Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Vegetarisme

Beoordeling 6.5
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • 4e klas vwo | 546 woorden
  • 25 maart 2002
  • 34 keer beoordeeld
Cijfer 6.5
34 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
3 redenen waarom je echt never nooit niet in het buitenland moet studeren

Studeren in het buitenland, de ultieme droom van veel mensen, toch? Nou,
vergeet het maar! Waarom zou je jezelf onderdompelen in nieuwe culturen,
talen en ervaringen als je ook gewoon thuis in je onesie op de bank kunt
blijven zitten?

Check het hier
Vegetarisme Vegetarisme komt van het Engelse ‘vegetable’ wat plantaardig betekent. Volgens anderen komt het van het Latijnse ‘vegetus’ wat levendig, opwekkend, fris betekent. Al in de oudheid werd het zich onthouden van het gebruik van vlees door filosofen als Plato en Socrates gepropageerd. Circa 1840 is het modern vegetarisme ontstaan, toen Gleizès zijn boek ‘La Thalysie’ publiceerde, dat lange tijd als de ‘bijbel’ van de vegetarische wereldbeschouwing gold. In 1847 werd in Manchester het eerste verbond van de westerse vegetarische beweging, de Vegetarian Society, opgericht. Aan het eind van de negentiende eeuw had het vegetarisme ook in Nederland vele aanhangers gekregen. In 1894 werd De Nederlandse Vegetariërs bond gesticht onder leiding van Felix Ortt, die zich als doel stelt: ‘het bevorderen van de vegetarische levenswijze, in de overtuiging dat dit leidt tot toeneming van beschaving en medemenselijkheid en tot vermeerdering van gezondheid en levensgeluk,’ Sinds 1980 bestaat in België de VZW Vegetariërsbond. Vegetarisme is een voedingswijze, waarbij men meestal op grond van levensbeschouwelijke overwegingen afziet van het eten van vlees of het gebruik van dierlijke producten. Men gebruikt hoofdzakelijk plantaardige voedingsmiddelen. Afhankelijk van de strengheid van het dieet maakt men onderscheid tussen lactovegetariërs en veganisten. De lactovegetaristische voedingswijze werd aan het begin van de 20e eeuw ontwikkeld door de Zwitser Maximilian Oskar Bircher-Brenner en omvat het gebruik van melkproducten, eieren en honing. Veganisten willen geen enkel dierlijk product gebruiken. En ook in hun kleding en schoeisel principieel artikelen vermijden van dierlijke herkomst. De vegetariërs kunnen enerzijds gedreven worden door motieven als: ‘eerbied voor het leven’ en ‘liefde voor dieren’, anderzijds wordt geloofd dat de vegetarische voeding beter voor je gezondheid is dan niet-vegetarische voeding. Vaak gaat de vegetarische voeding samen met niet roken en drinken en een regelmatige levenswijze samen. De beoordeling van het al of niet gezonder zijn van vegetarische voeding wordt bemoeilijkt door deze factoren. Want het is algemeen bekend dat hierdoor de gezondheid alleen maar bevorderd kan worden. Vele vegetariërs hebben de mening dat voeding die dierlijke voedingsmiddelen bevat minder gunstig is voor de gezondheid, hiervoor ontbreekt het wetenschappelijk bewijs. Daarentegen is ook de gedachte uitgesproken dat vegetariërs een minder goede eiwitvoeding dan niet-vegetariërs hebben doordat de biologische eiwitten, welke samenhangt met de aminozuursamenstelling, in het algemeen hoger is dan die van plantaardige eiwitten. Het is wel bewezen dat het voor de lactovegetariërs geen probleem is om ook in dit opzicht tot een evenwichtige voeding te komen. Voor veganisten is het een stuk moeilijker om tot een evenwichtige voeding te komen, niet alleen wat betreft een voldoende voorziening met sommige essentiële aminozuren, maar ook wat betreft verschillende vitames. Een goede afwisseling in het menu is voor veganisten dus zeer belangrijk. Deze voedingswijzen roepen veel discussies op. Veel mensen vinden het overdreven omdat zij vinden dat er genoeg dieren zijn en dat die dieren er zijn om te eten en producten te geven. Ook vinden veel mensen het onverantwoord omdat, vooral veganisten, minder vitamines enz. binnen krijgen. Ik vind dat mensen zelf moeten weten of ze vegetarisch zijn. Ik vind het wel belangrijk dat je er dan wel op let dat je voldoende goede voedingsstoffen binnen krijgt. Veganisme vind ik wel een beetje ver gaan, tenslotte merken kippen er toch niks van dat je eieren van ze gebruikt.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.