Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Hekserij

Beoordeling 2.9
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 1066 woorden
  • 23 oktober 2007
  • 8 keer beoordeeld
Cijfer 2.9
8 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
DOSSIER:HEKSERIJ

Welke misdaden werden aan een heks toegeschreven?
Heksen namen deel aan een sabbat, waar god afgezworen en de duivel aanbeden werd. Ze hadden omgang en betrekking met de duivel. Heksenritten door de lucht naar een bepaalde plaats. Kwade toverij met het doel schade te berokkenen.
Ze hadden dus een bongenootschap met de duivel, ze vlogen op een bezem en toverden. Ze betoveren baby’s, spijs en drank, het vee, en bereidden ook toverzalven.

Leeft de heks nu nog voort in het volksgeheugen? Onder welke vormen?
Ja, er zijn nog mensen die zich met behulp van occulte praktijken magische krachten toemeten en heel wat nuchtere medemensen financieel trachten te vangen om ziekten, ongeluk of andere schade af te wenden of om geheime verlangens te laten slagen.


Van welke misdrijven werd de heks Ursula Heider uiteindelijk door de raad van Nördlingen beschuldigd?
Ursula had in het openbaar over haar liefdesbetrekking met de duivel gefantaseerd en raakte verwikkeld in een geval van kindermoord. Een gezin had 3 kinderen waar Ursula vaak ging helpen en bekommerde zich ook over de drie zieke kinderen waarvan de eerste vrij snel stierf. Enkele dagen later overleed ook het tweede kind. Ursula zou het lijkje op een draagbaar leggen. Slechts met tegenzin en na er driemaal om gevraagd te zijn, voerde ze deze opdracht uit. Toen ze het lijkje vast had gebeurde er iets vreemds, iets zeldzaams: het lijkje begon uit het hoofd te bloeden, allen geloofden erin dat het lijk van iemand die omgebracht was begon te bloeden zodra de moordenaar in de buurt kwam. Toen ze het lijkje naar het kerkhof brachten waakte Ursula op het derde kind. Toen de ouders thuis kwamen was ook het derde kindje dood. Ze beeldde zichzelf dikwijls in dat ze door de duivel bezeten was. De mensen dichtten haar allerlei oneervolle daden toe zoals het rijden op een bok of een bezem. Later begon ze in haar eigen fantasie te geloven, ze geloofde dat ze een heks was. Nadat ze zelf weer een aantal schandalen erbij verzonnen had en de hooggeleerde heren nog steeds niet tevreden waren, noemde ze nochtans, na een nieuw verhoor 11 dagen later, de namen van drie vrouwen, die zogezegd samen met haar het dode kind zouden opgegeten hebben. Op 15 mei 1590 werd zij samen met een andere vrouw, door haar beticht, verbrand.

Hoe werd het geval Rebekka Lemp aangepakt? Hoe zou men nu staan tegenover de beschuldigingen? Hoe zou de uitspraak kunnen zijn?
Begin juni: Peter Lemp, betaalmeester en man van Rebecca, keert terug van zijn reis. Hij onderneemt dadelijk stappen, weliswaar tevergeefs, tot het bekomen van de vrijlating van zijn vrouw.
Op 6 juli wordt Rebecca geconfronteerd met Appollonia Aisslinger en nog een andere vrouw, die ook van hekserij verdacht werden. Beiden beschuldigen Rebecca en beweren haar op de Wijnmarkt en bij andere heksensamenskomsten gezien te hebben. Rebecca schreef verschillende brieven aan haar echtgenoot en kinderen; ze ontving van hen ook verschillende brieven. Na 2 maanden besluit de raad nog 1 maal op zachte wijze Rebecca te ondervragen. Op 26 juli een verhoor en de eerste folteringen door middel van duimschroeven en Spaanse laarzen. Ze wijst alle beschuldigingen af. 30 juli nieuw verhoor en haar handen werden bij elkaar op de rug gebonden en dan omhoog getrokken. De eerste bekentenis van haar volgt:  omgang en overeenkomst met de duivel. Bij verdere verhoor bekend ze de heksenrit, de aanwending van toverij en het aanbrengen van schade en noemt uiteindelijk de namen van haar duivelse gezellinnen. Uitsluitend vrouwen uit haar naaste kennissenkring. 2 augustus, bekentenis betekent voor haar een pijnlijke dood, een herroeping betekent nieuwe folteringen. Door de aanwijzingen van de onschuldigen had zij gezondigd en was dus zelf schuldig. Ze vroeg haar man om gif. 3 augustus bekent ze dat ze haar man om gif gevraagd heeft, zij deed dit enkel en alleen om haar kinderen de schande van haar smadende dood te besparen. 10 augustus: Peter Lemp slaagt erin bij zijn vrouw te komen. 20 augustus: nieuwe folteringen, Rebecca bekent dode kinderen te hebben opgegeten. 21 augustus: bekent enkele moorden die Ursulla Heider aan haar reeds toegegeven had. 2 september: uitspraak van de doodstraf. 9 september sterft ze op de brandstapel samen met nog andere beschuldigden.

Wat vind je van de ondervragingstechnieken?Hoe beoordeel je de bekentenissen na dergelijke optreden?
Ik vind dat afschuwelijk, gruwelijk… Ik ben blij dat ik niet in die tijd leef want je wordt gefolterd tot bekentenis ook al ben je niet schuldig. Je zult dan wel bekennen omdat je het vreselijk vindt om zo gefolterd te worden. Ik vind zo’n optreden absoluut verkeerd. Van de folteringen staan in het boek maar enkele voorbeelden ik ben ooit eens naar een museum geweest waar het vol lag met allerlei soorten foltertuigen dat was niet om aan te zien stel je voor dat jij in die tijd leefde en zo gefolterd werd. Men moet bij de ondervraging ook namen noemen van medeplichtigen en zo zullen ze vaak onschuldige mensen opgegeven hebben als schuldig als heks. Je moet het maar tegen komen.

Waarom was het lot van een hekserij verdachte vrouw zo uitzichtloos? Verklaar.
Zie vorige vraag.

Hoe keken respectievelijk Rebecca’s man en kinderen en tenslotte de leden van de stadsraad tegen de beschuldigingen aan? Hoe kijk jij er opnieuw tegen aan?
Haar man wou haar proberen redden en vrij te krijgen maar hij zag zelf ook dat een onbegonnen zaak was, dat het onmogelijk was om haar vrij te krijgen. De kinderen stellen hun moeder gerust en zeggen dat alles wel goed zal komen, ze steunen haar. Haar man probeert ook met brieven te overtuigen dat zijn vrouw onschuldig is en dat ze zeker geen heks is hij probeert dit aan te tonen door dingen te proberen bewijzen. Ik sta nog steeds negatief tegenover de beschuldigingen ik vind het vreselijk als je ten onrechte beschuldigd wordt.

Heksen vormen een weerloze minderheid in de toenmalige maatschappij.Ken je ook minderheden in onze maatschappij?Hebben wij ook vooroordelen tegenover zulke minderheden?
Ja er zijn nog steeds zulke minderheden bijvoorbeeld gehandicapten, joden, holebi’s, vreemdelingen. Over vreemdelingen zijn er vooroordelen: men maakt er grapjes over, als men een vreemdeling ziet denkt men direct dat hij niet werkt, wordt er ingebroken of gestolen zal men onmiddellijk denken dat het vreemden waren.


Welke straffen stonden een heks en een misdadiger te wachten?
De brandstapel, het nijpen met een gloeiende tang en de terechtstelling in vlammen, als er genade ontleend werd werden ze eerst onthoofd.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.