Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Davidsfonds

Beoordeling 3.8
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • Klas onbekend | 392 woorden
  • 19 februari 2002
  • 19 keer beoordeeld
Cijfer 3.8
19 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
3 redenen waarom je echt never nooit niet in het buitenland moet studeren

Studeren in het buitenland, de ultieme droom van veel mensen, toch? Nou,
vergeet het maar! Waarom zou je jezelf onderdompelen in nieuwe culturen,
talen en ervaringen als je ook gewoon thuis in je onesie op de bank kunt
blijven zitten?

Check het hier
Inleiding

Het Davidsfonds werd gesticht op 15 januari 1875 te Leuven.Het kreeg de naam van kanunnik Jean-Baptist David die enkele jaren tevoren overleden was, maar een belangrijke rol had gespeeld in het Vlaanderen van toen, o.a. door zijn inzet voor het AN als standaardtaal. Het Davidsfonds werkte met lokale kernen op verschillende plaatsen in Vlaanderen. In 1875 werden 27 afdelingen opgericht, o.a. te Gent, Oudenaarde en Aalst. Het Davidsfonds ontpopte zich van bij het begin als een krachtige motor achter de Vlaamse Beweging.

Wat is het Davidsfonds

Het Davidsfonds is een Belgische christelijke ledenbeweging voor sociaal-cultureel werk, opgericht te Leuven als tegenhanger van het vrijzinnige Willemsfonds. Het Davidsfonds streeft, op basis van een christelijke levensvisie, de algemene ontwikkeling van het Vlaamse volk na. De activiteiten van de vereniging situeren zich op drie vlakken.


De 3 Vlakken

1)Als drukkingsgroep Reeds vanaf de stichting omschreef het Davidsfonds zijn doelstellingen als volgt: boeken in het Nederlands uitgeven en verspreiden, de volksopvoeding behartigen en de nationale geest versterken. Op het einde van de 19de eeuw was het immers in dit land niet evident boeken in de volkstaal uit te geven!
In de Vlaamse Beweging had het Davidsfonds een belangrijk aandeel in de vernederlandsing van het onderwijs, het bedrijfsleven en het openbare leven, het vastleggen van de taalgrens en het invoeren van de cultuurautonomie. In samenwerking met andere organisaties (Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen) streeft zij de autonomie van de Vlaamse volksgemeenschap na.

2)Op het sociaal-culturele vlak worden activiteiten georganiseerd met betrekking tot cultuurspreiding (toneel, kleinkunst, film), volksontwikkeling (cursussen, lezingen, tentoonstellingen) en vormingswerk (gesprekken, discussies, groepswerk).

3)Als uitgeverij (boeken en grammofoonplaten) wil de vereniging bijdragen tot de vorming van haar leden. Het Davidsfonds gaf werk uit van verscheidene vooraanstaande Nederlandstalige auteurs (Gezelle, Streuvels, Timmermans, Claes, Vestdijk, Walschap, Gijsen, Lampo, Demedts e.a.) en reikt geregeld de E. Vlieberghprijs uit om het schrijven van goede romans te bevorderen. Het uitgavenprogramma omvat ook wetenschappelijke werken, jeugdlectuur, poëzie, cartoons en fotoboeken. In 1969 werd een eigen reisdienst (Davoreizen) opgericht.
Ook geeft het Davidsfonds het blad Omtrent uit. Jaarlijks wordt ook een congres georganiseerd.

Over de stichter: David, Jan-Baptist

J.B.David werd geboren in Lier op 25 Januari 1801 en stierf in Leuven op 24 maart in 1866 Hij werd dus 65 jaar
Hij Was een Rooms-katholiek geestelijke, historicus en taaalkundige Naar hem is het Davidsfonds genoemd, de katholieke tegenhanger van het liberale Willemsfonds. Als taalkundige was hij vermaard om zijn tekstedities.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.