Hoe kies jij een studie?

Daar zijn wij benieuwd naar. Vul onze vragenlijst in en bepaal zelf wat voor beloning je daarvoor wilt krijgen! Meedoen duurt ongeveer 7 minuten.

Meedoen

Uitbreiding van Schiphol

Beoordeling 6.6
Foto van een scholier
  • Opdracht door een scholier
  • 5e klas vwo | 1061 woorden
  • 16 april 2002
  • 52 keer beoordeeld
Cijfer 6.6
52 keer beoordeeld

ADVERTENTIE
Overweeg jij om Politicologie te gaan studeren? Meld je nu aan vóór 1 mei!

Misschien is de studie Politicologie wel wat voor jou! Tijdens deze bachelor ga je aan de slag met grote en kleine vraagstukken en bestudeer je politieke machtsverhoudingen. Wil jij erachter komen of deze studie bij je past? Stel al je vragen aan student Wouter. 

Meer informatie
Het infrastructureel project waar deze opdracht over gaat is het ontwikkelen van Schiphol tot een mainport, onder andere door een vijfde start- en landingsbaan aan te leggen. De kosten van deze ontwikkeling zijn twaalf miljard, waarvan eenderde door de overheid geïnvesteerd wordt, en acht miljard van het particuliere bedrijfsleven komt. Er treden hierbij echter verschillende problemen op: Men wil een vijfde baan aanleggen, maar omwonenden zijn hier niet blij mee. Door die vijfde baan zullen er meer vluchten komen, waardoor de geluidsoverlast zal toenemen. Ook de natuur wordt door de aanleg van de extra baan geschaad. Zodra er meer vluchten komen, neemt ook de kans op een vliegtuigongeluk toe. Dat is een tweede zorg van de omwonenden. Zelfs als deze baan er is zal de ontvangstcapaciteit van Schiphol snel niet meer toereikend zijn om een mainport te worden. Daarom wordt er gezocht naar een nieuwe locatie om uit te breiden. Deze hoeft niet persé in de omgeving van Schiphol te liggen; hij kan ook voor de kust bij IJmuiden, in het Markeermeer of op de Tweede Maasvlakte liggen. Over andere locaties wordt ook gesproken. Bij deze zaak zijn verschillende partijen betrokken: - De Omwonenden - Schiphol - De Overheid - Milieuorganisaties - Vliegmaatschappijen - Vervoerssector
Allen hebben ze verschillende meningen over de aanlegging van de vijfde baan en de eventuele tweede luchthaven.
De Milieuorganisaties zijn (natuurlijk) tegen het voorstel. Het aantal banen dat wordt gecreëerd valt mee. Het geld kan, als het ergens anders in wordt geïnvesteerd, voor meer banen zorgen. Het aandeel dat Schiphol in het goederentransport heeft, is zo klein dat een vijfde baan voor het vervoer van luchtvracht helemaal niet nodig is. (Milieudefensie) Vliegen is sowieso heel milieuvervuilend. De kans op een ramp bij Schiphol is veel groter dan men denkt. Men kan de doorvoerfunctie van Schiphol terugdringen. Als er in elektronisch verkeer wordt geïnvesteerd hoeven mensen niet meer lijfelijk naar een vergadering. (Stichting Natuur en Milieu) Door het ontbreken van belastingen, heeft het vliegtuig een concurrentievoordeel. Tegelijk veroorzaakt het vliegen een hoge prijs voor de samenleving, door vervuiling en het gebruik van ruimte en grondstoffen. (Aktie Strohalm) Schiphol is vanzelfsprekend voor uitbreiding. Door lage prijzen neemt het aantal vluchten toe. Schiphol is een gateway to the world en moet daarom ruimte krijgen om die positie te behouden. (NV Luchthavenbedrijf Schiphol) Door de Europese eenwording en de internationalisering van het bedrijfsleven worden continentale en intercontinentale bereikbaarheid steeds belangrijker. Regio’s met een mainport trekken daarom Europese hoofdkantoren en distributiecentra aan en hoogwaardige productievestigingen. Als de groei van de luchthaven stopt, zal Schiphol slechts een nationale luchthaven worden. Andere vliegvelden zullen dan mainhub worden. Als er geen vijfde baan wordt aangelegd, stijgt het aantal vertragingen. Omdat langer in de lucht gewacht zal moeten worden om te kunnen landen, neemt de luchtvervuiling toe en de bereikbaarheid af. De geluidshinder neemt toe omdat een groter aantal vliegtuigen op de bestaande vier banen zal moeten stijgen en landen. Als de vijfde baan gebruikt gaat worden, zal het aantal woningen dat geluidshinder ondervindt met 5000 dalen. Ook zal door de uitbreiding een groot aantal banen gecreëerd worden. NV Schiphol) Door de vijfde baan zal geluidshinder verplaatst worden naar een minder dichtbevolkt gebied. (H. Smits, oud-president-directeur van Schiphol) De Vliegmaatschappijen zijn voor uitbreiding, maar niet in een andere regio. De ontwikkeling van Schiphol tot mainport is het beste Nederlandse banenplan. (P. Bouw, president-directeur KLM) Als de luchthaven wordt gedecentraliseerd, sluiten de vluchten niet goed meer op elkaar aan. Twee halve mainports is géén mainport. Wanneer er twee luchthavens gebouwd zullen worden, zullen er ook veel extra woningen te maken krijgen met geluidshinder; dan kan er beter een geheel nieuwe gebouwd worden. Deze moet alleen niet in zee; dat levert een groot bereikbaarheidsprobleem op. (KLM) De Vervoerssector is voor uitbreiding. Schiphol fungeert als verzamelpunt voor een groot aantal intercontinentale vluchten. (SVVII) De Omwonenden moeten niets van de uitbreiding hebben. De klachten over geluidsoverlast zijn rondom Schiphol groter dan bij andere internationale vliegvelden. (Geluidskrant Schiphol) Schiphol is gevaarlijk: op Schiphol mogen risicovolle vliegtuigen landen en opstijgen, in tegenstelling tot andere luchthavens. (Omwonende) Wij zijn tegen een nieuwe luchthaven in de Markerwaard. Het Markermeer ligt niet gunstig ten opzichte van de randstad en wordt omringd door allerlei natuurgebieden. (Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer) De Overheid is voor uitbreiding, alleen dan wel op een andere plaats. Er moet een nieuwe luchthaven gebouwd worden die een deel van het luchtverkeer van Schiphol kan overnemen. De twee landingsbanen die de meeste overlast veroorzaken, kunnen dan gesloten worden. (D66) Een tweede nationale luchthaven kan worden aangelegd in de Markerwaard. De regering vreest dat de grenzen die aan de groei van Schiphol zijn gesteld, bijna bereikt zijn. (Minister-president Wim Kok) Als Nederland ‘op slot gaat’, zal het vliegverkeer uitwijken naar andere landen. (VVD) Schiphol draagt in zijn omgeving maar zeven procent bij tot de milieuvervuiling. (RIVM)
Mijn mening Mijn mening komt overeen met die van de overheid. De bezwaren van de omwonenden dat de extra baan meer geluidsoverlast zal veroorzaken, worden ontkracht door Schiphol zelf, die zegt dat het aantal woningen dat ernstige geluidsoverlast te verduren krijgt, juist afneemt. De nadelen van zo’n vijfde baan gelden natuurlijk maar voor een kleine groep mensen. De bezwaren van de milieubeweging zijn wel correct: natuurlijk vervuilen vliegtuigen het milieu. Er blijft dan ook altijd een strijd bestaan tussen milieubelangen en financiële belangen. Ik vind dat de milieuorganisaties hun werk goed doen, maar ik denk ook dat het economische belang in dit geval groter is omdat er veel banen gecreëerd zullen worden in de luchthaven zelf, maar nog veel meer indirecte banen. Dit is van groot belang voor Nederland. De vliegmaatschappijen willen graag dat er in de buurt van Schiphol wordt uitgebreid, maar dat lijkt me geen goed idee; er is immers al veel overlast in die buurt, en er is ook geen geschikte ruimte voor. Twee bezwaren vind ik relevant: Blijft men op deze manier niet eeuwig uitbreiden, aangezien het aantal vluchten vast zal blijven stijgen? Ook is het langetermijneffect op het milieu niet gering. Als men meren gaat dichtgooien voor vliegvelden en heel Nederland vol blijft bouwen, houden we op een gegeven moment geen natuur meer over. Toch wegen in dit geval de voordelen (veel meer banen, meer inkomsten) op tegen de nadelen (meer milieuvervuiling). Daarom mag wat mij betreft die tweede luchthaven gebouwd worden.

REACTIES

E.

E.

Hey Wessel,
Erg handig werkstuk over de uitbreiding van Schiphol heb je gezet op scholieren.com! Ik zit ook in 5vwo en moet namelijk ook een werkstuk daarover maken en moet uitzoeken wie er bij betrokken zijn en wat hun belangen zijn. In jouw stuk staat precies wat ik nodig heb!Dat wou ik alleen even zeggen.
groetjes Eva

20 jaar geleden

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.