werkwoorden schema

Beoordeling 3.7
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 3e klas vwo | 342 woorden
  • 2 februari 2004
  • 117 keer beoordeeld
Cijfer 3.7
117 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
Onderwerpen

ADVERTENTIE
Stap in jouw toekomst

Kom naar de Open Avond van Inholland op woensdagavond 29 maart van 17:00 - 20:00 uur. Proef de sfeer en ontdek onze opleidingen.

Meld je aan!

Regelmatige werkwoorden:

er à donner = geven

parler = spreken, praten

re à perdre = verliezen

vendre = verkopen

descendre = naar beneden gaan, uitstappen

attendre = wachten op

entendre = horen

ir à finir = eindigen

choisir = kiezen

Onregelmatige werkwoorden:

aller* = gaan

avoir = hebben

boire = drinken

connaître = kennen

être = zijn, worden

faire = maken, doen, laten

partir* = vertrekken

sortir* = uitgaan

dormir = slapen

pouvoir = kunnen

prendre = nemen

venir* = komen

devenir* = worden

vouloir = willen

* -> worden vervoegd met être

Donner donnant donné je donne ook zo:

geven tu donnes parler

Dit wil je ook lezen:

il donne

Perdre perdant perdu je perds ook zo:

verliezen tu perds vendre

il perd descendre

attendre

entendre

finir finissant fini je finis ook zo:

eindigen tu finis choisir

il finit

let op!

J’ai fini = ik ben klaar

C’est fini = het is afgelopen

choisir choisissant choisi je choisis ook zo:

kiezen tu choisis finir

Il choisit

aller* allant allé je vais

gaan présent pluriel tu vas

ils vont il va

impératif

va !

avoir ayant eu j’ai

hebben présent pluriel tu as

nous avons il a

vous avez impératif

ils ont aie!

impératif (mv)

ayons!

ayez!

boire buvant bu je bois

drinken présent pluriel tu bois

ils boivent il boit

connaître conaissant connu je connais

kennen tu connais

il connaît

être étant été je suis

zijn présent pluriel tu es

nous sommes il est

vous êtes impératif

ils sont sois!

impératif (mv)

soyons! soyez!

faire faisant fait je fais

maken présent pluriel tu fais

nous faisons il fait

vous faites

ils font

partir* partant parti je pars ook zo:

vertrekken tu pars sortir*

il part dormir

pouvoir pouvant pu je peux

présent pluriel tu peux

ils peuvent il peut

prendre prenant pris je prends

nemen présent pluriel tu prends

ils prennent il prend

venir* venant venu je viens

komen présent pluriel tu viens

ils viennent il vient

devenir* devenant devenu je deviens

worden présent pluriel tu deviens

ils deviennent il devient

vouloir voulant voulu je veux

willen présent pluriel tu veux

ils veulent il veut

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.