De NPO is bezig met een nieuwe interactieve videoserie voor scholieren, over persoonlijke dilemma's. Om de serie zo herkenbaar mogelijk te maken, hebben ze jouw hulp nodig. Ben je tussen de 15-18 jaar en wil jij meedenken? Vul de vragenlijst in (5 a 10 minuutjes) en maak kans op een Bol.com bon van 10 euro.

 


Meedoen


Normen en waarden
Om het verschil te kunnen beschrijven tussen normen en waarden moet je eerst weten wat eigenlijk een norm is, en wat een waarde is.

Normen
Normen zijn concrete richtlijnen voor het handelen; ze regelen het dagelijks sociaal verkeer. Normen vormen de verbinding tussen de algemene waarden (zoals vrijheid, rechtvaardigheid) en de concrete gedragingen; het zijn opvattingen over hoe men zich wel of niet moet gedragen in concrete omstandigheden.

Ofwel; opvattingen over hoe mensen zich in een situatie wel of niet dienen te gedragen. De belangrijkste normen zijn de wetten en mores.

Mores zijn ongeschreven regels of gebruik binnen een bepaalde context geldt. Hierbij kan je denken aan regels binnen een geloof, of binnen een (studenten)vereniging.

Normen kunnen positief (geboden) of negatief (verboden) zijn. Ze kunnen een verschillende ‘reikwijdte’ hebben: ze kunnen gelden voor iedereen in een maatschappij, slechts in een bepaalde sociale groep gangbaar zijn of vrij te kiezen.

Normen zijn sterk afhankelijk van iemands religieuze, culturele, sociale en maatschappelijke achtergrond. Iedere cultuur heeft zijn eigen normen én waarden. Het kan dus voorkomen dat twee verschillende groepen eenzelfde feit totaal tegenovergesteld waarderen.


Waarden
Waarden zijn idealen en motieven die in een samenleving of groep als nastrevenswaardig worden beschouwd. Waarden zijn opvattingen over wat wenselijk is.

Er zijn twee soorten waarden:

• Instrumentele waarde  Waarden die door concrete personen of groepen feitelijk worden verleend aan persoonlijke zaken of gebeurtenissen. Waarden zijn veelal collectief, maar kunnen zeer persoonlijk worden beleefd.

• Intrinsieke waarde  Waarden die nagestreefd behoren te worden vanuit de gedachten. Ethische waarden blijven hun betekenis en geldigheid behouden, ook als ze feitelijk niet gedragen worden door mensen en groepen. Het zijn motieven en idealen waarop de concrete normen zijn gebaseerd.


Het verschil tussen waarden en normen
Ik laat zien, met behulp van voorbeelden, wat het verschil is tussen waarden en normen.

Voorbeeld:
Waarde: ouderen moeten veel respect krijgen.
Norm: jet staat je plaats in de bus/trein/metro af aan iemand die ouder is dan jij.

Voorbeeld:
Een belangrijke waarde in het verkeer is veiligheid. Hiervoor zijn regels (normen) opgesteld waaraan mensen zich moeten houden.

Voorbeeld:
Een waarde voor de samenleving is leefbaarheid. Regels (normen) die daaruit voortvloeien zijn afval opruimen en respect hebben voor anderen.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.

Anouk

Anouk

Het is natuurlijk ook leuk om iets van wikipedia te kopiëren, maar waarschijnlijk niet helemaal de bedoeling.

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

judith

judith

de uitleg in mijn tekstboek is iets bondiger.
waarden is in principe wat jij of een groep of de samenleving belangrijk vind.
een norm is een gedraging/uiting van je waarden.
normen en waarden samen wordt moraal genoemd

1 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

M.

M.

Zo veel haat. Jammer. In ieder geval bedankt voor de informatie. Hopelijk wordt het een voldoende voor maatschappijleer morgen. Liefs.

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

H.

H.

Dit is echt een slechte uitleg ik snap er niks van👺

2 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

M.

M.

leuk gekopieerd! staat precies het zelfde op Wikipedia

3 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

K.

K.

kon je gewoon niet meteen de betekenis er van zetten dan een hele preek hier geven ??

5 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

D.

D.

mooi gekopieerd van Wikipedia.

5 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

M.

M.

toevallig, dat ik precies hetzelfde las op wikipedia...

6 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

B.

B.

Leuke site, leuk artikel.
Een paar dingetjes:

Mores zijn ongeschreven regels of gebruik binnen een bepaalde context geldt.

bovenstaande zin klopt grammaticaal niet.....
graag aanpassen..?

Norm: jet staat je plaats in de bus/trein/metro af aan iemand die ouder is dan jij.

Moet zijn: Je ipv jet

6 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast

J.

J.

wikipeadia

6 jaar geleden

Antwoorden

gast

gast