Yoga, aan de hand van 4 deelvragen

Beoordeling 7.7
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 1035 woorden
  • 19 juni 2010
  • 2 keer beoordeeld
Cijfer 7.7
2 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

DEELVRAGEN

1.Wie was Patanjali?

2. Wat houdt Yoga in?

3. Kenmerken van Yoga.

4. Waarom is Yoga een sekte?

ANTWOORDEN

1.
Hij wordt wel de vader van de Yoga genoemd omdat hij als eerste de yogaspreuken opschreef. Daarvoor werden ze wel mondeling overgedragen maar nog nooit was er een boek over geschreven. Patanjali leefde ongeveer 2600 jaar geleden dus Yoga bestaat al heel lang. Uit de tekst van deze Patanjali zijn de verschillende soorten Yoga ontstaan die er nu nog zijn.

De spreuken bestaan uit 4 delen:

Deel 1: Gaat over de geestvervoering. Door die Yogatechniek kun je je bewustzijn ontwikkelen en komen tot realisatie tot het bovenbewustzijn.

Deel2: Gaat over scholing. De Yogaleerling moet eerst fysiek, mentaal, emotioneel en moreel geschikt gemaakt worden voordat diegene de hogere Yoga kan beoefenen.

Deel 3: Het ontwikkelen van psychisch hogere vermogens. Dan willen ze de siddhis bereiken en dat vermogen kan bereikt worden door hogere vorm van Yoga te beoefenen. Dat siddhis betekent letterlijk dat je spirituele krachten bezit; zo zou je dan op meerdere plekken tegelijk kunnen zijn en zo klein kunnen worden als een atoom.

Deel 4: Gaat over de bevrijding. Dat is het loslaten van alles waar je aan gehecht bent en bevrijding van de wereld van het vergankelijke.

Deze soort van 4 stappen om tot de bevrijding te komen gaan gepaard met allerlei oefeningen en strenge levenswijzen.

2.

Patanjali. Hij leefde ongeveer in de 2e eeuw vóór Christus. Hij wordt gezien als de grondlegger en ‘vader’ van de yogaleer. Deze leer is vervlochten met de Samkyha-leer. Dit is echter de theorie, yoga is de praktijk.

Yoga is erg breed dus het is moeilijk om er wat dieper op in te gaan. Vormen hebben onderling namelijk verschillen.

In totaal bestaan er 36 verschillende soorten yoga. Er zijn 6 basisvormen. Vanuit deze basisvormen zijn de andere 30 vormen ontstaan.

6 basisvormen:

(1)Hatha Yoga: Gaat vooral om het ontstressen en het lichaam soepeler te maken. Deze vorm van Yoga wordt in het Westen erg veel gedaan. Het gaat vooral om de ontspanning maar toch worden er wel bewegingen gedaan die oorspronkelijk voor goden bedoeld waren. Wij denken dat veel mensen dat uit onwetendheid doen of omdat ze denken dat het niet zoveel kwaad kan. Bekende mensen die dat soort Yoga doen zijn Jennifer Aniston en Madonna.

(2)Bhakti Yoga: Deze vorm van Yoga is wat spiritueler. Het heeft te maken met het Hindoeïsme en zorgt ervoor dat je geloof dieper wordt; het gaat vooral om het vereren van de allerhoogste.

(3) Jnana Yoga; Ook deze vorm heeft te maken met het Hindoeïsme. Het doel hiervan is het krijgen van meer inzicht; niet in het bewustzijn maar in het ongrijpbare. Een beetje zweverig dus.

(4)Karma Yoga; Ook deze Yoga staat beschreven in de boeken van het Hindoeïsme. Hier gaat het om het onbaatzuchtige dienen van éen of andere Hindoeïstische God.

(5) Mantra Yoga; Een mantra is een gedicht, woord of een spreuk. Het heeft een soort magisch effect. Door het herhalen van die mantra’s kun je een hoger bewustzijn bereiken.

(6)Raya Yoga; Bij deze vorm van Yoga doe je oefeningen om een betere controle over je geest te krijgen. Het gaat om bewustwording en het vermogen om gedachten in banen te leiden. Deze vorm van Yoga wordt ook wel het bewandelen van de Koninklijke weg genoemd. Een paar voorbeelden van de oefeningen/regels zijn; meditatie, kuisheid en overgave.

3.

Dit zijn een paar kenmerken van Yoga in de wat algemener zin:

*Vereniging met het allerhoogste zoeken gaat heel ver: men probeert om bóven de menselijke staat te komen en vereniging met het allerhoogste te zoeken.

*De overdracht (aan o.a. geluk) heeft te maken met de herkenning van de eigen ziel. Dit moet dan helpen bij het dagelijks leven.

*Er wordt uitgegaan van 7 energiebanen (zie afbeelding). Dit vormen de geestelijke energie in het menselijk lichaam. Ze zijn, volgens Yoga, verantwoordelijk voor lichaamsfuncties zoals ademen, spreken, lopen enz. Daarom is het belangrijk om te zo goed mogelijk te beheersen.

*Er wordt verwacht niet uit kennis te handelen, maar juist uit je intuïtie(ingeving).

*Een portret van Mataji, een belangrijke vrouw in de Yoga, straalt goede trillingen uit waardoor de levenskracht in het lichaam opstijgt en alle energiecentra opent. ‘Wie in de juiste geest deelneemt aan de ceremonie, raakt in een toestand waarin diep gevoel van geluk hem zal overweldigen.’

*Je kunt zelf ‘gas geven en remmen’, aan de hand van de sutra’s kun je bepalen wat goed en niet goed is. Zo streef je naar totale controle over jezelf.
http://www.yoga-wijzer.nl/chakra.html

4.

Het was moeilijk te zeggen waarom yoga een sekte is doordat het zo breed is en niet de kenmerken heeft van de meeste andere sekten. Het is bijvoorbeeld over het algemeen niet erg gesloten en laat de leden ook redelijk vrij; al verschilt dat weer per vorm van Yoga.

Een paar kenmerken dat Yoga tot een sekte maakt:

- Tegenwoordig is er een vrouw Mataji die de “moeder” van de Yoga is. Zij is de internationale leider en heeft zo ongeveer alles voor het zeggen.

- Die vrouw wordt er sinds 2001 van beschuldigt dat zij van haar Yoga-leden geld eist om haar dure reizen en onderkomens te betalen als ze de Yoga gaat promoten.

- Het is niet zo dat je echt onder geestelijke druk staat als je aan Yoga doet. Je wordt niet gedwongen; maar toch veranderen ze ongemerkt wel je denken. Ze beïnvloeden je denken wel sterk.

- Als je bepaalde vormen van Yoga beoefent zorgt dat er ook voor dat je anders gaat leven. Dan moet je van de Yoga-leer volgens bepaalde regels leven.

Yoga is eerder een wetenschap dan een religie, o.a. omdat het een methodische inspanning is om tot een doel te komen.

Tenminste dat denken veel mensen en dat is ook hoe er tegenwoordig tegen Yoga wordt aangekeken. Maar van oorsprong was het wel een soort geloof en het heeft nog steeds veel te maken met het Hindoeïsme. De Hatha vorm van Yoga wordt ook veel gedaan in het Westen; mensen zien het als een sport terwijl als je wat achtergrondinformatie opzoekt je kunt vinden dat de bewegingen die er tijdens de Yogalessen worden gedaan zijn ontstaan als bewegingen om allerlei goden te vereren.

REACTIES

C.

C.

ik vind het heel leuk dat er een site is voor jongeren waar ze hun schoolwerk kunnen maken, heel veel dingen kunnen leren en ook nog hun gevoelens kunnen uiten over van alles en nog wat

11 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.