Dit komt waarschijnlijk door de Universiteit Twente en de Saxion Hogeschool, deze trekken veel studenten.

Vanaf de leeftijdsgroep 20-24 zijn de mensen getrouwd, hoe hoger de leeftijdsgroepen hoe meer mensen er getrouwd zijn. Het is duidelijk dat er meer mannen zijn die getrouwd zijn, maar dit komt dan ook doordat ze trouwen met vrouwen die in andere plaatsen wonen.

Ook is te zien dat bij de leeftijdsgroep 35-39 al wat vrouwen weduwe zijn, terwijl dit bij de mannen pas bij 45-49 jaar begint.
Ondanks dat de mannen in de meerderheid zijn met 51%, worden de vrouwen gemiddeld ouder. Vandaar dat er meer vrouwen weduwe zijn, en dat er vanaf 70 jaar een duidelijk vrouwenoverschot is.

Bevolkingsindeling Hengelo naar leeftijd:

De bevolkingsverdeling van Hengelo is het tweede punt waar we naar kijken.

In de grafiek is te zien dat er al wat mensen gehuwd zijn op hun negentiende.
In tegenstelling tot Enschede, zijn de twee grootste leeftijdsgroepen in Hengelo 30-35 en 35-40 jaar. Dit zal waarschijnlijk komen doordat Hengelo een minder grote studentenstad is, en de hoge scholen die er zijn, zijn veel kleiner dan in Enschede.

Ook is duidelijk te zien dat vrouwen in de meerderheid zijn gezien het aantal weduwes, dit aantal begint al vanaf 44 jaar. Bij mannen begint dit pas vanaf 50 jaar en stijgt dit in kleinere hoeveelheden.

Ondanks dat er veel mannen en vrouwen zijn die weduwe zijn, zijn er weinig ongehuwde. Dus daaruit blijkt dat weinig van hen weer hertrouwd zijn, dit geld dan alleen voor de oudere leeftijdsgroepen.

Bevolkingsindeling Almelo naar leeftijd:

We gaan nu kijken naar de bevolkingsindeling in Almelo.

Als je naar de piramide kijkt zie je dat de staaf van de leeftijdsgroep 35-39 het grootst is.
Als je dan kijkt naar de cijfers, zie je dat er in de leeftijdsgroep 15-19 al 16 mensen getrouwd zijn. Vergeleken bij Enschede en Hengelo is dit opmerkelijk veel, want daar waren ze pas in een latere leeftijdsgroep gehuwd. Op zich kun je daar verschillende conclusies uit trekken, maar wat je er ook van maakt het kunnen alleen maar psychologische redenen hebben.

Ook zie je hier een duidelijk overschot aan vrouwen vanaf de leeftijdsgroep 70-74.
Opvallend is dat bij de leeftijdsgroep 25-29 al 2 vrouwen weduwe zijn, terwijl dit in Enschede en Hengelo pas veel later is. Wij denken dat dit komt doordat jonge mensen vaak een ongeluk krijgen, doordat er veel zijn die onder invloed rijden.

Het verschil tussen de leeftijden van de weduwstaat van mannen en vrouwen is ook opvallend, want bij vrouwen zijn er al 2 in de leeftijdsgroep 25-29 weduwe, terwijl dit bij de mannen begint met 6 personen in de leeftijdsgroep 35-39.


Buitenlandse migratie in Enschede:

Enschede is een stad die voor zijn oppervlakte behoorlijk dichtbevolkt is. De totale Enschedese bevolking telt in totaal 153.682 mensen. Daarvan zijn 9.220 allochtone mensen. Dus ongeveer 6% van de bevolking in Enschede is buitenlands.
Procentueel is het niet echt bijzonder veel, maar als je naar de gewone getallen kijkt is het best wel veel. Maar dat komt natuurlijk doordat er in totaal gewoon meer mensen zijn dan in Hengelo of Almelo.

In Enschede is de verdeling van allochtonen niet zo groot wat betreft uit welke landen ze komen. Wat ook kenmerkend is dat je niet meer van allochtonen spreekt als je in Nederland geboren terwijl je ouders uit een ander land komen. Als je die mensen zou meetellen als buitenlanders zou de verdeling anders zijn.

Als voorbeelden van de verdeling nemen we 3 landen die procentueel het groots deel uitmaken van de buitenlandse bevolking. In Enschede tel je best wel veel mensen uit westerse landen. Duitsland staat daar weer op de eerste plek. Ongeveer 1997 Duitsers zijn er in Enschede. Dat is 1.3% van de totale bevolking en 21.7% van de allochtonen. Daarna heb je natuurlijk de Turken die het grootste deel vormen van de niet-westerse deel. Je hebt ongeveer 1383 Turken. Dus ongeveer 0.9% van de totale bevolking en 15% van de buitenlandse deel. Als laatste heb je mensen uit Oost Europa. Russen, Wit-Russen met name. Die vormen samen ongeveer 0.5% van de bevolking in Enschede en daarmee zijn in getallen dus rond de 768 mensen.

Buitenlandse migratie in Hengelo:

Als je van migratie spreekt gaat het niet alleen over hoeveel buitenlanders in Hengelo komen wonen maar ook om hoeveel mensen (ook buitenlanders) vertrekken. Waar wij het over gaan hebben is toch hoeveel buitenlanders naar Hengelo komen, en uit welke landen ze komen. In totaal telt Hengelo 8.365 buitenlanders. En dat is op de bevolking van 81.151 Dus ongeveer 10.3% van de bevolking in Hengelo is buitenlands. Van die hoeveelheid mensen komt meer dan de helft uit niet-westerse landen. Hierbij spreken we van ongeveer 5.154 mensen. Dat is 61.6% van aantal immigranten, en 6.4% van totale bevolking Hengelo. De rest komt uit westerse landen. Dit aantal is dan 3.207 mensen.

Verder gaan we 3 landen bespreken waar de meeste migranten uit naar Hengelo komen.

Je hebt Turkije, Indonesië en Suriname.
Er zijn in totaal 2.475 mensen geïmmigreerd uit Turkije. Dat is 3.0% van de totale bevolking en 29.5% van de buitenlandse bevolking. De reden dat zoveel Turken naar Nederland komen is dat hun situatie in hun eigen land niet zo goed is en voor vrouwen geld dan, dat ze in Turkije niet alleen geen geld hebben maar ook best wel onderdrukt worden.
Nu gaan we verder met Indonesië. Er zijn in totaal 1.100 Indonesiërs in Hengelo. Dus ongeveer 1.35%is Indonesisch. Het verhuizen van Indonesiërs heeft veel te maken met het feit dat dit land vroeger een Nederlandse kolonie is geweest en mensen verhuizen hier naartoe vaak gewoon uit nieuwsgierigheid, ook al is dit niet het enige wat telt bij migratie.
En ten slotte heb je Syrië. Het aantal is zichtbaar kleiner vergeleken bij de twee voorgaande landen. Het is maar 430 op totaal van 8.365, en dus 0.5%. Bij Syriërs geldt eigenlijk hetzelfde als meeste immigranten: oorlogen en slechte leefomstandigheden.

Buitenlandse migratie in Almelo:

We gaan nu kijken of Almelo zo vreselijk verschilt van Hengelo en Enschede. Wij denken zelf dat het wel mee zal vallen.
Alle duidelijke verschillen gaan we later wel in de conclusie verwerken.
Een duidelijk verschil is dat Almelo minder inwoners heeft dan de vorige twee steden. We spreken van 72.300 inwoners in totaal. Waarvan 68.927 Nederlands zijn en dus 3.373 buitenlands. 4.7% van het totaal zijn dus immigranten.

Nou gaan we de verdeling wat nauwkeuriger bekijken. Dus eigenlijk per land. Omdat het te lang duurt om alle landen op te noemen nemen we weer 3 landen.

Als eerste heb je de meeste Turken hier. 1.454 mensen om precies te zijn. Het is dus 2% van de totale bevolking en 43.1% van de allochtone bevolking. Het is opvallen dat Turken een groot deel uitmaken van bijna alle Nederlandse steden.
Op de tweede plek heb je in Almelo de Duitsers. Maar je ziet meteen al dat het er lang niet zoveel zijn als Turken. Het is in dit geval 191 mensen. Dus 5.7% van de allochtonen en 0.26% van de totale bevolking in Almelo.
Nu gaan we over naar de laatste. De Marokkanen. Het zijn er eigenlijk niet zo veel als het soms lijkt. Maar 127 mensen, dit is 3.8% van de buitenlanders en 0.17% van de hele bevolking. Nou hebben we dus 52.5% van de allochtone bevolking besproken. De andere 47.5% worden verdeeld over mensen uit ongeveer 32 verschillende landen.

Conclusie:

Om een beetje duidelijker overzicht te geven van de samenstelling (wat buitenlanders betreft) van de drie steden, gaan we alles even heel kort samenvatten wat eerder in de deelvragen uitgelegd is.

Conclusie over leeftijdsgroepen:
Het blijkt dus dat er in de bevolkingsindeling qua leeftijd en burgerlijke staat wel een aantal verschillen zitten. Als je kijkt naar de aantallen mensen, en de leeftijden zit er veel verschil in. Maar doordat de totale bevolking van de steden verschilt is het procentueel gezien waarschijnlijk veel minder.
Ook is het overschot aan vrouwen vanaf ± 70 jaar opmerkelijk. Daaruit is dus op te maken dat mannen waarschijnlijk eerder overlijden dan vrouwen. Het is ook altijd zo dat wanneer je op TV een bericht hoort over de oudste mens van de wereld, het áltijd een vrouw is. Het is nog nooit voorgekomen dat een man de oudste mens van de wereld was. Dit zal dan waarschijnlijk ook komen door gezondheidsomstandigheden.

Conclusie over migratie:
Zoals duidelijk is gebleken is Enschede de stad met de grootste aantal inwoners. Ook is deze stad met de hoogste aantal allochtonen, maar alleen als je naar absolute getallen kijkt en niet naar procenten.

Hengelo is namelijk de stad met procentueel de grootste aantal buitenlanders, terwijl het aantal zelf minder is dan die van Enschede. Dat komt natuurlijk gewoon doordat Hengelo minder aantal inwoners heeft.
Almelo heeft kleinste aantal inwoners, en ook kleinste aantal buitenlanders: procentueel en in gewone getallen.
Eigenlijk kun je de conclusie trekken dat Enschede het grootste aantal buitenlanders heeft, maar ten opzichte van de rest van de bevolking heeft Hengelo het grootste aantal allochtonen. Onze eigen mening is dat er best veel buitenlanders zijn in Nederland. Maar dat is op zich ook duidelijk zo.

Bronnen:

www.enschede.digicity.nl
www.hengelo.digicity.nl
www.almelo.digicity.nl
http://cms.enschede.nl/ariadne/loader.php/nl/root/extern/themas/enschedeincijfers/archief_documenten/bev/Factsheet_Bevolking_2005_2.pdf/
http://www.hengelo.nl/Pdf/OrganisatieBeleid/FeitenCijfers/Bevolking/Bevolkingsontwikkeling2005.pdf

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.