maria van bourgondie

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 5e klas aso | 1309 woorden
  • 31 mei 2009
  • 9 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
9 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Deelaspecten:

1. Biografische schets: Wie was Maria Van Bourgondië?
2. Historische context: Hoe stond men er voor op economische en politiek vlak?
3. Belangrijkste verwezenlijkingen: Wat heeft ze allemaal bereikt in haar leven?
4. Belang: Wat kunnen we uiteindelijk concluderen?
5. Bibliografie alle bronnen

Bron afbeelding:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Afbeelding:Maria_van_Bourgondi.jpg( afbeelding voorblad)

Biografische schets: Wie was Maria Van Bourgondië?
Maria van Bourgondië (geboren. Brussel 13-2-1457 - gestorven. Brugge 27-3-1482) dochter van Karel de Stoute(1433-1477), werd na de dood van haar vader in 1477 door de Staten-Generaal als erfgenaam erkent over alle Bourgondische territoria die haar hij bezat. Maar De omstandigheden waaronder zij dit nalatenschap kreeg, waren bijzonder dramatisch.
Vooraleer ze werd erkent als erfgenaam moest ze een hoop privileges toestaan. Één van deze privileges werd onmiddellijk benut, ze moest namelijk trouwen waarbij ze kon kiezen uit 3 huwelijks kandidaten: Karel, (de 7-jarige zoon van de Franse koning Lodewijk XI), de Dauphin( en rivaal van Adolf van Gelre) en Maximiliaan van Oostenrijk, (zoon van keizer Frederik III van Duitsland) . Maar door de dood van de Dauphin en door bruuske invallen van de Franse koning Lodewijk de XI, werd er gekozen voor Maximiliaan van Oostenrijk. In augustus trouwen Maria met Maximiliaan wat hun huwelijk verzegelden.
Na haar huwelijk met Maximiliaan van Oostenrijk eindigde de korte persoonlijke regering van Maria Van Bourgondië. Vele tekenen wijzen er op dat hun huwelijk als gelukkig kan worden beschouwd. Maria van Bourgondië en Maximiliaan van Oostenrijk kregen drie kinderen van wie er twee overleefden: Filips de Schone, die in 1504 namens zijn vrouw de titel koning van Castilië zou aannemen, en Margaretha, die na Filips overlijden in 1506 tot 1530 tweemaal als regentes zou regeren over de Nederlanden. Maria van Bourgondië overleed enkele dagen nadat zij tijdens een jacht bij een val onder haar paard terecht was gekomen.

Bron:
Boek: 10.000 jaar geschiedenis der Nederlanden
Productie: Jansma & Terpstra publiciteit, leeuwarden
Auteurs: - Dr. G. Abma
- H. Haitsma
- D. Hartsema
- L. W. van der Veen
- Drs. M. Schroor
- K Jansma
Eindredactie: Klaas Jansma en Meindert Schroor
Vormgeving: Luuk van der Veen en Tsjalling Kalsbeek
Druk: Wolters-Noordhoff Grafische Bedrijven, Groningen

Historische context: Hoe stond men er voor op economische en politiek vlak?
Karel de Stoute had met zijn centralisatiepolitiek grote onvrede veroorzaakt en was bovendien voortdurend in oorlog met Frankrijk, waarvoor hij veel geld nodig had. Hiervoor had hij de belastingdruk aanzienlijk opgedreven, maar hij had tegelijkertijd met zijn autoritaire optreden alle rangen en standen tegen zich ingenomen. Tijdens de maanden voorafgaand aan zijn dood had hij drie grote militaire nederlagen geleden tegen de Zwitserse confederatie en Lotharingen, waardoor zijn geduchte leger geheel vernietigd was.
Karels rivaal, koning Lodewijk XI van Frankrijk, ging er in 1477 ten onrechte van uit dat de Bourgondische lenen bij ontstentenis van een mannelijke erfgenaam vervallen waren aan de Franse kroon. Deze eis kan krachtens het feodale recht gegolden hebben in het koninkrijk, maar zeker niet in gebieden die leenrechtelijk behoorden tot het keizerrijk, zoals het vrijgraafschap Bourgondië (Franche-Comté) en Henegouwen. Lodewijk nam niet alleen het hertogdom Bourgondië, Picardië en Artesië in, maar liet ook zijn troepen de Franche-Comté en Henegouwen binnenvallen. In deze gebieden en in Vlaanderen lokten de invasies een sterke weerstand uit.
Een bijkomend probleem voor de jonge opvolgster Maria van Bourgondië was dat de gebieden die haar vader recentelijk en met harde hand aan zich had onderworpen, het prinsbisdom Luik en het hertogdom Gelre, het Bourgondische gezag onmiddellijk weer van zich afschudden. In het hertogdom Luxemburg bestond onduidelijkheid over de erkenning van de dynastie omdat rivaliserende claims konden rekenen op steun bij delen van de adel; pas in 1480 werd de Bourgondische opvolging hier uiteindelijk erkend.

Bron:
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Maria%20van%20Bourgondie
Naslagwerken:
Van der Aa; NBW; NNBW.
Literatuur:
• Y. Cazaux, Marie de Bourgogne (Parijs 1967).
• H.P.H. Jansen, ‘Maria van Bourgondië’ in: C.A. Tamse red., Vrouwen in het landsbestuur (Den Haag 1982) 37-48.
• W.P. Blockmans red., 1477 Het algemene en de gewestelijke privilegiën van Maria van Bourgondië voor de Nederlanden (Kortrijk-Heule 1985).
Illustratie:
Portret: Michael Packer (toegeschreven), ca. 1480. Privécollectie Heinz Kisters, Kreuzlingen. Afgebeeld in: W. Prevenier en W.P. Blockmans, De Bourgondische Nederlanden (Antwerpen 1983).
Auteur: W.P. Blockmans

Belangrijkste verwezenlijkingen: Wat heeft ze allemaal bereikt in haar leven?
Na haar aanstelling als opvolger voor haar vader, verleende Maria van Bourgondië op 11 februari 1477 aan het graafschap Vlaanderen een veel uitgebreider afzonderlijk privilege(zie groot privilege) waarmee zij inging op alle klachten van dat gewest. Ook aan afzonderlijke steden kende zij diverse privileges toe. Tijdens de volgende maanden zag de regering geen andere mogelijkheid dan door de verlening van tientallen gewestelijke en lokale charters toe te geven aan alle eisen van de onderdanen.
Het Groot Privilege:De procedure mondde op 11 februari 1477 uit in een soort grondwet, het Groot Privilege, als eerste bestemd voor de Bourgondische Nederlanden in hun geheel. Hierin kwam de hertogin, Maria van Bourgondië tegemoet aan alle eisen die de Staten-Generaal haar in de loop van een week hadden voorgelegd. Dit door Maria eigenhandig ondertekende en door haar naaste verwanten en raadsheren bezegelde document omvatte twintig artikelen die de versnelde bestuurlijke en gerechtelijke centralisatie terugschroefden die haar vader had opgelegd. Het in 1473 opgerichte hooggerechtshof, het Parlement van Mechelen en de centrale Rekenkamers werden afgeschaft en de hangende zaken terugverwezen naar de lokale en gewestelijke instanties.
Maria’s huwelijk bepaalde voor eeuwen de internationale positie van de Nederlanden. Door haar partnerkeuze waren voor dit gebied een unie met Frankrijk én een autonome status voorlopig uitgesloten. Haar gewesten kwamen terecht in het brandpunt van de Europese politiek. Daar staat tegenover dat haar persoonlijkheid en de inschikkelijkheid van haar regering de eenheid van de kerngewesten van de Bourgondische Nederlanden hebben bewaard; het optreden van de Staten-Generaal heeft die nog versterkt.

Resterend rijk van Maria van Bourgondië(groene kleur)
Bron afbeelding:
http://histoforum.digischool.nl/ontstaan/historie1.htm

Bron:
http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Maria%20van%20Bourgondie
Naslagwerken:
Van der Aa; NBW; NNBW.
Literatuur:
• Y. Cazaux, Marie de Bourgogne (Parijs 1967).
• H.P.H. Jansen, ‘Maria van Bourgondië’ in: C.A. Tamse red., Vrouwen in het landsbestuur (Den Haag 1982) 37-48.
• W.P. Blockmans red., 1477 Het algemene en de gewestelijke privilegiën van Maria van Bourgondië voor de Nederlanden (Kortrijk-Heule 1985).
Illustratie:
Portret: Michael Packer (toegeschreven), ca. 1480. Privécollectie Heinz Kisters, Kreuzlingen. Afgebeeld in: W. Prevenier en W.P. Blockmans, De Bourgondische Nederlanden (Antwerpen 1983).

Auteur: W.P. Blockmans

Titels die Maria van Bourgondië verkreeg gedurende haar heerschappij:
• 5 januari 1477–27 maart 1482: hertogin van Bourgondië als Maria I (hoewel Lodewijk XI, koning van Frankrijk dit gebied had ingenomen toen Karel de Stoute stierf)
• 5 januari 1477–27 maart 1482: hertogin van Brabant als Maria I
• 5 januari 1477–27 maart 1482: hertogin van Gelre als Maria I
• 5 januari 1477–27 maart 1482: hertogin van Limburg als Maria I
• 5 januari 1477–27 maart 1482: gravin van Lothier als Maria I
• 5 januari 1477–27 maart 1482: gravin van Luxemburg als Maria I
• 5 januari 1477–27 maart 1482: markgravin van Namen als Maria I
• 5 januari 1477–27 maart 1482: gravin van vrij Bourgondië (Franche-comté) als Maria I
• 5 januari 1477–27 maart 1482: gravin van Artesië als Maria I
• 5 januari 1477–27 maart 1482: gravin van Charolais als Maria I
• 5 januari 1477–27 maart 1482: gravin van Vlaanderen als Maria I
• 5 januari 1477–27 maart 1482: gravin van Henegouwen als Maria I
• 5 januari 1477–27 maart 1482: gravin van Holland als Maria I
• 5 januari 1477–27 maart 1482: gravin van Zeeland als Maria I
• 5 januari 1477–27 maart 1482: gravin van Zutphen als Maria I

Bron:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_van_Bourgondi%C3%AB_(hertogin)

Belang: Wat kunnen we uiteindelijk concluderen?
Toen ze werd aangesteld als opvolger van haar vader zijn rijk stond ze voor een heel zware opgave. Maar desondanks al de problemen die haar vader had veroorzaakt, wist zij deze grotendeels optelossen, waardoor er terug rust keerde haar rijk. Zelf was haar huwelijk met Maximiliaan van Oostenrijk een goed huwelijk, ze kreeg 3 kinderen die haar later zouden opvolgen. Jammer genoeg stierf ze veel te vroeg op 25-jarige leeftijd maar dankzij Maria van Bourgondië werden de Bourgondische Nederlanden zeer belangrijk over geheel europa.

Bron afbeelding:
http://www.wvg.vlaanderen.be/kasteelvangaasbeek/kunstschatten/maria.htm

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.