Module 1, taaltaak, opdracht 27 b en c (Achternamen)

Beoordeling 4.6
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • 4e klas vwo | 1275 woorden
  • 3 februari 2002
  • 45 keer beoordeeld
Cijfer 4.6
45 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Module 1, taaltaak, opdracht 27 b en c

Amstelveen
Deze achternaam is afgeleid van een plaats, namelijk Amstelveen in Noord-Holland.

Becht
Over de hele wereld waren en zijn er meerdere verschillende geslachten BECHT. Het is onmogelijk om te schatten om hoeveel geslachten het gaat. Wellicht zijn het er meer dan vijftien. Het is vrijwel zeker, dat alle geslachten hun oorsprong vinden in Duitsland. Zo zijn er geslachten in Naurod/Medenbach, Alsbach-Hähnlein, Kassel, de Elsass, Schiltach, Gräfenhausen, Heppenheim, Priorberg, Hüttenheim, enz. Anno 2000 bevinden de meeste personen BECHT zich in Duitsland.

Bloemhof
De vroegste voorvader waar nog gegevens van terug gevonden zijn was Roeleff Buwez, tegenwoordig zou hij Roelof Bouwes heten. Het is het jaar 1580 als de Friese regering de rooms-katholieke godsdienst verbied. Dit document wordt mede ondertekent door Roeleff. De geschiedenis zoals wij die uit de boekjes op school geleerd hebben, gaat vooral over 'Holland'. Friesland heeft echter een geheel eigen geschiedenis.

Boer, de
Deze familienaam is afgeleid van een beroep (boer).

Borrenbergs
De familienaam Borrenbergs is afgeleid uit twee woorden. Als eerste het woord Born, dit is een oude vorm van bron.Als tweede het woord berg. In Nederland zijner bijzonder veel namen met het woord berg. Dit komt, omdat heuvels vroeger bergen heetten.

Bosmans
Bosmans : familienamen op -mans zijn typerend voor Brabant en Limburg. Het is een patronymicum (vadersnaam) 'zoon van'... Ze kunnen op een beroep wijzen (vb. Timmermans), een eigenschap (vb Sterkmans) of de plaats van herkomst van de persoon (vb Brusselmans)  Bosmans = afstammelingen van iemand die in of bij een bos woonde (cfr. Broekman(s), Poldermans)

Cozijnsen
Er zijn over de hele wereld zo’n 600 personen met de familienaam Cozijnsen. Ze zullen elkaar wel niet allemaal kennen, maar allemaal zijn ze nakomelingen van Lubbert Jansen Cousijnse uit Barneveld. Hij is de oudst bekende met deze naam. Cozijnsen is een voorbeeld van een vadersnaam. Cozijnsen betekent de zoon van Cozijn. De voornaam Cozijn kwam veel voor in de Veluwe.

Deelen, van
Tot Napoleon in 1812 het bevolkingsregister invoerde hadden veel van onze voorvaders een voornaam (doopnaam) met de naam van de vader erachter, zoals Jan Tonis, zoon van Gijsbert en daarom Gijsbertsen. Op 3-11-1812 neemt Aalbert Tijmensen te Ede de naam VAN DELEN aan. Zijn broers en zusters doen dit ook, behalve Luut, hij laat zich als Leenders (Leendertsen) inschrijven. De schrijfwijze is niet altijd consequent. Men spelde de naam zoals men het hoorde. Volgende generaties gebruiken eerst als achternaam van Deelen en later wijzigt dit onder andere voor Teunis, geboren in 1841, in van Delen. Derksen
De naam Derksen komt veel voor in Nederland. De naam betekent zoon van Diederik/Derk/Dirk. In Gelderland geschreven als Derksen en in Noord-Limburg als Dericks of Derix. Op die manier zijn meerdere families Derksen ontstaan. De oudst bekende voorvader en naamgever van deze familie is Derick Heynen in Noord-Limburg.

Glimmerveen
Nu staat vast dat de familienaam Glimmerveen stamt uit het veenlandschap van Stompwijk (in Zuid-Holland, niet ver van Leiden). In een akte van 31 januari 1657 staat de toen in Stompwijk wonende Arij Crijnsz. vermeld als 'Ary Crijnsz. van Glimmerveen'. Dit is het oudste tot nu toe gevonden document waarin de achternaam '(van) Glimmerveen' voorkomt. Het gaat om een akte waarin vastgelegd werd dat Arij Crijnsz. een huis en erf omtrent de Knip kocht. Vijf jaar later, op 13 juni 1662, toen Arij Crijnsz. hypotheek op zijn huis gaf, werd hij in de akte opnieuw 'Ary
Crijnsz. van Glimmerveen' genoemd. Zijn broer die zich borg stelde, werd in dezelfde akte aangeduid als 'Dirck Crijne Glimmerveen' (zonder van). In een document van 1679 en in latere stukken komt van niet meer voor; de achternaam is verder steeds 'Glimmerveen'. Van 1657 tot 2001 zijn er onafgebroken mensen geweest die de naam Glimmerveen droegen.

Griens
Volgens het boek:"Familienamen in Limburg" door Jos Crott en Jo Hoen is de familienaam Griens een afleiding van Quirinus (St.Grein) o.a. Romeins martelaar.

Grashoff
De familienaam Grasshof komt oorspronkelijk uit het voormalige Oost-Duitsland in de omgeving van Quedlingburg. De ligging van Quedlingburg was erg belangrijk voor de handel in deze stad. In verband met de vele landbouwbedrijven waren er veel bierbrouwerijen en brandewijnstokerijen buiten de stadsmuren. Ook waren er veel Leerlooiers en schoenmakers. Vanwege het doorgangsverkeer waren er veel kooplieden en groothandelaren in de stad. Rond het jaar 1300 wordt er voor het eerst de naam Grasshoff genoemd in Quedlingburg. Deze familienaam vindt je bij boeren, handwerkslieden en gestudeerde.

Hogeweide
Verschillende boerderijen in Nederland, vooral in Overijssel en Gelderland hadden als naam Hogeweide. Vandaar de naam Hogeweide.

Hupkens
De naam is afgeleid van Sint Hubertus, de patroonheilige van de jagers. Sint Hubertus is de familieheilige geworden van de oorspronkelijke katholieke familie. Sint Hubertus leefde van 655 tot 727.

Kampert
De naam is afgeleid van het woord "Kamp", welke op zijn beurt
weer twee betekenissen heeft. I een afgeperkt stuk land, veld
II strijd, (gerechtelijke) tweekamp
In betekenis I is de naam een "geografische herkomstnaam" (van de Kamp, uten Campe, van den Heuvel etc.) De naam betekent dan zoiets van "hij die een afgeperkt stuk land bewoont" Ook bestaat de mogelijkheid dat de naam is afgeleid van een boerderij genaamd de Kamp. In "Gemeente atlas van de provincie Gelderland 1868" zijn rond Barneveld o.a. te vinden: - de Kamp (buurtschap Zwartenbroek) - Klein Kamp (buurtschap Esveld/Wessel) - Groote Kamp (Lunteren, buurtschap de Valk) - de Kamp (buurtschap Essen)

Koning, de
De familienaam de Koning komt voor in het gehele land. N.a.v. de volkstelling van 1947 zijn alle namen geïndexeerd. Als we kijken hoeveel personen met de naam de Koning in dat jaar in de westelijke Veluwe en het oostelijk deel van de provincie Utrecht voorkwam, dan zien we met name de gemeenten Ede (107 vermeldingen), Veenendaal (44 vermeldingen), Scherpenzeel (33 vermeldingen) en Barneveld (22 vermeldingen) hoog scoorden. Hoe de familie aan de naam de Koning is gekomen is nog niet vastgesteld. Uitman schrijft over de betekenis van deze en vergelijkbare namen in zijn boek "Hoe komen wij aan onze namen": "Dat de voorouders van al de mensen, die Keizer, Koning, Hertog, Prins, Paus, Bisschop heten, die waardigheden ook inderdaad hebben bekleed, zal wel niemand in ernst willen volhouden.

Leeuw
Deze naam is afgeleid van een dier, namelijk de leeuw.

Leurs
er zijn verschillende verklaringen voor deze familienaam: 1. Ontleend aan een het beroep van looier, leerbereider, ook wel velbereider genoemd. Een looier bewerkte ruwe dierenhuiden tot leer. De huiden of vellen ondergingen een intensieve en langdurige behandeling met bepaalde samentrekkende stoffen. Een natuurlijke grondstof was daarbij menselijke urine. Varianten op de naam Leurs zijn: Loermans, Luhrman. uit: 'Familienamen in Limburg' door Jos Crott bewerkt an aangevuld door Jo Hoen
2. Deze naam zou ook afkomstig kunnen zijn van het frankisch woord 'Hlod-rik' (= hij die roemrijk regeert). Het was de naam van een frankische prins. Familienamen met dezelfde oorsprong: Lorickx, Lorie(s), Lory. Leuriau, Leurquin, Lorquet, ...)

Marks
Deze achternaam is een voorbeeld van een vadersnaam. De naam betekent mark zijn zoon of dochter.

Moors
Moors : Afgeleid van 'Maurus', leerling van Sint Benedictus. = patronymicum van 'Moor', +uitgang -s, van Maurus: latijn maurus=Moor, inwoner van Mauretanië. (Maur -> Moor)

Rotterdam, van
Deze naam is afgeleid van een plaatsnaam, namelijk de stad Rotterdam.

Verheyen
ook een naam die verwijst naar een plaats, nl. hei(de), een onvruchtbaar en weinig bevolkt gebied waar men het vee naartoe stuurde, waar men bijeenkwam om te beraadslagen, recht te spreken, een veldslag voor te bereiden,... (zie namen zoals: Verheyden, Heyd, Van Heden, Van den Eede, Vanderheiden, ...)

Velp
Deze achternaam is afgeleid van een plaatsnaam, namelijk Velp in Gelderland.

Valk
Deze achternaam komt van een dier. Het dier is een vogel, namelijk de valk.

Vink
Deze achternaam is afkomstig van een dier. Dit dier is een vogel en is de vink.

REACTIES

A.

A.

er staat geen onderwerp bij waarvan de namen vandaan komen en opdracht c ontbreekt, dat is namelijk een beschouwing. die kon ik niet vinden.

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.