Lesverzuim: ja of nee?

Beoordeling 4.9
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • 5e klas havo | 497 woorden
  • 12 maart 2002
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 4.9
11 keer beoordeeld

Lesverzuim: ja of nee? Veel jongeren vinden dat ze hun tijd verdoen tijdens bepaalde lessen. Ze vinden dat ze hun tijd beter kunnen gebruiken. Vaak hebben mensen een verschillende mening over de stelling “ Het is een goed idee dat de leerlingen zelf mogen beslissen of ze een les bijwonen of niet”. We bekijken de voor- en nadelen en de beargumentatie op deze stelling. Het probleem van de jongeren van tegenwoordig is dat ze het niet met les eens zijn als ze tijdens bepaalde lessen hun tijd beter denken te kunnen gebruiken. Helaas is het nu eenmaal zo dat je, als je wegblijft, wordt genoteerd als absent en dus spijbelt. Dat zou uiteindelijk alleen maar meer tijdverspilling betekenen. Maar het is ook wel zo dat je, als je dan toch wordt verplicht om de lessen bij te wonen waarvan je tijd beter denkt te kunnen gebruiken, vervelend gaat zitten doen omdat je dan geen zin hebt om op te letten, en dus je mede-klasgenoten irriteert en/of van het werk afhoudt gedurende de les. Het zou ook kunnen dat de onderwijzers van tegenwoordig afzwakken qua orde houden. Met andere woorden: een leraar die geen orde kan houden, kan dus ook geen leerlingen dwingen op te letten, wat dus weer tot gevolg heeft dat de leerlingen er helemaal verstoorde les van kunnen maken. Aan de andere kant zou het gedrag van de jongeren in de les een gevolg kunnen zijn van een gebrek aan een echt opvoeding thuis. Er ziijn er een aantal bij die heel vrij zijn opgevoed, en in zo’n opvoeding houden de ouders zich niet echt bezig met de opvoeding van hun kind, wat dus weer tot gevolg heeft dat het kind zijn eigen opvoeding, manieren en gewoonten zal aanleren. Het zou dus heel goed kunnen dat jongeren, die niet in de les zouden willen zitten,zich niet rustig houden omdat ze thuis gewend zijn om hun zin te krijgen, of in ieder geval geen tegenspraak. Het zou dus ook puur aan het gedrag van de leerling kunnen liggen. Bovendien is het ook zo dat jongeren tot 18 jaar nog geen volwassenen zijn en nog niet voor “vol” worden aangezien. Velen vinden dan ook dat de jongeren onder die leeftijd niet het recht hebben om zelf te kiezen omdat ze dan waarschijnlijk toch iets gekozen zouden hebben waarvan ze profijt zouden hebben, i.p.v wat het verstandigst voor ze is. Bij de slotoverweging zal de gemiddelde scholier het ermee eens zijn dat ze zelf keuzes kunnen maken. Ik ben van mening dat de leerling wel voor zichzelf uit kan maken welke lessen nuttig en welke nutteloos zijn. Als ze kostbare informatie missen, zullen ze er toch alleen zelf nadeel van hebben? Als ze zich oud genoeg achten om zelf keuzes te maken, zullen ze ook de verantwoordelijkheden moeten dragen die eraan zijn verbonden. Wat inhoudt dat ze een probleem hebben als ze een les hebben gemist die ze eigenlijk nodig hadden. Op eigen verantwoordelijkheid dus.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.