Zure regen

Beoordeling 6.2
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • 4e klas havo | 613 woorden
  • 3 januari 2003
  • 230 keer beoordeeld
Cijfer 6.2
230 keer beoordeeld

1. Wat is zure regen? Hoe langer afvalgas/ luchtverontreiniging in de lucht blijft, des te groter zijn de kansen dat het zich verbindt met waterdamp om zo zure regen neerslag te vormen. Met een sterke wind kunnen de oxiden en zure enkele dagen in de atmosfeer en zo honderden kilometers verder gebracht worden. Neerslag- evenals droog stof – kan het milieu op verschillende manieren aantasten. Energiecentrales zijn een belangrijke bron van chemicaliën, die zure regen veroorzaken. Als zij brandstof verbranden, stijgen vervuilende afvalstoffen omhoog uit hun schoorstenen. Een deel van de afvalproducten slaat in de nabijheid neer in droge vorm. De rest dwarrelt de lucht in en vormt samen met waterdamp een zuur, dat in de vorm van zure regen neerslaat. Zure regen is niet altijd nat, want de chemicaliën die zich met elkaar tot zure regen verbinden kunnen ook een onzichtbare, droge stof vormen die plaatselijk neerslaat en erg slecht is voor het milieu. 2. Waaruit bestaat zure regen? Zure regen is veel te vinden in ernstig vervuilde gebieden. In de vervuilde lucht zitten de stoffen zwavelzuur en salpeterzuur, als die in verbinding komen met water vormt dat zure regen.
3. Is zure regen schadelijk? Zo ja voor wie/wat? Als zure regen uit de hemel valt kan hij bossen, maar ook meren schade aanbrengen.in veel landen over de hele wereld verliezen bomen hun bladeren en worden bovenin heel dun. Sommige gaan daardoor dood. Zure regen kan ook gebouwen en andere materialen weg vreten of aantasten. Het is tamelijk zeker dat zure regen de hoofdoorzaak van deze beschadiging aan de bomen is. Zure regen vermengt zich met de vele verschillende stoffen in de bodem en verstoord het chemische evenwicht. Wanneer de bodem aangetast is dan zijn de bomen die er groeien minder in staat zich teweer te stellen tegen problemen als vorst en droogte. Zure regen brengt niet alleen schade toe aan de bodem, maar kan de bomen ook rechtstreeks aantasten. Als het regent vallen de druppels op de bomen. Door zwaveldioxide kunnen de kleine bladporiën dicht gaan zitten. Door de poriën in het blad neemt de plant de lucht op die hij nodig heeft om te overleven, dus zo kan hij geen lucht opnemen en sterven de bomen en planten af. Ook komt de zure regen terecht in meren en rivieren, het verontreinigt het drinkwater en het plantaardig en dierlijk leven in het water doden. 4. Hoe is het probleem op te lossen? Het probleem van zure regen kan je wel oplossen. Bijvoorbeeld om de volgende punten op te volgen: - Het schoonmaken van de vervuiling afkomstig van energiecentrales. - Motorvoertuigen zijn belangrijke producten van chemicaliën, die zure regen vormen. Laat de auto zo veel mogelijk staan, ga lopen of neem de fiets. - Misschien kiezen voor groene stroom, want energiecentrales vervuilen de atmosfeer met gassen die zure regen produceren. - Het verbranden van steenkool produceert rook, waardoor zure regen ontstaat. 5. Wat word er tegenwoordig gedaan tegen zure regen? >B - het schoonmaken van de vervuiling afkomstig van energiecentrales - het schoonmaken van de auto-uitlaatgassen. Veel landen hebben de driewegkatalysator verplicht gesteld. Zo’n katalysator maakt deel uit van het uitlaatsysteem. De gassen reageren met de chemicaliën in het filter en filtert 90 procent van de stikstofoxides weg. - Beperking van het gebruik van de motorvoertuigen; bevordering van het openbaar vervoer,carpoolen en gebruik van alternatieve vormen van transport zoals de fiets. - Zuiniger omgaan met energie door efficiënter gebruik in huizen en fabrieken, en onderzoeken naar het inzetten van de alternatieve vormen van energie zoals wind en zonne-energie. - Strengere maatregelen ten aanzien van het produceren van vervuiling en een betere toepassing van de maatregelen in de praktijk.

REACTIES

S.

S.

hallo ik ben Sevkan.
Ik heb dit verslaG GEBRUIKT VOOR Biologie en heb er een voldoende voor gekregen. Ik ben er zelf erg trots op!!! Thanx

Sevkan.

19 jaar geleden

D.

D.

zou jij mij nog meer informatie versturen, over wat er tegeb zure regen word gedaan?

19 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.