Jongens gezocht!
We zoeken nog een aantal examenkandidaten die (voor moneys) hun frustraties, verdriet, of blijdschap willen uiten na afloop van de examens. Solliciteer voor 3 maart als eindexamenvlogger!

Meedoen

Vergelijking risico op natuurampen in japan en west-nederland.

Beoordeling 5.5
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 4e klas vwo | 694 woorden
  • 12 februari 2009
  • 11 keer beoordeeld
Cijfer 5.5
11 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij een maatschappelijke studie?

Misschien is een studie Sociologie of Antropologie dan wel iets voor jou! Bij beide opleidingen ga je aan de slag gaat met maatschappelijke vraagstukken. Wil jij erachter komen welke bachelor bij jou past? Kom in maart proefstuderen aan de VU.

Meer informatie
Japan en West-Nederland
De hoofdvraag:
Waarom verschilt het ruimtelijke gedrag op natuurrampen van inwoners van Japan van het ruimtelijk gedrag van inwoners in West-Nederland?

Deelvragen:
· Wat zijn de kenmerken (hoe, wat, waar, hoeveel) van aardbevingen in Japan en overstromingen in West-Nederland?
De meeste aardbevingen komen voor in smalle gebieden langs de grenzen van tektonische platen. Tektonische platen zijn delen van de aardkorst die los zijn van elkaar maar wel langs elkaar en tegen elkaar schuiven .Vooral waar deze platen tegen elkaar schuiven in Japan komen deze aardbevingen voor. Aardbevingen kunnen worden veroorzaakt door de verschuiving van de platen en die verschuiving is weer het gevolg van convectiestromen in de hete plastische mantel (de laag onmiddellijk onder de aardkorst). Sommige aardbevingen worden in verband gebracht met vulkanische activiteit en zijn het gevolg van het opzwellen of weer wegzakken van magma. Ook instortingen van mijnen of onderaardse grotten kunnen kleine aardbevingen veroorzaken. Aardbevingen treden op wanneer het gesteente ondergronds aan een spanning wordt blootgesteld die het niet kan verdragen. Het gevolg is dat het gesteente scheurt, waardoor de opgehoopte druk vanuit het breukpunt wegvloeit en aardbevingen ontstaan. De sterkte van een aardbeving wordt uitgedrukt in magnitude en intensiteit. De magnitude geeft de sterkte van de aardbevingsbron aan. De intensiteit geeft de effecten aan van een beving op een bepaalde plaats aan het aardoppervlak. Een aardbeving heeft dus slechts één magnitude, maar vele intensiteiten. De Amerikaanse seismoloog Charles Richter (1900-1985) heeft een schaal voor de magnitude samengesteld.

Een overstroming is het buiten de oevers treden ven een rivier en zeeën of andere wateropslagplaatsen. Men spreekt soms ook van een watersnood, dit is wanneer het water zoveel buiten de oevers treed dat er overstromingen ontstaan.Er is dan ook vaak economische schade en leed bij de mensen.

Je kunt de zware regenval, die een overstroming vaak veroorzaakt, niet tegen houden. Maar de mensen hadden een oplossing. Ze begonnen met het bouwen van dijken en de afsluitdijk.
Enkele voorbeelden van overstromingen.
-De allerheiligenvloed. 1 november 1570 Groningen, friesland, Noord- Holland en een deel van Zeeuws-Vlaanderen werd overspoelt
- De Februari ramp De eilanden Schouwen, Goeroe en Overflakkee, en tholenen nog veel meer waren na genoeg geheel overstroomd. In totaal kwam 141.000 ha onder water te staan.Er waren 1835 slachtoffers. Dit was de grootste ramp sinds tijden. 31 Januari- 1 Februari 1953

· Waardoor wordt het ruimtelijk gedrag op natuurrampen bepaald?
Mensen hebben een perceptie (beeld) van het gevaar van een natuurramp. Deze hangt samen met:
- Kenmerken van de ramp
- Invloed die men erop kan uitoefenen.
- Kennis over de ramp. Onbekende en onvoorspelbare verschijnselen wekken veel meer angst dan bekende.

Mensen blijven er wonen. 4 redenen:
-In de meeste gebieden komen natuurrampen niet regelmatig voor -> dreiging word ver weg gezien.
-Natuurrampen zijn gebeurtenissen waarop de mens weinig / geen controle kan uitoefenen.
-Ter voorkoming / bestrijding van natuurrampen zijn zulke grootschalige ingrepen nodig in het dagelijkse leefpatroon, dat mensen daar niet toe bereid zijn.
-De informatie over natuurrampen is niet eenduidig -> oordeelsvorming ook minder zorgvuldig.

In menselijk gedrag:
-Individuele ervaringen van mensen spelen een grote rol.
-Het is van belang of de mens door middel van speciale technieken de gevolgen van natuurrampen kan inperken
-Manier waarop de samenleving en de overheid met het risico omgaan,is van essentieel belang.
-Gehechtheid van mensen aan plaats of streek speelt een rol. Dit verklaart wellicht de hardnekkige terugkeer naar riskante gebieden.

Hoe sterk mensen reageren op een ramp hangt sterk af van 3 factoren:
- Van de perceptie die mensen van t gevaar hebben. Als ze denken dat er geen gevaar dreigt, ondernemen ze ook geen actie.
- De wil om te reageren. Soms willen mensen dar niet omdat ze in een rampgebied willen blijven wonen. (religie)
- De beperkingen in de mogelijkheden om te reageren. Aanpassingen voor een ramp zijn vaak erg duur. Arme bevolkingsgroepen kunnen dat zich niet veroorloven.

· Wat is het ruimtelijk gedrag in Japan op aardbevingen?
-Een computerprogramma ontwikkelt waarmee een aardbeving kan worden nagebootst. Ze kunnen in een speciale studio een voorproefje nemen.
-Op diverse plaatsen in de staat hangen grote landkaarten met breuklijken in de aardkorst zijn aangegeven.

-Openbare scholen zijn speciale ruimten ingericht waarvan men verwacht dat die bestand zijn tegen een aardbeving.

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.