Indeling, voor een Zakelijke brief

Beoordeling 5.8
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 115 woorden
  • 8 april 2004
  • 135 keer beoordeeld
Cijfer 5.8
135 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak

Woonplaats, datum (voluit, dus geen Jan. maar Januari)

>

>

Firma de Wit

(Soms)t.a.v. de heer de Vries

Langeweg 17

9675 XX Groningen

>

>

(Soms)Betreft: >>Reden waarom je Schrijft<<

>

>

Geachte meneer De Vries,

>

>

>>Inleidende zin<< (zoals: “naar aanleiding van Uw advertentie in de Telegraaf,enz)

>

>>Alinea’s<< - Elk onderwerp krijgt een nieuwe alinea

- Tussen alinea’s 1 regel overslaan

>>Afsluitende zin<< (Zoals: “In afwachting van Uw antwoord, teken ik,”)

>

Hoogachtend,

>>Handtekening<< (Deze mag maar 2 regels in beslag nemen)

>

>>eigen naam<<

>>Straat + huisnummer<<

>>Postcode + Dorp/stad<<

(Soms)>>Telefoonnummer<< (alleen als dit uit de brief/opdracht blijkt, anders niet)

>

>

(Soms)>>Bijlage<< (bijvoorbeeld: CV, of lijst met persoonlijke gegevens)

> betekend een regel tussenruimte (gewoon regel overslaan dus)

>> betekend niet letterlijk overschrijven (dat lijkt me wel duidelijk)

Aandachtspunten:

* Komma achter “woonplaats” (Regel 1) * Punten tussen “t.a.v.” (Ter attentie van) (allemaal kleine letters) (Regel 5) * Dubbele punt achter “betreft” (Regel 10) * Voorzetsels bij namen, schrijf je met een Hoofdletter, maar alleen achter “Geachte” en dus niet het adres. (Regel 13) * Komma achter “Geachte meneer De Vries” (Regel 13) * Komma achter “Hoogachtend” (Regel 22)

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.