werkwoorden schema

Beoordeling 3.7
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 3e klas vwo | 342 woorden
  • 2 februari 2004
  • 117 keer beoordeeld
Cijfer 3.7
117 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
Regelmatige werkwoorden: er à donner = geven parler = spreken, praten re à perdre = verliezen vendre = verkopen descendre = naar beneden gaan, uitstappen attendre = wachten op entendre = horen ir à finir = eindigen choisir = kiezen
Onregelmatige werkwoorden: aller* = gaan
avoir = hebben
boire = drinken
connaître = kennen être = zijn, worden
faire = maken, doen, laten
partir* = vertrekken
sortir* = uitgaan
dormir = slapen
pouvoir = kunnen
prendre = nemen
venir* = komen
devenir* = worden
vouloir = willen * -> worden vervoegd met être Donner donnant donné je donne ook zo: geven tu donnes parler il donne Perdre perdant perdu je perds ook zo: verliezen tu perds vendre il perd descendre attendre entendre finir finissant fini je finis ook zo: eindigen tu finis choisir il finit let op! J’ai fini = ik ben klaar C’est fini = het is afgelopen choisir choisissant choisi je choisis ook zo: kiezen tu choisis finir Il choisit aller* allant allé je vais gaan présent pluriel tu vas ils vont il va

impératif
va ! avoir ayant eu j’ai hebben présent pluriel tu as
nous avons il a
vous avez impératif
ils ont aie! impératif (mv) ayons! ayez! boire buvant bu je bois
drinken présent pluriel tu bois ils boivent il boit connaître conaissant connu je connais
kennen tu connais il connaît être étant été je suis

zijn présent pluriel tu es nous sommes il est vous êtes impératif ils sont sois! impératif (mv) soyons! soyez! faire faisant fait je fais
maken présent pluriel tu fais nous faisons il fait vous faites ils font partir* partant parti je pars ook zo: vertrekken tu pars sortir* il part dormir pouvoir pouvant pu je peux présent pluriel tu peux ils peuvent il peut prendre prenant pris je prends
nemen présent pluriel tu prends ils prennent il prend venir* venant venu je viens
komen présent pluriel tu viens ils viennent il vient devenir* devenant devenu je deviens
worden présent pluriel tu deviens ils deviennent il devient vouloir voulant voulu je veux
willen présent pluriel tu veux ils veulent il veut

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.