Christelijk

Beoordeling 6.7
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 1e klas havo/vwo | 1087 woorden
  • 15 augustus 2005
  • 35 keer beoordeeld
Cijfer 6.7
35 keer beoordeeld

1. Twee belangrijke waarden voor een Christen zijn het geloof en liefde. Hieronder zie je een paar voorbeelden van gebeurtenissen waarbij je ziet dat, dat twee belangrijke waarden zijn: 1. Er gaan best veel mensen op een zondag naar de kerk om te bidden enz. 2. Als een familielid of een vriend op sterven ligt of een ernstige ziekte heeft gaat men God om hulp vragen. 3. Als er oorlog is vraagt men God om de oorlog te stoppen. En zo kun je nog wel verder gaan met voorbeelden te noemen. 2. Een Christen ziet God als : 1. De Vader

2. De Zoon
3. De Heilige Geest
God is als een vader bij mensen betrokken. Hij geeft om mensen en beschermt ze. Hoe ik God zou tekenen: Ik zou God tekenen als een oude man met een baard en heel veel kracht. Ik zou hem tekenen met grijze haren en veel spieren. Want als hij alles in de hand heeft wat er hier op aarde gebeurt zoals de Christenen zeggen dan moet hij toch wel heel erg veel kracht hebben. 3. De mens is: 1. Een beeld van God
2. Een vrij wezen
3. Uniek
4. Eindig
5. Beperkt
4. 5. Een van de veel gebruikte gebeden in het Christendom is “Het Onze Vader”. Hieronder zie je “Het Onze Vader” in mijn eigen woorden: God, God die in de hemel is, Uw naam word in eer gehouden, De hemel komt, Uw wil vrede op aarde zoals in de hemel, Geef ons elke dag eten, En vergeef ons ons onze schuld, zoals wij aan anderen hun schuld vergeven. En laat ons niet leiden maar zorg dat er vrede blijft. Amen. 6. De betekenis van mijn naam (Sharon) is afgeleid van de Hebreeuwse plaatsnaam met de betekenis "was recht, was gelijk". Het is de naam van de vruchtbare kustvlakte tussen Jaffa en de Karmel. Oorspronkelijk was het een jongensnaam. Een bekende naamdraagster is de Amerikaanse actrice Sharon Stone. En nog een bekend persoon met dezelfde naam als mij is de premier van Israël. 7. Jezus is de Zoon van God en hij is de belangrijkste figuur van het Christendom. Hij kwam uit Nazareth, vandaar zijn naam Jezus van Nazareth. Hij wordt ook wel Jezus Christus genoemd hetgeen een eretitel is. In het Grieks betekent ‘Christus’ immers ‘de gezalfde’. Jezus vond het belangrijk dat iedereen in God geloofde en dat er vrede op aarde moest zijn. Voor nu kan het betekenen dat mensen nu beseffen dat als ze iets te veel hebben het andere geven. Jezus heeft het goede voorbeeld gegeven door alles met andere te delen nu is het belangrijk dat wij ook zo leven. 8. In Nederland hebben we op sommige dagen vrij of vakantie. Maar weten we eigenlijk wel waarom we dan vrij of vakantie hebben? En welke gebruiken hebben die dagen? Veel mensen weten dat niet. Hieronder staan een aantal dagen waarop wij vrij of vakantie hebben. Kerstmis is de geboorte van Jezus. De gebruiken daarbij zijn een kerstboom opzetten en kerststal en kerstliedjes opzetten. En de kinderen krijgen cadeautjes van “de kerstman”. Dit is een feest te herdenking van de geboorte van Jezus het word altijd gevierd op 12 december. Aswoensdag is aansporen tot boete, bezinning en bekering. Het gebruik daarbij is dat je een askruisje gaat halen bij de kerk. De kerkgangers gaan een askruisje halen bij de priesters. Vastentijd is 40 dagen dat Jezus in de woestijn heel weinig at. De gebruiken zijn geen vlees eten, geen snoep, niet roken en geen luxe. Veertig dagen geen luxe en daarna mag je alles doen waar je zelf zin in hebt. Palmzondag is dat ze een eerbetoon aan Jezus geven. De gebruiken zijn een palmtak in de kerk halen. Ze geven een eerbetoon omdat ze wisten dat hij doodging. De Goede Week is dat Jezus gaat bidden in het hof van Olijven met zijn 12 apostelen. En de gebruiken zijn na de mis een hosit halen. Hij heeft die week heel veel geboden omdat hij wist dat hij erg ging lijden. Witte Donderdag is de dag dat Jezus zijn laatste avondmaal heeft. Ook daar is het gebruik een hosti halen. Hij bid tot God en eet zijn laatste avondmaal. Goede Vrijdag is de dag dat Jezus werd gekruisigd. Het gebruik is dat je om 3 uur naar de kerk gaat. Jezus heeft een hele lange lijdensweg en toen werd hij gekruisigd. Pasen is dat Jezus verrezen is uit zijn graf. De gebruiken zijn eieren verstoppen en zoeken. Op de dagen voor Pasen word het lijden en dood herdacht. Hemelvaart is dat Jezus met lichaam en ziel naar de hemel gaat. Bij Hemelvaart zijn geen gebruiken. Na zij dood is hij verreven, 40 dagen na Pasen, en naar de hemel gegaan. Pinksteren is de herdenking dat God zijn geest onder de mens zond. Vreugedevuur word ontstoken. Dat Jezus terugkomt in vurige tongen. 9. Nelson Mandela werd op 18 juli in 1918 in het dorpje Qunu geboren. Dat ligt in Transkei, in het oosten van Zuid-Afrika. De meeste bewoners van dat gebied behoren tot het volk van de Xhosa. Zijn echte naam was eigenlijk Rohlihlala. Rolihlala betekend iemand die zich in de nesten werkt. Nelson Mandela is bekend geworden. Dit komt omdat hij een zeer bijzonder man is. Hij heeft zich zijn hele leven helemaal ingezet voor de mensen in Zuid-Afrika. Hij streed al van jongs af aan tegen de apartheid en voor de gelijkheid in zijn land. Na jaren gevangen te hebben gezeten in de gevangenis Robbeneiland kwam hij in 1990 vrij. Samen met toenmalig president F.W. De Klerk heeft hij de apartheid afgeschaft. Hiervoor hebben ze in 1993 dan ook de Wereld Nobelprijs voor de Vrede gekregen. In 1994 werden de eerste nationale democratische verkiezingen gehouden. Mandela werd hierbij tot president gekozen. Tot 1998 is hij president geweest van Zuid-Afrika. 10. Van heel veel woorden die met de kerk, het geloof of levensbeschouwing te maken hebben weten we de betekenis. Hieronder staan een paar woorden waar veel mensen de betekenis niet van weten. Een parochie is een bepaalde gemeenschap van christengelovigen, in een particuliere Kerk die erg duur is opgericht. Om voor de parochie te zorgen wordt door de Bisschop aan een parochie een pastoor toevertrouwd. Normaal wordt de grens van een parochie territoriaal getrokken.Dat betekent dat de parcohie een bepaald gebied omvat. Toch is een zogenaamde “personele parochie” mogelijk. Dan wordt de parochie bepaald door taal, nationaliteit of een andere grond. Een dekenaat is een waardigheid gebied en een woning van een deken. Een deken is iemand die toezicht heeft over enkele parochies. Een bisdom is een gebied waarover een Bisschop het kerkelijk bestuur heeft. Een Reformatie is kerkhervorming in de 16de eeuw.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.