Discriminatie

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • Klas onbekend | 337 woorden
  • 21 mei 2003
  • 51 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
51 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Discriminatie

Er worden vaak mensen gediscrimineerd. Discrimineren (onderscheid maken) is onterecht, het gevolg hiervan is dat een groep mensen hiervan hinder ondervind. Discriminatie is mensen verschillend beoordelen en/of behandelen op basis van dingen die helemaal niet belangrijk zijn, zoals ras, huidskleur en geloof. De vraag is waarom er zoveel gediscrimineerd wordt en wat de gevolgen hiervan zijn?

Mensen discrimineren omdat ze zichzelf beter vinden dan andere personen. Een voorbeeld is dat een blanke een donkere discrimineert op grond van huidskleur. In Nederland is discrimineren verboden, dat staat in Artikel 1 van de Nederlandse grondwet. De reden dat discriminatie verboden is, is dat de slachtoffers er de rest van hun leven last van zullen hebben. Behalve lichamelijke schade veroorzaakt discriminatie ook geestelijke schade. Op school wordt er ook ongetwijfeld gediscrimineerd, in de vorm van pesten. Je wordt uitgescholden omdat je een bril draagt, je hoort er niet bij omdat je dom of juist hele goede cijfers haalt. En zo zijn er nog wel wat reden waarom er op school gediscrimineerd wordt. Je hebt discriminatie waarvan je bewust weet dat je discrimineert, maar ook kun je onbewust discrimineren. Met bewust en onbewust discrimineren wordt bedoeld dat er ook discriminatie kan plaats vinden zonder dat het de bedoeling is. Vaak is het niet de bedoeling onderscheidt te maken en heb je niet door dat er discriminatie in het gedrag plaatsvindt. Daarnaast heb je ook directe en indirecte discriminatie. We spreken van indirecte discriminatie wanneer regels en procedures van instellingen (die rechtvaardig lijken) leiden tot achterstelling en daarmee tot discriminatie van groepen. In geval van directe discriminatie is het gedrag bedoeld om onderscheidt te maken. De gevolgen van discriminatie kunnen erg vervelend zijn. Mensen kunnen door discriminatie een minderwaardigheidsgevoel krijgen. In het ergste geval proberen mensen zelfmoord te plegen. Als je gediscrimineerd wordt, probeer dan altijd hulp te zoeken. Er zijn veel organisaties waar je terecht kunt met je problemen. Ook als je merkt dat er iemand gediscrimineerd wordt, probeer hem dan te helpen. Want discriminatie kan iemand echt kapot maken.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.