Polarshift

Beoordeling 8
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 990 woorden
  • 30 mei 2009
  • 3 keer beoordeeld
Cijfer 8
3 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ANW
ADVERTENTIE
Fix onze energie!

Studeer energie & techniek. Iedereen staat te springen om jou! We hebben namelijk veel technische toppers nodig die de energie van morgen fixen. Met een opleiding in energie & techniek ben je onmisbaar voor de toekomst. Check Power Up The Planet en ontdek welke opleiding het beste bij je past! 

Check Power Up The Planet!

ANW themaopdracht 3

Polar shift
Het probleem:
Komt er nog een polar shift en wat zijn daar dan de gevolgen van?

Twistpunten:
Komt er nog wel een polar shift?
Wanneer komt het dan?
Wat zijn de gevolgen ervan?
Zijn de verschillende verhalen met grote rampen zoals de ondergang van Atlantis en de Zonnevloed ook te verklaren met een polarshift?
Zijn er al wel eens polar shifts echt geweest?

Wat is een polar shift?
Een omkering van het aardmagnetisch veld houdt in dat de magnetische polen op Aarde van positie wisselen.

Stelling: Er is inderdaad een polar shift geweest en er komen er nog meer.

Argumenten voor deze stelling:
De historicus Charles Hapgood denkt dat er inderdaad dat er polar shifts zijn geweest. En dat er één voor de ondergang van Atlantis heeft gezorgd. Zijn argumenten zijn:

1. Er is een heel oude kaart gevonden (Piri Reis kaart) waarop te zien is dat een continent, wat sterk op Antarctica lijkt (plaats waar Atlantis zou moeten hebben gelegen), niet helemaal is bedekt met ijs. Volgens hem toont dit aan dat er +/- 9500 jaar geleden een poolverschuiving heeft plaatsgevonden van ongeveer 15˚.

de versnelling van de verschuiving van de magnetische Noordpool(grenswetenschappen.nl):
Periode Jaren Afstand Gemiddeld
1831-1904 73 112,3 km 1,5 km/jaar
1904-1948 44 256,3 km 5,8 km/jaar
1948-1962 14 130 km 9,3 km/jaar
1962-1972 10 130 km 13 km/jaar
1972-1984 12 104 km 8,7 km/jaar
1984-1994 10 220 km 22 km/jaar
1994-2001 7 281,7 km 40,2 km/jaar
2001-2002 1 39 km 39 km/jaar
2002-2003 1 46 km 46 km/jaar
2003-2004 1 37 km 37 km/jaar
2004-2005 1 47 km 47 km/jaar
2005-2006 1 ? ?

2. Een tweede argument van hem is de dikte van het poolijs. Op de plaatsen waar het minste neerslag is het ijs het dikst en het oudst. Dit zou dan lang geleden de plaats moeten zijn van de pool. (En die ligt ergens anders dan de huidige plek)

3. Ook volgens de website grenswetenschappen.nl komt er nog een poleshift . Dat is te merken aan dat de verschuiving van de magnetische noordpool duidelijk versnelt.

4. De polen zullen omdraaien, dat komt door dechaotische stromingen in de vloeibare buitenkern van de aarde (volgens wikipedia).

Argumenten tegen deze stelling:
1.
Iemand (wie dat precies is staat er niet?) denkt dat er geen poleshift meer komt hij zegt: ‘wat voor ontwikkelingen zijn er nu gaande dat er nu juist een poleshift gaat komen? Als een poleshift echt zo makkelijk kon plaatsvinden, hadden we er al eerder eentje meegemaakt.’

2. De bijbel zegt dat dit waarschijnlijk niet kan gebeuren, omdat de aarde door god gemaakt is en er niet iets als aardmagnetisme bestaat.

3. Er komt geen polar shift, ze proberen ons alleen maar bang te maken.

Conclusie:
Er komt nog een polar shift (wanneer is niet helemaal duidelijk), er zijn er ook al meerdere geweest.

Gebruikte bronnen:
Sites:

http://www.grenswetenschappen.nl/permalink.asp?grens=887
http://nl.wikipedia.org/wiki/Omkering_van_het_aardmagnetisch_veld

Komt er nog wel een polar shift?
De magnetische zuidpool bevindt zich op het moment in het noorden van Canada en "wandelt" elke dag ongeveer 90 meter naar het westen, richting Siberië. De magnetische noord- en zuidpolen bewegen onafhankelijk van elkaar. In de loop van miljoenen jaren heeft het aardmagnetisch veld zich vaker omgekeerd. Deze omkeringen zijn voor de laatste 100 miljoen jaar redelijk nauwkeurig bekend. Wat daarbij opvalt is dat de omkeringen steeds sneller op elkaar zijn gaan volgen: de periode tussen twee omkeringen wordt steeds korter.
(http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardmagnetisch_veld)

Wanneer komt het dan?
Op de aarde is de laatste 4 miljoen jaar al 16 keer een ompoling gebeurt. De laatste keer was 730.000 jaar geleden.
Het aadmagnetisch veld neemt echter met 5 procent per eeuw af, hetgeen angstig snel is, omdat het op die manier omstreeks het jaar 4000 tot een minimum zal zijn teruggebracht. Pas enkele duizenden jaren later zal de dynamo van de aarde zich langzaam herstellen. Dan ontstaat een nieuw veld, nu echter met de noord- en zuidpool onderling verwisseld. De kompassen zullen dan naar het zuiden wijzen in plaats van het noorden.
(http://www.kennislink.nl/web/show?id=136685)

Wat zijn de gevolgen ervan?
Dan ontstaat een nieuw veld, nu echter met de noord- en zuidpool onderling verwisseld. De kompassen zullen dan naar het zuiden wijzen in plaats van het noorden.
(http://www.kennislink.nl/web/show?id=136685)

Zijn de verschillende verhalen met grote rampen zoals de ondergang van Atlantis en de Zonnevloed ook te verklaren met een polarshift?
De ondergang van Atlantis kan niet met de polarshift te maken hebben gehad, want de polarshift heeft geen invloed op plaattektoniek. Wel kunnen de stromingen in het binnenste van de aarde invloed hebben op aardmagnetisme en daardoor kan de polarshift beïnvloed worden.

De polarshift heeft ook niet te maken met vehalen zoals de zonnevloed.
Een alternatieve theorie verklaart het ontstaan van het aardmagnetisch veld uit getijdenkrachten die vooral de Maan, maar ook de Zon en andere planeten op de Aarde uitoefenen. Door deze krachten wordt de Aarde in haar rotatie afgeremd. De krachten werken echter sterker op de aardmantel dan op de aardkern, omdat de van de Maan af gerichte en naar de Maan toe gerichte zijdes van de aardmantel verder uit elkaar liggen dan de weerszijden van de aardkern. De mantel wordt daarom sterker afgeremd dan de aardkern, waardoor de binnenkern iets sneller roteert dan de mantel. Dit is mogelijk vanwege de vloeibare buitenkern die de twee scheidt. Deze beschouwing is met seismologische metingen gestaafd.[1] Door de snellere rotatie van de binnenkern wordt door inductie een stroom opgewekt die het aardmagnetisch veld veroorzaakt.
Men neemt echter over het algemeen aan dat de waargenomen snellere rotatie van de binnenkern door het aardmagnetisch veld zelf wordt aangedreven en niet door getijdenkrachten. De snellere rotatie van de binnenkern is als zodanig een gevolg en niet de oorzaak van het aardmagnetisch veld.

(http://nl.wikipedia.org/wiki/Aardmagnetisch_veld)
De polarshift zou dus geen overstroming kunnen veroorzaken als de zonnevloed.

Zijn er al wel eens polar shifts echt geweest?
Ja, op de aarde is de laatste 4 miljoen jaar al 16 keer een ompoling gebeurt. De laatste keer was 730.000 jaar geleden.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.