Examenkandidaten gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Marokko

Beoordeling 5
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • 4e klas havo | 519 woorden
  • 9 april 2003
  • 95 keer beoordeeld
Cijfer 5
95 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina
Cultuurelement: De meeste inwoners van Marokko zijn van geloof Moslim. De belangrijkste dingen voor een Moslim zijn: 5x per dag bidden, arme mensen helpen, een bezoek aan Mekka brengen, geloofsbelijdenis: ze zeggen dat Allah de enige god is en dat Mohammed zijn profeet is, en vasten. Vrouwen moesten vaak gesluierd door het leven. Tegenwoordig dragen de moslimvrouwen steeds minder een sluier. In de buurt van woestijnen dragen de mensen vaak luchtige, lange gewaden. Met die lange luchtige gewaden zijn de mensen beter bestand tegen de hitte. In de grote steden dragen de mensen steeds meer kleding, die we hier in Nederland ook dragen: T-shirts, jeans enz. 60% van de bevolking spreekt Marokkaans Arabisch, 30-40% van de bevolking spreekt Berbisch. In een klein gedeelte wordt er nog Frans gesproken. Dit komt doordat Marokko vroeger een kolonie van Frankrijk was. Vrouwen versieren zich vaak met Henna. Ze doen het op als ze gaan trouwen of bij belangrijke feesten, gebeurtenissen. Henna moet je eerst voorzichtig aanbrengen. Je moet het dan een paar uur laten zitten. Als het dan een paar uur gezeten heeft kun je het afwassen, je ziet dan mooie afdrukken. Ontwikkelingselement: In Marokko kent de economie dezelfde problemen als de meeste derde wereld landen: bevolking groeit snel, gebrek aan eigen kapitaal, een te kleine binnenlandse markt voor de industriële revolutie, gebrek aan arbeidskrachten en ze zijn afhankelijk van enkele exportproducten(fosfaat en landbouwproducten). Van alle Maghreb-landen is Marokko het armst. De afhankelijkheid van buitenlands kapitaal is groot. De staatsschulden zijn enorm. De import was in 1993 50% groter dan de export(in 1974 was het ruim 10%). Het bruto nationaal product was in 1994 $1150,--. De werkloosheid is vooral onder de jongeren groot.Het toerisme wordt een steeds belangrijkere bron van inkomsten. Het draagt voor ca. 11% bij in de deviezeninkomsten van Marokko en geeft 5% aan de bevolking van Marokko. Sinds 1983 worden de bedrijfstakken die door de staat worden beheerst voor een deel geprivatiseerd. 36% van de beroepsbevolking is werkzaam in de landbouw dat is ook de belangrijkste sector in de economie, die maakte in 1992 15% van het BNP uit. Onvoldoende en onregelmatige regenval veroorzaakten grote fluctuaties in de jaarlijkse oogst. Ongeveer 34 miljoen hectare is in cultuur gebracht, 25% daarvan ia akkerbouwgrond. In de afgelopen jaren is de aanhoudende droogte het belangrijkste probleem geweest en heeft samen met een snelle bevolkingsgroei en de beperkte toegang tot de EU-markt voor een stagnatie van de productie per hoofd gezorgd. Van de akkerbouwgronden die er zijn behoort ca. 6 miljoen hectare tot de traditionele sector en ca. 1 miljoen ha tot de zogenaamde moderne sector, die 25% van de totale oogst levert. Naast granen is de verbouw van citrusvruchten, tomaten en aardappelen van belang. Het verbouwen van suikerbieten heeft een spectaculaire groei doorgemaakt. Bosbouw is boor bijna 100% een staatsaangelegenheid. Het totale oppervlakte aan bos bedroeg in 1994 ca. 5 miljoen hectare, Dat is 12% van het totale landoppervlak. De opbrengst hiervan wordt gebruikt in de bouw- en meubelindustrie. In Marokko zijn er veel steden, maar er is ook veel platteland. Er zijn grote verschillen. Op het platteland werken ze van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, in de steden gaat het er veel anders aan toe.

REACTIES

N.

N.


Omg!!!

8 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.