Michelangelo : pieta

Beoordeling 6.1
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 725 woorden
  • 12 februari 2009
  • 22 keer beoordeeld
Cijfer 6.1
22 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

Groepswerk geschiedenis :een pieta van Michelangelo

Biografie
Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni (6 maart 1475 – 18 februari 1564) Italiaans Renaissanceschilder, beeldhouwer, architect en dichter
Michelangelo werd geboren in Caprese in de buurt van Arezzo, Toscane. Afstammeling van een vooraanstaand Florentijns geslacht, dat verwant zou zijn aan de graven van Canossa. Zijn kunstwerken brachten hem tijdens zijn leven al zoveel roem, dat men hem wel Il divino Michelangelo, de goddelijke Michelangelo noemde. Zijn werk wordt als groots en uitzonderlijk betiteld en geldt als het hoogtepunt van de Renaissancekunst.Zijn uitzonderlijke talenten toonden zich reeds op jonge leeftijd. Ondanks vaderlijke tegenstand ging hij in 1488 in de leer bij het atelier van Domenico Ghirlandaio. Niet veel later scheen hij zich aan te sluiten bij de beeldhouwer Bertoldo di Giovanni. Van 1490 tot 1492 stond de jonge kunstenaar onder bescherming van de roemruchte Lorenzo de' Medici, genaamd Il Magnifico (de prachtlievende). In die jaren leefde Michelangelo in de naaste omgeving van vooraanstaande geleerden en dichters als Marsilio Ficino en Angelo Poliziano.
Opdrachtgever
Kardinaal Bilhères del Lagraulas gaf hem in 1498 te opdracht voor dit werk. Het bestaat uit een massief stuk marmer (uit Carrara)
Dit is zijn enige gesigneerde werk. Het thema van de pietà is geen typisch Italiaans thema, maar is uit het Noorden afkomstig.


Michelangelo Buonarotti, Pietà, 1500, Sint Pieter, Rome,

Kenmerken van de renaissance
In dit werk van Michelangelo is er de aandacht voor het mooie, naakte lichaam , zelfbewustzijn en natuurlijk ook de aandacht voor de Klassieke Oudheid terug te vinden . In de Renaissance was het in de mode om de klassieke oudheid na te apen. Men bracht de christelijke ideeën en geloofsovertuiging op een klassieke manier tot uitdrukking. Dit is bij dit beeld ook het geval. Stijl en techniek: het volume van de schoot van Maria is toegenomen door de plooiing van het gewaad zodat het lichaam van Christus zonder moeilijkheid ondersteund wordt. Het beeld is perfect op elk vlak: compositie, schoonheid, harmonie en eenheid. In dit schijnbaar rustige beeld leven twee tegengestelde gevoelens : vrede en angst.

Bespreking kunstwerk
Piëta (van het Italiaanse Pietà, dat medelijden betekent) is in de kunst de benaming voor een afbeelding of uitbeelding van de dode Christus vergezeld door Maria of engelen. Het is niet hetzelfde als een kruisafname of de bewening van Christus, maar het is een meer reflectief onderwerp. De meest voorkomende vorm is die van de dode Christus op schoot bij Maria.

Michelangelo Buonarotti, Pietà, 1500, Sint Pieter, Rome, hoogte 180cm
Het onderwerp heeft zich ontwikkeld uit de kruisafname groepen uit de 13e en 14e eeuw in Spanje en in noord Europa, waarvandaan het snel naar Italië over werd gebracht. Het probleem was echter dat men in Italië het onderwerp niet kende.
Een van de essentiële elementen van een pietà is dat er niet teveel figuren rond de gestorven Christus staan, dit zou het snel veranderen in een bewening van Christus en daarmee het meditatieve karakter verzwakken.
Ook het internationaal bekende werk van Michelangelo, Madonna met Kind, bedoeld voor een altaar van de Dom van Siëna, is hier te zien. Het werd in Italië aangekocht door de Brugse koopman Jean Mouscron en in 1514 aan de kerk geschonken. Zijn familiegraf ligt aan de voet van het altaar vóór het beeld. Het beeld werd herhaaldelijk weggehaald door de Franse en Duitse bezetters, maar kon telkens opnieuw naar Brugge worden teruggehaald.

Verklaring waarom dit typisch renaissance is
De dode Christus rust in de schoot van de Madonna als een slapend kind : een zoete herinnering aan een vredevol verleden. Maar nu ervaart de jonge moeder reeds het angstig voorgevoel van de passie, die zij met haar linkerhand in de toekomst aanwijst. Michelangelo vat in dit beeld dus verschillende momenten samen. Hij staat niet stil bij het actuele tijdsgebeuren, maar spant een tijdsboog van het verleden naar de toekomst, over het heden heen. Het gezicht van de Maagd werd heel jong weergegeven en dat van Jezus toont geen tekens van pijn. In het woordenboek staat dan ook voor piëta: voorstelling van Maria met het dode lichaam van Jezus op haar De "Piëta" is christelijk want deze geeft een voorstelling van Maria met een dood lichaam van Jezus.
De Madonna bekijkt noch de toeschouwer, noch haar dode zoon. Zij is een eenzame vrouw die de wil van God aanvaardt.
Het is het enige werk van Michelangelo dat gesigneerd is.

Bronvermelding :
http://nl.wikipedia.org/wiki/Michelangelo
http://www.scholieren.com/werkstukken/20595

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.