Kies - Rotterdamse havens

Beoordeling 6.3
Foto van een scholier
  • Opstel door een scholier
  • 3e klas havo/vwo | 1063 woorden
  • 29 januari 2009
  • 19 keer beoordeeld
Cijfer 6.3
19 keer beoordeeld

Vragen bedrijven
Geef van elk bezocht bedrijf aan.
1. Waar het in het Rotterdams Haven gebied ligt.Geef de ligging met een kruisje aan op het kaartje. Vergeet niet aan te geven welke kruisjes welke bedrijven zijn.

X = AVR
= = ECT

2. Waar de meeste goederen vandaan komen. Verwerk dit in een wereldkaartje

3. Waarde meeste goederen heen gaan komen. Verwerk dit in een wereldkaartje.

De goederen van ECT gaan naar Azië en West Europa en de goederen van AVR blijven rond Nederland waar het restafval word gerecycled.

4. Beschrijf wat er gebeurt in het bedrijf.


AVR: Bij AVR word er afval verwerkt. Het afval komt aan in containers op vrachtwagens. Eerst worden de inhoud van de vrachtwagens gewogen. Dan word het afval verbrand.

ECT: Bij het bedrijf staan containers. Deze containers worden opgetild door een grote grijper. Deze zetten ze op vrachtwagens. In die vrachtwagens wordt van alles vervoert zoals stukgoederen en massagoederen.

Vragen Busrit
1. Wanneer is de Waalhaven gegraven?
1906 tot en met 1922

2. wat gebeurt er bij het Rail Service Center?
Daar worden shuffels/wagons naar toe gebracht en naar andere plaatsen gebracht.

3. Wat gebeurt er in een distripark?
Goederen worden compleet gemaakt en heringepakt door minder opgeleide.

4. Welke distriparken zijn er tussen Waalhaven en Maasvlakte?
Botlek en eenhaven

5. Waarom zijn sommige olietanks wit en andere grijs?
Wit = warmte afstotend, daar zit gas in, dat verdampt snel

Grijs = hier zitten zware producten in, zoals diesel

6. Wat is de functie van de tankwallen?
Als er een lek is houden de tankwallen de vloeistof die er uit gelopen is tegen.

7. Waarom hebben sommige tanks drijvende daken?
Als het dak drijft, krijg je geen verdamping van die producten

8. Wat zit er in de bolvormige tanks?
Vloeibaar propaan, butaan

9. Soms zie je een hoge vlam. Een bedrijf is dan aan het affakkelen, wat wordt daarmee bedoeld?
Dan worden er dingen verbrand

10. Waarom zijn de schoorsteenpijpen zo hoog?
Dan wordt de rook beter verspreid, hoger in de lucht.

11. Noem 3 chemische industrieën in het Rotterdamse haven en industriegebied.
Shell, Esso, Lyrondel

12. Welke tunnel ga je door op weg naar de Maasvlakte?

Botlektunnel

13. Een autoschip lijkt met een drijvende parkeergarage, hoeveel auto’s kunner er wel in?
6000 tot 7000 luxe wagens

14. Wat is de functie van de Stormvloedkering?
Hoog water tegen houden

15. Waar komt de naam Calandkanaal vandaan?
Van de ingenieur Pieter Caland

16. Tussen welke waterwegen ligt het EIC?
Calandkanaal en Nieuwe Waterweg

17. Noem een aantal kunststofproducten die in dit gebied hun oorsprong vinden.
Skates, kunststofflessen

18. Noem 2 projecten die er toe bijdragen dat de verbinding met het achterland verbeterd wordt.
Betuwespoorlijn en de A15 verbreden naar een 6-baans weg

19. Wat is de functie van de havennummers?

Voor buitenlandse chauffeurs, dat ze het beter snappen. Ze hoeven dan alleen maar naar de ANWB borden te kijken, want elk bedrijf heeft een eigen nummer.

20. Wat voor werk doen roeiers in de haven?
Aan en afmeren

21. Noem 2 mogelijkheden waarmee een loods aan boord van een schip gebracht kan worden?
Loodsboot en helikopter ( tendrum)

22. Welke soorten van transport ( modaliteiten) kom je tegen?
Spoor, buizenstraat, vliegtuigen, water en de weg

23. Wat word er bedoeld met 1 of 2 TEU?
1 TEU = 1 voet = 6 meter. Dit is de standaard maat voor een container

24. Waarvoor dient de slufter?
Opslag voor vervuild havenslib

25. In welke sector van het havengebied ligt het EIC?
Nieuwe waterweg en Calandkanaal

26. Wat is de afstand Rotterdam – Maasvlakte?

45 à 50 km

27. Welke grote raffinaderijen zijn er?
BP, Shell, Esso

Milieu snuffelpaal (DCMR)
1,Ga naar de snuffelpaal, klik een gebied aan op de onderste monitor en bekijk de concentratie zwaveldioxide in dat gebied. Wat valt je op?
Overal is veel zwaveldioxide.

2.Bekijk de borden en noem 3 taken van de DCMR milieudienst
a.Het meten van de luchtkwaliteit
b.Milieuvergunning
c.Inspecteurs controleren of het bedrijf zich aan de regels houd

3.Wie worden door de DCMR gewaarschuwd bij sterke luchtverontreiniging?
Bedrijven en bewoners.

Bagger/ infrastructuur
4.Hoe heten de vaarwegen die je aan beide zijden door de ramen van het EIC ziet liggen?
Nieuwe waterweg & Calandkanaal.


5. Waarom moet er gebaggerd worden?
Anders lopen bulkschepen vast.

6.Ga naar de baggersimulator. Hoeveel heb je in 1,5 minuut gebaggerd?
45m³

7.Wanneer moet de stormvloedkering dicht? Hoe vaak komt dat voor?
Als er hoogwater is of als er eens storm is. Het komt weinig voor.

8.Doe het veiligheidsspel, wat is je score?
7 van de 8.

Mainport Rotterdam
9.Ga naar de grote havenkaart aan het begin van de tentoonstelling. Druk op de knop infrastructuur. Noem 3 vervoersmiddelen waarmee goederen naar het achterland worden vervoerd?
a.Trein
b.Schepen
c.Vrachtwagen

10.Een schip komt zee (maasgeul/Maasmond) en meot naar de autoterminal in de Brittanniëhaven. Via welke vaarwegen vaart het schip?

Calandkanaal

11.Waar is de fruitterminal?
Bij de Merwehaven

12. Over welke tunnel vaart het schip op weg daar naar toe?
Over de Beneluxtunnel
Natte bulk
13. Waarom heeft een opslagtank soms een drijvend dak? (bekijk het model van een opslagtank onder glas).
Zodat hij mee kan drijven

14.Waarom zijn pijpleidingen een geschikt transportmiddel voor natte bulk?
Dan kunnen ze makkelijk doorvoeren

15. Noem 2 voorbeelden van natte bulk.
a.Ruwe olie
b.Aardolie producten

Droge bulk
16.Geef 2 voorbeelden van droge bulk.
a.Lijnzaad
b.Sojabonen

17. Wat is agri-bulk?
Bulk en landbouw


18. Noem een voorbeeld van het gebruik van kolen?
Stoomtrein/machine

Olieraffinage
19. Als je aardolie verhit in een destillatiekolom ontstaan er allerlei nieuwe producten. Noem er 2.
a. gas
b. benzine

20.Waarvoor kun je die producten gebruiken?
Benzine=brandstof gas=verwarming

Pijpleidingen
21.Hoeveel km ondergrondse pijpleiding ligt er in de Rotterdamse haven?
1500 km

22. Noem 2 producten die per pijpleiding worden vervoerd?
a. ruwe olie
b. gassen

23. Noem 2 voordelen van het vervoer per pijpleiding?
a. veilig
b. snel

24. Liggen er pijpleidingen naar Schiphol? Zo ja welk product wordt hier dan vervoerd?
Ja, kerosine van vliegtuigenDienstverlening
25. Wie assisteert de kapitein bij het veilig in- en uitvaren van de haven?
Zeeloods

26. Noem 2 organisaties die het schip assisteren bij het binnenvaren en wegvaren.
a. havenbedrijf Rotterdam
b. maritiem service provider

27. Wat doen roeiers in de Rotterdamse haven?
Helpen bij het vastmaken en losmaken en verplaatsen van schepen.

Beroepen
28. Wat doet een procesoperator?
Verantwoordelijk voor een goed verloop van fysische elementaire processen waarbij de aard van de stof veranderd.

29. Doe(in de filmcabine) het programma ’Jobtest ’Bij welke 4 beroepen kwam je uit?
a. visser

b. binnenvaart
c. scheepsbouw
d. maritiem toeleveringsindustrie

Energie
31. Van welke energiebronnen kun je elektriciteit maken?
Brandstof, kolen,aardgas

32. Waarvoor wordt elektriciteit in de haven gebruikt? Noem 2 voorbeelden
a. verlichting
b. beweging

Binnenvaart
33. Noem 3 voorbeelden van wat er zoal over water wordt vervoerd?
a. olie
b. natte bulk
c. containers

34. Doe het binnenvaartspel. Wat was je score?
Alle drie certificaat.

35. Tot waar waren binnenvaartschepen in Europa?
Boedapest.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.