Middeleeuwen

Beoordeling 3.6
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 412 woorden
  • 6 december 2001
  • 46 keer beoordeeld
Cijfer 3.6
46 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
"Hij was echt die meester die iedereen voor de klas wil hebben"

Pabo-student Melle wil graag leraar worden. Wij spreken hem over zijn rolmodel en hoe het is om stage te lopen. Wil je meer weten over hoe het is om voor de klas te staan en hoe je zelf leraar kunt worden? Check onze pagina over ‘leraar worden’! 

Naar de pagina

Wat weet ik van de Middeleeuwen

Als ik aan de Middeleeuwen denk, dan denk ik aan een film die ik op de basisschool heb gezien. Daarin werden een rijke familie en arme familie beschreven. Het was toen verboden om een relatie te beginnen met een rijke persoon als je uit de lagere klasse kwam, maar toch gebeurde dat. Het meisje, uit het arme gezin moest vermoord worden en zocht steun bij de kerk, dat dus een grote rol bij die mensen speelde.

Verder weet ik dat het duurde van 500 na Christus tot 1500 na Christus.

Ook als ik aan de Middeleeuwen denk, denk ik aan Koning Arthur en de Ridders van de ronde tafel. Maar ik weet niet zeker of dat waar is of niet.

Ook weet ik dat er vroeger minstrelen waren, die trokken dan door het hele land met hun instrument om het nieuws te melden in een soort zang/dichtvorm.

Volgens mij, komt de overgang van ruilhandel naar geld ook uit de middeleeuwen. De mensen hadden daar eerst geen geld maar ruilden producten met elkaar tegen een, voor hun, goede vergelijking. Dit ruilen werd later anders. De mensen maakten munten van goud of zilver en wogen die dan af. Ze hadden dan standaard procedures over het betalen van bijvoorbeeld een geit.

Wat weet ik van het katholicisme

Van het katholicisme weet ik eigenlijk weinig. Dit komt waarschijnlijk omdat ik zelf niet ben opgegroeid met een geloof. Ik denk dat de mensen geloven in God en dat ze hem om vergeving vragen als ze iets fout hebben gedaan. Ook gaan zij uit van de bijbel en van wat God via Jezus aan de mensen heeft door gegeven. Maar in mijn ogen zit er geen verschil tussen het katholicisme of bijvoorbeeld het christendom. Ik hoop niet dat ik de mensen, die wel weten wat deze geloofsovertuigingen betekenen en wel weten wat de verschillen zijn, heb beledigd.

Wat hebben we nog van de Middeleeuwen overgehouden?

Er zijn volgens mij nog best veel dingen die wij aan de Middeleeuwen hebben over gehouden. Maar omdat ik niet alles weet van de Middeleeuwen kan ik dat nu nog niet noemen.

De meeste dingen die ik heb genoemd hebben we nu niet meer, zoals de minstrelen en ridders. We hebben nu ook niet zo’n heel groot verschil meer tussen arm en rijk.

Wij gebruiken nu nog steeds geld voor onze “ruilhandel”. Dit is dus al een belangrijk iets dat we wel van de middeleeuwen hebben overgehouden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.