Decubitus

Beoordeling 7.1
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 837 woorden
  • 11 februari 2009
  • 17 keer beoordeeld
Cijfer 7.1
17 keer beoordeeld

Proeve 306 opdracht 5 eigen deskundigheid bevorderen.

Wat is decubitus?

Decubitus ontstaat als de huid niet voldoende doorbloed word als gevolg van druk. Als de huis niet goed doorbloed is sterft de huis langzamerhand af.
Bij decubitus zijn er 4 stadia te herkennen dit zijn:
Stadium 1 Een drukplek die rood ziet en niet verdwijnt door het wegnemen van de druk, of stimuleren van de lokale circulatie.
Stadium 2 in dit stadium is de samenhang van de huid verbroken. De wond beperkt zich tot in de bovenste laag van de huid.

Stadium 3 als de decubitus in dit stadium is beland zit de wond tot en met de onderhuidse vetlaag.
Stadium 4in dit stadium is de huid maximaal aangetast/beschadigd er kan spierweefsel of bot bloot komen te liggen.

Wat zijn de oorzaken van decubitus?
Oorzaken van decubitus zijn:
- Immobiliteit, iemand kan de desbetreffende plek niet verleggen om de druk te ontzien.
- Chronisch ziek, de conditie van het lichaam heeft invloed op de gevoeligheid voor decubitus. Iemand in een slechte lichamelijke conditie heeft meer kans op decubitus.
- Medicatie, zoals slaapmedicatie, kalmeringsmiddelen of spierverslappers. Hierdoor merk je de pijn prikkel mindersnel op en beweeg je minder.
- Verlamming, iemand met een verlamming zal de pijnprikkel niet voelen, en dus de desbetreffende huis niet verleggen.

- Ondervoeding, een slechte voeding kan een negatieve werking op decubitus. Mensen met decubitus hebben vaak meer eiwitten nodig, omdat in eiwitten bouwstoffen zitten om de schade vroegtijdig te herstellen.
- Diabetes, door diabetes is er een slechtere doorbloeding in de benen, hierdoor is een naadje van een sok in de schoen soms al voldoende om een decubitus wond te krijgen.
- Vochtige omgeving, door bijv incontinentie hierdoor word de huid week waardoor het eerder kapot kan gaan.
- Niet gelijk matige ondergrond, als er kreukels of kruimels in bed liggen kan dat de plaatselijke druk erg verhogen.
- Schuifkrachten, als iemand in een halfzittende houding word gebracht kan deze onderuitzakken waardoor de verschillende huidlagen gaan verschuiven ten opzichte van elkaar. Hierdoor is de lokale bloedcirculatie verminderd waardoor je dus meer kans hebt op decubitus.

Wat kun je ter voorkoming van decubitus doen?
Bij iemand met een verhoogde kans op decubitus kun je de volgende dingen doen:

- Wisselligging, dit wil zeggen om bijv de 3 uur de zorgvrager een andere houding laten aannemen. Bijv. eerst ligt hij op de rug en na 3 uur wordt hij op de zij gelegd enz.
- Medicatie aanpassen, dit is altijd aan de arts om die beslissing te nemen.
- Aangepaste voeding, eiwitrijke voeding.

- Bloedcirculatie bevorderen, door de lokale huid masseren met een vettige crème.
- Huid droog houden, dit doe je door vroegtijdig het incontinentie materiaal te verschonen.
- Zorgen voor een gladde ondergrond, door het bed regelmatig te verschonen en elke dag glad op te maken voor kom je plaatselijke druk.
- Luchtwisselmatras gebruiken, dit zorgt dat de druk steeds veranderd word omdat de luchtwisselmatras steeds wisselt van de hoeveelheid lucht.
- Beweging, door beweging bevorder je de bloedcirculatie.
- Waakzaam zijn bij rode plekjes, bij constatering van rode plekjes (stadium 1) direct actie ondernemen!!

De behandeling van decubitus.
Je begint altijd bij het ergste; dus eerst zorg je dat de necrose verdwijnt dit kan chirurgisch gebeuren, dan word de necrose weggeknipt. Ook kan dit op een chemische manier, dit gaat met behulp van enzymen die de necrose losmaken.
Om de loszittende necrose te verwijderen kan de wond worden uitgespoeld met waterstof peroxide of een fysiologische zoutoplossing.


Als de necrose is verdwenen en er is geel beslag aanwezig is het zaak dit weg te krijgen.
Dit doe je door absorberend verband te gebruiken dit neemt het beslag op.

Als dit gele beslag ook weg is zie je een rode wond, hierbij is het zaak om deze vochtig te houden dit kun je doen met zalfgazen.

Als de wond genezen is lange tijd zorg blijven geven aan bescherming!!

De Protocollen van (mijn stage plek)over decubitus preventie.
Ik heb de protocollen een beetje samengevat.
Algemene preventie maatregelen:
- betrek de cliënt bij de preventie van decubitus, informeer hem hier over.
- goede hygiëne wassen met PH-neutrale zeep.
- Zorg voor schone, gladde, droge onderlaag
- Voorkom huidbeschadiging
- Inspecteer de huid dagelijks
- Let op goede en foute houding
- Consequente wisselligging
- Indien mogelijk mobiliseren
- Zorg voor volwaardige voeding

- Stimuleren tot voldoende vochtinname
- Overleg z.n. met diëtist

Risico inventarisatie.
De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor het doen van een risico inventarisatie bij:
- de intake
- meer dan 4 uur liggen of zitten per dag
- na inzet van preventieve maatregelen
- verandering algehele toestand ( bijv. bij afname van eetlust.)

om het risico op decubitus te bepalen word er gebruik gemaakt van de klinische blik, en een risico score lijst.

Vergelijking van de theorie en de praktijk.
Als je kijkt naar de theorie weet je eigenlijk al dat dit niet altijd mogelijk is om decubituspreventie toe te passen bij de thuiszorg. Dit kan komen omdat de cliënt en de mantelzorg niet de juiste materialen in huis hebben om goed preventie toe te passen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.