PABX

Beoordeling 6
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 307 woorden
  • 17 september 2003
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 6
3 keer beoordeeld

Wat is een PABX? PABX staat voor Private Automatic Branche Exchange, of in simpel Nederlands: de telefooncentrale. De telefooncentrale is de schakelkast tussen de netlijnen (infrastructuur) van bijvoorbeeld KPN en de telefoontoestellen (en andere communicatieapparatuur) binnen een organisatie. Telefoneren is een vorm van informatie-uitwisseling, waarbij de efficiency nog aanzienlijk verhoogd kan worden. De tijd, nodig voor het opzoeken van het telefoonnummer en de tijd, nodig voor de opbouw van de verbinding, zijn veelal niet te verwaarlozen ten opzichte van de nuttige spreektijd. Veel tijd gaat daarnaast verloren doordat de gewenste persoon niet direct bereikbaar is (afwezig of in gesprek) of omdat het opzoeken naar de juiste persoon veel uitleg en doorverbinden vraagt. Globaal kan gesteld worden dat een werknemer van een middelgroot bedrijf al gauw 10% van de werktijd gebruikt om te telefoneren. Daarvan is vaak niet meer dan de helft effectief. Alleen al aan verloren werktijd betekent dit per werknemer een onnodige kostenpost van vele duizenden guldens per jaar. In toenemende mate worden in bedrijven dan ook digitale PABX–en geïnstalleerd. In combinatie met digitale telefoontoestellen kunnen door deze interne privé-centrales vele ISDN-achtige diensten en faciliteiten geboden worden. Een voorbeeld is bij een interne oproep het weergeven van het nummer en soms ook de naam van de oproeper. Gedurende afwezigheid kan daarmee zelfs per toestel geregistreerd worden welke personen intern gebeld hebben. Zonodig kunnen korte berichten daaraan toegevoegd worden. Andere aanvullende diensten of faciliteiten, bijvoorbeeld direct doorschakelen naar een ander toestel, verkort kiezen, besloten gebruikersgroepen en conferentiegesprekken hebben hun nut reeds bewezen. Dit verhoogt aanzienlijk de efficiëntie van telefonische informatie-uitwisseling. Doordat de digitale PABX met geavanceerde faciliteiten steeds vaker voorkomt, neemt de behoefte van de gebruiker aan het gebruik van faciliteiten tussen bedrijven ook toe. Veel faciliteiten en aanvullende diensten van de moderne digitale PABX komen met ISDN ook in het openbare ‘telefoonnet’ beschikbaar.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.