Begrpisanalyse: Het Kwaad

Beoordeling 0
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • Klas onbekend | 544 woorden
  • 18 februari 2009
  • nog niet beoordeeld
Cijfer
nog niet beoordeeld

ADVERTENTIE
Maak jij weleens gebruik van de achteraf betalen-optie bij een webshop?

Voor veel jongeren is het de normaalste zaak van de wereld, maar het kan ook risico’s met zich meebrengen. Zo belandde Maura in de schulden: 'Wat begon met achteraf betalen eindigde met een schuld van zo’n 3.000 euro.'

Lees nu het interview
Begripsanalyse
Het Kwaad


1. Vaststelling van het begrip
Oorspronkelijk: Vuil Herkomst: Quaet [vuil, drek, kwaad]
Kwaad = Slecht, Boos [1201 – 1250] ook: iets wat in strijd is met moreel

Te verglijken met:

Middelnederlands Quāt
Hoogduits Kot
Middelengels Cwed [slecht]

Buiten het Germaans:

Litwouws Geda [schande]

2. Definities
Kwaad is :
1. nadeel
2. onheil
3. slecht te opzichte van de zedenleer
4. onaangenaam

5. woedend

3. Verwante begrippen en lijkende begrippen.
- Duivels
- Haat
- Wraak

4. Onderscheidingen en Tegenstellingen
Kwaad/goed
Kwaadaardig/goedaardig
Kwaadgezind/goedgezind

5. Schaalgevoeligheid
Voor de oude betekenis was er bijna geen sprake van kwaadheid op individueel niveau, het was vooral de kerk die bepaalde of iets kwaad of duivels was. In tegenstelling tot de nieuwe betekenis, deze komt op ieder niveau voor, individuen zijn kwaad op elkaar, kleine groepen zij kwaad op elkaar of hele naties zijn kwaad op anderen. Alhoewel we bij grote groepen mensen niet vaak van kwaad spreken.

6. Context afahankelijk onderzoek.

1. Het Kwaad Loont zijn Meester – Wie kwaad doet wordt er voor gestraft ook al duurt het heel lang.
2. Kwaad worden is menselijk, kwaad blijven is duivels – Men mag geen wrok koesteren.
3. Wie kwaad doet, Kwaad ontmoet – zie 1
4. Van twee kwaden moet men het beste kiezen - het minst kwade dus.
5. Men mag geen kwaad met kwaad vergelden – Romeinen XII : 17
6. Kwade samensprekingen verderven goede zeden – Korinthen XV : 33
7. Voor ingeworteld kwaad, is weinig raad - Vlaamse rijmspreuk
8. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad – maak geen zorgen over de dag van morgen.

7. Historiciteit naar tijdgebondenheid en naar ontwikkeling

Kant:”De filosofie houdt zich met drie dingen bezig: Het goede (dus ook het slechte), het kwade en het schone”.
Augustinus was een man die in zijn leven “verliefd” werd op redeneren. Zijn favoriet was het kwaad en het goede. Daar kwam na al die jaren flink wat zinnigs uit. Zoals:”De mens is geschapen door de vorst van duisternis, die in iedereen een stukje licht gestopt heeft. Die iedereen met een strijd moet vinden”.

En misschien het meest kloppende wat hij zei:
”Het Kwade is alles wat schaadt”
Welke conclusie hij ook kon trekken:Het absolute goede is alleen te bepalen met het absolute kwade.”

8. metaniveau
Kwaad is abstract, (niet tastbaar) kwaad is subjectief. Wat bij ons slecht, kwaad is kan aan de andere kant van de wereld normaal zijn. Kwaad kan iets heel anders zijn

9. Concrete vragen
Wanneer doet men kwaad en wanneer doet men meer dan kwaad?
Is men meteen een slecht mens als een mens eenmaal kwaad doet?
In hoeverre is ieder mens kwaad?
Wie oordeelt over kwaad?
Wanneer zit je om de grens van kwaadheid, en boosheid of woede

10. Vooronderstellingen
1. iedereen heeft kwaad in zich, sommige mensen uiten het meer dan anderen.
2. Kwaad is deels gerelateerd tot het christendom.
3. Kwaad is iets menselijks


Bij het maken van deze analyse stuite ik op een aantal problemen.
Het grootste probleem was, dat Kwaad een woord is net als vele andere waar je veel te ver in kan gaan waardoor je een bende creëert , Er zijn vooral twee belangrijke manieren om naar het woord kwaad te kijken:

1. Kijk naar het kwade van uit het goede d.m.v. verschillen en overeenkomsten (zonder goed is er geen kwaad)
2. Benader kwaad vanuit geschiedenis, het kwaad heeft of had (daar ben ik nog niet uit) twee betekenissen (historisch gezien) vroeger was kwaad veel gerelateerd met satan, duivel etc. maar tegenwoordig spreken van kwaad als emotie.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.