Computeropdracht

Beoordeling 2.7
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 5e klas havo | 596 woorden
  • 15 december 2003
  • 10 keer beoordeeld
Cijfer 2.7
10 keer beoordeeld

A Ik denk dat ik op GroenLinks ga stemmen. Ik ben het meestal wel eens met wat ze zeggen, en waar ze voor staan. Ook vind ik de bescherming van het milieu erg belangrijk, en ik weet dat GroenLinks dat ook vind. B Partijen Uitspraken oneens
1. SP 6
2. GroenLinks 8
3. D66 9.5
4. PvdA 10.5
5. ChristenUnie 14.5
6. Leefbaar Nederland 14.5
7. SGP 16.5
8. Lijst Pim Fortuyn 18
9. VVD 19.5
10. CDA 20.5 C 1. Er moet een algemene legitimatieplicht komen. Hiermee is de SP het niet eens. Ik ben het hier wel mee eens, ik vind dat iedereen zich moet kunnen legitimeren. Zo kan de staat controleren wie er op straat rondlopen, ook met boetes geven is dit veel makkelijker. Er zal veel minder illegaliteit zijn. Het kost mensen niets meer om hun identiteitskaart, paspoort of rijbewijs op zak te hebben. 2. Winkels dienen op zondag gesloten te zijn. De SP antwoord hier neutraal. Ik vind dat zondags de winkels best geopend kunnen zijn. De mensen die niet naar de winkel willen op zondag doen dat toch gewoon niet. De zondag is tegenwoordig toch geen echte rustdag meer. De mensen die dit wel als een rustdag willen beschouwen hebben er volgens mij geen last van als de winkels geopend zijn. De meeste mensen hebben tegenwoordig ook geen tijd meer om boodschappen te doen, dat kunnen ze dan op zondag doen. 3. Burgemeesters moeten rechtstreeks door de bewoners gekozen worden. Hierop antwoord de SP weer neutraal. Dit vind ik wel raar, omdat de SP voor de mindere mensen in de samenleving opkomt. Als de burgemeester door de bewoners zelf wordt gekozen, heeft elke bewoner even veel invloed, de mindere mensen in de samenleving dus ook en niet alleen de mensen die bijv. in de gemeenteraad zitten. Ik vind het belangrijk dat ieder mens moet kunnen stemmen en meebeslissen in de samenleving. 4 Bij het oplossen van problemen in de zorg heeft een efficiëntere besteding van middelen prioriteit boven het uittrekken van extra geld. Hier is de SP het niet mee eens. Ik antwoord hier neutraal. Ik vind dat het ook wel belangrijk is dat er een efficiëntere besteding van de middelen is, dit bespaart weer geld. Voor de dingen in de gezondheidszorg waar dan wel heel veel vraag naar geld is, moet er geld vrij zijn. Ik vind dat je eigenlijk altijd efficiënt met de middelen moet omgaan, vooral in de zorg, dat bespaart ook weer geld. 5. Het hoger onderwijs moet worden gefinancierd door het bedrijfsleven. De SP is het niet met deze stelling eens, ik antwoord op deze stelling neutraal. Ik vind dat het bedrijfsleven niet alles kan betalen, ook de overheid moet nog verantwoordelijkheid dragen voor het hoger onderwijs. Het bedrijfsleven kan wel wat meebetalen, de studenten zijn erg belangrijk voor de toekomst van de bedrijven. De bedrijven kunnen bijvoorbeeld plaatsen in het bedrijf beschikbaar stellen waar de studenten kunnen leren en werken. 6. Nederland moet uit de NAVO
De SP is het hier volledig mee eens. Ik antwoord hier neutraal. Het geld dat de NAVO kost kan veel beter aan andere dingen worden besteed dan aan oorlog en de dure wapens die daar voor nodig zijn. Wel heb je als land bescherming als je bij de NAVO aangesloten bent. Als er bijvoorbeeld oorlog uitbreekt, heb je veel landen achter je staan.
D Ik denk dat ik nog steeds op SP blijf stemmen. De punten die bij mij afwijken, zijn niet zo belangrijk voor mij. Over de punten zoals gezondheidszorg, asielzoekers, bescherming van het milieu en het opkomen voor de zwakkeren in de samenleving ben ik het wel met de SP eens, en dit zijn voor mij de belangrijkste punten.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.