De Kyoto-norm

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • Klas onbekend | 350 woorden
  • 27 mei 2004
  • 40 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
40 keer beoordeeld

De KYOTO-norm

Kyoto handelt tegen 6 schadelijke gassen die ontstaan door het oproepen en gebruiken van energie.

De resultaten vandaag voor België zijn zeer slecht. We stootte in 2001
106,4% van de emissies van 1990 uit.

De CO2 uitstoot in ons land is 83% van de 150.2 megaton als we alle stoffen samentellen. Koolstofdioxideis ook verantwoordelijk voor een stijging van
7 à 8 % ten opzichte van 1990.
Eén oplossing is:

via verticale pijpen zou het CO2 op 3.000 meter diepte gebracht worden, waar het niet oplost in het water, maar naar de oceaanbodem zinkt en poelen van vloeibaar CO2 vormt. Bij injectie op halve diepte, zo'n 1.500 meter, lost het CO2 wel op in het koude water. Het CO2-rijke water zinkt en wordt door de stroming zuidwaarts meegevoerd, langs Antarctica, om uiteindelijk weer naar de oppervlakte te komen in de Indische en Stille Oceaan.
Daar ontsnapt het gas uit het warmere water en komt het in de atmosfeer. De wereldreis die het koolstofdioxide via die thermohaliene circulatie zou maken, kan honderden tot duizenden jaren duren, zodat we er toch voor een tijdje vanaf zijn; daarna zien we wel weer.

Om de KYOTO-norm van gang te laten gaan moeten minstens 55 landen wiens gemeenschappelijke CO2-uitstoot minstens 55% bedraagt toestemmen. De EU, Japan, 8 Centraal-en Oost-Europese landen zijn zo goed als zeker van hun deelname aan de KYOTO-overeenkomst mee te doen. Indien de VS (36,1%), Canada en Austalië niet meedoen moeten deze landen zeker meedoen.

Het milieu loopt ook veel schade op door de 6 gassen, koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), lachgas (N2O) en drie gefluoreerde broeikasgassen HFK, PFK en zwavelhexafluoride (SF6),
warmt de aardbol op en breekt de ozonlaag af. Om dit te verhelpen is de KYOTO-norm er. Maar er is ook een andere manier. Ze willen de CO2 gassen tot 3000m in de Oceanen pompen en dan zijn we van die gassen honderd tot duizenden jaren vanaf.

De KYOTO-norm heft ook invloed op ons land. België heeft namelijk beloofd om 7.5% te verminderenten opzichte van het beginjaar, 1990.
België staat er wel zeer slecht voor want in 2001 staatto we 150,2 megaton CO2-equivalent aan broeikasgassen uit, en dat is 106,4% van de emissies van 1990. Dit percentage moet dalen naar 92.5%.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.