Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

Bepalen onbekende massa met toestel van Atwood

Beoordeling 4.5
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 250 woorden
  • 20 mei 2002
  • 64 keer beoordeeld
Cijfer 4.5
64 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video
Onderzoeksvraag: Het bepalen van de onbekende massa m2 met behulp van het toestel van Atwood. Proefopstelling: Als massa m1 wordt losgelaten,zal deze eerst fotocel 1 passeren, daarna fotocel 2. De fotocellen zijn verbonden met de interfase van een computer. Met behulp van de computer kun je de tijd t bepalen, die massa m1 erover doet om afstand h af te leggen. Massa m1 zal na loslaten eenparig versneld met een versnelling a omhoog bewegen. Omdat massa m1 bij fotocel 1 nog nagenoeg geen snelheid heeft, geldt bij benadering: h = ½ a * t ² a = 2h/t² Uit die versnelling a, de valversnelling g en de massa m1, kun je de onbekende massa m2 bepalen. Zoals ik het al eerder heb vermeld, heb ik dit proef op de computer gedaan. Bij dit proef moest ik massa m2 laten vallen om te zorgen dat massa m1 langs de fotocellen ging. Op het scherm van de computer verscheen een V – t – diagram (zie grafiek achterin). In de grafiek werden twee punten gegeven, n.l. punt A en punt B. de coördinaten van het assenkruis stond rechtsboven het scherm. Vervolgens moest ik de tijdstippen meten van de punten A en B. Bij letter A in de figuur staat in vrijwel alle gevallen t = 0 s.Op dit tijdstip onderbreekt de massa juist de lichtstraal bij poortje 1. Bij letter B; op dit tijdstip, is de massa juist de lichtstraal bij poortje 2 gepasseerd. Deze meting moest ik nog twee keer herhalen. Als laatst moest ik een van die metingen uitprinten.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.