Hoofdstuk 5

Beoordeling 6.9
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas havo | 323 woorden
  • 6 mei 2003
  • 7 keer beoordeeld
Cijfer 6.9
7 keer beoordeeld

De vragen van de toets hoofdstuk 5

-Noem 3 fossiele brandstoffen
-leg uit waarom brandstofvoorraden uitgeput raken
-een milieuactivist houdt zijn huis warm met houtkachel.leg uit dat hij zo niet bij draagt aan het broeikas effect.
-waarom is een waterstofmoter op dit moment niet met zekerheid milieuvriendelijker dan een verbrandingsmoter?

-primitieve volkeren moeten vaak verhuizen om hun landbouwoogst op peil te houden.
a. leg uit waarom

b. kennelijk was bij deze manier van landbouw de kringloop verstoord. Geef daar een verklaring voor.
c. In arme landen is de landbouwgrond soms te arm aan mineralen, waardoor een goede oogst onmogelijk is. Leg uit hoe de groene revolutie deze landen geholpen heeft-

3.
in nederland is al geruime tijd sprake van een mestoverschot.
a. waarom kan deze mest niet worden gebruikt om mineraal arme landbouwgrond in de arme landen te bemesten.?
b. Het is verboden mest op land uit te rijden zonder het onder te ploegen. Tegenwoordig wordt het met injectoren onder grasland gespoten. Waarom raakt het milieu nog steeds ernstig beschadigt als boeren te veel mest op hun land uitrijden
c. Hoe controleert de staat of een boer zich aan de regels houdt?


4. pim fortuyn wilde de bio industrie stimuleren.
a. noem een voordeel voor de veehouder.
b. Noem een nadeel voor de consument
c. Noem 3 producten van de bio industrie

5.
a boeren die duurzame landbouw bedrijven verbouwen vaak meerderen gewassen op kleinere verdeelde velden. Wat is daarvan het voordeel.
b. deze boeren laten vaak klaver tussen hun gewassen staan, terwijl ze andere planten wegplukken, waarom bestrijden ze deze niet?
d. geef 1 voorbeeld van hoe een insectenplaag kan worden bestreden zonder het begrijp van gifstoffen.

6. een tabel heb je hierbij nodig.


a. verklaar met behulp van figuur 1 voor hoeveel procent het zeker is dat bevolking 2050 tussen de 9.4 en de 10.3 miljard ligt.
b. Verwachte dr schrbov een exponentiele groei van de wereld bevolking na 2025. leg je antwoord uit.
c. Vooral de bevolking in de arme landen neemt sterk toe. Geef hiervoor 2 oorzaken

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.