Eindexamens 2024

Wij helpen je er doorheen ›

De geschiedenis van de spoorwegen

Beoordeling 5.7
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 1e klas vwo | 684 woorden
  • 21 april 2001
  • 90 keer beoordeeld
Cijfer 5.7
90 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Durf jij de uitdaging aan?

Ben jij tussen de 17-30 jaar en wil je kennismaken met Defensie en een bijdrage leveren aan de samenleving? Tijdens de MDT Missie van het Ministerie van Defensie en Stichting TijdVoorActie zet je jezelf 80 uur in voor zelfontwikkeling, maatschappelijke impact én teamwork. Meer weten? 

Check de video
De geschiedenis van de spoorwegen. De Spoorwegen over de hele wereld. Het ontstaan van de spoorwegen over de hele wereld. De spoorwegen zoals wij die nu kennen, zijn ontstaan in het begin van de 19e eeuw. Ze werden voor het eerst in Europese mijnen gebruikt, om zware lasten mee te vervoeren. Tot de komst van de stoomlocomotief waren man- en paardenkracht de belangrijkste middelen om vrachten te vervoeren. Naam boek: Treinen
Serie: Ooggetuigen

Uitgeverij: Van Holkema & Warendorf
ISBN nummer: 90-269-1314-1
Bladzijde: 8 & 9 Het stoomtijdperk. Nadat Thomas Newcomen in 1712 en James Watt in 1769 de eerste bruikbare stoommachine hadden gemaakt, bleven technici zoeken naar een methode om met deze stoomkracht een voertuig aan te drijven. De echt niet al te moeilijk bestuurbare stoomlocomotieven werden pas in het begin van de 19e eeuw gemaakt. Deze locomotieven moesten ondanks hun technische problemen, genoeg kracht hebben om een zware last te kunnen trekken en zo weinig mogelijk rook en lawaai te produceren. Ze moesten over een gladde rails kunnen rijden, zonder te slippen. Ook moest de rails niet bezwijken onder het gewicht van de stoomlocomotief. De eerste stoomlocomotief van de wereld is gemaakt in 1804 door Richard Trevitick. Deze trok een trein met kolenwagons en 70 mensen. De stoomlocomotief gebruikt als brandstof kolen; die kolen zitten in een tender, achter de locomotief. Bladzijde: 10 & 11 Aanleg van de spoorwegen. De aanleg van een spoorweg is veel moeilijker dan men denkt. De kortste weg tussen twee plaatsen is niet altijd de beste, omdat treinen geen erg steile hellingen kunnen nemen. Treinen moeten langs lange, vlakke routes rijden. Daarvoor moet men bruggen en tunnels bouwen. Een voorbeeld hiervan, in deze tijd, is “De Kanaaltunnel”. Het bouwen van bruggen en tunnels kost erg veel tijd maar de routes zijn vaak wel veel korter en vlakker. Hele steile routes kan men voorkomen door s-bochten of spiralen aan te leggen. Vroeger gebeurde dit alles met de hand, tegenwoordig met machines. Bladzijde: 20 & 21 Passagiersvervoer. Het verschil in comfort tussen rijtuigen was vroeger groot. Je had toen 1e, 2e en 3e klas. Natuurlijk moest je wel meer betalen voor zo’n 1e klas kaartje. De 1e klas was een gesloten rijtuig. Hij had glasramen en zitplaatsen met zachte kussens en veel beenruimte. De 2e klas bestond uit een open rijtuig met zitplaatsen. In het 3e klas rijtuig waren vaak alleen staanplaatsen.
Bladzijde: 28 & 29 Spoorwegen in Nederland. Het ontstaan van de sporen in Nederland. Wie vroeger reisde, reisde lopend of per paard. Reizen was indertijd vermoeiend, gevaarlijk en oncomfortabel. Nederland vormde echter een uitzondering. Nederland maakte gebruik van hun vele rivieren en kanalen, door middel van een vaarwegennet. Dit vaarwegennet zorgde voor gemakkelijke handel tussen de Hollandse en Friese steden. Sinds de Middeleeuwen werden hier vervoersdiensten op aangesloten. Men voer in een Trekschuit. Deze Trekschuit was niet snel, maar wel comfortabel en betrouwbaar. Dit was de rede dat het aanleggen van spoorwegen traag op gang kwam. Waarom zou je immers als je een goed functionerend vaarwegennet had, spoorwegen aanleggen? De eerste lijn die tot stand kwam was geheel gericht op personenvervoer en liep parallel aan de trekschuit verbinding. Deze lijn werd gebouwd en geëxploiteerd door de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij" (H.IJ.S.M. later H.S.M.). Hij liep van Amsterdam naar Haarlem. In België en in Duitsland de spoorweg ontwikkeling veel sneller, zij maakten dan ook de eerste verbindingen met het buitenland, in dit geval Nederland. Naam Internetsite: Geschiedenis van de spoorwegen
Adres: www.gironet.nl/home/qfbear/spoor/index.htm
Gemaakt door: Berend Schotanus De Nederlandse Spoorwegen (N.S.). In Nederland zijn de S.S. en de H.S.M. tijdens de oorlog gaan samenwerken. Na de oorlog is de samenwerking
steeds hechter geworden. Men overwoog om samen te gaan werken. De rede was, dat de spoorwegen geen winst meer maakten. De samenwerking zou in 1937 leiden tot een volledige fusie en oprichting van de N.S., de Nederlandse Spoorwegen. Als men Op alle met de trein reist, reist men met de N.S.. treinen, geel en blauw van kleur, staat hun logo. Naam boek: De Nederlandse Spoorwegen
Serie: Lantaarnreeks

Uitgeverij: J.H. Kok-Kampen
ISBN nummer: 90-242-4984-8

REACTIES

K.

K.

bedankt! loveyousomuchh!

12 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.