Ben jij weleens opgelicht?

Wij doen onderzoek naar online oplichting onder jongeren. Vul de vragenlijst in (ca 5 min) en maak kans op een Bol.com bon van 25 euro (echt waar!)

Arm en rijk in Ethiopië en Australië

Beoordeling 5.2
Foto van een scholier
  • Praktische opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 4753 woorden
  • 22 maart 2016
  • 39 keer beoordeeld
Cijfer 5.2
39 keer beoordeeld

Inhoud:

-inleiding

-hoofdvraag

-deelvragen

-uitspraken van mensen uit Ethiopië

-conclusie

-impressie fysische en sociale kenmerken Australië en Ethiopië

Inleiding:

Onze Praktische opdracht gaat over de algemene beschrijving van een arm en rijk land  naar keuze ( Ethiopië en Australië), met specifieke aandacht  voor voedselvraagstukken in deze landen.

Wij hebben dit onderwerp gekozen,  omdat dit onderwerp ons het meest aansprak. Voedsel speelt als een primaire behoefte een grote rol in de wereld, want niet iedereen in de wereld kan voor zich zelf voedsel veroorloven. En daarom vinden wij het interessant om over de voedselsituatie in de landen Australië en Ethiopië te hebben.

AU=Australië

ET=Ethiopië

Hoofdvraag:

Onze hoofdvraag is: Krijgt iedereen in Australië en Ethiopië voldoende voedsel van voldoende kwaliteit? Wij gebruiken deze hoofdvraag, omdat het gebaseerd is op de arme en rijke land die we gekozen hebben. Ook sluit het goed aan bij de huidige situatie, die o.a. door klimaatverandering veroorzaakt word.

Deelvragen:

  1. Is er sprake van voedseloverschot of –tekort in beide landen?
  2. Wat is de invloed van het klimaat op de hoeveelheid voedsel?
  3. Wat zijn de andere oorzaken van voedseltekort in Ethiopië?
  4. Wat zal de voedselsituatie zijn voor de beide landen?
  5. Wat zijn de nadelen van voedseltekort en voedseloverschot en hoe kan je ze tegengaan?

 Deelvraag 1: Is er sprake van voedseloverschot of voedseltekort in Australië en Ethiopië?

VOEDSELOVERSCHOT IN AUSTRALIE? 

Er is een duidelijke voedseloverschot in Australië. De bron hieronder gaat over het aantal verspilde voedsel in Australië per deelstaat. de rode blokjes geven aan hoeveel er wordt verspild in een bepaalde deelstaat. In elk deelstaat zie je dus dat er meer voedsel verspild wordt dan dat er gebruikt wordt. Dit geeft aan dat er een enorme overschot in aan voedsel in Australië.

 

 

 

-Daarom zijn er maatregelen genomen. De supermarktketen Harris farm Markets in Australië pakt voedselverspilling bij boeren aan. 25% van de goederen dat in Australië geproduceerd wordt, wordt bij de boeren weggegooid, omdat de goederen niet goed genoeg eruitzien, daarom zorgde de supermarkten voor een nieuwe voedsellijn, de zogenaamde Imperfect picks. Imperfect picks wilt zeggen dat fruitsoorten er van buitenaf niet perfect eruit zien, maar van binnen wel gezond en perfect zijn. Het doel van Imperfect picks is om Australische boeren te helpen tegen voedseloverschot.

 

Bron foto: (the Sydney morning Herald, october 30, 2011) en Imperfect picks: (Harrisfarm.com, Imperfect picks)

In een aantal bronnen is ook te zien hoeveel voedseloverschot er is in Australië.                                à Bron 242 E : Eiwitconsumptie, deze bron geeft aan hoeveel eiwitten per inwoner per dag als het ware besteed wordt. Een gemiddelde eiwitbehoefte per persoon per dag bedraagt gemiddeld 50 gram, in Australië is dat gemiddeld 100 gram of meer, er is dus een sprake van voedseloverschot doordat de inwoners van Australië veel meer eiwitten binnenkrijgen dan een gemiddeld persoon.                                                                                                                        à Bron 242 B : voedselvoorziening, deze bron geeft het aantal kilojoule in het dagelijks voedsel per inwoner. Een gemiddeld persoon heeft minimaal 12.000 kilojoule per dag nodig.   In Australië is dat 12.500 of meer, dit geeft weer aan dat er een overschot is aan calorieën of te wel tekort aan kilojoules, ook dit is een voorbeeld van voedseloverschot.

VOEDSELTEKORT IN ETHIOPIE?

je kan voedseltekort zien aan de sterftecijfer, Ethiopië heeft een hoge sterftecijfer, dat betekent dus dat er veel mensen in dat land snel of vroeg doodgaan, dit kan komen door de volgende aspecten.  - voedseltekort zorgt ervoor dat de mensen in Ethiopië weinig voedsel of gezonde levensmiddelen binnenkrijgen, dat zorgt ervoor dat de gezondheid van de mensen slecht is, dat betekent dus dat de mensen eerder dood gaan dan het hoort.   

 Grafiek van de Sterftecijfers van Ethiopië: 

(indexmundi.com, sterftecijfer Ethiopië)

--Niet alleen de sterftecijfer zorgt voor voedseltekort en een slechte gezondheid maar slechte medische voorzieningen in Ethiopië zorgen ook ervoor dat de gezondheid in Ethiopië slecht is, wat weer leidt tot voedseltekort, want in Ethiopië heb je weinig mensen die goed afgestudeerd zijn en medische voorzieningen kunnen brengen.

  • Bron 242 C : Gezondheidszorg/medische voorzieningen, deze bron geeft het aantal inwoners per arts aan. in Ethiopië is dat 25.000 of meer inwoners per arts dat geeft aan dat gezondheidszorg zeer slecht is in Ethiopië, terwijl dat in Australië minder dan 1000 inwoners per arts is.

--Als laatste punt wil ik het over de bron hiernaast hebben, het rode gedeelte in de bron geeft Australië aan en het witte gedeelte Ethiopië.

Deze bron geeft aan dat er mensen sterven van de honger zoals in Ethiopië terwijl er in andere landen zoals Australië 1/3 van hun voedsel wordt verspild. Als de landen samen werken om elkaar te helpen met voedsel, kan het aantal mensen die honger hebben verminderen en ook het aantal verspild voedsel dat er isverminderen. Dat kan je waarmaken door het verspilde voedsel op te slaan en te geven aan de hongerige mensen op aarde.

DEELVRAAG 2: Wat is de invloed van het klimaat op de hoeveelheid voedsel?

Ondanks dat Ethiopië rond de evenaar ligt, heeft het land een matig klimaat. De gemiddelde dagtemperatuur is  nauwelijks hoger dan 20 graden. De zon staat altijd hoog en daarom is er bijna geen verschil tussen de seizoenen. Ethiopië heeft vier neerslaggebieden.

De aride of droge zon:  Periode ( in de wintermaanden) met veel droogte en heel weinig neerslag. Er kan weinig verbouwd worden door de enorme droogte. Gebieden met weinig vegetatie, hooguit een paar grassoorten en struikjes. De meeste bodems zijn dun en stenig en bevatten weinig voedingsstoffen. De veehouders trekken het hele jaar door verschillende graasgebieden.

De semi-aride of half-droge zone: half-droge streken met twee natte perioden per jaar. De bodems zijn vruchtbaarder dan in de woestijngebieden. Men leeft in dorpen, van de akkerbouw en van de extensieve veeteelt. In de droge jaren verlaten veehouders hun boerderij en gaan op zoek naar groener gras.

Subhumide of vrij natte zone : hoge gelegen gebieden met een half jaar neerslag. Dit savannegebied heeft meer vegetatie. De boeren verbouwen gewassen en hebben vee. In de drogere streken wordt het vee bedreigd door de slaapziekte.

Humide  of zeer natte zone: hoogland met een warmere zomertijd  en veel neerslag. Het water komt in de bergen en gaat daarna naar beneden bij de bodems en voedt de rivieren en meren. Er zijn veel tropische bossen.

 

De vier neerslaggebieden zijn;

                                                                                                                                                             Het neerslagpatroon heeft meer variatie dan de temperatuurverdeling. De hoeveelheid neerslag heeft gevolgen voor de agrarische levenswijze. Hoe groter de neerslagvariabiliteit , hoe riskanter de akkerbouw. 

De El Nino heeft de droogte in ET versterkt. Het hoogtepunt van El Nino is in December, omdat het zeewater rond de evenaar het warmst is. Door klimaatveranderingen komt het regen later voor en eindigt het eerder, waardoor de droogte op sommige gebieden langer duren. Vorig jaar (2015) was het al een droog jaar. Dit jaar wordt het droger, wat nare gevolgen heeft voor de voedselproductie. Oogsten mislukken en de prijzen zullen stijgen.

De hoeveelheid voedsel is dus echt afhankelijk met wat de weersomstandigheden zijn in Ethiopië. In Ethiopië is het de laatste tijd heel erg droog, waardoor er weinig voedsel verbouwd kan worden. Ook sterven veel dieren en water in de rivieren/meren drogen op.  Dit heeft als gevolg dat miljoenen mensen in ET/Afrika in hongersnood lijden (RTL Nieuws, 2015). http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/buitenland/ergste-droogte-30-jaar-hongersnood-ethiopie-dreigt

Klimaat in Australië wat de hoeveelheid voedsel beïnvloedt:

Australië heeft verschillende klimaatzones, [zie de onderstaande bron, linksboven]. Het grootste deel van AU heeft een woestijnklimaat. De andere delen van Australië hebben een andere klimaat, zie de onderstaande bron. AU ligt dichtbij de evenaar, vandaar dat de temperatuur gemiddeld hoog is. Op de helft van het oppervlak van AU valt ongeveer minder dan 500 ml neerslag. In de wintermaanden is er een grote variatie in temperatuur. Naast de variaties in het klimaat van AU, heb je ook extreem weer. Hittegolven, orkanen, bosbranden en andere vormen van extreem weer komen ook voor. Dat heeft allemaal invloed op de hoeveelheid voedsel die geproduceerd wordt in AU. http://www.klimaatinfo.nl/australie/ De grootste deel va AU heeft te maken met bodemdegradatie (zie onderstaande bron), dat houdt in dat de kwaliteit van de bodems door erosie en uitspoeling van mineralen afneemt. Het organisch gehalte en de vruchtbaarheid nemen af. Dat is cruciaal voor de boeren, want zij zijn afhankelijk van de bodems. Vele oogsten mislukken door extreem weer en bodemdegradatie. Australië is welvarender en technisch beter ontwikkeld dan Ethiopië en kunnen maatregelen nemen. Ondanks de maatregelen, heeft het weer en de slechte bodems een slechte invloed op de export van AU. Op de onderstaande bron (rechtsboven) zie je verschillende hoogtes van import en export van groenten en fruit. Wanneer het slecht gaat met de oogsten zal er meer geïmporteerd worden dan geëxporteerd. De prijzen zullen stijgen, want er is geen grote aanbod. Hier is een recente artikel, dat gaat over avocado’s  die schaars zijn door weersomstandigheden en slechte oogsten.http://nos.nl/op3/artikel/2082557-geen-guacamole-meer-australie-heeft-avocadotekort.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelvraag 3: Wat zijn de andere oorzaken van voedseltekorten in Ethiopie?

Er zijn verschillende oorzaken waarom Ethiopië niet genoeg of bijna geen voedsel heeft:  -Ten eerste kijken we in de geschiedenis die heeft bijgedragen aan de hongersnood in Ethiopië. Er zijn velen oorlogen plaatsgevonden ( zoals de 2e wereldoorlog die voor Ethiopië wat heeft betekent, ook de Italiaanse-Ethiopisch oorlog heeft plaatsgevonden in Ethiopië) in  Ethiopië waardoor er veel hongersnoden zijn ontstaan.

 -Ten tweede is armoede een van de grootste oorzaken van voedseltekorten. In Ethiopië hebben de inwoners een slechte inkomen ( miljoenen mensen verdienen maar 1 euro per dag )  om voldoende voedsel te kunnen kopen. Meestal komt de Ethiopiër aan hun voedsel door voedsel te verbouwen, De mensen proberen zoveel mogelijk voedsel te verbouwen om het dan weer te verkopen, vaak eten de Ethiopiërs dan eenzijdig  ( mais pap of bonen ).  In de grafiek hiernaast zie je de lijnen groen, paars en roze dat zijn de westerse landen,   zoals de VS, West-Europa en Japan. En de blauwe lijn zijn de ontwikkelingslanden. Zoals je in de grafiek ziet dat de lijnen van de westerse landen erg stijgt (stijging van de inkomen) in de loop van de jaren, terwijl de lijn van de ontwikkelingslanden met kleine percentages stijgt. Dit geeft aan dat er enorme armoede is in de ontwikkelingslanden, door de lage stijging van de percentage is er dus weinig inkomen voor afrikanen/Ethiopiër en dus ook weinig voedselvoorzieningen, daarom is armoede een van de grootste oorzaken van de voedseltekorten in Ethiopië.

-Ten derde is het bestuur een oorzaak van voedseltekorten.                                               Het bestuur geeft weinig aandacht aan wegen, transportmiddelen en voedselopslagplaatsen, soms is er dan wel genoeg voedsel voor die landen maar kan het niet gebracht worden waar voedsel nodig is. Een klein voorbeeld van de wegen in Ethiopië door middel van een bron, op de bron hiernaast zie je hoe modderig/waterig de grond is om met grote vrachtwagens met voedsel over de grond te rijden door de wegen.

Ik vind dat het bestuur iedere stuk van Ethiopië een eerlijke gelijke infrastructuur moet geven.        ( bron: artikel uit djoser.nl/reis in Ethiopië)

-Het bestuur heeft meer oorzaken voor de voedseltekorten.                                            Landbouwbedrijven worden van voedselexporteur naar een voedselimportexporteur dat komt doordat voedsel verplicht wordt verkocht aan de overheid.

Dit veroorzaakte een toename van de voedsel in de steden, en een toename van voedsel op het platteland, dit komt doordat arme boeren een deel bezit van de rijke boeren overnamen.       -Als laatste oorzaak die het bestuur heeft voor de voedseltekorten is dat het bestuur geen mogelijke distributie veroorzaakt, een distributie wilt zeggen dat er maatregelen worden gemaakt voor een eerlijke verdeling van voedsel onder de steden.

Kort verhaal/bron over de armoede en voedseltekorten op de wereld:

Bron: een stuk uit een encyclopedie:

 

Meer dan 38 miljoen mensen in dit werelddeel lijden honger. Bedreigt de bevolking in 25 van de 28 Afrikaanse landen. Het aantal dodelijke slachtoffers is een duizendvoud van dat van het Israël-Palestinaconflict. Probleem dat meer aandacht verdient van wereldpers en westerse economen.

De bron wilt iedereen wijs maken dat wie dan ook op de wereld, hoe je de eruit ziet wit of zwart, iedereen verdient even veel wat de anderen ook verdienen.                                        Daarom moet er, wat ook in de bron wordt uitgelegd, meer aandachtspunten komen voor de steden in Afrika.

Deelvraag 4: Wat zal de voedselsituatie zijn voor de beide landen?

                                                                 

Zowel in Ethiopië als Australië zullen te maken krijgen met een toenemende woestijnklimaat. Dat komt door de opwarming van de aarde, dat niet meer te stoppen valt. Er zullen meer hittegolven plaatsvinden en minder neerslag vallen. Op de onderstaande bron, rechtsonder zie je dat in AU en ET minder neerslag zal vallen. Er zal wel neerslag vallen maar dan voor korte periodes.  Hittegolven zullen voornamelijk meer plaatsvinden. Bodemdegradatie neemt toe, wat voor droge en onbruikbare gronden zorgt. Ethiopië is niet welvarend en niet technologisch ontwikkeld dus kan ook geen maatregelen nemen. Veel water zal drogen, waardoor zij niet aan irrigatielandbouw kunnen doen. Hongersnood en voedseltekort zullen toenemen in ET. Veel mensen zullen gaan sterven en ziektes en muggenplagen kunnen zich verspreiden. Maar voornamelijk zal er een voedseltekort plaatsvinden. In Australië zal er niet echt een tekort zijn, want zij zijn welvarend en technologisch goed ontwikkeld en zullen een oplossing vinden tegen al die verschijnselen. Wel zullen de prijzen van voedselproducten stijgen, want de aanbod wordt kleiner. AU zal veel moeten importeren en ziet de export dalen. Niet alle producten zullen verbouwd kunnen worden in AU, omdat de klimaat gewoon niet te gunstig is. Veel vissen zullen sterven, want de zeewater wordt warmer. Vissen komen veel voor in koud water. Dieren zoals; koeien, schapen etc. zullen ook sterven waar het heel warm is, want ze hebben geen voedsel om te grazen in ET en hongeren uit. De bevolking in ET zal het heel moeilijk krijgen. AU kan nog met medicijnen voedselgewassen en dieren resistent maken tegen de klimaatveranderingen. Maar daarvoor moet je wel ontwikkeld en rijk zijn. De eiwitconsumptie in ET is nu al laag, maar het wordt nog lager. We gaan nog een moeilijke tijd tegemoet komen. Inflaties en tekorten zorgen voor een mondiale crisis. Het wordt nog wat!

https://www.milieucentraal.nl/klimaat-en-aarde/klimaatverandering/

Deelvraag 5: Wat zijn de nadelen van voedseltekort en -overschot en hoe kan je ze tegengaan?

Nadelen van voedseltekorten:

- Door het hoge percentage voedseltekorten in de arme ontwikkelingslanden zoals Ethiopië en andere delen van Afrika moeten ontwikkelingslanden veel geld besteden aan deze ontwikkelingslanden.

Op de bron kan je aflezen hoeveel geld de landen in Europa maar ook buiten Europa geven aan ontwikkelingshulp in ontwikkelingslanden, zoals Zweden dat het hoogste percentage heeft ( 1,10 % van het nationaal inkomen ). Maar ook buiten Europa, in dit geval Australië wat 0,27 % geeft van het nationaal inkomen.

Zo zie je maar weer dat er veel geld nodig is aan ontwikkelingshulp in ontwikkelingslanden, de VN streef naar een 0,70 % per land zoals je ziet op de bron.    Maar niet iedereen kan dat betalen zoals Griekeland, dat een enorme crisis leidt, daarom is dit juist voor Griekenland een enorme nadeel.

- Een ander nadeel van Voedseltekort is dat door het voedseltekort het geboortecijfer vermindert in ontwikkelingslanden, dat komt doordat hongerige moeders een slechte gezondheid hebben doordat ze niet genoeg voeding binnenkrijgen, zoals eiwitten, koolhydraten, gezonde vetten etc., wat normale moeders nodig hebben om een kind in orde te houden anders zou het kind ongezond geboren zijn.

Nadelen van voedseloverschot:

- Mensen in Australië hebben natuurlijk een hoge percentage inkomen vergeleken met ontwikkelingslanden, daarom hebben Australiërs altijd meer te besteden dan ontwikkelingslanden. Australiërs besteden dus veel geld uit aan dingen zoals voedsel terwijl dat niet nodig is, Australiërs besparen bijna geen geld, en dat is zonde.

Australiërs kunnen het geld besteden aan andere aspecten zoals ontwikkelingshulp aan arme landen ( wat ik bij de nadelen van voedseltekort heb uitgelegd ), daardoor hebben armere landen er meer aan en Australiërs hebben dan een betere doel met het besteden van hun geld.

- Verder wordt het voedsel wat er over is vernietigd, dat zonde is. Want het voedsel dat over is kan bijvoorbeeld naar voedselbanken gebracht worden, wat tevens niet gebeurt.

Hoe kan je voedseltekort tegengaan?

Wanneer een land getroffen wordt door oorlog of een natuurramp, verleent de westerse wereld meteen hulp (noodhulp). Er worden grote campagnes gehouden om geld in te zamelen. Maar dit is tijdelijk. Je kan niet een land onbeperkt steunen. Permamente oplossingen hebben een beter effect dan korte bijdragen. Op de onderstaande bron wordt er weergeven wanneer er wel of niet noodhulp wordt verleend. Er zijn meerdere maatregelen om de wereld van honger te verlossen:

Structurele hulp is hulp die een lange effect heeft en noodsituaties moet voorkomen. Bij sommige landen hoort minder regen en mislukte oogsten eenmaal. Daar valt weinig aan te doen, maar wel wat.

Technische mogelijkheden: weerdeskundigen kunnen maanden van tevoren waarschuwen als een droge periode eraan komt. Als de oogst daardoor mislukt, kan er vantevoren gezegd worden hoeveel voedsel er geimporteerd moeten worden om ondervoeding en hongersnood te voorkomen. Een goede infrastructuur maakt het voor een boer makkelijker om producten te transporteren. Bij een hongersnood kunnen er ook makkelijk producten vervoerd worden. Het opvangen van regenwater kan ook gediend worden als een drinkbron voor vee, maar dan moet het wel voldoende regenen en dat gebeurt niet veel in ET. Maar om deze voorbeelden van technische mogelijkheden uit te voeren, moet je  goed opgeleid zijn en kennis bezitten en dat hebben heel veel mensen in ET niet.

Politike oplossingen

Wanneer je een conflict bijlegt is er een zekerheid voor de bevolking of er voldoende voedsel van goede kwaliteit is. ET heeft schulden aan het buitenland en een kwijtschelding zorgt ervoor dat zij minder afhankelijk  worden van de verbouw van exportgewasse, zodat ze meer voedsel voor zichzelf hebben. Eerlijke handel brengt niet te hoge invoerrechten met zich mee.

De westerse landen kunnen al deze maatregelen zonder moeite nemen, maar een land als Ethiopië krijgt het toch moeilijk om voedseltekort te bestrijden.

Hoe kan je voedseloverschot tegengaan?                                                                                                                     

Waar er veel wordt geproduceerd en verkocht, wordt ook veel verspild. Dat is zonde. De westerse landen verspillen heel veel voedsel. Het beste om voedselverspilling tegentegaan, kan je het beste via een commercieele weg doen. Iedereen kijkt reclame. Via reclame kan je een duidelijk boodschap achterlaten. Veel mensen besteden veel geld aan voedsel en er wordt ook veel weggegooid. Door duidelijk te maken dat je geld kan besparen, wordt het voor iedereen iets duidelijker. Inflatie op een positief werkende effect kan ervoor zorgen dat mensen gaan letten op hun centjes, waardoor zij bewust zijn hoeveel voedsel zij kopen. 

http://www.cmo.nl/sw/index.php/en/millenniumdoelen/scholier/4-honger/extra-teksten/oplossingen

Uitspraken van mensen uit Ethiopië

Hieronder worden een paar uitspraken getoond  vanuit een Ethiopiërs perspectief. Zij wonen in Ethiopië en maken alles zelf mee. Dat is anders dan alleen maar informatieve bronnen die op internet zijn te vinden. Iedereen leest artikelen op internet of hoort wat er gaande is in de getroffen landen , maar weten eigenlijk niet wat de Ethiopiërs ervan vinden en meemaken.

Matuto Mune, boer, 42 jaar en vader van acht kinderen
"Als kind vertelde mijn vader mij dat we van het kleine stukje grond dat we hadden genoeg voedsel konden krijgen. Maar sinds mijn 15e heb ik alleen maar slechte zaken gezien. De oogst is minder geworden en ieder jaar is er een voedseltekort. Toen ik mijn vader hiernaar vroeg, zei hij dat er niet genoeg regen valt en dat het land niet vruchtbaar genoeg meer is. De bevolking groeit en tot voor tien jaar was het land gratis te gebruiken, maar nu is veel land bedekt met huizen. Iedere generatie wordt het beschikbare land kleiner.

Zewde, huisvrouw, 38 jaar
"Op dit moment is er te weinig om zowel de mensen als het vee te voeden... Je kunt niet eens een eetbare wortel vinden, omdat de zon alles heeft verzengd. Het is tegenwoordig 'ieder voor zich en God voor ons allen'. Iedereen weet dat het land veranderd is."

Mekonen, priester, 72 jaar
"Onlangs vertelde ik de ambtenaar van de gezondheidsdienst dat ik maagpijn had en ik vroeg hem om een injectie. Hij keek me aandachtig aan en begon toen hard te lachen. Toen ik hem vroeg waarom hij me uitlachte, antwoordde hij dat mijn ziekte honger was en niets anders. Hij sprak de waarheid."

Yekaba, boerin en hoofd van het gezin, 25 jaar
"Als een familie twaalf percelen landbouwgrond had, lieten ze er zes een jaar lang braak liggen omdat de oogst van de andere zes percelen genoeg was om de familie te voeden. Nu ontginnen we hetzelfde stukje land steeds opnieuw en gaat de opbrengst elk jaar acheruit."

Yaregal, een boer die getrained is in het houden van bijen, 41 jaar
"Onze mensen werken hard en hebben veel voorbereidingen getroffen om de grond te irrigeren, maar de waterbronnen drogen op. Je vindt in de plaats Warkaye vijf- tot zesduizend koffiestruiken die groeien dankzij irrigatie en de boeren hebben er veel voordeel van, maar het water raakt op. Als er geen tekort aan water zou zijn, zouden we hier papaja's, citroenen, sinaasappelen en bananen kunnen kweken."

 

 

 

Conclusie

 Krijgt iedereen in Australië en Ethiopië voldoende voedsel van voldoende kwaliteit?   

Of iedereen in AU en ET voldoende voedsel van voldoende kwaliteit hangt van de volgende factoren af:

-klimaat/natuurrampen

-armoede

-oorlogen

De BBP in AU is hoog en is daarmee ook een welvarend land. De bevolking kan ook daarom zich voldoende voedsel veroorloven met goede kwaliteit. Daarentegen is Ethiopië niet welvarend en kan men zich daar niet voldoende voedsel veroorloven  met een goede kwaliteit.  Een land met een goeie ontwikkeling, technologie en politiekstelsel heeft automatisch alle draadjes in zijn handen, wat niet voor o.a. voedselproblemen zorgt.

Wij vonden het leuk interessant om dit PO te maken. Dit onderwerp sprak ons het meest aan en het was ook leuk om erin te verdiepen. We hadden al stilgestaan bij het feit dat het heel veel mensen in ons wereld in honger leven, dus het doet ons ook wat. Het verschil tussen een welvarend- en een ontwikkelingsland is heel groot en dat hebben wij duidelijk gemerkt op bepaalde gebieden. Wij hebben veel geleerd en het komt van toepassing bij de komende topweek toets, dus dat is meegenomen!

Impressie sociale en fysische kenmerken Ethiopië en Australië:

Allereerst wordt er een indruk gegeven hoe de sociale en fysische kenmerken in de landen Ethiopië en Australië zijn. Om het indruk duidelijker te maken , is er een tabel met de  verschillen tussen de sociale en fysische kenmerken tussen beide landen.

Sociale kenmerken

Ethiopië

Australië

infrastructuur

Slecht, Wegennet van ET is 42.000 km , waarvan 13% verhard is. Bevolking heeft nauwelijks toegang tot markten etc.

Goed ontwikkelde infrastructuur , wegennet van AU is 353.331 km. Voorzieningen goed bereikbaar.

Demografie

Aantal inwoners: 93.877.000 ,daarentegen is de sterftecijfer heel hoog. De bevolkings- dichtheid is 88 per km2.

Aantal inwoners: 23.781.000

Sterftecijfer zal groeien door afnemende vruchtbaarheid → vergrijzing van de bevolking. Bevolkingsdichtheid is 3 per km2.

Cultuur

Veel etnische groepen met ieder een eigen cultuur, dat maakt het communicatie lastig. Analfabetisme is hoog.

Veel bevolkingsgroepen. Analfabetisme is heel laag in AU en communiceren is makkelijk.

Politiek

Vriendjespolitiek en corruptie speelt een grote rol in de huidige situatie van ET. De huidige republiek heeft een zelfbestuur.

AU heeft 6 staten en ieder hebben een zelfbestuur. De overheid bestuurt de territoria.

Economie

Een van de armste land.  Een BBP van 180 . Kwetsbaarheid economische export door landbouw.

Welvarend land met enorme voorraden grondstoffen. BBP: 45.587 euro. Veel  beroepen in de landbouw en dienstensector.

Fysische kenmerken

 

 

Klimaat

Vier neerslaggebieden, voornamelijk veel droogte.

Verschillende klimaatzones

Het ingerichte landschap

Gunstig klimaat, dus veel mogelijkheid voor landbouw. Veel reliëf, maar wordt weinig benut, door verschillende factoren.

Veel landschap in AU is onbewerkt. Veel landschappen langs de kust worden bewerkt en bewoonbaar.

 Bodem ( degradatie)

De hoge agrarische bevolkings- dichtheid leidt tot ontbossing en versterkt de bodemuitputting.

AU heeft op sommige gebieden last van bodemdegradatie door het klimaat, maar het heeft geen slechte gevolgen voor de bevolking/economie van AU.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.