analyse-opdracht drugs

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 2008 woorden
  • 2 maart 2002
  • 274 keer beoordeeld
Cijfer 6
274 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Sturen mensen in jouw appgroep ongevraagd naaktbeelden door?

Weinig mensen zitten te wachten op ongevraagde naaktbeelden, maar toch worden ze massaal doorgestuurd. Het verspreiden van zulke beelden is eenvoudig, maar kan grote gevolgen hebben voor degene over wie het gaat. Het is dus belangrijk om in actie te komen als je ongevraagd naaktbeelden van iemand hebt ontvangen. Weten wat jij het beste kunt doen? 

Check het nu!

1. Wat is het probleem?

Kort gezegd is de politieke kwestie: moeten we alle drugs legaliseren?

a. Motivatie voor de keuze van dit onderwerp:

Het drugsgebruik in Nederland is een groot probleem, voor iedereen, dus ook voor mij. Ik heb nooit geweten hoe het nu precies zit met dat drugsbeleid. Je hoort er de laatste tijd wel weer meer over, omdat het op Schiphol zo’n probleem wordt met de drugskoeriers en de aanpak van hen. Ze weten niet meer wat ze met al die mensen aanmoeten, dus sluiten ze ze straks met meerderen op in één cel. Zo proberen ze alleen maar de gevolgen van het drugsprobleem op te lossen. Ik vind dat ze eerst moeten werken aan de gebruikers van drugs, omdat het uiteindelijk toch om hen draait. Als er niet zo veel behoefte zou zijn aan drugs, waren er ook niet zoveel drugskoeriers. Vaak zijn dat mensen die weinig geld hebben en dus geen toekomst, dus gaan ze de drugshandel maar in, dus zou men eigenlijk ook nog iets moeten doen aan de werkeloosheid in die landen, maar dat is weer een ander probleem, waarop ik nu niet verder in zal gaan.

b. Waarom is het een politieke kwestie en geen persoonlijk probleem?

Als je deze vraag wilt beantwoorden, moet je eerst het verschil weten tussen deze twee begrippen. Een persoonlijk probleem is iets waar je omgeving wel last van kan hebben, maar waar de politiek zich niet mee hoeft te bemoeien. Natuurlijk wel als veel meer mensen last hebben van hetzelfde probleem, en dan is het een politieke kwestie.
Er zijn drie aspecten die bepalen of een probleem een politieke zaak is:

Ø Veranderbaar
Ø Maatschappelijke probleem die de staat moet regelen
Ø Conflict

Het drugsprobleem is veranderbaar. Waarom? Omdat het met bepaalde politieke maatregelen groter of kleiner kan worden. Want als het legaal wordt, gaan er waarschijnlijk meer mensen gebruiken, maar de prijzen zullen dan dalen, en dus zal er ook minder criminaliteit zijn. Maar als het gedoogbeleid in wordt getrokken, zijn er vermoedelijk minder gebruikers, maar wordt de overlast groter.

Het drugsprobleem is tevens een maatschappelijk probleem dat de staat moet regelen. Een maatschappelijk probleem is een probleem dat meerdere groepen in de samenleving raakt en dat opgelost moet worden door de gemeenschap, dus niet door de regering. Dat is dus bij het drugsprobleem niet het geval. Als de regering niet in zou grijpen, zouden er nu nog meer mensen aan de drugs zijn en dan zouden er geen straffen opgelegd worden. Dus zou de bevolking minder beschermd zijn tegen de drugsverslaafden. Niet alleen als ze ‘stoned’ zijn, maar ook omdat de verslaafden aan geld moeten komen om de drugs te kopen. Vaak hebben ze daar niet genoeg geld voor en stelen ze het.

Er zijn in Nederland net zoveel voor- als tegenstanders van het gedoogbeleid. Hierdoor kunnen conflicten ontstaan, o.a. in de rechterlijke macht, de hulpverlening, en niet te vergeten de Europese wetgeving.

c. Omschrijf het probleem zo nauwkeurig mogelijk.

Maar wat is het probleem nu eigenlijk? Het probleem is dat nog veel te veel mensen, met name jongeren, nog drugs gebruiken, zowel softdrugs als harddrugs. Hoewel softdrugs ‘gedoogd’ wordt, dat wel zeggen dat het niet helemaal illegaal is, maar je mag niet te veel softdrugs bezitten en er niet in handelen en ze niet produceren. Harddrugs daarentegen zijn geheel verboden. Je mag het niet produceren, bezitten, gebruiken of er in handelen. De straffen voor de overtredingen hiervan zijn zwaarder dan voor het produceren, bezitten of handelen in softdrugs. Dat komt omdat softdrugs minder schadelijk zijn voor de gezondheid en omdat sommige softdrugs gebruikt kunnen worden als geneesmiddel.

d. Geef zoveel mogelijk achtergrond informatie. Geef hiervan een eigen samenvatting.

Ik heb een aantal kranten artikelen gevonden (in de bibliotheek en op internet) over het drugsbeleid. Er zitten ook krantenartikelen bij van al een aantal jaren geleden, maar dat geeft aan dat het probleem niet alleen nu speelt, maar dat onze samenleving en regering al langer dan vandaag met dit probleem zitten. Hieronder heb ik ook twee tabelletjes, waarin aangegeven wordt dat het (soft-)drugsgebruik met de jaren wel is toegenomen en hoe dat per leeftijd en geslacht varieert (born: Jeugd en riskant gedrag, NIAD 1993)

Het percentage meisjes en jongens dat de laatste vier weken voorafgaande aan het onderzoek hasj of wiet heeft gebruikt.

Maar hoe komt Nederland eigenlijk aan al die drugs? Dat komt weer door die drugskoeriers, die uit de Nederlandse Antillen komen, om zo hun geld te verdienen. Vaak wordt het bezit van één kilo cocaïne al door de vingers gezien.

2. Welke groepen en instanties zijn betrokken bij de kwestie?

a. Per groep / instantie noemen.
b. Welke economische belangen hebben ze?
c. Welke concrete voorstellen hebben deze groepen / instantie?

De drugsgebruikers
b + c. Drugsgebruikers willen natuurlijk dat alle drugs gelegaliseerd wordt, zodat ze niet meer bang hoeven te zijn om opgepakt te worden. Als het wel gelegaliseerd zou worden, zou de kwaliteit waarschijnlijk ook beter worden, door de strenge(re) controles. Drugs zouden misschien minder duur worden, omdat ze het dan ook hier in Nederland kunnen produceren, maar ik denk dat de regering dan wel accijns gaat vragen.

Overheid
b. Bij de overheid verschillen de meningen nogal. Wat ze wel gemeen hebben is dat ze willen dat het drugsgebruik afneemt en ook zeker veiliger wordt. Ze willen dus vaak meer controle. In het hierboven genoemde voorbeeld, van het legaliseren van drugs, stond ook dat de regering waarschijnlijk wel accijns zal gaan vragen. Ik denk niet dat Nederland nu zo’n goede naam heeft gekregen om het beroemde / beruchte drugsgebruik. Ik weet ook niet of Nederland nu veel winst heeft aan het drugsgebruik, of alleen maar verlies lijdt omdat het zoveel controle vraagt.
c. zoals ik hierboven al vermelde, zijn de meningen nogal verdeeld. Velen willen meer / betere preventie, anderen willen dat er meer gedaan moet worden aan de opvang en hulp bij afkicken. Weer anderen zeggen dat de gebruikers strenger aan moeten worden gepakt, dat de straffen hoger moeten.

Koffieshopeigenaren
b + c. zij willen natuurlijk dat het gebruik van softdrugs meer zal worden geaccepteerd in de maatschappij, omdat zij dan waarschijnlijk meer klanten kunnen verwachten. Ook denk ik dat ze willen dat er meer drugs per persoon verkocht mag worden. Zo zal hun omzet zeker toenemen. Maar ik denk niet dat ze erg blij zullen zijn als er accijns wordt ingevoerd.

3. Wat zijn de achterliggende waarden en normen van elke groep of instantie?

Je kunt je natuurlijk afvragen waarom mensen eigenlijk aan de drugs gaan. Vaak doe je snel met vrienden mee, je grenzen verkennen, of het gaat het niet thuis of op school niet zo goed. Dan hopen ze die problemen voor even te vergeten en een ‘geweldige’ ervaring op te doen.

De overheid wil vooral letten op de gezondheid van de bevolking, dus ook van de drugsgebruikers. Dat willen ze door verschillende maatregelen bereiken. Door bijvoorbeeld strengere controles, hogere straffen, het legaliseren, dus het controleren op de kwaliteit makkelijker maken.

De coffeeshopeigenaren willen natuurlijk veel winst maken, maar ik denk dat ze zich ook wel een beetje verantwoordelijk voelen voor hun klanten.

4.Welk beleid voert de overheid m.a.w. wat doet de overheid om het probleem op te lossen?

a. Welke wetten gelden voor deze kwestie?

In Nederland wordt een onderscheid gemaakt tussen harddrugs en softdrugs. Harddrugs zijn drugs met onaanvaardbare risico’s. Softdrugs hebben minder risico’s, dat wil dus niet zeggen dat er aan het gebruik van softdrugs geen risico’s zitten. Daarom is het verboden om softdrugs te bezitten, produceren, gebruiken en erin te handelen. In coffeeshops mag men ook maar een kleine hoeveelheid aan (soft-)drugs kopen en gebruiken. Dat is niet strafbaar, maar word je erg vervelend, en overlast veroorzaakt, kun je wel aangehouden worden.
Enkele regels waar de coffeeshops zich aan moeten houden:

Ø niet meer dan 5 gram per keer per persoon verkopen
Ø geen harddrugs verkopen
Ø geen reclame maken voor drugs
Ø geen overlast in de omgeving veroorzaken
Ø geen verkoop aan minderjarigen
Ø geen minderjarigen in een coffeeshop

b. Welke wet(ten) staat (staan) ter discussie?

Er staan bij mijn weten over drugs zelf geen wetten ter discussie, maar wel denkt met erover om meerdere gevangenen in één cel te stoppen, zodat er meer drugssmokkelaars opgepakt kunnen worden en niet weer zo maar weer terug worden gestuurd, zoals het voorheen vaak ging. Als men ‘maar’ één kilo aan bijvoorbeeld cocaïne bij zich had, pakte men de drugs af en liet de smokkelaar weer gaan.

c. Noem enkele standpunten van de belangrijkste bestuurders.

Hier volgen een paar stukjes van de ‘Ministerie van Justitie’ (www.minjust.nl, april 2000)
Drugs vormen een zichtbaar probleem in de Nederlandse samenleving: straatcriminaliteit, verschillende vormen van overlast en drugstoerisme. Met de regeringsnota 'Het Nederlandse drugsbeleid: continuïteit en Verandering' heeft het kabinet de hoofdlijnen van het drugsbeleid aangegeven. De volksgezondheid staat hierin centraal. Er wordt onderscheid gemaakt tussen harddrugs met een onaanvaardbaar risico (o.a. heroïne en cocaïne) en minder gevaarlijke softdrugs (zoals hash en marihuana).

Er worden voorstellen ontwikkeld om de Opiumwet en de richtlijnen die daarop zijn gebaseerd, aan te passen. Bijvoorbeeld: nu nog kan iemand maximaal twee jaar gevangenisstraf krijgen voor de teelt van 'nederwiet', voorgesteld wordt dat te verhogen naar maximaal vier jaar. En ook voor de verkoop van drugs aan 'kwetsbare groepen', zoals minderjarige scholieren, zullen hogere straffen worden geëist.
Vermindering drugsoverlast
Dit is een gezamenlijk project van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en een aantal ministeries. Het aandeel van justitie in het project bestaat eruit dat veroordeelde drugsverslaafden zo vroeg mogelijk kunnen kiezen tussen een behandeling om van hun verslaving af te komen, of gewone gevangenisstraf.
Verslaafden die keer op keer overlast blijven bezorgen, zullen langdurig in een justitiële inrichting worden opgenomen. Tijdens deze periode zullen zij 'gedwongen' deelnemen aan activiteiten die hen voorbereiden op een 'gezonde terugkeer' in de maatschappij.

Hier wordt dus duidelijk gemaakt dat het werkelijk een groot probleem is en dat er iets aan gedaan moet worden. Bijvoorbeeld door straffenverhoging en het verder helpen van de veroordeelde drugsverslaafden.

d. Noem de standpunten van de betrokken politieke partijen.

5.Geef een duidelijke en korte samenvatting

Het blijkt dus allemaal niet zo eenvoudig te zijn om een oplossing voor dit probleem, het drugsgebruik, te vinden. Dat probleem, de overlast, de berovingen en de schade voor de gezondheid, wordt onder andere veroorzaakt door de nieuwsgierigheid van de jeugd, en omdat het natuurlijk ook enige spanning geeft omdat het niet mag. Ook wordt drugs gebruikt om even je zorgen te vergeten of om meer energie te krijgen.
Veel mensen of instellingen denken anders over de oplossing voor dit probleem, de een vindt dat drugs gelegaliseerd moet worden, zodat de kwaliteit ervan beter gecontroleerd kan worden, anderen vinden dat het helemaal afgelopen moet zijn met het gedoogbeleid.
De wet zegt nu dat het gebruik, bezit, productie en handel in drugs verboden zijn, en dat alleen in coffeeshops softdrugs verkocht mag worden (onder bepaalde voorwaarden).

6. Welke oplossing is volgens jou de beste?

Ik vind dat de handel in harddrugs, het gebruik, bezit en de productie ervan, zo goed mogelijk bestreden moet worden. Ook denk ik dat de grenscontrole strenger moet zijn, vooral bij Schiphol, omdat daar veel bolletjesslikkers aankomen vanuit de Nederlandse Antillen.
Om het aantal sterfgevallen aan drugs terug te dringen in discotheken, moet men daar ook meer en strenger controleren. Men weet waar die discotheken zijn, dus waarom houden ze daar niet een oogje in het zeil?

Softdrugs moeten op straat verboden blijven, maar het moet nog wel verkrijgbaar blijven in coffeeshops. Daar moeten ze dan ook vaker controleren of de kwaliteit wel goed is.
Ik vind dat de eisen die gesteld zijn aan de coffeeshops wel voldoende zijn. Ik weet niet of klanten zich ook moeten identificeren, maar als dat niet zo is, dan vind ik dat dat nog wel moet gebeuren, anders komt de drugs gegarandeerd een keer in de verkeerde handen, die van iemand onder de 18 jaar.

Bronvermelding

Ø ‘Wat kun je verwachten van blowen’ Trimbos-instituut
Ø www.jip.org
Ø www.drugsweb.nl
Ø www.minjust.nl
Ø www.sp.nl
Ø www.groenlinks.nl
Ø www.pvda.nl
Ø www.cda.nl

REACTIES

C.

C.

Netjes, nu weet ik eindelijk hoe ik het verslag moet maken om het tot een voldoende te schoppen:P

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.