Hoofdstuk 2 Internetopdrachten

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 3271 woorden
  • 14 maart 2004
  • 16 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
16 keer beoordeeld

Normen en discriminatie blz 89 1) Het bestrijden en voorkomen van discriminatie op het Nederlands gedeelte van het Internet inclusief de gedeelten van Internet die zich fysiek in het buitenland bevinden maar geschreven zijn in de Nederlands taal en/of vanuit Nederland worden onderhouden en/of duidelijk gericht zijn op Nederland. 2) Ik denk dat de normen van het MDI zijn dat er niet gediscrimineerd wordt op het internet (en daarbuiten ook niet, maar bij het MDI gaat het specifiek om het internet. Verder denk ik dat hun normen over samenleven zijn dat er een multiculturele samenleving ontstaat en dat iedereen elkaar respecteert zoals diegene is. 3) Om een melding te doen stuurt u een e-mail naar: meldpunt@meldpunt.nl Dan moet je vermelden: # je e-mail adres; # je naam (optioneel); # de exacte locatie van de uiting waarover u een melding doet (URL of Nieuwsgroep) # een korte omschrijving van de uiting (of een kopie daarvan). LET OP: generieke meldingen (dus zonder exacte lokatie) over een website of webforum e.d. kunnen wij niet in behandeling nemen. 4) hakenkruizen op een site over Nazi’s, dat vind ik nogal discriminerend. Verder denk ik dat er veel over negers op het internet wordt gediscrimineerd door bijvoorbeeld moppen. 5) ze kunnen niet tegen alle moppen iets doen, maar als er iets instaat wat een strafbare uiting is, nemen ze je melding in behandeling. ze krijgen vaak opmerkingen te horen in de zin van "Maar het is toch een mop! Het is toch niet racistisch bedoeld!". Racistische uitingen, ook moppen, gaan altijd ten koste van anderen. 6) ja. Ik maak zelf ook wel eens een grapje waar iets wat discrimineert in voor komt, maar ik bedoel het niet zo. Dus ik vind het terecht als ze zeggen dat als het voor de wet strafbaar is, dat ze maatregelen nemen. Want het doet sommige mensen echt pijn. 7) holocaust revisionisme is het ontkennen van holocaust. En holocaust is het proberen te vernietigen van een ras of bevolking. 8) - "Discriminerend is, dat de Holocaustmythe in stand wordt gehouden door de Joden en dat het Duitse volk ten onrechte wordt beschuldigd. " en - "De Holocaustmythe betekent een onterechte beschuldiging ten aanzien van het Duitse volk en belediging zolang er geen bewijs is." en - "Verhalen over vergassingen in de concentratie kampen in de Tweede Wereldoorlog zijn onzin. Uit proeven is gebleken dat er nooit mensen vergast kunnen zijn." en - "Het Joodse volk is zelf misleid door valse berichten. Door haar geïsoleerde positie is het Joodse volk misleid. De Holocaustmythe sluit Joden op in een geestelijk getto." en - "Niet de gaskamer was de oorzaak van de vele doden in Bergen Belsen, maar een typhusepidemie. De lijken werden voorgesteld als vergaste Joden." en - "Het tonen door de KRO van beelden uit concentratiekampen, bergen lijken, is groteske volksverlakkerij." althans uitlatingen van gelijke aard en/of strekking.
Media en beeldvorming Blz 102 1) de site is van de LBR. Dit verbaast me wel ja, omdat dat een persbureau is. 2) Moslims en media, een opvallende twee-eenheid in 2001, met een weinig dat onderwerpen gerelateerd aan de islam mediagevoelig zijn. In de periode na 11 september is die gevoeligheid nog eens nadrukkelijk blootgelegd. De media berichtten uitgebreid over het wereldnieuws uit de Verenigde Staten. Dat is op zichzelf niet minder dan vanzelfsprekend. Vervolgens werden lijnen doorgetrokken naar moslims in Nederland. Goed voor de kijkcijfers en de oplagen. Maar minder voor de hand liggend wanneer andere journalistieke normen tot uitgangspunt waren genomen. 3) De NRC kopte op 13 september met 'Bin Laden heeft ook aanhang in Ede'. Het ging om luidruchtige jongeren met een reputatie van baldadigheid, die nu, een paar dagen na de aanslagen, in één adem met Bin Laden werden genoemd. Op nieuws gerichte enquêtes speelden een rol in de beeldvorming:(24) 'Tien procent Nederlandse moslims achter aanslagen' (Rotterdams Dagblad, 24 september), 'Meeste moslims tegen aanslagen' (NRC, 24 september). 'Gevaren van binnen' (Elsevier, 22 september), 'Radicale moslims moeten land uit' (De Volkskrant, 26 september), Veiligheid gaat boven tolerantie (De Volkskrant, 26 september). De kop 'Meeste moslims tegen aanslagen', uit het voorgaande rijtje, geeft een ander beeld dan 'Tien procent Nederlandse moslims achter aanslagen'. Maar ook deze kop doet niets af aan het feit dat het een mediahype was om over 'gevaar en islam' te berichten. Deze sfeer van dreiging en onveiligheid hield verder aan door berichtgeving over agressie tegen moslims: 'Islamitische basisschool en moskee in brand gestoken' (NRC, 17 september), 'Moslims voelen dat agressie menens is' (De Volkskrant, 22 september), 'Poging tot brandstichting in moskee in Venlo' (De Volkskrant, 22 september), 4) Door hun zorgvuldigheid, informatie in de juiste context plaatsen en je niet laten leiden door sensatiezucht, drift om te scoren. 5) Zij roepen journalisten op maatschappelijke ontwikkelingen te beschrijven en te analyseren, maar de basisvaardigheden in ere te houden. Feiten moeten worden gecontroleerd en in de juiste context geplaatst worden. Op basis van hoor en wederhoor, en met voldoende basiskennis, zonder toegeven aan effectbejag. Het journalistieke handwerk moet niet het onderspit delven in de jacht naar nieuws en effectbejag door middel van suggererende, smeuïge uitspraken en vette koppen. 6) ik denk dat de media voor deel daar wel schuld aan is ja. Ik denk dat ze, zonder het zelf bewust te doen, toch heel veel vooroordelen hebben veroorzaakt. Door bijvoorbeeld met de oorlog in Irak te laten zien wat Irak allemaal doet, en niet wat Amerika allemaal aanricht, krijgen de meeste mensen toch een verkeerd beeld. En dat is zeker wel de schuld van de media geweest. Wat doet SIRE Blz 102 1) SIRE is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt onderwerpen, die voor de samenleving belangrijk zijn maar niet door andere partijen worden opgepakt, aan de orde te stellen en bespreekbaar te maken. We doen dat door het maken van ideële, dus niet commerciële campagnes. SIRE heeft geen banden met de overheid of andere organisaties. Door de samenstelling van het bestuur en het netwerk zijn ze in staat om via de massamedia een scala van ideeën en idealen onder de aandacht van het grote publiek te brengen. Sinds de oprichting in 1967 zijn dat meer dan 80 campagnes, zoals bijvoorbeeld de maatschappij dat ben jij, je bent een rund als je met vuurwerk stunt, drugs, eenzaamheid, rouwverwerking en dyslexie. SIRE werkt zonder geld. Dat wil zeggen dat SIRE anderen vraagt om op vrijwillige basis medewerking te verlenen aan een campagne. 2) SIRE betekent stichting Ideële Reclame

3) Ze willen ouders bewust maken van het fenomeen. Zodat ze bij zichzelf te raden kunnen gaan of ze onder het mom van 'alles voor de kinderen' niet te ver doorschieten in hun zorg. Daarnaast willen ze ouders een spiegel voorhouden. Door hen de wereld van hun kinderen te laten zien, die opvallend veel gelijkenissen vertoont met hun eigen wereld, worden ze ook geconfronteerd met de drukte van hun eigen bestaan. 4a) Ik denk dat die campagne niet meer voor mijn leeftijd is bedoeld omdat wij al een stuk vrijer in onze keuze worden gelaten. Wij maken nu een groot deel van de beslissingen zelf en onze ouders brengen ons niet overal meer heen omdat we er zelf ook wel komen. Ook plannen we zelf onze tijd in. Als we zin hebben om uit te gaan tot 6 uur ‘s nachts dan doen we dat. We regelen zelf hoe we erheen gaan en hoe we terug komen. Ze hoeven tegenwoordig alleen maar te weten waar je bent en je moet bereikbaar zijn door middel van je mobieltje. Dat je in noodgevallen het altijd nog even kunt laten weten wat de situatie is. 4b) ik vind de campagne wel zinnig omdat het bij vrijwel veel kinderen tegenwoordig wel zo gaat. Afspreken kan niet meer omdat ze eerst naar pianoles moeten, dan hebben ze tennis, daarna blokfluiten. Dan moeten ze eten, en dan snel omkleden om vervolgens naar het zwemmen te gaan. Het is niet slecht, maar de kinderen moeten het zelf ook wel willen. En als ouder kun je altijd een keer stop zeggen als het allemaal te veel wordt. 5) Stigmatiseren is iets ten onrechte negatief kenmerken en mensen in hokjes plaatsen op basis van vooroordelen en algemene veronderstellingen. 6) Stigmatiseren kan ertoe leiden dat bepaalde mensen als minderwaardig worden beoordeeld omdat ze afwijkende kenmerken hebben, of negatieve eigenschappen toegekend krijgen die ze helemaal niet bezitten. Maar wie eenmaal in een hokje is geplaatst, komt daar niet zo gemakkelijk meer uit. Als iemand een stigma heeft gekregen, zal hij of zij sociale afkeuring ervaren en sociale situaties gaan mijden. Dat kan leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen, tot isolement, stress, eenzaamheid en allerlei andere nare gevolgen. Vaak gaan mensen die zich bewust worden van het feit dat ze gestigmatiseerd zijn, zich uiteindelijk ook gedragen naar de misvattingen die anderen over ze hebben. 7) omdat het nogal regelmatig voorkomt, bijvoorbeeld bij ex-gevangenen. Ze komen na hun gevangenschap gewoon de maatschappij niet meer in omdat ze niet geaccepteerd worden. Ze hebben een etiket op hun hoofd, en iedereen bevooroordeeld ze. Ze kunnen geen lening afsluiten bij een bank, ze kunnen veel moeilijker een baan krijgen etc. 8) Als we iemand een stigma hebben toegekend, rijst de vraag in hoeverre we hem of haar ook echt iets kwalijk nemen. Iemand met een handicap of een andere huidskleur zullen we dit niet gauw aanrekenen, omdat we ervan uitgaan dat dit buiten zijn of haar verantwoordelijkheid valt. Deze mensen krijgen eerder onze sympathie. Bij stigma's zoals 'alcoholist' of 'aids-patiënt' veronderstellen we gemakkelijker dat iemand dit aan zichzelf te wijten heeft en zullen we hem of haar scherper veroordelen. Maar als we meer weten, kan blijken dat het stigma voorkomen had kunnen worden. Iemand die doof is, kan dat bijvoorbeeld zelf hebben veroorzaakt door jarenlang zonder gehoorbescherming te hebben gewerkt; iemand met een hiv-besmetting kan een bloedtransfusie hebben gehad met besmet bloed. 9) Stigmatiseren gebeurt zonder erbij na te denken. Als je een onbekend iemand ontmoet, gebruik je de eerste indruk om die persoon te plaatsen in een categorie. Bij die categorie horen bepaalde eigenschappen, die je vervolgens ook verwacht of veronderstelt bij de persoon die je in dat hokje hebt geplaatst. Het is een haast natuurlijk mechanisme, dat je helpt om nieuwe informatie te verwerken zonder dat het extra aandacht tijd of energie kost. 10) ik denkd at het doel van de campagne “ de maatschappij, dat ben jij” is dat met een verbetering in het maatschappelijk gedrag wil aanbrengen. Beleefder zijn tegen elkaar, zoals opstaan in de bus voor een ouder persoon, de deur voor iemand open houden. Iemand de trein uit helpen, iemand helpen oversteken enz. het zijn kleine dingen, maar ze maken de maatschappij een stuk beter. 11) ik denk dat het opstaan voor oudere mensen een groot probleem is. Ik denk dat er een groot deel is wat in de bus of in de tram hun plek niet zou afstaan aan een minder valide persoon, omdat ze er zelf toch eerder zaten?! Het is toch een stukje respect voor elkaar waar je het over hebt. En iemand die op krukken loopt laat je toch ook niet de hele dag staan/ en iemand die net een hart operatie heeft gehad laat je toch ook niet meteen de volle toeren draaien door hem te laten hardlopen en fitnissen. 12) in het openbaar vervoer ( trein, tram, bus, en taxi ook regelmatig) 13) De telefonische enquête concentreerde zich op de houding van Nederlanders ten aanzien van de verschillende onderwerpen en het zelf actie hierop onderneemt. Het blijkt dat jongeren tot 28 jaar niet alleen minder doen om het prettiger voor de medemens te maken, maar zich ook minder ergeren aan bijvoorbeeld vuil op straat. Uit het onderzoek blijkt verder dat veel van de ondervraagden niet bereid zijn om zelf actie te ondernemen om het de medemens prettiger te maken. Sommigen (10%) vinden het zelfs te gênant om bijvoorbeeld afval van de straat op te rapen en weg te gooien. Positief is dat deuren door vrijwel iedereen, zowel jongeren als mensen uit de oudere groep, worden opengehouden (94%) en 73% laat mensen wel eens voor bij de kassa. 14) # vuurwerk ( je bent een rund als je met vuurwerk stunt) # pesten # de maatschappij, dat ben jij # een huisdier, denk eerst even na # kinderen hebben het druk # drank Reclame code commissie Blz 108 1) De Reclame Code Commissie is een Commissie die beoordeelt of adverteerders en anderen die verantwoordelijk zijn voor het maken van reclame, zich aan de Reclame Code hebben gehouden. Een ieder die meent dat reclame in strijd is met de Reclame Code, kan bij de Reclame Code Commissie een klacht indienen. De Commissie beoordeelt, na de adverteerder te hebben gehoord, of de reclame in strijd is met de Reclame Code. De Reclame Code Commissie kan ook reclame beoordelen zonder dat daarover bij haar een klacht is ingediend. 2) Een klacht moet (onder vermelding van naam en adres) schriftelijk of - met behulp van het via www.reclamecode.nl beschikbare elektronisch klachtenformulier - door middel van e-mail worden ingediend. De klager dient te motiveren waarom hij een bepaalde reclame in strijd met de Reclame Code vindt. Bij zijn klacht moeten, als dat mogelijk is, de betreffende reclame en eventuele andere gegevens waarop de klacht is gebaseerd, worden gevoegd. Het adres van de Reclame Code Commissie is Postbus 12352, 1100 AJ Amsterdam. 3) De Reclame Code Commissie kan oordelen dat de klacht ongegrond is en deze klacht afwijzen, of oordelen dat de klacht gegrond is. In dat geval beveelt zij de adverteerder aan de betreffende reclame-uiting niet meer te gebruiken. Deze aanbeveling kan onderhands dan wel openbaar worden gedaan. · Onderhands betekent dat de Reclame Code Commissie de aanbeveling alleen aan de betrokken partijen toestuurt. · Openbaar wil zeggen dat de Commissie een persbericht verstuurt waarin de beslissing bekend wordt gemaakt. · Vrijblijvend Advies. Indien de klacht een reclame betreft waarin denkbeelden worden gepropageerd, adviseert de Commissie de adverteerder de betreffende reclame niet meer te plaatsen/gebruiken. 4) Als de Reclame Code Commissie een klacht heeft ontvangen, stuurt zij een kopie van de klacht (met vermelding van naam en adres van klager) naar de adverteerder. De adverteerder krijgt 14 dagen de tijd tegen de klacht verweer te voeren. Een kopie van het verweerschrift wordt naar de klager gestuurd. Indien de voorzitter van de Reclame Code Commissie daarvoor redenen aanwezig acht, kan hij partijen uitnodigen nadere schriftelijke opmerkingen te maken. Er wordt een datum bepaald waarop de klacht, het verweerschrift en eventuele andere schriftelijke stukken ter vergadering van de Reclame Code Commissie worden behandeld. Desgewenst kunnen de klager en de adverteerder in die vergadering hun standpunt mondeling toelichten. 5) Leningen en beleggingen. Reclame voor vormen van sparen, leningen en/of investeringen mag geen beweringen bevatten die het publiek kunnen misleiden ten aanzien van de voorwaarden van de lening of de aangeboden waardepapieren, de ware of geschatte opbrengst of de voorwaarden van rentebetaling en aflossing. Ik ben het hiermee eens, omdat ze in dat soort reclames nooit de voorwaarden geven. Moet je altijd nog eens extra na vragen, en als je die aanvraagt zit je voor de helft van de tijd meteen ergens aan vast. Het is dus misleidend.
De ster en reclame Blz 82 (extra) 1) Dit tarief (op basis van 30 seconden) kan variëren van € 250 bij een reclameblok in de middag tot meer dan € 40.000 bij een belangrijke voetbalwedstrijd, afhankelijk van hoeveel mensen kijken. 2) in de middag kijken meestal de kleinere kinderen die net uit school zijn. Dus dan gaan juist alle speelgoedreclames uitzenden. Dan is het tijdstip goedkoper en de doelgroep die je wilt bereiken is op dat moment televisie aan het kijken. 3) nederland 1: De kernwaarden van Nederland 1 zijn verdiepend, vertrouwd, cultureel en mensgericht. Typische programmasoorten zijn informatie, kwaliteitsdrama, docu-drama, infotainment, educatie en levensbeschouwelijk. In de informatieve programma's is veel aandacht voor natuur en milieu, vrije tijd en service, recht, godsdienst, zorg en andere sociale thema's. Nederland 1 richt zich op kijkers die zich hechten aan bestaande waarden en normen. Zij zijn geïnteresseerd in levensbeschouwing en maatschappelijke ontwikkelingen (traditionele en deel moderne burgerij). Dit komt overeen met ongeveer 35 procent van de bevolking. Nederland 2
Op Nederland 2 hebben de omroepen TROS, AVRO en BNN hun "thuisnet". Nederland 2 heeft een jongerenblok in de middag met Amerikaanse comedy's. Twee Vandaag is in de vooravond een actualiteitenprogramma van de TROS en EO. In de avonduren zendt Nederland 2 veel "toegankelijke" programma's uit als: TV-Show, Bananasplit, Vermist, Spangen en Lingo. Tevens is er veel sport op Nederland 2 met o.a. op de zondag Studio Sport, op de dinsdag en de woensdag Champions League en op de donderdag Uefa Cup. In geval van bijzondere (sport)evenementen en actualiteiten treedt Nederland 2 op als "gastheer". Daarnaast zijn de Olympische Spelen en het EK/WK Voetbal te zien op Nederland 2. Dankzij de zendtijduitbreiding van BNN is het aanbod van jongeren flink toegenomen met programma's als Top of the Pops en Costa!. Nederland 3
Nederland 3 is een verdiepende, maatschappijgerichte zender met een progressieve, culturele inslag. VARA, VPRO en NPS leveren een bijdrage aan een levendig bestel en verbeelden op toonaangevende wijze wat interessant, belangwekkend, verrassend of geestig is op het gebied van informatie, verstrooiing, wetenschap, politiek en cultuur. Typische programmasoorten zijn eigentijds drama, informatie, cabaret/satire, kunst, educatie, culturele evenementen en wetenschap. Nederland 3 richt zich op kijkers met een meer dan gemiddelde interesse in cultuur, wetenschap en politiek. "De Nederland 3 kijker" is in maatschappelijk en cultureel opzicht progressief, nieuwsgierig en heeft relatief vaak een hogere opleiding genoten. 4) de voordelen zijn: # Snel een hoog bereik hebben. # Snel een hoog frequentiecontact maken. # Ze hebben een hoge invloed. # Ze hebben een groot communicatievermogen, door bijvoorbeeld goed beeld en geluid. # Het is het meest nauwkeurig gemeten middel om informatie openbaar te maken. 5) dat je het product kunt zien, en je resultaat kunt zien. Dat kan bij alleen geluid niet. Je ziet het effect niet, dus je hebt geen goed mentaal beeld van iets. 6) #13-19 jaar; # 20-34 jaar; #20-49 jaar; 7) over een paar jaar zal ik een andere mening over dingen hebben. Ook zal mijn smaak veranderen, met wat ik leuk vind om te zien. Ook mijn interesses zullen veranderen. Ik zal bijvoorbeeld veel meer geïnteresseerd zijn in onderwerpen die met mij beroep te maken hebben. 8) spot 1: fortis boerderij te koop, vind ik niet zo leuk, omdat ik de mensen in de commercial heel asociaal vind overkomen. Dat is zij sommige reclames leuk, maar bij die net niet. Spot 2: die vind ik wel grappig bedacht, maar hij is te langdradig. Je ziet na een tijdje echt wel waar het om gaat, maar de commercial blijft maar doorgaan. Iets te overdreven dus. Spot 3: die vind ik ook niet zo leuk. Hij is te ver gezocht. Je moet het simpel houden, dat is het leukst. Spot 4: die vind ik heel leuk gevonden. De link is ook heel snel gelegd: een klein formaat van vat, en een baby, een klein formaat van mens om het maar raar te zeggen. Sowieso zijn de meeste bierreclames heel leuk. Spot 5: die vind ik niet zo heel erg leuk, hij is te voorspelbaar. Spot 6:geen idee waarom ik die niet leuk vind, ik denk dat ik hem te druk vind en het muziekje er niet echt leuk bij vindt passen. Spot 7: ik vind het spotje heel leuk bedacht, maar de link patty brard en chello snap ik nog niet helemaal. Spot 8: niet leuk, er zit geen spannend verhaal in. Spot 9:die snap ik niet! Spot 10: deze vind ik echt heel leuk, hij is niet te ver gezocht, en toch heel grappig. 9) Ik denk spot 3, omdat die het leukste verhaal heeft. Ze vertellen het leuk, en het beeld erbij is ook leuk. De spot is leuk in elkaar gezet. Dit is een reclame die ik niet erg vind om tussendoor bij een film te krijgen, omdat deze lachwekkend is. 10) Dan weten alle reclame bedrijven in wat voor een soort reclames de mensen dit jaar weer geïnteresseerd zijn, en kunnen ze daarmee aan de slag. Ze weten precies waarmee ze de mensen kunnen pakken.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.