Phrases / Expressions

Beoordeling 6.4
Foto van een scholier
Cijfer 6.4
45 keer beoordeeld

Taal
Nederlands
Vak
ADVERTENTIE
Twijfel je nog over jouw studiekeuze?

Of heb je hulp nodig bij het inschrijven? Bezoek dan onze Extra Open Avond op 7 juni. Kom een kijkje nemen en voel hoe het is om te studeren bij Hogeschool Inholland. Wij staan voor je klaar! 

Meld je aan!

Engels mondeling

Mening geven :

totally agree/disagree with you, because= ik ben het volkomen met jou eens/oneens omdat…
In my opinion I think that..= naar mijn mening …
I feel strongly against the fact that… = Ik ben sterk tegen het feit dat…
If you ask me = Als je het mij vraagt …
Personally I think that… = persoonlijk denk ik dat…

Vragen :

What do you think of = wat denk je van … ?
What makes you say that = dus je bedoelt eigenlijk dat…?
I’d like to hear your point of view on = ik zou jouw mening / standpunt willen weten over…

Reactie :

It is unthinkable = Het is ondenkbaar dat …

Conclusie:

We may conclude = we mogen concluderen …
We will never agree on = we zullen het nooit eens worden over …
The bottom line is that = [je vat iets samen en verelt het belangrijkste]
We have reached the following conclusion = [daarna je conclusie geven]

Probleem aangeven:

The point/problem is
First of all
The main thing is

Toevoegen:

And besides = en daarbij …
I Also think that… = Ook denk ik dat… / ik denk ook dat…
Plus the fact that = Plus het feit dat…
Not only that but = Niet alleen dat, maar…
On the one hand, on the other hand = aan de ene kant, aan de andere kant
(on the one hand I think it’s fair, but on the other hand I think that it’s unfair because…)

Argumenten geven:

Possibly, but = Hm.. dat is mogelijk, maar…
Even if that is so
I feel certain that = Ik weet zeker dat.. (I’m sure that…)

Gelijk geven:

You’re absolutely right = Je hebt volkomen gelijk!

Niet gelijk geven:

Yes, but don’t you think … = Ja, maar denk je niet dat..?
I don’t quite see it like that = Ik zie het anders

Herhalen:

So what you’re saying is … = Du swat je eigenlijk zegt / bedoelt is…
If I understand you correctly… = dus als ik je goed begrijp…

Illustreren:

For example/instance… = Bijvoorbeeld
To give you an idea… = om je een idee te geven..

Ongelooflijk:

Believe it or not, but … = geloof het of niet, maar…
Listen to this! = moet je horen!

Advies geven:

Perhaps you could (better)… = Je zou wellicht/misschien beter…
He might
If I were you I’d ( I would)… = Als ik jou was dan zou ik…

REACTIES

Log in om een reactie te plaatsen of maak een profiel aan.